Biuletyn Informacji Publicznej
URZĄD GMINY LUBICZ

Wyszukiwarka

Odnośniki

Intranet

Zaloguj się
:
:

Kalendarium

« poprzedni miesiącczerwiec 2024» następny miesiąc
PnWtŚrCzwPtSobNd
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: www.lubicz.pl

Treść strony

Deklaracja dostępności

Urząd Gminy Lubicz zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Lubicz.

Data publikacji strony internetowej: 2007-06-20. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-04-21.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Treści niedostępne

 • wśród opublikowanych dokumentów 537 plików PDF nie posiada warstwy tekstowej - pliki będą sukcesywnie poprawiane,
 • dziesiątki stron posiada identyczne nazwy nie posiadając sensu poza kontekstem (m.in. strony o nazwie "Aktualności" czy "Ochrona środowiska" w wielu gałęziach, podstrony w gałęzi "Menu przedmiotowe > Gospodarka i finanse > Sprawozdania", podstrony w gałęzi "Menu przedmiotowe > Programy > Gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii", podstrony w gałęzi "Menu przedmiotowe > Urząd Gminy Lubicz > Rolnictwo, ochrona środowiska > Postępowania OOŚ").

Wyłączenia

 • filmy oraz zdjęcia opublikowane przed 23 września 2020 r. są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności,
 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności,
 • dokumenty przekazane przez podmioty trzecie są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-09-16. Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2023-04-21.

Deklarację sporządzono na podstawie badania przeprowadzonego przez podmiot zewnętrzny: extranet Joanna Paździerska.

Skróty klawiaturowe

Na niniejszej stronie internetowej dostępne są następujące skróty klawiszowe umożliwiające nawigację bez potrzeby używania urządzeń wskazujących (np. myszki):

 • 0 - wywołanie podstrony zawierającej niniejszą "Deklarację dostępności",
 • 1 - wywołanie strony głównej,
 • 2 - przejście do menu głównego,
 • 3 - przejście do treści strony,
 • 4 - wywołanie podstrony z mapą strony,
 • 5 - przejście do wyszukiwarki,
 • 6 - przejście do ułatwienia dostępności,
 • 8 - wywołanie strony w wersji graficznej.

Sposób użycia klawiszy dostępu jest zależny od posiadanego systemu operacyjnego:

 • Windows
  • Mozilla Firefox: Shift + Alt + litera/cyfra
  • Opera: Alt + litera/cyfra (wymagany stosowny dodatek np. Accesskey Shortcuts)
  • Edge / Internet Explorer: Alt + litera/cyfra a następnie Enter
  • Google Chrome/Brave: Alt + litera/cyfra
 • Linux
  • Mozilla Firefox: Shift + Alt + litera/cyfra
  • Opera: Alt + litera/cyfra (wymagany stosowny dodatek np. Accesskey Shortcuts)
  • Google Chrome/Brave: Alt + litera/cyfra
 • macOS
  • Safari: Ctrl + litera/cyfra
  • Mozilla Firefox: Shift + Ctrl + litera/cyfra
  • Opera: Ctrl + Alt + litera/cyfra (wymagany stosowny dodatek np. Accesskey Shortcuts)
  • Internet Explorer: Alt + litera/cyfra a następnie Enter
  • Google Chrome/Brave: Ctrl + Option + litera/cyfra

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

I. Za rozpatrywanie uwag, żądań i wniosków w zakresie dostępności cyfrowej odpowiada Pan Waldemar Kawczyński.

 • E-mail: admin@lubicz.pl
 • nr telefonu +48 56 621 21 70
 • Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich. <Wzór wniosku o zapewnienie dostępności cyfrowej>

II. Za rozpatrywanie uwag, żądań i wniosków w zakresie dostępności architektonicznej i informacyjno-komunikacyjnej odpowiada koordynator ds. dostępności Pani Anna Szatkowska.

 • E-mail: a.szatkowska@lubicz.pl 
 • nr telefonu +48 56 621 21 35
 • Każda osoba, bez konieczności wykazania interesu prawnego lub faktycznego, ma prawo poinformować podmiot publiczny o braku dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej, o których mowa w art. 6 pkt 1 lub 3, tego podmiotu. Stosowanie do treści art. 30 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, osoba ze szczególnymi potrzebami lub jej przedstawiciel ustawowy, po wykazaniu interesu faktycznego, ma prawo wystąpić z wnioskiem o zapewnieniu dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej zwanym dalej "wnioskiem o zapewnieniu dostępności".
  Wniosek o zapewnienie dostępności jest wnoszony do podmiotu publicznego, z którego działalnością jest związane żądanie zapewnienia dostępności zawarte we wniosku.
  Żądanie powinno zawierać:
  1. dane kontaktowe wnioskodawcy,
  2. wskazanie bariery utrudniającej lub uniemożliwiającej dostępność w zakresie architektonicznym lub informacyjno-komunikacyjnym,
  3. wskazanie sposobu kontaktu z wnioskodawcą,
  4. wskazanie preferowanego sposobu zapewnienia dostępności jeżeli dotyczy.
   Podmiot publiczny na podstawie art. 31 wyżej cytowanej ustawy powinien zrealizować żądanie bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie i wskazuje nowy termin zapewnienia dostępności, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku o zapewnieniu dostępności. 
   W przypadkach uzasadnionych wyjątkowymi okolicznościami, gdy zapewnienie dostępności w zakresie określonym we wniosku o zapewnieniu jest niemożliwe znacznie utrudnione, w szczególności ze względów technicznych lub prawnych, podmiot publiczny niezwłocznie zawiadamia wnioskodawcę o braku możliwości zapewnienie dostępności i zapewnia dostęp alternatywny. <Wzór wniosku o zapewnienie dostępności architektonicznej i informacyjno-komunikacyjnej.>

Dostępność informacyjno-komunikacyjna

W celu uzyskania podstawowych informacji na temat funkcjonowania urzędu na stronie internetowej umieszczony został film w języku migowym wraz z napisami z możliwością zapoznania się z jego treścią w wersji tekstowej <kliknij tutaj>.

Osoby niesłyszące podczas załatwiania spraw w Urzędzie Gminy Lubicz mogą korzystać z usługi Systemu Komunikacji Niewerbalnej, w skład której wchodzą usługi tłumaczeń z zakresu języka polskiego migowego (PJM) i systemu języka migowego (SJM). Procedura korzystania z tej usługi znajduje się <tutaj>.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2020-06-02 16:07
 • zmodyfikował: Kamila Mróz
  ostatnia modyfikacja: 2023-04-24 14:18

Rejestr zmian

 • zmieniono 2023-04-24 14:18 przez Kamila Mróz

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 12483
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2023-04-24 14:18:27