Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

NIERUCHOMOŚĆ W LUBICZU GÓRNYM

Wójt Gminy Lubicz ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony 

na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lubicz

Oznaczenie nieruchomości: dz. nr 265, obręb Lubicz Górny; KW TO1T/00032091/7.

Powierzchnia: 0,0585 ha.

Opis nieruchomości: Nieruchomość gruntowa niezabudowana.

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego nieruchomość zlokalizowana jest w terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej nieuciążliwej (3MN/U).

Cena wywoławcza (z VAT): 88.000,00 zł

Wadium: 8.000,00 zł

Forma przekazania nieruchomości: sprzedaż prawa własności

Termin, miejsce i warunki przetargu:

 1. Przetarg odbędzie się w dniu 16.06.2021 r. o godzinie 12:00 w siedzibie Urzędu Gminy Lubicz w Lubiczu Dolnym przy ul. Toruńskiej 21 – sala nr 15 (I piętro).
 2. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium pieniężnego w kwocie określonej wyżej na konto Urzędu Gminy nr 45 9491 0003 0010 0000 0114 0003 (BS Grębocin) w terminie do dnia 10.06.2021 r.
 3. Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości, a pozostałym uczestnikom zostanie zwrócone po zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od zamknięcia przetargu.
 4. Cena osiągnięta w przetargu stanowi cenę sprzedaży nieruchomości.
 5. Koszty zawarcia umowy przeniesienia własności ponosi kupujący.
 6. Wójt Gminy Lubicz zawiadomi osobę ustaloną jako nabywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia.
 7. Jeżeli uczestnik, który wygrał przetarg, nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży, Wójt Gminy może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
 8. Z uwagi na przebiegającą przez działkę sieć wodociągową oraz projektowaną sieć kanalizacyjną nabywca nieruchomości zobowiązany będzie do ustanowienia nieodpłatnej służebności przesyłu na rzecz Zakładu Usług Komunalnych w Lubiczu.

Przed przystąpieniem do przetargu jego uczestnik winien we własnym zakresie ustalić możliwość realizacji na nieruchomości planowanego przedsięwzięcia, jego zgodność z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oraz z przepisami odrębnymi.

Nabywca przyjmuje nieruchomość w istniejącym stanie faktycznym i prawnym. Dane nieruchomości podane zostały na podstawie informacji z ewidencji gruntów i budynków. Granice nieruchomości są jednoznacznie ustalone, a sprzedający nie posiada informacji o stabilizacji punktów granicznych. Okazanie granic nieruchomości nastąpić może staraniem i na koszt nabywcy.

Z up. Wójta

(-) Wojciech Rakowiecki

ZASTĘPCA WÓJTA

drukuj (NIERUCHOMOŚĆ W LUBICZU GÓRNYM)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Klugiewicz - Lewicka
  data wytworzenia: 2021-05-06
 • opublikował: Sławomir Szczęśniak
  data publikacji: 2021-05-06 10:21
 • zmodyfikował: Sławomir Szczęśniak
  ostatnia modyfikacja: 2021-05-06 10:35

Rejestr zmian

 • zmieniono 2021-05-06 10:24 przez Sławomir Szczęśniak
 • zmieniono 2021-05-06 10:35 przez Sławomir Szczęśniak

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 17120
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2021-06-24 12:08

Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Intranet

Zaloguj się

Urząd Gminy Lubicz

Lubicz Dolny, ul. Toruńska 21, 87-162 Lubicz

Dane kontaktowe

tel. (56) 621-21-00, (56) 621-21-01

Godziny urzędowania

poniedziałek 7:15 - 15:00
wtorek 7:15 - 17:00 
środa 7:15 - 15:00
czwartek 7:15 - 15:00
piątek 7:15 - 14:15

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 6356361
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2021-07-26 11:16

Stopka strony