Biuletyn Informacji Publicznej
URZĄD GMINY LUBICZ

Wyszukiwarka

Odnośniki

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.lubicz.pl

Treść strony


INFORMACJA

Lubicz, dnia 22.05.2007 r.

OŚW.7624-19/07

INFORMACJA

WÓJTA  GMINY  LUBICZ

Na podstawie art. 32 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2001 r. nr 62, poz. 627 ze zmianami) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity : Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1070 ze zmianami)

I n f o r m u j ę

że w publicznie dostępnym wykazie danych (prowadzonym przez stanowisko ds. ochrony środowiska, gospodarki wodnej i gospodarki odpadami Urzędu Gminy Lubicz ul. Toruńska 21, 87-162 Lubicz) zarejestrowano–wydaną dnia 21.05.2007 r. nr OŚW.7624-03-/07 decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dot. budowy sieci wodociągowej(dz. nr 611/34) w Grębocinie.

Z treścią powyższej decyzji można zapoznać się w Urzędzie Gminy Lubicz ul.Toruńska 21 – pokój nr 31.

L.P.

Postanowienia i decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach

1.

Nr wpisu

19

2.

Zakres przedmiotowy decyzji /

Postanowienia

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej ul. Toruńska, w miejscowości Grębocin,

3.

Znak sprawy

OŚW.7624-03/07

4.

Data wydania

21.05.2007 r.

5.

Nazwa organu, który wydał decyzje / postanowienie

Wójt Gminy Lubicz

6.

Nazwa podmiotu, którego decyzja postanowienie dotyczy

„Lubickie Wodociągi” ul. Polna 20, 87-162 Lubicz (regon : 871629373)

7.

Numer wpisu wniosku dot. decyzji

3

8.

 

Miejsce przechowywania

 ( nazwa instytucji, nr pokoju, nr telefonu kontaktowego )

Urząd Gminy Lubicz –samodzielne stanowisko ds. ochrony środowiska (pokój nr 31)    tel. 678 –22 – 15 w. 129

9.

Informacja, czy decyzja/postanowienie jest ostateczne lub adnotacje o ewent. wstrzymaniu wyk  decyzji/postan. lub o dokonanych zmianach

Decyzja    ostateczna

 

 

10.

Zastrzeżenia dotyczące udostę – pnienia informacji

Brak

11.

Nr  innych  kart   dot. podmiotu, którego dotyczy decyzja / postanowienie

OŚW.7624/13/P/07 – nr wpisu 13

OŚW.7624/14/P/07 – nr wpisu 14

OŚW.7624/18/P/07 – nr wpisu 18

12.

Uwagi

 

drukuj (INFORMACJA)

Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Wójt Gminy Lubicz
    data wytworzenia: 2007-05-22
  • opublikował: Kamila Mróz
    data publikacji: 2007-05-22 10:49
  • zmodyfikował: Kamila Mróz
    ostatnia modyfikacja: 2007-05-22 10:49

« wstecz

Opis strony

redaguje: Barbara Wiertel, Referat Organizacyjny, Urząd Gminy Lubicz, ul. Toruńska 21, tel. (056) 678-21-28, fax: (056) 678-21-22, e-mail: bip@lubicz.pl

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 141274
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2011-06-02 12:45:10