Biuletyn Informacji Publicznej
URZĄD GMINY LUBICZ

Wyszukiwarka

Odnośniki

Intranet

Zaloguj się
:
:

Kalendarium

« poprzedni miesiącsierpień 2022» następny miesiąc
PnWtŚrCzwPtSobNd
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: www.lubicz.pl

Treść strony

WÓJT GMINY LUBICZ

ul. Toruńska 21

87-162 LUBICZ DOLNY

GP.6721.3.2022.EF

OGŁOSZENIE

o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Lubicz Górny i Krobia

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 503 z późn. zm.),  zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Lubicz uchwały Nr L/636/22 z dnia 30 listopada 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Lubicz Górny i Krobia, dla obszaru o powierzchni ca 149 ha, oznaczonego w załączniku graficznym do w/w uchwały.

Zainteresowani mogą składać wnioski do w/w planu miejscowego w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 grudnia 2022 r.

Wnioski mogą być wnoszone na piśmie do Wójta Gminy Lubicz lub w formie elektronicznej za pomocą środków komunikacji elektronicznej poprzez pocztę elektroniczną na adres: info@lubicz.pl albo za pośrednictwem platformy ePuap na adres elektronicznej skrzynki podawczej: /5f5cvll25v/SkrytkaESP, z podaniem imienia i nazwiska albo nazwy jednostki organizacyjnej oraz adresu zamieszkania albo siedziby.

Z up. WÓJTA

Marek Pilewski

Kierownik Referatu

Gospodarki Przestrzennej

Zgodnie z art. 17a ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym informuję, że Klauzula informacyjna dotycząca danych osobowych dostępna jest na stronie https://www.bip.lubicz.pl/7845,2022 oraz w siedzibie Urzędu Gminy Lubicz, ul. Toruńska 21,
87-162 Lubicz Dolny.

Informuję o ograniczeniu prawa dostępu do informacji o źródle danych osobowych uzyskanych w toku prowadzenia postępowań dotyczących sporządzania aktów planistycznych, jeżeli wpłynie to na ochronę praw i wolności osoby, od której dane te pozyskano - zgodnie z art. 8a ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewelina Fijałkowska
  data wytworzenia: 2022-12-06
 • opublikował: Vanessa Koczkodon

WÓJT GMINY LUBICZ

ul. Toruńska 21

87-162 LUBICZ DOLNY

GP.6721.3.2022.EF

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
(t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 z późn. zm.) informuję o przystąpieniu do sporządzania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Lubicz Górny i Krobia, dla obszaru o powierzchni ca 149 ha, objętego uchwałą Nr L/636/22 z dnia 30 listopada 2022 r., oznaczonego na załączniku graficznym do
w/w uchwały.

Zainteresowani mogą składać uwagi i wnioski do wyżej wymienionego projektu planu miejscowego.

Uwagi i wnioski należy składać w siedzibie Urzędu Gminy Lubicz, w terminie do dnia 30 grudnia 2022 r. w formie, o której mowa w art. 40 w/w ustawy.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Lubicz.

                                                                                                                                                                                         Z up. WÓJTA

                                                                                                                                                                                        Marek Pilewski

                                                                                                                                                                                      Kierownik Referatu

                                                                                                                                                                                 Gospodarki Przestrzennej

 

Klauzula informacyjna dotycząca danych osobowych dostępna jest na stronie https://www.bip.lubicz.pl/7845,2022 oraz w siedzibie Urzędu Gminy Lubicz, ul. Toruńska 21, 87-162 Lubicz Dolny.

 

 

 

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewelina Fijałkowska
  data wytworzenia: 2022-12-06
 • opublikował: Vanessa Koczkodon
 • zmodyfikował: Vanessa Koczkodon
  ostatnia modyfikacja: 2022-12-06 15:40


GP.6721.2.2022.VK

WÓJT GMINY LUBICZ

ul. Toruńska 21

87-162 LUBICZ DOLNY

 

GP.6721.2.2022.VK     

OGŁOSZENIE

o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Grębocin

 

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r. poz. 503 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Lubicz uchwały Nr XLVIII/624/22 z dnia 27 października 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Grębocin, obejmującego obszar wyznaczony od zachodu i północy granicą obrębu ewidencyjnego Grębocin, od wschodu i południa granicą obowiązującego planu miejscowego.

