Ścieżka nawigacyjna

  • Menu przedmiotowe

Treść strony

Zamówienia publiczne

Szukaj zamówień
:
:
:
użyj klawisza CTRL aby odznaczyć/zaznaczyć kolejne pozycje
:
:
:
:

Wybrany rok: 2019

Odnaleziono pozycji: 39

przetarg nieograniczony
status postępowania: zakończony
okres składania ofert od czwartek 2019-10-10 godz. 13:40 do piątek 2019-10-25 godz. 10:00
ostatnia aktualizacja: 2020-04-24 11:00
przetarg nieograniczony
status postępowania: zakończony
okres składania ofert od piątek 2019-06-07 godz. 09:30 do poniedziałek 2019-06-24 godz. 10:00
ostatnia aktualizacja: 2020-04-24 11:00
przetarg nieograniczony
status postępowania: zakończony rozstrzygnięty
okres składania ofert od czwartek 2019-08-22 godz. 16:50 do poniedziałek 2019-09-09 godz. 10:00
data zakończenia: poniedziałek 2020-03-09 godz. 14:52
Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Lubicz oraz jej jednostek organizacyjnych w okresie od 1 stycznia 2020 do 31 grudnia 2023 r.
ostatnia aktualizacja: 2020-03-09 14:52
przetarg nieograniczony
status postępowania: zakończony
okres składania ofert od środa 2019-09-25 godz. 09:00 do środa 2019-10-09 godz. 09:00 piątek 2019-10-11 godz. 10:00
Kompleksowa realizacja zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi wewnętrznej (dz. 138/7) od ul. Granicznej do ul. Zielona Puszcza w Mierzynku w formule "zaprojektuj i wybuduj"
ostatnia aktualizacja: 2020-02-26 08:25
zamówienie z wolnej ręki
status postępowania: zakończony rozstrzygnięty
data zakończenia: czwartek 2020-01-16 godz. 20:00
informacja o zamiarze zawarcia umowy
ostatnia aktualizacja: 2020-01-16 20:00
zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi
status postępowania: zakończony rozstrzygnięty
okres składania ofert od piątek 2019-12-13 godz. 23:05 do środa 2019-12-18 godz. 10:00
data zakończenia: czwartek 2019-12-19 godz. 15:00
ogłoszenie
ostatnia aktualizacja: 2020-01-09 13:00
przetarg nieograniczony
status postępowania: zakończony rozstrzygnięty
okres składania ofert od czwartek 2019-11-28 do środa 2019-12-11 godz. 10:00
data zakończenia: poniedziałek 2019-12-30 godz. 16:00
Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół i Przedszkoli w Lubiczu: „ŚWIADCZENIE USŁUGI PRZEWOZU DZIECI I UCZNIÓW DO SZKÓŁ W FORMIE SPRZEDAŻY BILETÓW MIESIĘCZNYCH WRAZ Z ZAPEWNIENIEM OPIEKI W ROKU 2020 I 2021” OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
ostatnia aktualizacja: 2019-12-30 16:00
przetarg nieograniczony
status postępowania: zakończony rozstrzygnięty
okres składania ofert od środa 2019-10-30 godz. 07:25 do poniedziałek 2019-11-18 godz. 10:00
data zakończenia: poniedziałek 2019-12-16
„Rozbudowa ul. Kresowej w Toruniu/ul. Toruńskiej w Grębocinie na odcinku od drogi krajowej nr 15 do ul. Iławskiej w Toruniu”
ostatnia aktualizacja: 2019-12-16 00:00
zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi
status postępowania: zakończony unieważniony
okres składania ofert od czwartek 2019-11-28 godz. 14:45 do piątek 2019-12-06 godz. 13:00
data zakończenia: piątek 2019-12-13 godz. 14:00
Świadczenie usług pocztowych dla Urzędu Gminy Lubicz  od 02 stycznia 2020r. do 31 grudnia 2021r.:   Część I - w granicach administracyjnych gminy Lubicz Część II - poza granicami administracyjnymi gminy Lubicz
ostatnia aktualizacja: 2019-12-13 14:00
przetarg nieograniczony
status postępowania: zakończony rozstrzygnięty
okres składania ofert od sobota 2019-10-19 do poniedziałek 2019-11-25 godz. 10:00
data zakończenia: czwartek 2019-12-12 godz. 13:00
