Biuletyn Informacji Publicznej
URZĄD GMINY LUBICZ

Wyszukiwarka

Odnośniki

Intranet

Zaloguj się
:
:

Kalendarium

« poprzedni miesiącstyczeń 2023» następny miesiąc
PnWtŚrCzwPtSobNd
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: www.lubicz.pl

Treść strony

Informacja o wyniku przetargów - 16.01.2023

INFORMACJA O WYNIKU PRZETAGÓW

Wójt Gminy Lubicz na dzień 16 stycznia 2023 roku ogłosił ustne nieograniczone przetargi na najem i sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Lubicz. Jako miejsce przetargów wyznaczono siedzibę Urzędu Gminy Lubicz w Lubiczu Dolnym przy ul. Toruńskiej 21. Przedmiotem przetargów były:

 1. Najem części nieruchomości o powierzchni 1.00 ha położonej w Grębocinie oznaczonej w katastrze nieruchomości jako działka gruntu nr 322/28, KW nr TO1T/00039184/5. Opisana część nieruchomości do przetargu została wystawiona   za cenę wywoławczą rocznego czynszu najmu (z VAT) wynoszącą 10.000
 2. Sprzedaż działki numer 219/3 w Złotorii o powierzchnia 0.1325 ha, KW nr TO1T/00032058/4. Nieruchomość do przetargu została wystawiona za cenę wywoławczą (z VAT) wynoszącą 159.000 zł
 3. Sprzedaż działki numer 219/4 w Złotorii o powierzchni 0.1373 ha, KW nr TO1T/00032058/4. Nieruchomość do przetargu została wystawiona za cenę wywoławczą (z VAT) wynoszącą 151.000 zł,
 4. Sprzedaż działki nr 322/26 w Grębocinie o powierzchni 0.2593 ha, KW nr TO1T/00039184/5. Nieruchomość do przetargu została wystawiona za cenę wywoławczą (z VAT) wynoszącą 513.000 zł
 5. Sprzedaż działki numer 219/5 w Złotorii o powierzchni 0.2000 ha, KW nr TO1T/00032058/4.  Nieruchomość do przetargu została wystawiona za cenę wywoławczą (z VAT) wynoszącą 200.000 zł
 6. Sprzedaż działek numer 219/7 i 219/10 w Złotorii o łącznej powierzchni 0.4957 ha, KW nr TO1T/00032058/4.  Nieruchomość do przetargu została wystawiona za cenę wywoławczą (z VAT) wynoszącą 199.000 zł

Na przetargi oznaczone numerami 2, 4, 5 i 6 nikt nie wpłacił wadium, przetargi te uważa się za zakończone wynikiem negatywnym (art.40 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.) Z powyższego powodu nie jest możliwe podanie w niniejszej informacji wymaganych przepisem §12 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2213) liczby osób dopuszczonych oraz osób niedopuszczonych do uczestniczenia w przetargu bo komisja przetargowa nie przeprowadzała takich czynności oraz najwyższej ceny osiągniętej  w przetargu i imienia i  nazwiska albo nazwy lub firmy osoby ustalonej jako nabywca nieruchomości

Do przetargu wymienionego pod numerem 1 niniejszej informacji dopuszczono jedną osobę. W wyniku przeprowadzonego przetargu najemcą nieruchomości został Pan Wojciech Mariański za cenę rocznego czynszu najmu (z VAT) wynoszącą 10.100 (dziesięć tysięcy sto) złotych

Do przetargu wymienionego pod numerem 3 niniejszej informacji dopuszczono jedną osobę. W wyniku przeprowadzonego przetargu nabywcą  nieruchomości została Pani Marta Adamska za osiągniętą w przetargu cenę wynoszącą 152.510 (sto pięćdziesiąt dwa tysiące pięćset dziesięć) złotych

