Biuletyn Informacji Publicznej
URZĄD GMINY LUBICZ

Wyszukiwarka

Odnośniki

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.lubicz.pl

Treść strony


OGŁOSZENIE GP.6721.3.2021.EF

GP.6721.2.2021.EF                                                                                

GP.6721.3.2021.EF

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 247           z późn. zm.) informuję o przystąpieniu do sporządzenia projektów:

  1. zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Lubicz Górny i Krobia, dla obszaru o powierzchni ca 151 ha, objętego uchwałą Nr XXIV/328/20 z dnia 29 października 2020 r.
  1. zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubicz dot. terenów komercyjnych położonych przy drodze nr 52 na obszarach wsi: Grębocin, Rogowo, Rogówko, Brzeźno, Brzezinko i Gronowo, dla obszaru o powierzchni ca 0,90 ha objętego uchwałą Nr XXIV/330/20 z dnia  29 października 2020 r.

Zainteresowani mogą składać uwagi i wnioski do wyżej wymienionych projektów zmian planów miejscowych.

Uwagi i wnioski należy składać w siedzibie Urzędu Gminy Lubicz, ul. Toruńska 21, 87-162 Lubicz Dolny, w terminie do dnia 30.09.2021 r. w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Lubicz.

Klauzula informacyjna dotycząca danych osobowych dostępna jest na stronie https://www.bip.lubicz.pl/7313,rodo oraz w siedzibie Urzędu Gminy Lubicz, ul. Toruńska 21, 87-162 Lubicz Dolny.

Z up. WÓJTA     
Wojciech Rakowiecki
ZASTĘPCA WÓJTA 

 

drukuj (OGŁOSZENIE GP.6721.3.2021.EF)

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2021-08-25 15:02
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2021-08-31 10:13

Rejestr zmian

 • zmieniono 2021-08-31 09:44 przez Administrator Systemu
 • zmieniono 2021-08-31 10:13 przez Administrator Systemu

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 3088
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2021-09-22 08:15:19