Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Intranet

Zaloguj się

Nawigacja

Treść strony


Ogłoszenie - Krobia

Wójt Gminy Lubicz ogłasza dwa trzecie ustne nieograniczone przetargi

na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Lubicz

 

PIERWSZY PRZETARG ODBYŁ SIĘ DNIA 4.05.2017

DRUGI PRZETARG ODBYŁ SIĘ DNIA 30.10.2017

 1. Działki oznaczone numerami  137/6, 137/7 i 137/8  o łącznej powierzchni  1551 m2 położone w Krobi przy ulicy Żytniej. Dla nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta nr TO1T/00032092/4. Nieruchomość w planie miejscowym przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Przedmiotem sprzedaży jest prawo własności nieruchomości. Cena wywoławcza (z VAT)  - 85.000 zł, wadium – 8.000 zł, godzina przetargu – 10:40
 1. Działka oznaczona numerem  137/14  o powierzchni 1236 m2 położona w Krobi przy ulicy Żytniej. Dla nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta nr TO1T/00032092/4. Nieruchomość w planie miejscowym przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną Przedmiotem sprzedaży jest prawo własności nieruchomości. Cena wywoławcza (z VAT)  - 70.000 zł, wadium – 7.000 zł, godzina przetargu – 11:00

Termin, miejsce i warunki przetargu :

 1. Przetargi odbędą się w dniu 22.02.2018 r. w godzinach wyżej podanych dla poszczególnych przetargów, w siedzibie Urzędu Gminy, w Lubiczu Dolnym przy ulicy Toruńskiej 21 – sala nr 4 (parter).
 2. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium pieniężnego w kwocie określonej wyżej w terminie do dnia 15.02018 r. na konto Urzędu Gminy nr 45 9491 0003 0010 0000 0114 0003 (BS Grębocin). Ustalony wyżej termin dotyczy daty dokonania wpłaty.
 3. Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości, a pozostałym zostanie zwrócone po zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od zamknięcia przetargu.
 4. Jeżeli uczestnik, który wygrał przetarg, nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży, Wójt Gminy może odstąpić od umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
 5. Cena osiągnięta w przetargu stanowi cenę sprzedaży nieruchomości.
 6. Koszty zawarcia umowy przeniesienia własności ponosi kupujący.
 7. Kancelarię notarialną, w której zostanie zawarta umowa przeniesienia własności, wyznacza sprzedający w porozumieniu z kupującym.

Informacje na temat sprzedawanej nieruchomości:

- osobiście w Urzędzie Gminy – pokój nr 29 lub 35

- telefonicznie:  56 6212116, 56 6212135

- strona internetowa  https://www.bip.lubicz.pl/7205,przetargi

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-01-16 07:52

Informacje o nieruchomościach

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-01-16 07:53


Ogłoszenie - Nowa Wieś

Wójt Gminy Lubicz ogłasza pierwszy ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lubicz

 

Oznaczenie nieruchomości: Działka budowlana składająca się działek nr 77/13 i 80/14 w Nowej Wsi o łącznej powierzchni 2631 m2

Położenie: przy ulicy Łowieckiej

Cena wywoławcza(z VAT): 155.000

Wadium: 15.000

Księgi wieczyste: odpowiednio TO1T/00116798/6 i TO1T/00040758/0

Nieruchomość niezabudowana, w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. 

Termin, miejsce i warunki przetargu :

 1. Przetarg odbędzie się w dniu 22.02.2018 r. o godzinie 10:20, w siedzibie Urzędu Gminy, w Lubiczu Dolnym przy ulicy Toruńskiej 21 – sala nr 4 (parter).
 2. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium pieniężnego w kwocie określonej wyżej w terminie do dnia 15.02018 r. na konto Urzędu Gminy nr 45 9491 0003 0010 0000 0114 0003 (BS Grębocin). Ustalony wyżej termin dotyczy daty dokonania wpłaty.
 3. Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości, a pozostałym zostanie zwrócone po zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od zamknięcia przetargu.
 4. Jeżeli uczestnik, który wygrał przetarg, nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży, Wójt Gminy może odstąpić od umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
 5. Cena osiągnięta w przetargu stanowi cenę sprzedaży nieruchomości.
 6. Koszty zawarcia umowy przeniesienia własności ponosi kupujący.
 7. Kancelarię notarialną, w której zostanie zawarta umowa przeniesienia własności, wyznacza sprzedający w porozumieniu z kupującym.  