 

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego w nieprzekraczalnym terminie do dnia 6 grudnia 2022 r.

 

Wnioski mogą być wnoszone na piśmie do Wójta Gminy Lubicz lub w formie elektronicznej za pomocą środków komunikacji elektronicznej poprzez pocztę elektroniczną na adres: info@lubicz.pl albo za pośrednictwem platformy ePuap na adres elektronicznej skrzynki podawczej: /5f5cvll25v/SkrytkaESP, z podaniem imienia i nazwiska albo nazwy jednostki organizacyjnej oraz adresu zamieszkania albo siedziby.

 

Z up. WÓJTA

Marek Pilewski

Kierownik Referatu

Gospodarki Przestrzennej

 

 

Zgodnie z art. 17a ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym informuję, że Klauzula informacyjna dotycząca danych osobowych dostępna jest na stronie https://www.bip.lubicz.pl/7845,2022 oraz w siedzibie Urzędu Gminy Lubicz, ul. Toruńska 21, 87-162 Lubicz Dolny.

Informuję o ograniczeniu prawa dostępu do informacji o źródle danych osobowych uzyskanych w toku prowadzenia postępowań dotyczących sporządzania aktów planistycznych, jeżeli wpłynie to na ochronę praw i wolności osoby, od której dane te pozyskano - zgodnie z art. 8a ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

drukuj (GP.6721.2.2022.VK)

Metryka

 • opublikował: Vanessa Koczkodon
  data publikacji: 2022-11-09 13:01
 • zmodyfikował: Vanessa Koczkodon
  ostatnia modyfikacja: 2022-11-09 13:03


GP.6721.2.2022.VK

 • Metryka

  • opublikował: Vanessa Koczkodon
   data publikacji: 2022-11-09 13:03

drukuj (GP.6721.2.2022.VK)

Metryka

 • opublikował: Vanessa Koczkodon
  data publikacji: 2022-11-09 13:03


GP.6721.2.2022.VK

WÓJT GMINY LUBICZ

ul. Toruńska 21

87-162 LUBICZ DOLNY

 

GP.6721.2.2022.VK

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 z późn. zm.) informuję o przystąpieniu do sporządzania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Grębocin, obejmującego obszar wyznaczony od zachodu i północy granicą obrębu ewidencyjnego Grębocin, od wschodu i południa granicą obowiązującego planu miejscowego. - zgodnie z uchwałą Rady Gminy Lubicz Nr XLVIII/624/22 z dnia 27 października 2022 r.

 

Zainteresowani mogą składać uwagi i wnioski do wyżej wymienionego projektu zmiany planu miejscowego.

 

Uwagi i wnioski należy składać w siedzibie Urzędu Gminy Lubicz, w terminie do dnia 6 grudnia 2022 r. w formie, o której mowa w art. 40 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

 

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Lubicz.

 

Z up. WÓJTA

Marek Pilewski

Kierownik Referatu

Gospodarki Przestrzennej

 

Klauzula informacyjna dotycząca danych osobowych dostępna jest na stronie https://www.bip.lubicz.pl/7845,2022 oraz w siedzibie Urzędu Gminy Lubicz, ul. Toruńska 21, 87-162 Lubicz Dolny.

drukuj (GP.6721.2.2022.VK)

Metryka

 • opublikował: Vanessa Koczkodon
  data publikacji: 2022-11-09 13:02


GP.6721.1.2022.VK

WÓJT GMINY LUBICZ

ul. Toruńska 21

87-162 LUBICZ DOLNY

 

GP.6721.1.2022.VK     

OGŁOSZENIE

o przystąpieniu do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Nowa Wieś

 

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r. poz. 503 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Lubicz uchwały Nr XLIV/588/22 z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Nowa Wieś, obejmującej część działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 57/12.

 

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionej zmiany planu miejscowego w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 listopada 2022 r.

 

Wnioski mogą być wnoszone na piśmie do Wójta Gminy Lubicz lub w formie elektronicznej za pomocą środków komunikacji elektronicznej poprzez pocztę elektroniczną na adres: info@lubicz.pl albo za pośrednictwem platformy ePuap na adres elektronicznej skrzynki podawczej: /5f5cvll25v/SkrytkaESP, z podaniem imienia i nazwiska albo nazwy jednostki organizacyjnej oraz adresu zamieszkania albo siedziby.

