Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

UMORZENIE ZALEGŁOŚCI PODATKOWYCH, ODSETEK ZA ZWŁOKĘ DLA PODATNIKÓW NIE BĘDĄCYCH PRZEDSIĘBIORCAMI


NAZWA REFERATU
Referat podatkowy

PODSTAWA PRAWNA
Art. 67 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. 2019r. poz. 900 ze zm.)

WYMAGANE DOKUMENTY
1. Wniosek podatnika.
2. Zaświadczenie o dochodach współwłaścicieli.

3. W przypadku pozostawania bez pracy - decyzje z Urzędu Pracy o wysokości pobieranego zasiłku bądź o pozostawianiu bez prawa do zasiłku.

4. Zaświadczenie z GOPS o korzystaniu z pomocy finansowej.

5. W przypadku długotrwałej choroby - zaświadczenie o stanie zdrowia.


OPŁATY
Nie podlega opłacie skarbowej

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY
Jeden miesiąc, sprawy szczególnie skomplikowane dwa miesiące

TRYB ODWOŁAWCZY
Od decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu, za pośrednictwem Wójta Gminy Lubicz w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji. Odwołanie powinno zawierać zarzuty przeciw decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie (art. 222 ustawy Ordynacja podatkowa).

DODATKOWE INFORMACJE
Organ podatkowy może umorzyć w całości lub w części zaległości podatkowe, odsetki w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym - jest to decyzja uznaniowa.

 

Stosownie do art. 121 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2019r. poz. 900 ze zm.) oraz art. 37 ust. 1 pkt 2 lit. f ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019r. poz. 869) Wójt Gminy Lubicz podaje do publicznej wiadomości, w terminie do 31 maja następnego roku, wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej 500 zł wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia oraz wykaz osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej.  


Wniosek o umorzenie odsetek winien być złożony w dniu wpłaty zaległości podatkowej.

Umorzenie zaległości podatkowej lub odsetek jest instytucją nadzwyczajną, w tym samym wypadki uzasadniające uwzględnienie wniosku muszą posiadać tę samą cechę.

Za umorzeniem zaległości podatkowej muszą przemawiać wypadki niezależne od sposobu postępowania podatnika bądź spowodowane działaniem czynników, na które podatnik nie mógł mieć wpływu. Przy rozpatrywaniu wniosków podatników o zastosowanie ulg podatkowych każdorazowo badan jest zasadność ich udzielania. W tym celu organ podatkowy bada stan materialny i rodzinny zobowiązanych.

W związku z powyższym podatnik, w celu uzyskania pomocy w formie umorzenia odsetek czy zaległości, rozłożenia na raty lub odroczenia terminu płatności, uzasadniając ważny interes przedkłada wymienione wyżej dokumenty.

Metryka

 • opublikował: Kamila Mróz
  data publikacji: 2003-08-18 14:33
 • zmodyfikował: Podatki Gmina Lubicz
  ostatnia modyfikacja: 2019-08-28 10:39

Rejestr zmian

 • 29.07.2005 r - zmiana podstawy prawnej, zmian w wymaganych dokumentach, zmiana w dodatkowych informacjach
 • zmieniono 2018-01-05 10:02 przez Podatki Gmina Lubicz
 • zmieniono 2018-01-05 10:03 przez Podatki Gmina Lubicz
 • zmieniono 2018-01-05 10:42 przez Podatki Gmina Lubicz
 • zmieniono 2018-12-11 08:30 przez Podatki Gmina Lubicz
 • zmieniono 2018-12-11 08:30 przez Podatki Gmina Lubicz
 • zmieniono 2019-08-28 10:39 przez Podatki Gmina Lubicz

« wstecz

Opis strony

redaguje: Barbara Wiertel, Referat Organizacyjny, Urząd Gminy Lubicz, ul. Toruńska 21, tel. (056) 678-21-28, fax: (056) 678-21-22, e-mail: bip@lubicz.pl

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 8667
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2019-10-24 08:34

Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Intranet

Zaloguj się

Urząd Gminy Lubicz

Lubicz Dolny, ul. Toruńska 21, 87-162 Lubicz

Dane kontaktowe

tel. (56) 621-21-00, (56) 621-21-01

Godziny urzędowania

poniedziałek, środa, czwartek: 7:00 - 15:00,

wtorek: 7:00 - 18:00

piątek: 7:00 - 14:00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 3611910
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-11-13 10:50

Stopka strony