Biuletyn Informacji Publicznej
URZĄD GMINY LUBICZ

Wyszukiwarka

Odnośniki

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.lubicz.pl

Treść strony


INFORMACJA

Lubicz, dnia 4.07.2007 r.

INFORMACJA

WÓJTA  GMINY  LUBICZ

Na podstawie art. 32 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. ? Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2006 r. nr 129, poz. 902 ze zmianami)

I n f o r m u j ę

że w publicznie dostępnym wykazie danych (prowadzonym przez stanowisko ds. ochrony środowiska, gospodarki wodnej i gospodarki odpadami Urzędu Gminy Lubicz ul. Toruńska 21, 87-162 Lubicz) zarejestrowano poniżej wymienione dokumenty.

Jednocześnie informuję o możliwości składania do Urzędu Gminy Lubicz ul. Toruńska 21 87-162 Lubicz ? uwag i wniosków w terminie 21 dni, licząc od daty podania do publicznej wiadomości.

L.P.

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

1.

Nr wpisu

                      2

2.

Zakres przedmiotowy wniosku

wniosek w sprawie  wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia?odzysk i unieszkodliwia nie odpadów (dz. nr 28/7 Młyniec I)

3.

Znak sprawy

OŚW.7624-01/07

4.

Data złożenia

26.02.2007 r.

5.

Dane wnioskodawcy

 ?Firma Skowroński? Marian Skowroński Młyniec Pierwszy ul. Rzemieślnicza 1

6.

Wyszczególnienie załączników do wniosku

- wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

 

7.

Nazwa organu ?adresata wniosku

Wójt Gminy Lubicz

8.

 

Miejsce przechowywania

 ( nazwa instytucji, nr pokoju, nr telefonu kontaktowego )

Urząd Gminy Lubicz ?samodzielne sta - nowisko ds. ochrony środowiska (pokój nr 31)    tel. 678 ?22 ? 15 w. 129

9.

Informacja o sposobie zakończe ?

nia postępowania (nr wpisu w wyka ?

zie decyzji)

 

10.

Zastrzeżenia dotyczące udostę - pnienia informacji

Brak

11.

Nr  innych  kart  w wykazie,  doty-

czących wnioskodawcy

 

12.

Uwagi

 

L.P.

Raport oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

1.

Nr wpisu

8

2.

Nazwa dokumentu

Raport oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia ? odzysk i unieszkodliwianie odpadów ? dz. nr 28/7 w Młyńcu Pierwszym

3.

Zakres przedmiotowy dokumentu

Raport dot. przedsięwzięcia odzysk i unieszkodliwianie odpadów na działce nr 28/7 w Młyńcu Pierwszym

4.

Data sporządzenia dokumentu

czerwiec  2007 r.

5.

Zamawiający wykonanie  dokumentu

 Firma Skowroński Marian Skowroński ul. Rzemieślnicza 1 Młyniec Pierwszy 

6.

Wykonawca dokumentu

 mgr inż. Jacek Masternak

7.

 

Miejsce przechowywania ( nazwa instytucji, nr pokoju, nr telefonu kontakt.)

Urząd Gminy Lubicz ?samodzielne sta - nowisko ds. ochrony środowiska (pokój nr 31)    tel. 678 ?22 ? 15 w. 129

8.

Zastrzeżenia dotyczące udostę - pnienia informacji

Brak

9.

Numery  innych  kart  w wykazie

dotyczących  podmiotu, który  opracował

 dokument

 

10.

Numery  innych  kart  w wykazie

dotyczących  podmiotu, który zamówił

wykonanie dokumentu

OŚW.7624/15-P/07 ? nr wpisu 15

 

11.

Uwagi

 

 

drukuj (INFORMACJA)

Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Wójt Gminy Lubicz
    data wytworzenia: 2007-07-04
  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2007-07-06 14:12
  • zmodyfikował: Administrator Systemu
    ostatnia modyfikacja: 2007-07-06 14:18

« wstecz

Opis strony

redaguje: Barbara Wiertel, Referat Organizacyjny, Urząd Gminy Lubicz, ul. Toruńska 21, tel. (056) 678-21-28, fax: (056) 678-21-22, e-mail: bip@lubicz.pl

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 141014
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2011-06-02 12:45:10