Przewodniczy Komisji

Przetargowej      

(-)Marek Pilewski  

drukuj (Informacja o wyniku przetargów - 16.01.2023)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Sławomir Szczęśniak
  data wytworzenia: 2023-01-23
 • opublikował: Sławomir Szczęśniak
  data publikacji: 2023-01-23 14:19
 • zmodyfikował: Sławomir Szczęśniak
  ostatnia modyfikacja: 2023-01-23 14:21

Grębocin - działka nr 322/26 - drugi przetarg nieograniczony

Wójt Gminy Lubicz ogłasza drugi ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lubicz

Pierwszy przetarg został przeprowadzony dnia 16.01.2023 roku

Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej nr TO1T/00039184/5 oraz katastru nieruchomości: działka nr 322/26, ID:041504_2.0004.322/26, obręb Grębocin; 

Powierzchnia działki: 0.2593 ha

Opis nieruchomości: teren niezabudowany położony przy ulicy Owocowej w Grębocinie

Przeznaczenie nieruchomości: w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego teren przeznaczony jest pod zabudowę usługową (2U)

Zagospodarowanie nieruchomości: zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Cena wywoławcza (brutto): 300.000 zł (trzysta tysięcy złotych)

Wadium pieniężne: 30.000 zł

Obciążenia nieruchomości:  W dziale III księgi wieczystej nr TO1T/00039184/5 wpisane są ograniczone prawa rzeczowe obciążające nieruchomość. Nie dotyczą one sprzedawanej działki.

Działka przeznaczona jest do sprzedaży, przedmiotem zbycia jest prawo własności

Termin, miejsce i warunki przetargu:

 1. Przetarg odbędzie się w dniu 27 lutego 2023 roku o godzinie 10.30, w siedzibie Urzędu Gminy Lubicz w Lubiczu Dolnym przy ul. Toruńskiej 21 (sala nr 4 – parter)
 2. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium pieniężnego w kwocie określonej wyżej na konto Urzędu Gminy nr 45 9491 0003 0010 0000 0114 0003 w terminie do dnia 20.02.2023 r. Ustalony termin dotyczy daty dokonania wpłaty.
 3. Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości, a pozostałym uczestnikom zostanie zwrócone po zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od zamknięcia przetargu.
 4. Cena osiągnięta w przetargu stanowi cenę sprzedaży nieruchomości.
 5. Koszty zawarcia umowy przeniesienia własności ponosi kupujący.
 6. Wójt Gminy Lubicz zawiadomi osobę ustaloną jako nabywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia.
 7. Jeżeli uczestnik, który wygrał przetarg, nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży, Wójt Gminy może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
 8. Przed przystąpieniem do przetargu jego uczestnik winien we własnym zakresie ustalić możliwość realizacji na nieruchomości planowanego przedsięwzięcia, jego zgodność z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego lub z przepisami odrębnymi.
 9. Nabywca przyjmuje nieruchomość w istniejącym stanie faktycznym i prawnym. Dane nieruchomości podane zostały na podstawie informacji z ewidencji gruntów i budynków. Granice nieruchomości są jednoznacznie ustalone. Sprzedający nie okazuje na gruncie położenia punktów granicznych wyznaczających granice sprzedawanej nieruchomości.

Z up. Wójta

(-)Wojciech Rakowiecki

Zastępca Wójta

drukuj (Grębocin - działka nr 322/26 - drugi przetarg nieograniczony)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Sławomir Szczęśniak
  data wytworzenia: 2023-01-18
 • opublikował: Sławomir Szczęśniak
  data publikacji: 2023-01-18 10:35
 • zmodyfikował: Sławomir Szczęśniak
  ostatnia modyfikacja: 2023-01-18 11:37

Działka na tle Google Maps

[obiekt mapy] Działka na tle Google Maps

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Sławomir Szczęśniak
  data wytworzenia: 2023-01-18
 • opublikował: Sławomir Szczęśniak
  data publikacji: 2023-01-18 10:58
 • zmodyfikował: Sławomir Szczęśniak
  ostatnia modyfikacja: 2023-01-18 10:59

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 27087
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2023-01-23 14:21:00