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie Gminy Lubicz związanych z utrzymaniem czystości i porządku na obszarze Gminy w latach 2020-2021
ostatnia aktualizacja: 2019-12-12 13:00
przetarg nieograniczony
status postępowania: zakończony unieważniony
okres składania ofert od środa 2019-10-30 do poniedziałek 2019-11-18 godz. 10:00 piątek 2019-11-22 godz. 10:00
data zakończenia: wtorek 2019-12-03 godz. 08:00
„Budowa ul. Leśnej w Złotorii”.
ostatnia aktualizacja: 2019-12-03 08:00
przetarg nieograniczony
status postępowania: zakończony rozstrzygnięty
okres składania ofert od czwartek 2019-10-31 godz. 12:10 do wtorek 2019-11-12 godz. 10:00
data zakończenia: środa 2019-11-13 godz. 09:00
ostatnia aktualizacja: 2019-11-19 13:05
przetarg nieograniczony
status postępowania: zakończony rozstrzygnięty
okres składania ofert od czwartek 2019-10-17 do poniedziałek 2019-11-04 godz. 10:00 piątek 2019-11-08 godz. 10:00
data zakończenia: środa 2019-11-27 godz. 08:00
​​​​​​ Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania „Przebudowa ul. Narcyzowej w Lubiczu Dolnym”  Przebudowa dot. odcinku od ul. Tulipanowej do ul. Dworcowej. 
ostatnia aktualizacja: 2019-11-27 08:00
przetarg nieograniczony
status postępowania: zakończony unieważniony
okres składania ofert od środa 2019-10-23 godz. 08:50 do środa 2019-10-30 godz. 10:00
data zakończenia: czwartek 2019-10-31 godz. 12:00
ostatnia aktualizacja: 2019-10-31 12:00
przetarg nieograniczony
status postępowania: zakończony rozstrzygnięty
okres składania ofert od wtorek 2019-09-24 godz. 13:45 do środa 2019-10-09 godz. 10:00
data zakończenia: poniedziałek 2019-10-14 godz. 11:15
ostatnia aktualizacja: 2019-10-14 11:15
przetarg nieograniczony
status postępowania: zakończony rozstrzygnięty
okres składania ofert od wtorek 2019-09-17 godz. 10:40 do środa 2019-10-02 godz. 10:00
data zakończenia: środa 2019-10-09 godz. 10:00
ostatnia aktualizacja: 2019-10-09 10:00
przetarg nieograniczony
status postępowania: zakończony rozstrzygnięty
okres składania ofert od czwartek 2019-06-06 godz. 16:35 do wtorek 2019-07-09 godz. 09:00
data zakończenia: wtorek 2019-07-23 godz. 16:00
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM - udzielenie kredytu długoterminowego
ostatnia aktualizacja: 2019-09-03 17:00
przetarg nieograniczony
status postępowania: zakończony rozstrzygnięty
okres składania ofert od poniedziałek 2019-07-15 godz. 14:55 do piątek 2019-08-02 godz. 10:30
data zakończenia: poniedziałek 2019-09-02 godz. 15:00
Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Nowa Wieś oraz projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Lubicz Dolny
ostatnia aktualizacja: 2019-09-02 15:00
przetarg nieograniczony
status postępowania: zakończony rozstrzygnięty
okres składania ofert od wtorek 2019-08-13 godz. 15:40 do środa 2019-08-21 godz. 11:00
data zakończenia: wtorek 2019-08-27 godz. 08:30
Dowóz uczniów i dzieci do szkół na terenie Gminy Lubicz od września do grudnia 2019 roku
ostatnia aktualizacja: 2019-08-27 08:30
przetarg nieograniczony
status postępowania: zakończony rozstrzygnięty
okres składania ofert od wtorek 2019-07-23 godz. 12:30 do środa 2019-08-07 godz. 10:00
data zakończenia: wtorek 2019-08-20 godz. 08:45
ostatnia aktualizacja: 2019-08-20 08:45
przetarg nieograniczony
status postępowania: zakończony unieważniony
okres składania ofert od piątek 2019-07-19 godz. 12:50 do poniedziałek 2019-07-29 godz. 10:00
data zakończenia: poniedziałek 2019-08-12 godz. 14:35
 Dowóz uczniów i dzieci do szkół na terenie Gminy Lubicz w roku szkolnym 2019/2020
ostatnia aktualizacja: 2019-08-12 14:35
