Biuletyn Informacji Publicznej
URZĄD GMINY LUBICZ

Wyszukiwarka

Odnośniki

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.lubicz.pl

Treść strony


OGŁOSZENIE GP.6721.1.2019.VK

GP.6721.1.2019.VK

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 247) informuję o możliwości zapoznania się z projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Nowa Wieś, obejmującego obszar ograniczony od zachodu i północy granicą obrębu ewidencyjnego Nowa Wieś, od wschodu i południa granicą obowiązującego planu miejscowego, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 17.05.2021 r. do 18.06.2021 r. w siedzibie Urzędu Gminy Lubicz w Lubiczu Dolnym przy ul. Toruńskiej 21, w sali obsługi interesantów (parter, wejście z tyłu budynku), w godzinach pracy Urzędu.

Ponadto, projekt planu został udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem: https://www.bip.lubicz.pl/7779,2021

Bezpośrednia obsługa interesantów jest możliwa wyłącznie po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu wizyty z Kierownikiem Referatu Gospodarki Przestrzennej Markiem Pilewskim - (56) 621 21 16. Przed osobistą wizytą w urzędzie należy zapoznać się z ograniczeniami w funkcjonowaniu urzędu i zasadami bezpieczeństwa umieszczonymi na stronie internetowej gminy.

Zainteresowani mogą składać uwagi i wnioski w siedzibie Urzędu Gminy Lubicz, w terminie do dnia 09.07.2021 r. w formie, o której mowa w art. 40 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Lubicz.

Klauzula informacyjna dotycząca danych osobowych dostępna jest na stronie https://www.bip.lubicz.pl/7779,2021 oraz w siedzibie Urzędu Gminy Lubicz, ul. Toruńska 21, 87-162 Lubicz Dolny.

Z up. WÓJTA   
Wojciech Rakowiecki
ZASTĘPCA WÓJTA 

drukuj (OGŁOSZENIE GP.6721.1.2019.VK)

Metryka

  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2021-05-06 11:06
  • zmodyfikował: Dorota Woźniak
    ostatnia modyfikacja: 2021-05-07 09:30

Rejestr zmian

  • zmieniono 2021-05-07 09:27 przez Dorota Woźniak
  • zmieniono 2021-05-07 09:30 przez Dorota Woźniak

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 3084
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2021-09-22 08:15:19