Biuletyn Informacji Publicznej
URZĄD GMINY LUBICZ

Wyszukiwarka

Odnośniki

Intranet

Zaloguj się
:
:

Kalendarium

« poprzedni miesiącsierpień 2022» następny miesiąc
PnWtŚrCzwPtSobNd
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: www.lubicz.pl

Treść strony


POSTANOWIENIE

OŚW.7624-21(5)/09                                                                   Lubicz  05.06.2009r


P O S T A N O W I E N I E          Na podstawie art.63 ust.1 ust.2,art.64 ust.1 ust 2.art.65 ust 1,ust.2,ust.3 –ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko(Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227) ,oraz § 3, ust.1 pkt.70 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. z 2004 r. Nr 257, poz.2573 ze zmianami) i w związku z art.153 i art.156 ustawy z dnia 3 października 2008 r.-o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz..1227), a także art. 123 § 1 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz. U. Nr 98, poz. 1071 z 2000r. ze zmianami) oraz upoważnienia Wójta Gminy Lubicz nr ORG.0153-20/05 z dnia 20 września 2005 r. po wydaniu opinii w dniu 14.05.2009 r. przez Starostę Powiatowego w Toruniu nr OŚ.III-7633-43/09 i w dniu 27.05.2009 r. przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego nr N.NZ-402-L-103-2009 w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko, dla przedsięwzięcia polegającego na dobudowie segmentu warsztatu samochodowego z częścią socjalną do istniejącego budynku usługowego na działce 33/54,33/58 – obręb Lubicz Dolny, Gmina Lubicz
P o s t a n a w i a m- orzec o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko polegającego na dobudowie segmentu warsztatu samochodowego z częścią socjalną do istniejącego budynku usługowego na działce 33/54,33/58 – obręb Lubicz Dolny, Gmina LubiczU z a s a d n i e n i eNa podstawie art.71 ust.1,art.74 ust.1 i art.75 ust.1 ustawy z dnia 3 października 3008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2008 r. Nr.199,poz.1227) Inwestor- Tomasz Till, ul. Tuwima 6/3,87-100 Toruń , wystąpił do Wójta Gminy Lubicz z wnioskiem dnia 30.04.2009r. nr rej.4768 o wydanie decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych korzystania ze środowiska naturalnego dla  przedsięwzięcia polegającego na dobudowie segmentu warsztatu samochodowego z częścią socjalną do istniejącego budynku usługowego na działce 33/54,33/58 – obręb Lubicz Dolny, Gmina Lubicz.


Wójt Gminy na podstawie art.3, ust 1 pkt. 5 ustawy z dnia 3 października sprawdził kompletność złożonego wniosku. Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14.06.1960r.- Kodeks Postępowania Administracyjnego(Dz.U. z 2000 r. Nr 98,poz.1071 ze zmianami) Wójt Gminy Lubicz zawiadomił strony postępowania o wszczęciu postępowania administracyjnego oraz zgodnie z art.64 ust.2 ustawy z dnia 3 października wystąpił do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego pismem OSW.7624-21(2)09 z dnia 11.05.2009r. i pismem nr.OSW.7624-21(3)09 z dnia 11.05.2009r.do Starosty Powiatowego w Toruniu o wydanie opinii o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia i zakresie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko naturalne. Planowane do realizacji przedsięwzięcie jest przedsięwzięciem mogącym potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko naturalne i może wymagać sporządzenia raportu zgodnie § 3,ust.1, pkt.70 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko ( Dz. U. z 2004. Nr.257,poz.2573 ze zmianami) Upoważnione organy - Starosta Powiatowy w Toruniu postanowieniem OS.III.7633-43/09 z dnia 14.05.2009r.( nr rej. 5272) i Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny pismem N.NZ-402-L-103-2009 z dnia 27.05.2009r. ( nr rej. 5774) wyraziły opinie , że nie ma konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko naturalne dla przedmiotowego przedsięwzięcia.

-2-


Wójt Gminy Lubicz postanawiając jak w sentencji uwzględnił łącznie następujące uwarunkowania;


1. Teren planowanego przedsięwzięcia położony jest poza obszarami chronionej przyrody i nie ingeruje bezpośrednio w spójność obszarów Natura 2000.


2. Nie wystąpi transgraniczne oddziaływanie przedsięwzięcia i nie będzie konieczności ustanowienia obszaru ograniczonego użytkowania.


3. Planowane do realizacji przedsięwzięcie jest zgodne z planem zagospodarowania przestrzennego wsi Lubicz Dolny w rejonie ulic: Dworcowej, Warszawskiej i Grębockiej, uchwalonego przez Radę Gminy Lubicz uchwałą nr XVII/275/99 z dnia 22 grudnia 1999 r. ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa kujawsko- pomorskiego nr 33, poz 317 z dnia 26 czerwca 2000 r.- zgodnie z wypisem nr. GP.7323.II-188/08, z dnia 17.10.2008 r,


Wójt Gminy Lubicz po dokonaniu szczegółowej analizy treści złożonych dokumentów, planowanej lokalizacji inwestycji, rodzaju wytwarzanych odpadów, treści opinii upoważnionych organów stwierdził, że dla w/w przedsięwzięcia nie należy przeprowadzać oceny przedsięwzięcia na środowisko.


W związku z powyższym orzeczono jak w sentencji Na niniejsze postanowienie służy stronie zażalenie, które można wnieść do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu, ul. Targowa 13/15, 87-100 Toruń za pośrednictwem Wójta Gminy Lubicz w terminie 7 dni od dnia jego doręczeniaOtrzymują strony:


1. Tomasz Till, ul. Tuwima 6/3,87-100 Toruń


2. Zarząd Dróg, Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej w Lubiczu, ul. Toruńska 36 A,87-162 Lubicz,


2. Pozostałe strony wg załącznika,


3. a/a KKDo wiadomości:


1 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Toruniu ,


2. Starosta Powiatowy w ToruniuMetryka

  • opublikował: Kamila Mróz
    data publikacji: 2009-06-15 14:17

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 227945
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2010-10-25 13:11:33