Biuletyn Informacji Publicznej
URZĄD GMINY LUBICZ

Wyszukiwarka

Odnośniki

Intranet

Zaloguj się
:
:

Kalendarium

« poprzedni miesiącmaj 2024» następny miesiąc
PnWtŚrCzwPtSobNd
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: www.lubicz.pl

Treść strony


GP.6721.1.2024.VK

WÓJT GMINY LUBICZ

ul. Toruńska 21

87-162 LUBICZ DOLNY

 

GP.6721.1.2024.VK                                                                                               

Lubicz Dolny, 2024.05.17

OGŁOSZENIE

o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Brzeźno

 

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r. poz. 977 z późn. zm., zwana dalej ustawą) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Lubicz uchwały Nr LXV/818/23 z dnia 15 grudnia 2023 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Brzeźno.

 

Granice obszaru objętego projektem planu miejscowego określa załącznik graficzny do wyżej wymienionej uchwały zamieszczonej pod adresem: https://www.bip.lubicz.pl/plik,34018,uchwala-nr-lxv-818-23.pdf

 

Zainteresowani mogą składać wnioski do projektu planu miejscowego w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21 czerwca 2024 r.

 

Wnioski do Wójta Gminy Lubicz należy składać na wzorze formularza pisma stanowiącego załącznik do Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 13 listopada 2023 r. w sprawie wzoru formularza pisma dotyczącego aktu planowania przestrzennego (Dz. U. poz. 2509) i udostępnionego w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Lubicz pod adresem: https://www.bip.lubicz.pl/7984,formularz-pisma-dotyczacego-aktu-planowania-przestrzennego

 

Wnioski na wyżej wskazanym formularzu mogą być wnoszone w postaci papierowej na adres: Urząd Gminy Lubicz, ul. Toruńska 21, 87-162 Lubicz Dolny lub w postaci elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej na adres: info@lubicz.pl albo za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP) na adres elektronicznej skrzynki podawczej: /5f5cvll25v/SkrytkaESP

 

Zgodnie z art. 8g ust. 2 ustawy składający wniosek do projektu aktu planowania przestrzennego, podaje swoje imię i nazwisko albo nazwę oraz adres zamieszkania albo siedziby oraz adres poczty elektronicznej, o ile taki posiada, a także wskazuje, czy jest właścicielem lub użytkownikiem wieczystym nieruchomości objętej wnioskiem oraz może podać dodatkowe dane do kontaktu takie jak adres do korespondencji lub numer telefonu.

 

Z up. WÓJTA

Agnieszka Klugiewicz-Lewicka

Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej

 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 (UE) 2016/679, informuję, że administratorem danych osobowych jest Wójt Gminy Lubicz, adres: ul. Toruńska 21, 87-162 Lubicz Dolny.

Szczegółowe informacje o zasadach przetwarzania danych osobowych oraz o przysługujących prawach z tym związanych znajdują się na stronie internetowej: https://www.lubicz.pl/8010,rodo-app , w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem: https://www.bip.lubicz.pl/8009,rodo-app  oraz w siedzibie Urzędu Gminy Lubicz, ul. Toruńska 21, 87-162 Lubicz Dolny.

Informuję o ograniczeniu prawa dostępu do informacji o źródle danych osobowych uzyskanych w toku prowadzenia postępowań dotyczących sporządzania aktów planowania przestrzennego, jeżeli wpłynie to na ochronę praw i wolności osoby, od której dane te pozyskano - zgodnie z art. 8a ust. 1 ustawy.

drukuj (GP.6721.1.2024.VK)

Metryka

 • opublikował: Vanessa Koczkodon
  data publikacji: 2024-05-21 12:01

GP.6721.1.2024.VK

 • Metryka

  • opublikował: Vanessa Koczkodon
   data publikacji: 2024-05-21 12:05

drukuj (GP.6721.1.2024.VK)

Metryka

 • opublikował: Vanessa Koczkodon
  data publikacji: 2024-05-21 12:04


GP.6721.1.2024.VK

WÓJT GMINY LUBICZ

ul. Toruńska 21

87-162 LUBICZ DOLNY

 

GP.6721.1.2024.VK                                                                                               

Lubicz Dolny, 2024.05.17

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 z późn. zm.) informuję o przystąpieniu do sporządzania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Brzeźno - zgodnie z uchwałą Rady Gminy Lubicz Nr LXV/818/23 z dnia 15 grudnia 2023 r.

 

Zainteresowani mogą składać uwagi i wnioski do wyżej wymienionego projektu planu miejscowego.

 

Uwagi i wnioski należy składać w siedzibie Urzędu Gminy Lubicz, w terminie do dnia 21 czerwca 2024 r. w formie, o której mowa w art. 40 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

 

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Lubicz.

 

Z up. WÓJTA

Agnieszka Klugiewicz-Lewicka

Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej

 

Klauzula informacyjna dotycząca danych osobowych dostępna jest na stronie internetowej: https://www.lubicz.pl/8010,rodo-app , w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem: https://www.bip.lubicz.pl/8009,rodo-app  oraz w siedzibie Urzędu Gminy Lubicz, ul. Toruńska 21, 87-162 Lubicz Dolny.

drukuj (GP.6721.1.2024.VK)

Metryka

 • opublikował: Vanessa Koczkodon
  data publikacji: 2024-05-21 12:02
 • zmodyfikował: Vanessa Koczkodon
  ostatnia modyfikacja: 2024-05-21 12:04


GP.6721.1.2022.VK

WÓJT GMINY LUBICZ

ul. Toruńska 21

87-162 LUBICZ DOLNY

 

GP.6721.1.2022.VK                                                                                        

Lubicz Dolny, 2024.04.19

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 z późn. zm.) informuję o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Nowa Wieś (obejmującej część działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 57/12 - zgodnie z uchwałą Rady Gminy Lubicz Nr XLIV/588/22 z dnia 30 czerwca 2022 r.) wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

 

Zainteresowani mogą składać uwagi i wnioski do strategicznej oceny oddziaływania na środowisko ww. projektu zmiany planu miejscowego.

 

Uwagi i wnioski należy składać w siedzibie Urzędu Gminy Lubicz, w terminie do dnia 17 maja 2024 r. w formie, o której mowa w art. 40 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

 

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Lubicz.

 

Z up. WÓJTA

Agnieszka Klugiewicz-Lewicka

Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej

 

Klauzula informacyjna dotycząca danych osobowych dostępna jest na stronie https://www.bip.lubicz.pl/7934,ogloszenia-o-przystapieniu-do-sporzadzania-zmiany-miejscowych-planow-zagospodarowania-przestrzennego oraz w siedzibie Urzędu Gminy Lubicz, ul. Toruńska 21, 87-162 Lubicz Dolny.

drukuj (GP.6721.1.2022.VK)

Metryka

 • opublikował: Vanessa Koczkodon
  data publikacji: 2024-04-23 11:46
 • zmodyfikował: Vanessa Koczkodon
  ostatnia modyfikacja: 2024-04-23 11:46

GP.6721.1.2022.VK

 • Metryka

  • opublikował: Vanessa Koczkodon
   data publikacji: 2024-04-23 11:47

drukuj (GP.6721.1.2022.VK)

Metryka

 • opublikował: Vanessa Koczkodon
  data publikacji: 2024-04-23 11:46

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 2130
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2024-05-21 12:05:24