 

Z up. WÓJTA

Marek Pilewski

Kierownik Referatu

Gospodarki Przestrzennej

 

 

Zgodnie z art. 17a ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym informuję, że Klauzula informacyjna dotycząca danych osobowych dostępna jest na stronie https://www.bip.lubicz.pl/7845,2022 oraz w siedzibie Urzędu Gminy Lubicz, ul. Toruńska 21, 87-162 Lubicz Dolny.

Informuję o ograniczeniu prawa dostępu do informacji o źródle danych osobowych uzyskanych w toku prowadzenia postępowań dotyczących sporządzania aktów planistycznych, jeżeli wpłynie to na ochronę praw i wolności osoby, od której dane te pozyskano - zgodnie z art. 8a ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

drukuj (GP.6721.1.2022.VK)

Metryka

 • opublikował: Vanessa Koczkodon
  data publikacji: 2022-10-28 12:58


GP.6721.1.2022.VK

WÓJT GMINY LUBICZ

ul. Toruńska 21

87-162 LUBICZ DOLNY

 

GP.6721.1.2022.VK

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 z późn. zm.) informuję o przystąpieniu do sporządzania projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Nowa Wieś, obejmującej część działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 57/12 - zgodnie z uchwałą Rady Gminy Lubicz Nr XLIV/588/22 z dnia 30 czerwca 2022 r.

 

Zainteresowani mogą składać uwagi i wnioski do wyżej wymienionego projektu zmiany planu miejscowego.

 

Uwagi i wnioski należy składać w siedzibie Urzędu Gminy Lubicz, w terminie do dnia 30 listopada 2022 r. w formie, o której mowa w art. 40 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

 

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Lubicz.

 

Z up. WÓJTA

Marek Pilewski

Kierownik Referatu

Gospodarki Przestrzennej

 

Klauzula informacyjna dotycząca danych osobowych dostępna jest na stronie https://www.bip.lubicz.pl/7845,2022 oraz w siedzibie Urzędu Gminy Lubicz, ul. Toruńska 21, 87-162 Lubicz Dolny.

drukuj (GP.6721.1.2022.VK)

Metryka

 • opublikował: Vanessa Koczkodon
  data publikacji: 2022-10-28 12:59


GP.6721.1.2022.VK

 • Metryka

  • opublikował: Vanessa Koczkodon
   data publikacji: 2022-10-28 13:00

drukuj (GP.6721.1.2022.VK)

Metryka

 • opublikował: Vanessa Koczkodon
  data publikacji: 2022-10-28 13:00


GP.6721.5,7.2018.VK

WÓJT GMINY LUBICZ

ul. Toruńska 21

87-162 Lubicz Dolny

 

GP.6721.5.2018.VK                                                                                                   

GP.6721.7.2018.VK

                                                                                                      

 

OGŁOSZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

 

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503 z późn. zm., zwanej dalej ustawą) oraz uchwał Rady Gminy Lubicz Nr XLII/565/2018 z dnia 28 lutego 2018 r. i Nr LI/677/2018 z dnia 12 października 2018 r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu następujących projektów:

1) zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubicz dot. terenów komercyjnych położonych przy drodze nr 52 na obszarach wsi: Grębocin, Rogowo, Rogówko, Brzeźno, Brzezinko i Gronowo, obejmującej tereny położone przy skrzyżowaniu dróg krajowych nr 15 i 96, oznaczone w obowiązującym planie symbolami: R5, R7, T9cz., K2cz.,

2) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Rogowo i Rogówko, obejmującego tereny położone w rejonie drogi gminnej nr 100732C, ulicy Lubickiej oraz autostrady A1 (ponowne wyłożenie),

wraz z prognozami oddziaływania na środowisko, w dniach od 27.10.2022 r. do 30.11.2022 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Lubiczu Dolnym przy ul. Toruńskiej 21, pokój nr 30, w godzinach pracy Urzędu.

