Ścieżka nawigacyjna

Treść strony


Informacja o płytach obornikowych

Informujemy, że z dniem 1 stycznia 2009 r. zgodnie z art. 53 ustawy z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu (Dz. U. Nr 147 poz.1033 ) wszedł w życie art. 25 ust.2 ww. ustawy, który  zobowiązuje producenta rolnego prowadzącego :

- chów lub hodowlę drobiu powyżej 40.000 stanowisk,

- chów i hodowlę świń powyżej 2000 stanowisk dla świń o wadze ponad 30 kg ,

- chów lub hodowlę 750  stanowisk dla macior,

do przechowywania nawozów naturalnych,, innych niż gnojówka i gnojowica  na specjalnie zabezpieczonych , nieprzepuszczalnych płytach tzw.” płytach obornikowych”, zabezpieczających w taki sposób, aby odchody zwierzęce nie przedostawały się do gruntu.

Jednocześnie nie zostały określone materiały ,z których powinna być wykonana „płyta”.  Dopuszczalne jest zatem zastosowanie różnych technologii wykonania płyty obornikowej, gwarantujących spełnienie wymagań określonych przepisami prawa, z wykorzystaniem poza tradycyjnymi materiałami jak na przykład beton , innych materiałów np. odpowiednich tworzyw sztucznych. Przykładowe budowle rolnicze przeznaczone do magazynowania obornika wykonane z folii lub betonu przekazane przez Instytut Budownictwa Mechanizacji i Elektryfikacji Rolnictwa w Warszawie znajdują się na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa

i Rozwoju Wsi.  Obowiązek wybudowania płyty będą mieli  tylko wymienieni powyżej producenci rolni , którzy prowadzą produkcje określoną w art.18 ust.1 ustawy o nawozach i nawożeniu.

Wymagania w zakresie budowy zbiorników na gnojówkę lub gnojowicę obowiązywać będą  później. Wymóg budowy zbiorników na gnojówkę lub gnojowicę rolnicy, których to dotyczy , muszą spełnić do dnia 1 stycznia 2011 roku na podstawie  art. 25 ust.1 ustawy o nawozach

i nawożeniu z dnia 10 lipca 2007 r., który przedstawia się następująco :

- gnojówkę i gnojowicę przechowuje się wyłącznie w szczelnych zbiornikach o pojemności  umożliwiającej gromadzenie co najmniej 4- miesięcznej produkcji tego nawozu.

Zbiorniki te powinny być zbiornikami zamkniętymi w rozumieniu przepisów wydanych na podstawie art.7 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.-Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz.1118, z późniejszymi zmianami) dotyczących warunków technicznych , jakim powinny odpowiadać budowle rolnicze i ich usytuowanie.

Obowiązek wybudowania w/wym. zbiorników dotyczyć będzie każdego  producenta  rolnego prowadzącego produkcję zwierzęcą niezależnie od jej wielkości . 

 

Metryka

  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2009-02-10 09:18
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2009-02-10 09:19

« wstecz

Opis strony

redaguje:Magdalena Lisewska, Referat Organizacyjny, Urząd Gminy Lubicz, ul. Toruńska 21, tel. (056) 678-21-28, fax: (056) 678-21-22, e-mail: info@lubicz.pl

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 195838
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2020-01-15 08:38

Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Intranet

Zaloguj się

Urząd Gminy Lubicz

Lubicz Dolny, ul. Toruńska 21, 87-162 Lubicz

Dane kontaktowe

tel. (56) 621-21-00, (56) 621-21-01

Godziny urzędowania

poniedziałek 7:15 - 15:00
wtorek 7:15 - 17:00 
środa 7:15 - 15:00
czwartek 7:15 - 15:00
piątek 7:15 - 14:15

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 4887120
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-10-23 13:06

Stopka strony