Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Przetarg ograniczony - działka nr 339 w Lubiczu Górnym

Wójt Gminy Lubicz ogłasza drugi przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lubicz

Poprzedni przetarg odbył się dnia 28.06.2019 r.

Oznaczenie nieruchomości: dz. nr 339, obręb Lubicz Górny; KW TO1T/00032095/5.

Powierzchnia: 0,0158 ha.

Opis nieruchomości: Nieruchomość gruntowa, niezabudowana, z uwagi na parametry nie stanowi samodzielnej działki budowlanej. Sąsiedztwo stanowią tereny przeznaczone pod zabudowę usługową oraz tereny zabudowy mieszkaniowej. Granice działki tworzą kształt wydłużonego pasa gruntu.

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego nieruchomość zlokalizowana jest w terenach przeznaczonych pod zabudowę usługową i związaną z nieuciążliwą działalnością gospodarczą, z przeznaczeniem uzupełniającym – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, z przeznaczeniem dopuszczalnym – zabudowa produkcyjno-usługowa (93 U/MN).

Cena wywoławcza (z VAT): 6.800,00 zł

Wadium: 1.000,00 zł

Forma przekazania nieruchomości: sprzedaż w trybie przetargu ograniczonego do właścicieli nieruchomości sąsiednich.

 

Termin, miejsce i warunki przetargu:

 1. Przetarg odbędzie się w dniu 23.08.2019 r. o godzinie 11:00 w siedzibie Urzędu Gminy Lubicz w Lubiczu Dolnym przy ul. Toruńskiej 21 – sala nr 4 (parter).
 2. Z uwagi na kształt i powierzchnię działka ta nie może stanowić samodzielnej działki budowlanej, w związku z czym przeznaczona jest do sprzedaży w trybie przetargu ograniczonego, tj. na rzecz jednego z właścicieli nieruchomości przyległych. Osoby chcące wziąć udział w przetargu powinny do dnia 19.08.2019 r. zgłosić w formie pisemnej swoje uczestnictwo w przetargu ograniczonym. W przetargu udział wezmą tylko oferenci zakwalifikowani przez komisję przetargową. Lista osób zakwalifikowanych do przetargu zostanie wywieszona na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Lubicz w przeddzień przetargu, tj. w dniu 22.08.2019 r.
 3. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium pieniężnego w kwocie określonej wyżej na konto Urzędu Gminy nr 45 9491 0003 0010 0000 0114 0003 (BS Grębocin) i pisemne zgłoszenie uczestnictwa w przetargu w terminie do dnia 19.08.2019 r. Ustalony termin dotyczy daty dokonania wpłaty wadium i wpływu do urzędu pisma zgłaszającego uczestnictwo w przetargu.
 4. Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości, a pozostałym zostanie zwrócone po zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od zamknięcia przetargu.
 5. Jeżeli uczestnik, który wygrał przetarg, nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży, Wójt Gminy może odstąpić od umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
 6. Cena osiągnięta w przetargu stanowi cenę sprzedaży nieruchomości.
 7. Koszty zawarcia umowy przeniesienia własności ponosi kupujący.
 8. Kancelarię notarialną, w której zostanie zawarta umowa przeniesienia własności, wyznacza sprzedający w porozumieniu z kupującym.

drukuj (Przetarg ograniczony - działka nr 339 w Lubiczu Górnym)

Metryka

 • opublikował: Sławomir Szczęśniak
  data publikacji: 2019-07-15 13:21
 • zmodyfikował: Sławomir Szczęśniak
  ostatnia modyfikacja: 2019-07-15 13:26

Działka nr 171/20 w Krobi

WÓJT GMINY LUBICZ

ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lubicz

Oznaczenie nieruchomości: działka nr 171/20 w Krobi,

Księga wieczysta: TO1T/00059834/3

Powierzchnia nieruchomości: 1956 metrów kwadratowych

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: nieruchomość niezabudowana, w planie miejscowym przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z przeznaczeniem uzupełniającym w postaci usług nieuciążliwych

Cena wywoławcza (z VAT): 115.000 zł

Wadium: 11.000 zł

Forma przekazania: sprzedaż prawa własności

Termin, miejsce i warunki przetargu :