Ponadto, projekty planów wraz z prognozami oddziaływania na środowisko zostaną udostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem: https://www.bip.lubicz.pl/7845,2022

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projektach planów miejscowych rozwiązaniami odbędzie się w dniu 22.11.2022 r. w siedzibie Urzędu Gminy Lubicz, w sali nr 4, o godz. 1100.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Uwagi mogą być wnoszone na piśmie do Wójta Gminy Lubicz lub w formie elektronicznej za pomocą środków komunikacji elektronicznej poprzez pocztę elektroniczną na adres: info@lubicz.pl albo za pośrednictwem platformy ePuap, z podaniem imienia i nazwiska albo nazwy jednostki organizacyjnej oraz adresu zamieszkania albo siedziby, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16.12.2022 r.

 

Z up. Wójta

Marek Pilewski

Kierownik Referatu

Gospodarki Przestrzennej

 

Zgodnie z art. 17a ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym informuję, że Klauzula informacyjna dotycząca danych osobowych dostępna jest na stronie https://www.bip.lubicz.pl/7845,2022 oraz w siedzibie Urzędu Gminy Lubicz, ul. Toruńska 21, 87-162 Lubicz Dolny.

Informuję o ograniczeniu prawa dostępu do informacji o źródle danych osobowych uzyskanych w toku prowadzenia postępowań dotyczących sporządzania aktów planistycznych, jeżeli wpłynie to na ochronę praw i wolności osoby, od której dane te pozyskano - zgodnie z art. 8a ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

drukuj (GP.6721.5,7.2018.VK)

Metryka

 • opublikował: Vanessa Koczkodon
  data publikacji: 2022-10-18 10:47


GP.6721.5,7.2018.VK

drukuj (GP.6721.5,7.2018.VK)

Metryka

 • opublikował: Vanessa Koczkodon
  data publikacji: 2022-10-18 10:48


GP.6721.5,7.2018.VK

WÓJT GMINY LUBICZ

ul. Toruńska 21

87-162 Lubicz Dolny

 

GP.6721.5.2018.VK                                                                                              

GP.6721.7.2018.VK

                                                                                                      

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji  o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 z późn. zm.) informuję o możliwości zapoznania się z następującymi projektami:

1) zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubicz dot. terenów komercyjnych położonych przy drodze nr 52 na obszarach wsi: Grębocin, Rogowo, Rogówko, Brzeźno, Brzezinko i Gronowo, obejmującej tereny położone przy skrzyżowaniu dróg krajowych nr 15 i 96, oznaczone w obowiązującym planie symbolami: R5, R7, T9cz., K2cz.,

2) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Rogowo i Rogówko, obejmującego tereny położone w rejonie drogi gminnej nr 100732C, ulicy Lubickiej oraz autostrady A1,

wraz z prognozami oddziaływania na środowisko oraz wymaganymi przez przepisy prawa załącznikami i stanowiskami innych organów, w dniach od 27.10.2022 r. do 30.11.2022 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Lubiczu Dolnym przy ul. Toruńskiej 21, pokój nr 30, w godzinach pracy Urzędu.

Ponadto, projekty planów wraz z prognozami oddziaływania na środowisko zostaną udostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem: https://www.bip.lubicz.pl/7845,2022

Zainteresowani mogą składać uwagi i wnioski w siedzibie Urzędu Gminy Lubicz, w terminie do dnia 16.12.2022 r. w formie, o której mowa w art. 40 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Lubicz.

 

Z up. Wójta

Marek Pilewski

Kierownik Referatu

Gospodarki Przestrzennej

 

Klauzula informacyjna dotycząca danych osobowych dostępna jest na stronie https://www.bip.lubicz.pl/7845,2022 oraz w siedzibie Urzędu Gminy Lubicz, ul. Toruńska 21, 87-162 Lubicz Dolny.

drukuj (GP.6721.5,7.2018.VK)

Metryka

 • opublikował: Vanessa Koczkodon
  data publikacji: 2022-10-18 10:45
 • zmodyfikował: Vanessa Koczkodon
  ostatnia modyfikacja: 2022-10-18 10:50


GP.6721.7.2017.VK

WÓJT GMINY LUBICZ

ul. Toruńska 21

87-162 Lubicz Dolny

 

GP.6721.7.2017.VK 

OGŁOSZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubicz na obszarze wsi Lubicz Dolny (rejon ulic: Dworcowej, Warszawskiej i Grębockiej)

 

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503, zwanej dalej ustawą) oraz uchwały Rady Gminy Lubicz Nr XXXV/448/2017 z dnia 29 czerwca 2017 r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubicz na obszarze wsi Lubicz Dolny (rejon ulic: Dworcowej, Warszawskiej i Grębockiej), obejmującej tereny graniczące z miejscowością Jedwabno, położone przy ulicy Dworcowej, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 10.10.2022 r. do 10.11.2022 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Lubiczu Dolnym przy ul. Toruńskiej 21, pokój nr 30, w godzinach pracy Urzędu.

