Biuletyn Informacji Publicznej
URZĄD GMINY LUBICZ

Wyszukiwarka

Odnośniki

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.lubicz.pl

Treść strony


UCHWAŁA NR XXXII/434/21 RADY GMINY LUBICZ z dnia 1 lipca 2021 r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości


UCHWAŁA NR XXXII/433/21 RADY GMINY LUBICZ z dnia 1 lipca 2021 r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lubicz


UCHWAŁA NR XXXII/432/21 RADY GMINY LUBICZ z dnia 1 lipca 2021 r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Lubicz i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi


UCHWAŁA NR XVI/197/19 RADY GMINY LUBICZ z dnia 28 listopada 2019 r.

w sprawie uchylenia uchwały w sprawie określenia rodzaju usług dodatkowych świadczonych przez gminę Lubicz w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi


UCHWAŁA NR XVI/196/19 RADY GMINY LUBICZ z dnia 28 listopada 2019 r.

w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości


UCHWAŁA NR XVI/195/19 RADY GMINY LUBICZ z dnia 28 listopada 2019 r.

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Lubicz, ustalenia wysokości stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w przypadku jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi w zamian za kompostowanie bioodpadów stanowiących odpady komunalne w przydomowym kompostowniku


UCHWAŁA NR XVI/194/19 RADY GMINY LUBICZ z dnia 28 listopada 2019 r.

w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Lubicz i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi


UCHWAŁA NR XVI/193/19 RADY GMINY LUBICZ z dnia 28 listopada 2019 r.

w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lubicz


UCHWAŁA NR VII/87/19 RADY GMINY LUBICZ z dnia 25 marca 2019 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Lubicz


UCHWAŁA NR XLVII/622/2018

RADY GMINY LUBICZ z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów  komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Lubicz i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-01-15 08:58

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-01-15 08:58


UCHWAŁA NR XLVII/621/2018

RADY  GMINY  LUBICZ z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lubicz

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-01-15 08:58

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-01-15 08:58


UCHWAŁA NR XXXIX/521/2017

RADY GMINY LUBICZ z dnia 24 listopada 2017 r.o zmianie uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Lubicz

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-12-15 13:37

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-12-15 13:37


Uchwała Nr XXXV/455/2017

Rady Gminy Lubicz z dnia 29 czerwca 2017 r. o zmianie uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Lubicz i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-11-23 12:41

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-11-23 12:41


UCHWAŁA NR XXXII/407/2017

RADY GMINY LUBICZ z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia regulaminu dofinansowania zadań z zakresu demontażu,  transportu i utylizacji wyrobów azbestowych z obszaru Gminy Lubicz

Metryka

 • opublikował: Kamila Mróz
  data publikacji: 2017-04-24 09:29

Metryka

 • opublikował: Kamila Mróz
  data publikacji: 2017-04-24 09:29


Uchwała Nr XXXII/403/2017

Rady Gminy Lubicz z dnia 30 marca 2017 r.w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Lubicz

Metryka

 • opublikował: Kamila Mróz
  data publikacji: 2017-04-24 09:29

Metryka

 • opublikował: Kamila Mróz
  data publikacji: 2017-04-24 09:29


UCHWAŁA NR XXXII/402/2017

RADY GMINY LUBICZ z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu dofinansowania zadań z zakresu demontażu, transportu i utylizacji wyrobów azbestowych z obszaru Gminy Lubicz.

Metryka

 • opublikował: Kamila Mróz
  data publikacji: 2017-04-24 09:29

Metryka

 • opublikował: Kamila Mróz
  data publikacji: 2017-04-24 09:29


UCHWAŁA NR XXIV/279/2016

RADY GMINY LUBICZ z dnia 29 lipca 2016 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Lubicz i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Metryka

 • opublikował: Kamila Mróz
  data publikacji: 2016-09-28 13:13

Metryka

 • opublikował: Kamila Mróz
  data publikacji: 2016-09-28 13:13


UCHWAŁA NR XXIV/278/2016

RADY  GMINY  LUBICZ z dnia 29 lipca 2016 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Lubicz.

Metryka

 • opublikował: Kamila Mróz
  data publikacji: 2016-09-28 13:13

Metryka

 • opublikował: Kamila Mróz
  data publikacji: 2016-09-28 13:13


UCHWAŁA NR XXIV/277/2016

RADY GMINY LUBICZ z dnia 29 lipca 2016 r. w sprawie ustalenia terminów, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Lubicz

Metryka

 • opublikował: Kamila Mróz
  data publikacji: 2016-09-28 13:13

Metryka

 • opublikował: Kamila Mróz
  data publikacji: 2016-09-28 13:13


UCHWAŁA NR XXIV/276/2016

RADY GMINY LUBICZ z dnia 29 lipca 2016 r. w sprawie określenia rodzaju usług dodatkowych świadczonych przez gminę Lubicz w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi.

Metryka

 • opublikował: Kamila Mróz
  data publikacji: 2016-09-28 13:13

Metryka

 • opublikował: Kamila Mróz
  data publikacji: 2016-09-28 13:13


UCHWAŁA  NR XLVII/557/2014 RADY GMINY LUBICZ z dnia 28 marca 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości. 

