Ścieżka nawigacyjna

Treść strony


Obwieszczenie GP.6721.5.2016.PP

GP.6721.5.2016.PP                                                                           Lubicz Dolny, 2018.07.04
                                                                                     O B W I E S Z C Z E N I E
Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego oraz art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 t.j. ze zm.)
                                                                                         i n f o r m u j ę
o uchwaleniu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Lubicz Górny i Krobia uchwałą Nr XLVII/624/2018 Rady Gminy Lubicz z dnia 26 czerwca 2018 r.
Zainteresowani mogą zapoznać się z:
•    treścią w/w dokumentu,
•    uzasadnieniem zawierającym informacje o udziale społeczeństwa w postępowaniu oraz o tym, w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę i w jakim zakresie zostały uwzględnione uwagi i wnioski zgłoszone w związku z udziałem społeczeństwa,
•    podsumowaniem zawierającym:
–   uzasadnienie wyboru przyjętych dokumentów w odniesieniu do rozpatrywanych rozwiązań alternatywnych,
–   informację w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę i w jakim stopniu zostały uwzględnione ustalenia zawarte w prognozie,
–   informację w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę i w jakim stopniu zostały uwzględnione opinie regionalnego dyrektora ochrony środowiska i państwowego inspektora sanitarnego,
–   informację w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę i w jakim stopniu zostały uwzględnione zgłoszone uwagi i wnioski,
–   informację w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę i w jakim stopniu zostały uwzględnione propozycje dotyczące metod i częstotliwości przeprowadzania monitoringu skutków realizacji postanowień w/w dokumentu w zakresie oddziaływania na środowisko,
w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Lubicz i publicznie dostępnym wykazie.

drukuj (


Obwieszczenie GP.6721.5.2016.PP)

Metryka

  • opublikował: Dorota Woźniak
    data publikacji: 2018-07-06 07:53
  • zmodyfikował: Dorota Woźniak
    ostatnia modyfikacja: 2018-07-06 07:53

Rejestr zmian

  • zmieniono 2018-07-06 07:53 przez Admin

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 7778
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2018-12-20 12:36

Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Intranet

Zaloguj się

Urząd Gminy Lubicz

Lubicz Dolny, ul. Toruńska 21, 87-162 Lubicz

Dane kontaktowe

tel. (56) 621-21-00, (56) 621-21-01

Godziny urzędowania

poniedziałek, środa, czwartek: 7:00 - 15:00,

wtorek: 7:00 - 18:00

piątek: 7:00 - 14:00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 3613257
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-11-14 13:31

Stopka strony