przetarg nieograniczony
status postępowania: zakończony rozstrzygnięty
okres składania ofert od poniedziałek 2019-06-24 godz. 14:45 do wtorek 2019-07-02 godz. 10:00
data zakończenia: wtorek 2019-07-16 godz. 09:25
Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania pn. ”Budowa drogi gminnej na odcinku od ul. Małgorzatowo w Lubiczu Dolnym do ul. Sieradzkiej w Toruniu”    
ostatnia aktualizacja: 2019-07-16 09:25
przetarg nieograniczony
status postępowania: zakończony unieważniony
okres składania ofert od piątek 2019-05-10 do piątek 2019-05-31 godz. 10:00
data zakończenia: środa 2019-07-03 godz. 22:25
„UPORZĄDKOWANIE GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ NA TERENIE AGLOMERACJI LUBICZ” – część IIa i IIb 1.2. Zakres robót obejmuje w szczególności: 1) Część IIa: Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej, przewodu tłocznego wraz z przepompownią ścieków przy ul. Przy Skarpie (dz. nr 81/4, 100) w m. Lubicz Górny. 2) Część IIb: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej...
ostatnia aktualizacja: 2019-07-03 22:25
przetarg nieograniczony
status postępowania: zakończony rozstrzygnięty
okres składania ofert od wtorek 2019-05-28 godz. 15:25 do poniedziałek 2019-06-17 godz. 10:00
data zakończenia: poniedziałek 2019-06-24 godz. 08:00
ostatnia aktualizacja: 2019-06-24 08:00
przetarg nieograniczony
status postępowania: zakończony unieważniony
okres składania ofert od wtorek 2019-05-21 do środa 2019-05-29 godz. 10:00
data zakończenia: wtorek 2019-06-18 godz. 10:00
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług inspektora nadzoru dla zadania „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Aglomeracji Lubicz”.
ostatnia aktualizacja: 2019-06-18 10:00
przetarg nieograniczony
status postępowania: zakończony unieważniony
okres składania ofert od piątek 2019-05-17 godz. 21:45 do poniedziałek 2019-06-03 godz. 10:00
data zakończenia: wtorek 2019-06-18 godz. 08:50
„ STABILIZACJA OSUWISKA NAD RZEKĄ DRWĘCA, W GMINIE LUBICZ” Zakres robót obejmuje w szczególności: zabezpieczenie skarpy, makroniwelacja skarpy, roboty w zakresie zieleni – wycinka.  
ostatnia aktualizacja: 2019-06-18 08:50
przetarg nieograniczony
status postępowania: zakończony unieważniony
okres składania ofert od czwartek 2019-04-25 godz. 23:10 do poniedziałek 2019-05-06 godz. 10:00
data zakończenia: czwartek 2019-05-23 godz. 07:35
ŚWIADCZENIE USŁUG INSPEKTORA NADZORU DLA ZADANIA PN.:”UPORZĄDKOWANIE GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ NA TERENIE AGLOMERACJI LUBICZ”  
ostatnia aktualizacja: 2019-05-23 07:35
przetarg nieograniczony
status postępowania: zakończony unieważniony
okres składania ofert od wtorek 2019-04-16 godz. 15:05 do wtorek 2019-05-07 godz. 10:00
data zakończenia: poniedziałek 2019-05-20 godz. 14:00
ostatnia aktualizacja: 2019-05-20 14:00
przetarg nieograniczony
status postępowania: zakończony unieważniony
okres składania ofert od piątek 2019-04-05 godz. 22:50 do wtorek 2019-04-23 godz. 10:00 poniedziałek 2019-05-06
data zakończenia: czwartek 2019-05-16 godz. 07:00
Zabezpieczenie skarpy, makroniwelacja skarpy, roboty w zakresie zieleni – wycinka. Lokalizacja przedmiotu zamówienia: Działki nr 412/1, 415, obręb: 0012 
ostatnia aktualizacja: 2019-05-16 07:00
przetarg nieograniczony
status postępowania: zakończony rozstrzygnięty
okres składania ofert od piątek 2019-04-05 godz. 15:45 do wtorek 2019-04-23 godz. 10:00
data zakończenia: piątek 2019-04-26 godz. 13:00
