Biuletyn Informacji Publicznej
URZĄD GMINY LUBICZ

Wyszukiwarka

Odnośniki

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.lubicz.pl

Treść strony


Informacje wynikające z art. 3 ust. 2 pkt 9 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

1. Informacja o podmiotach odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości.

Podmiotami odbierającymi odpady komunalne od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Lubicz są:  

 • Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu,  ul. Grudziądzka 159, 87-100 Toruń,
 • Przedsiębiorstwo Budowlano-Remontowe „GENTOR” M. Tchorzewski,

ul. Wały gen. Sikorskiego 35, 87-100 Toruń,

 • Spółdzielnia Socjalna „Lubiczanka”,

ul. Toruńska 24, 87-162 Lubicz Dolny – jako podwykonawca MPO Sp. z o.o.  w Toruniu w zakresie odbioru szkła.

2. Informacja o miejscach zagospodarowania odpadów komunalnych.

Miejscem zagospodarowania odebranych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Lubicz, zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania jest Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych, ul. Kociewska 47-53, 87-100 Toruń.

3. Informacja o osiągniętych, wymaganych poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku oraz ograniczeniach masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania z terenu gminy Lubicz w roku 2016.

a)  Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła oraz innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych.

 

2012 r.

2013 r.

2014 r.

2015 r.

2016 r.

2017 r.

2018 r.

2019 r.

2020 r.

Wymagany poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła

10%

12%

14%

16%

18%

20%

30%

40%

50%

Osiągnięty poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia wskazanych wyżej frakcji

22,8%

29,4%

24,62%

29,07%

24%

-

-

-

-

Wymagany poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia odpadów budowlanych                   i rozbiórkowych

30%

36%

38%

40%

42%

45%

50%

60%

70%

Osiągnięty poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia wskazanych wyżej frakcji

70,1%

73,2%

55%

91%

75%

-

-

-

 

b)  Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w stosunku do masy wytworzonych w 1995 r.

Rok

2012

2013

2014

2015

2016

Dopuszczalny poziom masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r.

75 %

50%

50%

50%

45%

Osiągnięty poziom

14,9%

62,5%

46,98%

49,85%

0,00%

 

4. Informacja o punkcie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.

W Gminie Lubicz działa Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, zlokalizowany na terenie Oczyszczalni Ścieków w Lubiczu Górnym, przy ul. Promowej.

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych świadczy usługi na rzecz mieszkańców zakresie przyjmowania następujących frakcji:

 • papieru,
 • metali,
 • tworzyw sztucznych,
 • szkła opakowaniowego,
 • opakowań wielomateriałowych,
 • odpadów zielonych,
 • zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
 • odpadów budowlanych i poremontowych,
 • odpadów wielkogabarytowych,
 • opon,
 • opakowań farb, lakierów, rozpuszczalników, środków czystości i innych chemikaliów z częścią zawartości,
 • przeterminowanych leków,
 • baterii i akumulatorów.

Mieszkańcy mogą oddawać bezpłatnie odpady budowlane i poremontowe do 1mᵌ na rok (jedno gospodarstwo domowe), a pozostałe odpady segregowane bez limitu.

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) jest czynny:

 • pn. - pt. 10.00 - 18.00,
 • sob. 9.00 -14.00.

5. Informacja o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym pochodzącym  z gospodarstw domowych.

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny właściciele nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Lubicz mogą bezpłatnie  przekazywać do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Lubiczu Górnym, przy ul. Promowej.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-09-18 10:34

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 2858
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2018-04-30 10:06:39