Ścieżka nawigacyjna

Treść strony


OBWIESZCZENIE

OŚW.7624-7(8)/10                                      Lubicz, dn. 23.06.2010r.

Obwieszczenie
Wójta Gminy Lubicz    Wójt Gminy Lubicz na podstawie art. 33  ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r., Nr 199, poz. 1227 ze zmianami) zawiadamia, że w dniu 10.03.2010 r.  z wniosku złożonego przez Shell-Polska, Sp. z o. o, ul. Bitwy Warszawskiej z 1920 r. 7 A, 02-366 Warszawa, nr rej. 2597 zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Przystąpiono do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji paliw Shell wraz z niezbędną infrastrukturą na nieruchomości oznaczonej działką nr.geod.35/2-obreb Lubicz Dolny, Gmina Lubicz.
    Organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt 4 w/w ustawy jest wójt, a organem właściwym do dokonania uzgodnień warunków realizacji przedsięwzięcia jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, natomiast opinię wyraża właściwy organ Państwowej Inspekcji Sanitarnej w Toruniu.
    Informuję jednocześnie o możliwości zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy, możliwości składania uwag i wniosków w terminie 21 dni od daty podania do publicznej wiadomości niniejszego obwieszczenia, tj. do dnia 16.07.2010 r. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt gminy Lubicz.
    Zgromadzona w trakcie postępowania dokumentacja jest do wglądu w Urzędzie Gminy Lubicz w godz. 7.15.-15.00. w dniach pracy urzędu, pok. 31, ul. Toruńska 21, 87-162 Lubicz

 

Metryka

  • opublikował: Kamila Mróz
    data publikacji: 2010-06-23 11:51

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 101893
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2011-02-01 08:52

Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Intranet

Zaloguj się

Urząd Gminy Lubicz

Lubicz Dolny, ul. Toruńska 21, 87-162 Lubicz

Dane kontaktowe

tel. (56) 621-21-00, (56) 621-21-01

Godziny urzędowania

poniedziałek 7:15 - 15:00
wtorek 7:15 - 17:00 
środa 7:15 - 15:00
czwartek 7:15 - 15:00
piątek 7:15 - 14:15

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5908926
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2021-05-13 11:14

Stopka strony