Biuletyn Informacji Publicznej
URZĄD GMINY LUBICZ

Wyszukiwarka

Odnośniki

Intranet

Zaloguj się
:
:

Kalendarium

« poprzedni miesiącsierpień 2022» następny miesiąc
PnWtŚrCzwPtSobNd
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: www.lubicz.pl

Treść strony


POSTANOWIENIE

OŚW.7624-09-(10)/07                                                                                   Lubicz.09.07.2007r.

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 51 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2006 r. nr 129, poz. 902 ze zmianami), art. 106 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. nr 98 , poz. 1071 ze mianami), § 3 ust. 1 pkt 72 a, § 5 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań  związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. z 2004 r. nr 257, poz. 2573 ze zmianami) oraz upoważnienia Wójta Gminy Lubicz nr. ORG.0153-20/05 z dnia 20 września 2005 r. po rozpatrzeniu wniosku złożonego przez:

,, Wodociągi Toruńskie? Sp z o. o

ul. Rybaki 31/35

87-100 Toruń

w sprawie: wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na realizacji kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Gronowo,

Brzeźno,Rogówko,Grębocin,Toruń (ul. Olsztyńska) na działkach wyszczególnionych  w zał. nr.1  do niniejszego postanowienia

stwierdzam

Brak potrzeby sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla

przedmiotowego przedsięwzięcia.

Uzasadnienie

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko  oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. z 2004 r. nr 257, poz. 2573 ze zmianami) - § 3 ust 1 pkt. 72 a, § 5 ? dla przedmiotowego przedsięwzięcia może być wymagane opracowanie raportu o oddziaływaniu na środowisko.  Po dokonaniu oceny charakterystyki i potencjalnych oddziaływań na środowisko i zdrowie ludzi, zarówno w takcie jego realizacji, jak i eksploatacji oraz proekologiczny charakter przedsięwzięcia  ?  stwierdzono, że można odstąpić od konieczności sporządzenia raportu o oddziaływania na środowisko.

            Szczegółowe uwarunkowania, które pozwalają na odstąpienie od sporządzenia stosownego raportu to: rodzaj przedsięwzięcia, które będzie polegać na budowie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej oraz zbiorczych i przydomowych pompowni ścieków. Jego realizacja  poprawi warunki bytowe mieszkańców, zapewniając ciągły i systematyczny odbiór ścieków bez konieczności ich gromadzenia w zbiornikach bezodpływowych. Ścieki będą odprowadzane do sieci kanalizacyjnej miasta Torunia, a następnie do miejskiej oczyszczalni ścieków i lokalizacja przedsięwzięcia  poza obszarami szczególnej ochrony.

            Ponadto w myśl art. 51 ust. 3 pkt. 1 i art. 57 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2006 r. nr 129, poz. 902 ze zmianami) zwrócono się do starosty i  państwowego powiatowego inspektora sanitarnego o wydanie  opinii  o konieczności sporządzenia raportu dla tego przedsięwzięcia i jego ewentualnego zakresu. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Toruniu postanowieniem nr N/NZ-402-L-110-07 z dnia 26.06.2007 r. wyraził opinię, że dla powyższego przedsięwzięcia nie jest konieczne sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko, oraz  Starosta Powiatowy w Toruniu postanowieniem nr OŚ.III.7633-43/R/07 z dnia 06.06.2007 r. wyraził opinię, że dla przedmiotowego przedsięwzięcia  jest konieczne sporządzenie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko w części dotyczącej lokalizacji przedsięwzięcia na terenie powiatu toruńskiego.

Wobec powyższego postanowiono jak w sentencji.

POUCZENIE

Na niniejsze postanowienie służy stronie zażalenie, które można wnieść do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu ul. Targowa 13/15 za pośrednictwem Wójta Gminy Lubicz w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia.

Otrzymują strony postępowania;

 1. Dyrekcja Okręgowa Dróg Publicznych w Bydgoszczy, Rejon Dróg Publicznych w Toruniu, ul. Polna 113,87-100 Toruń,

 2. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Bydgoszczy, ul. Fordońska 6, 85-950 Bydgoszcz,

 3. Zarząd Dróg, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Lubiczu, ul. Toruńska 36 A, 87-162 Lubicz,

 4. Powiatowy Zarząd Dróg, ul. Polna 113, 87-100 Toruń,

 5. Zespół Szkół Rolniczych w Gronowie, Gronowo 128, 87-162 Lubicz,

 6. Agencja Nieruchomości Rolnych, ul. Toruńska 10, 87-148 Łysomice,

 7. Parafia Rzymsko- Katolicka w Gronowie, Gronowo 87,87-162 Lubicz,

 8. Elektro Ciepłownia III Toruń, ul. Ceramiczna 6, 87- 100 Toruń,

 9. Gminna Spółdzielnia ,, Samopomoc Chłopska? w Lubiczu, ul. Lipnowska 36, 87-162 Lubicz,

 10. Szkoła Podstawowa w Grębocinie, ul. Szkolna 4,87-122 Grębocin,

 11. Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych, ul. Targowa 13/15,87-100 Toruń,

 12. pozostałe strony w drodze obwieszczenia,

 13. Prezydent Miasta Torunia, ul. Wały gen. Sikorskiego 8,87-100 Toruń, (2 egz),

 14.  a/a MG

  Do wiadomości;

1.      Starostwo Powiatowe w Toruniu,

2.      Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny,

drukuj (POSTANOWIENIE)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wójt Gminy Lubicz
  data wytworzenia: 2007-07-09
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2007-07-11 14:09
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2007-07-11 14:10

« wstecz

Opis strony

redaguje: Barbara Wiertel, Referat Organizacyjny, Urząd Gminy Lubicz, ul. Toruńska 21, tel. (056) 678-21-28, fax: (056) 678-21-22, e-mail: bip@lubicz.pl

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 163194
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2011-06-02 12:45:10