Informacje na temat sprzedawanej nieruchomości:

- osobiście w Urzędzie Gminy – pokój nr 29 lub 35

- telefonicznie:  56 6212116, 56 6212135

- strona internetowa  https://www.bip.lubicz.pl/7205,przetargi

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-01-15 10:33

Informacje o nieruchomościach

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-01-15 10:36


Ogłoszenie Krobia

Wójt Gminy Lubicz ogłasza pięć pierwszych przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Lubicz

1.    Działka oznaczona numerem 171/15 o powierzchni 1002 m2 położona w Krobi. Dla nieruchomości w Sądzie Rejonowym w Toruniu prowadzona jest księga wieczysta nr TO1T/00059834/3. Nieruchomość niezabudowana. Nieruchomość w planie miejscowym jest przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną wolnostojącą z dopuszczeniem usług nieuciążliwych wbudowanych w bryłę budynku funkcji podstawowej. Przedmiotem przetargu jest prawo własności działki. Cena wywoławcza (z VAT): 54.000 zł. Wadium pieniężne w wysokości 5.400 zł. Godzina przetargu 10:20
2.    Działka oznaczona numerem 171/16 o powierzchni 892 m2 położona w Krobi. Dla nieruchomości w Sądzie Rejonowym w Toruniu prowadzona jest księga wieczysta nr TO1T/00059834/3. Nieruchomość niezabudowana. Nieruchomość w planie miejscowym jest przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną wolnostojącą z dopuszczeniem usług nieuciążliwych wbudowanych w bryłę budynku funkcji podstawowej. Przedmiotem przetargu jest prawo własności działki. Cena wywoławcza (z VAT): 48.000 zł. Wadium pieniężne w wysokości 4.800 zł. Godzina przetargu 10:40
3.    Działka oznaczona numerem 171/20 o powierzchni 1956 m2 położona w Krobi. Dla nieruchomości w Sądzie Rejonowym w Toruniu prowadzona jest księga wieczysta nr TO1T/00059834/3. Nieruchomość niezabudowana. Nieruchomość w planie miejscowym jest przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną wolnostojącą z dopuszczeniem usług nieuciążliwych. Przedmiotem przetargu jest prawo własności działki. Cena wywoławcza (z VAT): 108.000 zł. Wadium pieniężne w wysokości 11.000 zł. Godzina przetargu 11:00
4.    Działka oznaczona numerem 500 o powierzchni 2581 m2 położona w Krobi (róg ul. Osiedlowej i ul. Jodłowej). Dla nieruchomości w Sądzie Rejonowym w Toruniu prowadzona jest księga wieczysta nr TO1T/00032094/8. Nieruchomość niezabudowana; przez działkę przebiega napowietrzna linia elektroenergetyczna wysokiego napięcia; część działki znajduje się w strefie eksploatacyjnej napowietrznej linii elektroenergetycznej wysokiego napięcia. Nieruchomość w planie miejscowym jest przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną wolnostojącą z dopuszczeniem usług nieuciążliwych wbudowanych w bryłę budynku funkcji podstawowej. Przedmiotem przetargu jest prawo własności działki. Cena wywoławcza (z VAT): 128.000 zł. Wadium pieniężne w wysokości 13.000 zł. Godzina przetargu 11:20
5.    Działka oznaczona numerem 505 o powierzchni 2199 m2 położona w Krobi (róg ul. Osiedlowej i ul. Owocowej). Dla nieruchomości w Sądzie Rejonowym w Toruniu prowadzona jest księga wieczysta nr TO1T/00032094/8. Nieruchomość niezabudowana; przez działkę przebiega napowietrzna linia elektroenergetyczna wysokiego napięcia; część działki znajduje się w strefie eksploatacyjnej napowietrznej linii elektroenergetycznej wysokiego napięcia. Nieruchomość w planie miejscowym jest przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną wolnostojącą z dopuszczeniem usług nieuciążliwych wbudowanych w bryłę budynku funkcji podstawowej. Przedmiotem przetargu jest prawo własności działki. Cena wywoławcza (z VAT): 109.000 zł. Wadium pieniężne w wysokości 10.900 zł. Godzina przetargu 11:40
        
Termin, miejsce i warunki przetargu : 
1.    Przetargi odbędą się w dniu 12.03.2018 w godzinach wyżej podanych dla poszczególnych przetargów, w siedzibie Urzędu Gminy, w Lubiczu Dolnym przy ulicy Toruńskiej 21 – sala nr 4 (parter).
2.    Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium pieniężnego w kwocie określonej wyżej w terminie do dnia  05.03.2018 na konto Urzędu Gminy nr 45 9491 0003 0010 0000 0114 0003 (BS Grębocin). Ustalony wyżej termin dotyczy daty dokonania wpłaty. 
3.    Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości, a pozostałym zostanie zwrócone po zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od zamknięcia przetargu.
4.    Jeżeli uczestnik, który wygrał przetarg, nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży, Wójt Gminy może odstąpić od umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
5.    Cena osiągnięta w przetargu stanowi cenę sprzedaży nieruchomości.
6.    Koszty zawarcia umowy przeniesienia własności ponosi kupujący.
7.    Kancelarię notarialną, w której zostanie zawarta umowa przeniesienia własności, wyznacza sprzedający w porozumieniu z kupującym.