Metryka

 • opublikował: Kamila Mróz
  data publikacji: 2014-04-08 15:02
 • Metryka

  • opublikował: Kamila Mróz
   data publikacji: 2014-04-08 15:03
  • zmodyfikował: Kamila Mróz
   ostatnia modyfikacja: 2014-04-08 15:08
 • Metryka

  • opublikował: Kamila Mróz
   data publikacji: 2014-04-08 15:08

Metryka

 • opublikował: Kamila Mróz
  data publikacji: 2014-04-08 15:02


OBWIESZCZENIE NR 2 Rady Gminy Lubicz z dnia 25 października 2013 r. w sprawie  ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Lubicz.

Metryka

 • opublikował: Kamila Mróz
  data publikacji: 2013-11-07 12:11

Metryka

 • opublikował: Kamila Mróz
  data publikacji: 2013-11-07 12:11


UCHWAŁA  Nr XLI/459/2013 RADY GMINY LUBICZ z dnia 25 października 2013 r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej ustalenia terminów, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Lubicz.

Metryka

 • opublikował: Kamila Mróz
  data publikacji: 2013-11-06 14:58

Metryka

 • opublikował: Kamila Mróz
  data publikacji: 2013-11-06 14:58


UCHWAŁA  Nr XLI/458/2013 RADY GMINY LUBICZ z dnia 25 października 2013 r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej określenia rodzajów usług dodatkowych świadczonych przez Gminę Lubicz w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi.

Metryka

 • opublikował: Kamila Mróz
  data publikacji: 2013-11-06 14:56

Metryka

 • opublikował: Kamila Mróz
  data publikacji: 2013-11-06 14:57


Uchwała Nr  XXXIX/439/2013 Rady Gminy Lubicz z dnia 24 lipca 2013 r. w sprawie określenia zasad i trybu udzielania oraz rozliczania dotacji ze środków budżetu gminy na realizację zadań w zakresie demontażu, transportu oraz unieszkodliwiania materiałów zawierających azbest, pochodzących z obiektów budowlanych położonych na terenie Gminy Lubicz.

Metryka

 • opublikował: Kamila Mróz
  data publikacji: 2013-07-30 09:20

Metryka

 • opublikował: Kamila Mróz
  data publikacji: 2013-07-30 09:21


UCHWAŁA  NR XXXVII/411/2013 RADY GMINY LUBICZ z dnia  21 czerwca 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości.

Metryka

 • opublikował: Kamila Mróz
  data publikacji: 2013-06-27 14:26

Metryka

 • opublikował: Kamila Mróz
  data publikacji: 2013-06-27 14:26


UCHWAŁA  NR XXXIV/388/2013 RADY GMINY LUBICZ z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości. 

Metryka

 • opublikował: Kamila Mróz
  data publikacji: 2013-04-12 14:38
 • zmodyfikował: Kamila Mróz
  ostatnia modyfikacja: 2013-04-12 14:41

Metryka

 • opublikował: Kamila Mróz
  data publikacji: 2013-04-12 14:38


UCHWAŁA Nr XXXIII/380/2013 RADY GMINY LUBICZ z dnia 11 marca 2013 r.  w sprawie ustalenia terminów, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na trenie gminy Lubicz.

Metryka

 • opublikował: Kamila Mróz
  data publikacji: 2013-03-21 11:12

Metryka

 • opublikował: Kamila Mróz
  data publikacji: 2013-03-21 11:12


UCHWAŁA NR XXXIII/379/2013 RADY GMINY LUBICZ  dnia 11 marca 2013 r. w sprawie ustalenia stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Lubicz.

Metryka

 • opublikował: Kamila Mróz
  data publikacji: 2013-03-21 11:11

Metryka

 • opublikował: Kamila Mróz
  data publikacji: 2013-03-21 11:11


UCHWAŁA NR XXXI/362/2013 RADY GMINY LUBICZ z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie określenia rodzajów usług dodatkowychświadczonych przez Gmine Lubicz w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi

Metryka

 • opublikował: Kamila Mróz
  data publikacji: 2013-02-18 11:21
 • zmodyfikował: Kamila Mróz
  ostatnia modyfikacja: 2013-02-18 13:24

Metryka

 • opublikował: Kamila Mróz
  data publikacji: 2013-02-18 11:21


Uchwała Nr XXX/348/2012 Rady Gminy Lubicz z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Lubicz.

Metryka

 • opublikował: Kamila Mróz
  data publikacji: 2013-01-02 09:59

Metryka

 • opublikował: Kamila Mróz
  data publikacji: 2013-01-02 09:59


Uchwała Nr XXIX/346/2012 Rady Gminy Lubicz z dnia 30 listopada 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Lubicz. 

Metryka

 • opublikował: Kamila Mróz
  data publikacji: 2012-12-11 11:00

Metryka

 • opublikował: Kamila Mróz
  data publikacji: 2012-12-11 11:00


Uchwała Nr XXIX/337/2012 Rady Gminy Lubicz z dnia 30 listopada 2012 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Lubicz i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Metryka

 • opublikował: Kamila Mróz
  data publikacji: 2012-12-11 08:52

Metryka

 • opublikował: Kamila Mróz
  data publikacji: 2012-12-11 08:52


Uchwała Nr XXVIII/317/2012 Rady Gminy Lubicz  z dnia 26 października 2012 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Lubicz.

Metryka

 • opublikował: Kamila Mróz
  data publikacji: 2012-11-05 08:28
 • zmodyfikował: Kamila Mróz
  ostatnia modyfikacja: 2012-11-05 08:32

Metryka

 • opublikował: Kamila Mróz
  data publikacji: 2012-11-05 08:28

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 9255
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2014-04-25 10:44:08