Wykonanie instalacji klimatyzacyjnych w wyspecyfikowanych pomieszczeniach budynków „A” i „B” Urzędu Gminy Lubicz, Wykonanie kompletnych instalacji elektrycznych dla zasilania urządzeń klimatyzacyjnych, Wykonanie instalacji odprowadzenia skroplin dla wszystkich urządzeń klimatyzacyjnych, Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej...
ostatnia aktualizacja: 2019-04-26 13:00
przetarg nieograniczony
status postępowania: zakończony rozstrzygnięty
okres składania ofert od wtorek 2019-04-16 godz. 10:55 do czwartek 2019-04-25 godz. 10:00
data zakończenia: czwartek 2019-04-25 godz. 12:15
ostatnia aktualizacja: 2019-04-25 12:15
przetarg nieograniczony
status postępowania: zakończony rozstrzygnięty
okres składania ofert od piątek 2019-03-22 godz. 12:10 do środa 2019-04-10 godz. 10:00
data zakończenia: czwartek 2019-04-25 godz. 09:00
ostatnia aktualizacja: 2019-04-25 09:00
przetarg nieograniczony
status postępowania: zakończony unieważniony
okres składania ofert od czwartek 2019-03-21 godz. 10:50 do poniedziałek 2019-04-08 godz. 10:00
data zakończenia: wtorek 2019-04-16 godz. 12:00
ostatnia aktualizacja: 2019-04-16 12:00
przetarg nieograniczony
status postępowania: zakończony rozstrzygnięty
okres składania ofert od poniedziałek 2019-03-04 godz. 13:45 do piątek 2019-03-22 godz. 10:00
data zakończenia: czwartek 2019-04-11 godz. 13:05
ostatnia aktualizacja: 2019-04-11 13:05
przetarg nieograniczony
status postępowania: zakończony rozstrzygnięty
okres składania ofert od czwartek 2019-02-21 godz. 12:55 do czwartek 2019-03-21 godz. 10:00 poniedziałek 2019-03-11 godz. 10:00 piątek 2019-03-15 godz. 10:00
data zakończenia: wtorek 2019-03-26 godz. 08:30
ostatnia aktualizacja: 2019-03-26 08:30
przetarg nieograniczony
status postępowania: zakończony rozstrzygnięty
okres składania ofert od środa 2019-02-27 godz. 11:20 do poniedziałek 2019-03-18 godz. 10:00
data zakończenia: piątek 2019-03-22 godz. 13:20
ostatnia aktualizacja: 2019-03-22 13:20
przetarg nieograniczony
status postępowania: zakończony unieważniony
okres składania ofert od czwartek 2019-02-28 godz. 13:45 do środa 2019-03-20 godz. 10:00
data zakończenia: środa 2019-03-20 godz. 12:20
ostatnia aktualizacja: 2019-03-20 12:20
przetarg nieograniczony
status postępowania: zakończony rozstrzygnięty
okres składania ofert od czwartek 2019-02-21 godz. 12:45 do wtorek 2019-03-12 godz. 10:00
data zakończenia: piątek 2019-03-15 godz. 13:05
ostatnia aktualizacja: 2019-03-15 13:05
przetarg nieograniczony
status postępowania: zakończony rozstrzygnięty
okres składania ofert od czwartek 2019-02-07 godz. 15:05 do poniedziałek 2019-02-25 godz. 10:00
data zakończenia: czwartek 2019-03-14 godz. 13:00
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, odgałęzień bocznych kanalizacji sanitarnej, przewodu tłocznego wraz z przepompownią ścieków P1 w ul. Okrągłej, Olszynowej, Olimpijskiej, Pod Dębami, Cisowej, Osikowej, Osiedlowej, Żytniej, Makowej, Poprzecznej w m Krobia (dz. nr 245/1, 127/2, 127/3, 132/5, 133/9, 143/1, 132/21, 133/26, 134/6, 134/21, 135/4, 136/6, 137/9, 138/4, 139/8, 139/5, 153/25,...
ostatnia aktualizacja: 2019-03-14 13:00

Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Intranet

Zaloguj się

Urząd Gminy Lubicz

Lubicz Dolny, ul. Toruńska 21, 87-162 Lubicz

Dane kontaktowe

tel. (56) 621-21-00, (56) 621-21-01

Godziny urzędowania

poniedziałek 7:15 - 15:00
wtorek 7:15 - 17:00 
środa 7:15 - 15:00
czwartek 7:15 - 15:00
piątek 7:15 - 14:15

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 6368700
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2021-07-27 10:54

Stopka strony