Biuletyn Informacji Publicznej
URZĄD GMINY LUBICZ

Wyszukiwarka

Odnośniki

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.lubicz.pl

Treść strony

Nieruchomości w Grabowcu

Wójt Gminy Lubicz podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 19.08.2021 r. siedzibie urzędu został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży o następującej treści:  


Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Lubicz przeznaczonych do sprzedaży

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r., poz. 1990, ze zmianami) Wójt Gminy Lubicz podaje do publicznej wiadomości wykaz obejmujący nieruchomości gruntowe  przeznaczone do sprzedaży w przetargu ograniczonym:

1.

Oznaczenie nieruchomości: działa nr 71/30, obręb Grabowiec; KW nr TO1T/00036145/9

Powierzchnia: 0,0613 ha.

Opis nieruchomości: Nieruchomość gruntowa niezabudowana.

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: dla nieruchomości nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, nie ustalono dla niej warunków zabudowy, w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy nieruchomość zlokalizowana jest w strefie ekologiczno - osadniczej w terenach zabudowy usługowej (GU)

Cena wywoławcza (z VAT): 36.000,00 zł.

Forma przekazania nieruchomości: sprzedaż w trybie przetargu ograniczonego.

2.

Oznaczenie nieruchomości: działa nr 71/31, obręb Grabowiec; KW nr TO1T/00036145/9

Powierzchnia: 0,0414 ha.

Opis nieruchomości: Nieruchomość gruntowa niezabudowana.

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: dla nieruchomości nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, nie ustalono dla niej warunków zabudowy, w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy nieruchomość zlokalizowana jest w strefie ekologiczno - osadniczej w terenach zabudowy usługowej (GU)

Cena wywoławcza (z VAT): 25.000,00 zł.

Forma przekazania nieruchomości: sprzedaż w trybie przetargu ograniczonego.

 

Osoby, którym przysługuje roszczenie o nabycie w/w nieruchomości z mocy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2020 r., poz. 1990, ze zmianami) lub odrębnych przepisów, poprzedni właściciele pozbawieni prawa własności tych nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo ich spadkobiercy, mają pierwszeństwo w ich nabyciu, jeżeli złożą wniosek w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu i jednocześnie złożą oświadczenie, że wyrażają zgodę na cenę ustaloną w sposób określony w ustawie o gospodarce nieruchomościami.

Wykaz wywiesza się na okres 21 dni.

Z up. W Ó J T A

Wojciech Rakowiecki

ZASTĘPCA WÓJTA


Identyfikatory działek:  041504_2.0003.71/30   041504_2.0003.71/31

 

drukuj (Nieruchomości w Grabowcu)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Sławomir Szczęśniak
  data wytworzenia: 2021-08-20
 • opublikował: Sławomir Szczęśniak
  data publikacji: 2021-08-20 08:29
 • zmodyfikował: Sławomir Szczęśniak
  ostatnia modyfikacja: 2021-08-20 08:39

Rejestr zmian

 • zmieniono 2021-08-20 08:34 przez Sławomir Szczęśniak
 • zmieniono 2021-08-20 08:35 przez Sławomir Szczęśniak
 • zmieniono 2021-08-20 08:37 przez Sławomir Szczęśniak
 • zmieniono 2021-08-20 08:39 przez Sławomir Szczęśniak

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 13845
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2021-11-16 12:50:31