Biuletyn Informacji Publicznej
URZĄD GMINY LUBICZ

Wyszukiwarka

Odnośniki

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.lubicz.pl

Treść strony


INFORMACJA WÓJTA GMINY LUBICZ

Lubicz, dnia 22.05.2007 r.

INFORMACJA

WÓJTA  GMINY  LUBICZ

Na podstawie art. 32 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2006 r. nr 129, poz. 902)

I n f o r m u j ę

że w publicznie dostępnym wykazie danych (prowadzonym przez stanowisko ds. ochrony środowiska, gospodarki wodnej i gospodarki odpadami Urzędu Gminy Lubicz ul. Toruńska 21, 87-162 Lubicz) zarejestrowano poniżej wymienione dokumenty.

Jednocześnie informuję o możliwości składania do Urzędu Gminy Lubicz ul. Toruńska 21 87-162 Lubicz – uwag i wniosków w terminie 21 dni, licząc od daty podania do publicznej wiadomości.

L.P.

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

1.

Nr wpisu

                      8

2.

Zakres przedmiotowy wniosku

Wniosek w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia –rozbudowa stacji telefonii cyfrowej „Centertel” w Złotorii (działka nr 306)

3.

Znak sprawy

OŚW.7624-07/07

4.

Data złożenia

30.04.2007 r. (nr 3729)

5.

Dane wnioskodawcy

Firma   – Grupa Forest Sp. z o. o. ul. Matejki 11, 80-283 Gdańsk (regon 192106198)

6.

Wyszczególnienie załączników do wniosku

-          mapa ewidencyjna w skali 1:1000

-          raport o oddziaływaniu na środowisko,

-          upoważnienie i potwierdzenie opłaty skarb.

7.

Nazwa organu –adresata wniosku

Wójt Gminy Lubicz

8.

 

Miejsce przechowywania

 ( nazwa instytucji, nr pokoju, nr telefonu kontaktowego )

Urząd Gminy Lubicz –samodzielne sta - nowisko ds. ochrony środowiska (pokój nr 31)    tel. 678 –22 – 15 w. 129

9.

Informacja o sposobie zakończe –

nia postępowania (nr wpisu w wyka –

zie decyzji)

 

10.

Zastrzeżenia dotyczące udostę - pnienia informacji

Brak

11.

Nr  innych  kart  w wykazie,  doty-

czących wnioskodawcy

OŚW.7624-5-II/07 nr wpisu 5

12.

Uwagi

 

L.P.

Raport oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

1.

Nr wpisu

5

2.

Nazwa dokumentu

Raport oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia :

rozbudowa stacji telefonii cyfrowej „Centertel” w Złotorii (działka nr 306)

3.

Zakres przedmiotowy dokumentu

 w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia – –  rozbudowa stacji telefonii cyfrowej „Centertel” w Złotorii (działka nr 306)

4.

Data sporządzenia dokumentu

28.03. 2007 r.

5.

Zamawiający wykonanie  dokumentu

 Firma   – Grupa Forest Sp. z o. o. ul. Matejki 11, 80-283 Gdańsk 

6.

Wykonawca dokumentu

 mgr inż. Justyna Szutkowska

7.

 

Miejsce przechowywania ( nazwa instytucji, nr pokoju, nr telefonu kontakt.)

Urząd Gminy Lubicz –samodzielne sta - nowisko ds. ochrony środowiska (pokój nr 31)    tel. 678 –22 – 15 w. 129

8.

Zastrzeżenia dotyczące udostę - pnienia informacji

Brak

9.

Numery  innych  kart  w wykazie

dotyczących  podmiotu, który  opracował

 dokument

 

10.

Numery  innych  kart  w wykazie

dotyczących  podmiotu, który zamówił

wykonanie dokumentu

OŚW.7624/08-I/07 – nr wpisu 8

 

11.

Uwagi

 

 

 

 

drukuj (INFORMACJA WÓJTA GMINY LUBICZ)

Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Wójt Gminy Lubicz
    data wytworzenia: 2007-05-22
  • opublikował: Kamila Mróz
    data publikacji: 2007-05-23 13:20
  • zmodyfikował: Kamila Mróz
    ostatnia modyfikacja: 2007-05-23 13:22

« wstecz

Opis strony

redaguje: Barbara Wiertel, Referat Organizacyjny, Urząd Gminy Lubicz, ul. Toruńska 21, tel. (056) 678-21-28, fax: (056) 678-21-22, e-mail: bip@lubicz.pl

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 141272
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2011-06-02 12:45:10