 • opublikował: Admin
  data publikacji: 2018-02-06 15:17
 • zmodyfikował: Admin
  ostatnia modyfikacja: 2018-02-06 15:18
 • opublikował: Admin
  data publikacji: 2018-02-06 15:17


Ogłoszenie Złotoria

Wójt Gminy Lubicz 
ogłasza pierwszy przetarg ustny ograniczony 
na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lubicz 

Działka oznaczona numerem 413/3 o powierzchni 263 m2 położona w Złotorii przy ul. Nowej. Dla nieruchomości w Sądzie Rejonowym w Toruniu prowadzona jest księga wieczysta nr TO1T/00020523/8. Nieruchomość w planie miejscowym jest przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Z uwagi na parametry nieruchomość nie stanowi samodzielnej działki budowlanej. Przetarg ogranicza się do właścicieli nieruchomości sąsiednich. Przedmiotem przetargu jest prawo własności działki. Cena wywoławcza (z VAT): 20.000 zł, wadium: 2.000 zł.

Termin, miejsce i warunki przetargu:
1.    Przetarg odbędzie się w dniu 12.03.2018 r. o godzinie 12:00 w siedzibie Urzędu Gminy Lubicz w Lubiczu Dolnym przy ul. Toruńskiej 21 – sala nr 4 (parter).
2.    Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium pieniężnego w kwocie określonej wyżej na konto Urzędu Gminy nr 45 9491 0003 0010 0000 0114 0003 (BS Grębocin) i pisemne zgłoszenie uczestnictwa w przetargu w terminie do dnia 05.03.2018 r. Ustalony termin dotyczy daty dokonania wpłaty wadium i wpływu do urzędu pisma zgłaszającego uczestnictwo w przetargu.
3.    Komisja przetargowa po sprawdzeniu, czy oferenci spełniają warunki przetargu, wywiesi na tablicy ogłoszeń w siedzibie urzędu w dniu 09.03.2018 r. listę osób zakwalifikowanych do przetargu. 
4.    Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości, a pozostałym zostanie zwrócone po zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od zamknięcia przetargu.
5.    Jeżeli uczestnik, który wygrał przetarg, nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży, Wójt Gminy może odstąpić od umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
6.    Cena osiągnięta w przetargu stanowi cenę sprzedaży nieruchomości.
7.    Koszty zawarcia umowy przeniesienia własności ponosi kupujący.
8.    Kancelarię notarialną, w której zostanie zawarta umowa przeniesienia własności, wyznacza sprzedający w porozumieniu z kupującym.

 • opublikował: Admin
  data publikacji: 2018-02-06 15:17
 • zmodyfikował: Admin
  ostatnia modyfikacja: 2018-02-06 15:18


Ogłoszenie - Złotoria

Wójt Gminy Lubicz 
ogłasza pierwszy ustny nieograniczony przetarg na dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lubicz

Oznaczenie nieruchomości: część działki nr 188/19, obręb Złotoria
    KW T01T/00032277/5

Powierzchnia: 0,0092 ha

Opis nieruchomości: Nieruchomość niezabudowana

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: 
W mpzp teren przeznaczony pod ciąg pieszy.
Zagospodarowanie nieruchomości po zawarciu umowy: dojazd oraz zieleń

Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego (z VAT): 184,00 zł 

Wadium pieniężne:     20,00 zł

Okres trwania umowy: 10 lat


Roczny czynsz dzierżawny płatny będzie z góry. Terminy płatności czynszu dzierżawnego określone zostaną w umowie.
Wysokość kolejnych czynszów rocznych waloryzowana będzie w oparciu o stopy procentowe równe stopie redyskonta weksli stosowanych przez Narodowy Bank Polski w roku poprzednim.

Termin, miejsce i warunki przetargu: 
1.    Przetarg odbędzie się w dniu 12.03.2018 r. o godzinie 12.20, w siedzibie Urzędu Gminy, w Lubiczu Dolnym przy ulicy Toruńskiej 21 – sala nr 4 (parter).
2.    Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium pieniężnego w kwocie określonej wyżej, w terminie do dnia 05.03.2018 r. na konto Urzędu Gminy nr 07 9491 0003 0010 0000 0114 0008 (BS Grębocin). Ustalony wyżej termin dotyczy daty dokonania wpłaty. 
3.    Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości, a pozostałym zostanie zwrócone 
po zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni 
od zamknięcia przetargu.
4.    Jeżeli uczestnik, który wygrał przetarg, nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie zawarcia umowy dzierżawy, Wójt Gminy może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

 • opublikował: Admin
  data publikacji: 2018-02-06 15:17
 • zmodyfikował: Admin
  ostatnia modyfikacja: 2018-02-06 15:19

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 741
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2018-02-06 15:19

Urząd Gminy Lubicz

Lubicz Dolny, ul. Toruńska 21, 87-162 Lubicz

Dane kontaktowe

tel. (56) 621-21-00, (56) 621-21-01
fax (56) 621-21-20

Godziny urzędowania

poniedziałek, środa, czwartek: 7:00 - 15:00,

wtorek: 7:00 - 16:00

piątek: 7:00 - 14:00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 2339302
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2018-02-19 09:46

Stopka strony

Projekt i wykonanie: extranet.pl