Ponadto, projekt planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko zostanie udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem: https://www.bip.lubicz.pl/7845,2022

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 25.10.2022 r. w siedzibie Urzędu Gminy Lubicz, w sali nr 4, o godz. 1100.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Uwagi mogą być wnoszone na piśmie do Wójta Gminy Lubicz lub w formie elektronicznej za pomocą środków komunikacji elektronicznej poprzez pocztę elektroniczną na adres: info@lubicz.pl albo za pośrednictwem platformy ePuap, z podaniem imienia i nazwiska albo nazwy jednostki organizacyjnej oraz adresu zamieszkania albo siedziby, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30.11.2022 r.

Z up. WÓJTA

Marek Pilewski

Kierownik Referatu

Gospodarki Przestrzennej

 

Zgodnie z art. 17a ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym informuję, że Klauzula informacyjna dotycząca danych osobowych dostępna jest na stronie https://www.bip.lubicz.pl/7845,2022 oraz w siedzibie Urzędu Gminy Lubicz, ul. Toruńska 21, 87-162 Lubicz Dolny.

Informuję o ograniczeniu prawa dostępu do informacji o źródle danych osobowych uzyskanych w toku prowadzenia postępowań dotyczących sporządzania aktów planistycznych, jeżeli wpłynie to na ochronę praw i wolności osoby, od której dane te pozyskano - zgodnie z art. 8a ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

drukuj (GP.6721.7.2017.VK)

Metryka

 • opublikował: Vanessa Koczkodon
  data publikacji: 2022-09-27 12:08

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Vanessa Koczkodon
  data publikacji: 2022-10-10 09:33


GP.6721.7.2017.VK

WÓJT GMINY LUBICZ

ul. Toruńska 21

87-162 Lubicz Dolny

 

GP.6721.7.2017.VK

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji  o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 z późn. zm.) informuję o możliwości zapoznania się z projektem zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubicz na obszarze wsi Lubicz Dolny (rejon ulic: Dworcowej, Warszawskiej i Grębockiej), obejmującej tereny graniczące z miejscowością Jedwabno, położone przy ulicy Dworcowej, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko oraz wymaganymi przez przepisy prawa załącznikami i stanowiskami innych organów, w dniach od 10.10.2022 r. do 10.11.2022 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Lubiczu Dolnym przy ul. Toruńskiej 21, pokój nr 30, w godzinach pracy Urzędu.

Ponadto, projekt planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko zostanie udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem: https://www.bip.lubicz.pl/7845,2022

Zainteresowani mogą składać uwagi i wnioski w siedzibie Urzędu Gminy Lubicz, w terminie do dnia 30.11.2022 r. w formie, o której mowa w art. 40 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Lubicz.

 

Z up. WÓJTA

Marek Pilewski

Kierownik Referatu

Gospodarki Przestrzennej

 

Klauzula informacyjna dotycząca danych osobowych dostępna jest na stronie https://www.bip.lubicz.pl/7845,2022 oraz w siedzibie Urzędu Gminy Lubicz, ul. Toruńska 21, 87-162 Lubicz Dolny.

drukuj (GP.6721.7.2017.VK)

Metryka

 • opublikował: Vanessa Koczkodon
  data publikacji: 2022-09-27 12:07
 • zmodyfikował: Vanessa Koczkodon
  ostatnia modyfikacja: 2022-09-27 12:09


GP.6721.7.2017.VK

drukuj (GP.6721.7.2017.VK)

Metryka

 • opublikował: Vanessa Koczkodon
  data publikacji: 2022-09-27 12:12

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 4148
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2022-12-06 15:45:17