Biuletyn Informacji Publicznej
URZĄD GMINY LUBICZ

Wyszukiwarka

Odnośniki

Intranet

Zaloguj się
:
:

Kalendarium

« poprzedni miesiącpaździernik 2022» następny miesiąc
PnWtŚrCzwPtSobNd
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: www.lubicz.pl

Treść strony

Lubicz Dolny - przetarg nieograniczony

Wójt Gminy Lubicz ogłasza pierwszy ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lubicz

Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej nr TO1T/00031336/0 oraz katastru nieruchomości: działki nr 16/3 i 16/4 w Lubiczu Dolnym – ID: 041504_2.0012.16/3 i 041504_2.0012.16/4

Powierzchnia: łącznie obie działki - 0.2631 ha

Opis nieruchomości: niezabudowana, położona przy ulicy Podgórnej w Lubiczu Dolnym

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego teren działki nr 16/4 przeznaczony jest pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną (M13), a teren działki nr 16/3 przeznaczony jest pod zieleń publiczną (Z1)

Zagospodarowanie nieruchomości: zgodnie z ustaleniami planu miejscowego

Cena nieruchomości (brutto): 150.000 zł (sto pięćdziesiąt tysięcy złotych)

Wadium pieniężne: 15.000 zł

Działka przeznaczona jest do sprzedaży, przedmiotem zbycia jest prawo własności

Termin, miejsce i warunki przetargu:

 1. Przetarg odbędzie się w dniu 17 października 2022 r. o godzinie 11.00, w siedzibie Urzędu Gminy Lubicz w Lubiczu Dolnym przy ul. Toruńskiej 21.
 2. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium pieniężnego w kwocie określonej wyżej na konto Urzędu Gminy nr 45 9491 0003 0010 0000 0114 0003 w terminie do dnia 10.10.2022 r. Ustalony termin dotyczy daty dokonania wpłaty.
 3. Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości, a pozostałym uczestnikom zostanie zwrócone po zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od zamknięcia przetargu.
 4. Cena osiągnięta w przetargu stanowi cenę sprzedaży nieruchomości.
 5. Koszty zawarcia umowy przeniesienia własności ponosi kupujący.
 6. Wójt Gminy Lubicz zawiadomi osobę ustaloną jako nabywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia.
 7. Jeżeli uczestnik, który wygrał przetarg, nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży, Wójt Gminy może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
 8. Przed przystąpieniem do przetargu jego uczestnik winien we własnym zakresie ustalić możliwość realizacji na nieruchomości planowanego przedsięwzięcia, jego zgodność z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego lub z przepisami odrębnymi.
 9. Nabywca przyjmuje nieruchomość w istniejącym stanie faktycznym i prawnym. Dane nieruchomości podane zostały na podstawie informacji z ewidencji gruntów i budynków. Granice nieruchomości są jednoznacznie ustalone, a sprzedający nie posiada informacji o stabilizacji punktów granicznych. Sprzedający nie okazuje na gruncie położenia punktów granicznych wyznaczających granice sprzedawanej nieruchomości.

Z up. Wójta

(-)Wocjeich Rakowiecki

Zastępca Wójta

drukuj (Lubicz Dolny - przetarg nieograniczony)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Sławomir Szczęśniak
  data wytworzenia: 2022-09-08
 • opublikował: Sławomir Szczęśniak
  data publikacji: 2022-09-08 13:15

Złotoria - drugi przetarg ograniczony

Wójt Gminy Lubicz ogłasza drugi ustny przetarg ograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lubicz

Oznaczenie nieruchomości: działki nr 233/21 i 233/22, obręb Złotoria; KW nr TO1T/00032277/5

Powierzchnia: łącznie obie działki - 0,0394 ha

Opis nieruchomości: teren niezabudowany

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego teren działki nr 233/22 przeznaczony jest pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną (34MN). Działka nr 233/21 jest przeznaczona pod tereny ciągów pieszych (13KP) i oznaczona jest jako działka, która bez połączenia z działką sąsiednią nie może funkcjonować samodzielnie.

Zagospodarowanie nieruchomości: polepszenie warunków zagospodarowania nieruchomości sąsiednich.

Cena w zł (z VAT): 22.000 zł

Wadium pieniężne: 2.000 zł

Forma przekazania nieruchomości: sprzedaż prawa własności w przetargu ograniczonym do właścicieli nieruchomości sąsiednich

Termin, miejsce i warunki przetargu:

 1. Przetarg odbędzie się w dniu 17 października 2022 r. o godzinie 10.30 w siedzibie Urzędu Gminy Lubicz w Lubiczu Dolnym przy ul. Toruńskiej 21. Szczegóły dotyczące sali (pokoju), gdzie zostaną przeprowadzone przetargi, zostaną ogłoszone wraz z listą osób zakwalifikowanych do przetargu.  
 2. Z uwagi na ograniczoną możliwość zagospodarowania nieruchomości, wynikającą z kształtu i powierzchni działek, nie mogą one stanowić samodzielnych działek budowlanych, w związku z czym przeznaczone są do sprzedaży w trybie przetargu ograniczonego na rzecz właścicieli nieruchomości przyległych. Osoby chcące wziąć udział w przetargu powinny do dnia 10 października 2022 r. zgłosić w formie pisemnej swoje uczestnictwo w przetargu ograniczonym. W przetargu udział wezmą tylko oferenci zakwalifikowani przez komisję przetargową. Lista osób zakwalifikowanych do przetargu zostanie zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Lubicz oraz wywieszona na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Lubicz, nie później niż dzień przed wyznaczonym terminem przetargu.
 3. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium pieniężnego w kwocie określonej wyżej na konto Urzędu Gminy nr 45 9491 0003 0010 0000 0114 0003 (BS Grębocin) i pisemne zgłoszenie uczestnictwa w przetargu w terminie do dnia 10 października  2022 r. Ustalony termin dotyczy daty dokonania wpłaty wadium i wpływu do urzędu pisma zgłaszającego uczestnictwo w przetargu.
 4. Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości, a pozostałym uczestnikom zostanie zwrócone po zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od zamknięcia przetargu.
 5. Cena osiągnięta w przetargu stanowi cenę sprzedaży nieruchomości.
 6. Koszty zawarcia umowy przeniesienia własności ponosi kupujący.
 7. Wójt Gminy Lubicz zawiadomi osobę ustaloną jako nabywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia.
 8. Jeżeli uczestnik, który wygrał przetarg, nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży, Wójt Gminy może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
 9. Przed przystąpieniem do przetargu jego uczestnik winien we własnym zakresie ustalić możliwość realizacji na nieruchomości planowanego przedsięwzięcia lub sposobu zagospodarowania i ich zgodności z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego lub z przepisami odrębnymi.
 10. Nabywca przyjmuje nieruchomość w istniejącym stanie faktycznym i prawnym. Dane nieruchomości podane zostały na podstawie informacji z ewidencji gruntów i budynków. Granice nieruchomości są jednoznacznie ustalone, a sprzedający nie posiada informacji o stabilizacji punktów granicznych. Sprzedający nie okazuje na gruncie położenia punktów granicznych wyznaczających granice sprzedawanej nieruchomości

Z up. Wójta

(-)Wocjiech Rakowiecki

Zastępca Wójta

drukuj (Złotoria - drugi przetarg ograniczony)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Sławomir Szczęśniak
  data wytworzenia: 2022-09-08
 • opublikował: Sławomir Szczęśniak
  data publikacji: 2022-09-08 12:51

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 24553
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2022-09-08 13:15:37