 1. Przetarg odbędzie się w dniu 6 sierpnia 2019 roku o godzinie 10.20, w siedzibie Urzędu Gminy, w Lubiczu Dolnym przy ulicy Toruńskiej 21 – sala nr 4 (parter)
 2. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium pieniężnego w kwocie określonej wyżej w terminie do dnia  30 lipca 2019 roku na konto Urzędu Gminy nr 45 9491 0003 0010 0000 0114 0003 (BS Grębocin). Ustalony wyżej termin dotyczy daty dokonania wpłaty                                                                               
 3. Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości, a pozostałym zostanie zwrócone po zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od zamknięcia przetargu.
 4. Jeżeli uczestnik, który wygrał przetarg, nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży Wójt Gminy może odstąpić od umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
 5. Cena osiągnięta w przetargu stanowi cenę sprzedaży nieruchomości.
 6. Koszty zawarcia umowy przeniesienia własności ponosi kupujący.
 7. Kancelarię notarialną, w której zostanie zawarta umowa przeniesienia własności, wyznacza sprzedający w porozumieniu z kupującym.

drukuj (Działka nr 171/20 w Krobi)

Metryka

 • opublikował: Sławomir Szczęśniak
  data publikacji: 2019-06-27 12:26

Położenie nieruchomości w Krobi

 • Geoportal krajowy
  Geoportal krajowy

  Metryka

  • opublikował: Sławomir Szczęśniak
   data publikacji: 2019-06-27 12:50
  • zmodyfikował: Sławomir Szczęśniak
   ostatnia modyfikacja: 2019-06-27 12:51
 • Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
  Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

  Metryka

  • opublikował: Sławomir Szczęśniak
   data publikacji: 2019-06-27 12:58

drukuj (Położenie nieruchomości w Krobi)

Metryka

 • opublikował: Sławomir Szczęśniak
  data publikacji: 2019-06-27 12:26
 • zmodyfikował: Sławomir Szczęśniak
  ostatnia modyfikacja: 2019-06-27 13:09

Działki nr 114/26, 114/32 i 114/33 w Lubiczu Dolnym

WÓJT GMINY LUBICZ

ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lubicz

Oznaczenie nieruchomości: działki nr 114/26, 114/32 i 114/33 w Lubiczu Dolnym,

Księga wieczysta: TO1T/00033012/7

Powierzchnia nieruchomości: 904 metry kwadratowe

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: nieruchomość niezabudowana, w planie miejscowym przeznaczona jest pod zabudowę usługową o charakterze komercyjnym i nieuciążliwym z przeznaczeniem dopuszczalnym w postaci mieszkania dla właściciela lub składów i magazynów

Cena wywoławcza (z VAT): 120.000 zł

Wadium: 12.000 zł

Forma przekazania: sprzedaż prawa własności

 

Termin, miejsce i warunki przetargu :

 1. Przetarg odbędzie się w dniu 6 sierpnia 2019 roku o godzinie 11.00, w siedzibie Urzędu Gminy, w Lubiczu Dolnym przy ulicy Toruńskiej 21 – sala nr 4 (parter)
 2. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium pieniężnego w kwocie określonej wyżej w terminie do dnia  30 lipca 2019 roku na konto Urzędu Gminy nr 45 9491 0003 0010 0000 0114 0003 (BS Grębocin). Ustalony wyżej termin dotyczy daty dokonania wpłaty                                                                               
 3. Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości, a pozostałym zostanie zwrócone po zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od zamknięcia przetargu.
 4. Jeżeli uczestnik, który wygrał przetarg, nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży Wójt Gminy może odstąpić od umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
 5. Cena osiągnięta w przetargu stanowi cenę sprzedaży nieruchomości.
 6. Koszty zawarcia umowy przeniesienia własności ponosi kupujący.
 7. Kancelarię notarialną, w której zostanie zawarta umowa przeniesienia własności, wyznacza sprzedający w porozumieniu z kupującym.

drukuj (Działki nr 114/26, 114/32 i 114/33 w Lubiczu Dolnym)

