Biuletyn Informacji Publicznej
URZĄD GMINY LUBICZ

Wyszukiwarka

Odnośniki

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.lubicz.pl

Treść strony

USTALENIE LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

NAZWA REFERATU: Referat Gospodarki Przestrzennej

PODSTAWA PRAWNA: Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2020 r  poz. 293).

WYMAGANE DOKUMENTY: Wniosek inwestora o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wraz z załącznikami stosownymi do rodzaju inwestycji i sytuacji faktycznej.

OPŁATY SKARBOWA: 598 zł - za wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY: Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego.

TRYB ODWOŁAWCZY: Od decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu  

DODATKOWE INFORMACJE:

W przypadku inwestycji celu publicznego wykraczającej poza obszar jednej gminy decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wydaje wójt, burmistrz albo prezydent miasta, na którego obszarze właściwości znajduje się największa część terenu, na którym ma być realizowana ta inwestycja, w porozumieniu z zainteresowanymi wójtami, burmistrzami albo prezydentami  miast.

Definicja celu publicznego zawarta jest w art. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r  poz. 65)

FORMULARZE: brak

Metryka

  • opublikował: Sławomir Szczęśniak
    data publikacji: 2010-10-18 12:10
  • zmodyfikował: Sławomir Szczęśniak
    ostatnia modyfikacja: 2020-07-24 21:22

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 7384
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2020-07-24 21:22:11