Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Nieruchomość w Grębocinie

Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Lubicz przeznaczonych do sprzedaży

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r., poz. 1990, ze zmianami) Wójt Gminy Lubicz podaje do publicznej wiadomości wykaz obejmujący nieruchomość gruntową, położoną w obrębie ewidencyjnym Grębocin, przeznaczoną do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz użytkownika wieczystego:

Oznaczenie nieruchomości: dz. nr 370/3, obręb Grębocin; KW TO1T/00031769/4

Powierzchnia: 0,2500 ha

Opis nieruchomości: Nieruchomość gruntowa stanowiąca własność Gminy Lubicz, będąca w użytkowaniu wieczystym, teren płaski, w części ogrodzony i zagospodarowany jako teren parkingu. 

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: W mpzp działka nr 370/3 zlokalizowana jest w terenach przeznaczonych pod przemysł, składy, usługi nieuciążliwe, z przeznaczeniem dopuszczalnym: mieszkanie właściciela, oraz częściowo w terenach przeznaczonych pod drogi publiczne.

Cena nieruchomości: Cenę  nieruchomości ustala się w wysokości 197.675 zł. Na poczet ceny, zgodnie z art. 69  ustawy o gospodarce nieruchomościami, zalicza się kwotę równą wartości prawa użytkowania wieczystego tej nieruchomości określoną przez rzeczoznawcę majątkowego w kwocie 114.315 zł. Cena sprzedaży nieruchomości na rzecz użytkownika wieczystego stanowi różnicę między ceną prawa własności nieruchomości, a kwotą  równą wartości prawa użytkowania wieczystego i wynosi 83.360 zł.

Forma przekazania nieruchomości: sprzedaż w trybie bezprzetargowym na rzecz użytkownika wieczystego.

Osoby, którym przysługuje roszczenie o nabycie w/w nieruchomości z mocy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2020 r., poz. 1990, ze zmianami) lub odrębnych przepisów, oraz poprzedni właściciele pozbawieni prawa własności tych nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo ich spadkobiercy, mają pierwszeństwo w ich nabyciu, jeżeli złożą wniosek w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu i jednocześnie złożą oświadczenie, że wyrażają zgodę na cenę ustaloną w sposób określony w ustawie o gospodarce nieruchomościami.

Wykaz wywiesza się na okres 21 dni.

Wójt

(-) Marek Nicewicz

drukuj (Nieruchomość w Grębocinie)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Klugiewicz - Lewicka
  data wytworzenia: 2021-02-25
 • opublikował: Sławomir Szczęśniak
  data publikacji: 2021-02-25 09:24
 • zmodyfikował: Sławomir Szczęśniak
  ostatnia modyfikacja: 2021-02-25 09:42

Rejestr zmian

 • zmieniono 2021-02-25 09:26 przez Sławomir Szczęśniak
 • zmieniono 2021-02-25 09:42 przez Sławomir Szczęśniak

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 10880
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2021-02-25 09:42

Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Intranet

Zaloguj się

Urząd Gminy Lubicz

Lubicz Dolny, ul. Toruńska 21, 87-162 Lubicz

Dane kontaktowe

tel. (56) 621-21-00, (56) 621-21-01

Godziny urzędowania

poniedziałek 7:15 - 15:00
wtorek 7:15 - 17:00 
środa 7:15 - 15:00
czwartek 7:15 - 15:00
piątek 7:15 - 14:15

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5718860
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2021-04-14 09:32

Stopka strony