Metryka

 • opublikował: Sławomir Szczęśniak
  data publikacji: 2019-06-27 13:07

Położenie nieruchomości w Lubiczu Dolnym

 • GOEP2

  Metryka

  • opublikował: Sławomir Szczęśniak
   data publikacji: 2019-06-27 13:19
 • MPZP

  Metryka

  • opublikował: Sławomir Szczęśniak
   data publikacji: 2019-06-27 13:20

drukuj (Położenie nieruchomości w Lubiczu Dolnym)

Metryka

 • opublikował: Sławomir Szczęśniak
  data publikacji: 2019-06-27 13:08


Działka nr 339 w Lubiczu Górnym

Wójt Gminy Lubicz
ogłasza pierwszy przetarg ustny ograniczony
na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lubicz

Oznaczenie nieruchomości: dz. nr 339, obręb Lubicz Górny; KW TO1T/00032095/5.

Powierzchnia: 0,0158 ha.

Opis nieruchomości: Nieruchomość gruntowa, niezabudowana, z uwagi na parametry nie stanowi samodzielnej działki budowlanej. Sąsiedztwo stanowią tereny przeznaczone pod zabudowę usługową oraz tereny zabudowy mieszkaniowej. Granice działki tworzą kształt wydłużonego pasa gruntu.

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego nieruchomość zlokalizowana jest w terenach przeznaczonych pod zabudowę usługową i związaną z nieuciążliwą działalnością gospodarczą, z przeznaczeniem uzupełniającym – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, z przeznaczeniem dopuszczalnym – zabudowa produkcyjno-usługowa (93 U/MN).

Cena wywoławcza (z VAT): 13.550,00 zł

Wadium: 1.000,00 zł

Forma przekazania nieruchomości: sprzedaż w trybie przetargu ograniczonego do właścicieli nieruchomości sąsiednich.

Termin, miejsce i warunki przetargu:

 1. Przetarg odbędzie się w dniu 28.06.2019 r. o godzinie 11:00 w siedzibie Urzędu Gminy Lubicz w Lubiczu Dolnym przy ul. Toruńskiej 21 – sala nr 4 (parter).
 2. Z uwagi na kształt i powierzchnię działka ta nie może stanowić samodzielnej działki budowlanej, w związku z czym przeznaczona jest do sprzedaży w trybie przetargu ograniczonego, tj. na rzecz jednego z właścicieli nieruchomości przyległych. Osoby chcące wziąć udział w przetargu powinny do dnia 24.06.2019 r. zgłosić w formie pisemnej swoje uczestnictwo w przetargu ograniczonym. W przetargu udział wezmą tylko oferenci zakwalifikowani przez komisję przetargową. Lista osób zakwalifikowanych do przetargu zostanie wywieszona na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Lubicz w przeddzień przetargu, tj. w dniu 27.06.2019 r.
 3. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium pieniężnego w kwocie określonej wyżej na konto Urzędu Gminy nr 45 9491 0003 0010 0000 0114 0003 (BS Grębocin) i pisemne zgłoszenie uczestnictwa w przetargu w terminie do dnia 24.06.2019 r. Ustalony termin dotyczy daty dokonania wpłaty wadium i wpływu do urzędu pisma zgłaszającego uczestnictwo w przetargu.
 4. Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości, a pozostałym zostanie zwrócone po zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od zamknięcia przetargu.
 5. Jeżeli uczestnik, który wygrał przetarg, nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży, Wójt Gminy może odstąpić od umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
 6. Cena osiągnięta w przetargu stanowi cenę sprzedaży nieruchomości.
 7. Koszty zawarcia umowy przeniesienia własności ponosi kupujący.
 8. Kancelarię notarialną, w której zostanie zawarta umowa przeniesienia własności, wyznacza sprzedający w porozumieniu z kupującym.

drukuj (


Działka nr 339 w Lubiczu Górnym)

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-05-24 11:02

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 7491
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2019-07-15 13:26

Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Intranet

Zaloguj się

Urząd Gminy Lubicz

Lubicz Dolny, ul. Toruńska 21, 87-162 Lubicz

Dane kontaktowe

tel. (56) 621-21-00, (56) 621-21-01
fax (56) 621-21-20

Godziny urzędowania

poniedziałek, środa, czwartek: 7:00 - 15:00,

wtorek: 7:00 - 18:00

piątek: 7:00 - 14:00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 3358683
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-07-23 13:47

Stopka strony