Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI OD OSÓB PRAWNYCH

NAZWA REFERATU
Referat Podatkowy

PODSTAWA PRAWNA
1. Art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2019r. poz. 1170 ze zm.)
2. Art. 21 § 1, ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2019r. poz. 900 ze zm.)
3. Uchwała Nr II/7/18 Rady Gminy Lubicz z dnia 29 listopada 2018r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku (Dziennik Urzędowy Woj. Kuj-Pom z 2018r. poz. 6234)

WYMAGANE DOKUMENTY

1. Wypełnione formularze:

- DN-1 - deklaracja na podatek od nieruchomości,

- ZN-1/A  - dane o nieruchomościach.

2. W przypadku gdy spełnione zostały warunki do zastosowania zwolnienia należy złożyć formularz ZN-1/B - dane o zwolnieniach podatkowych w podatku od nieruchomości.

3. Zestawienie budowli podlegających opodatkowaniu lub oświadczenie o ich braku.

4. Dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości/obiektu budowlanego (oryginał do wglądu).


OPŁATA
Nie podlega opłacie skarbowej.

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY
Jeden miesiąc, sprawy szczególnie skomplikowane dwa miesiące.

TRYB ODWOŁAWCZY

Od decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji. Odwołanie powinno zawierać zarzuty przeciw decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie (Art. 222 ustawy Ordynacja podatkowa).


DODATKOWE INFORMACJE
Deklaracje na podatek od nieruchomości należy składać w terminie do dnia 31 stycznia każdego roku podatkowego lub w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie bądź wygaśniecie obowiązku podatkowego lub zaistnienia zdarzeń mających wpływ na wysokość opodatkowania.

Obliczony w deklaracji podatek wpłacać, bez wezwania na rachunek gminy w ratach proporcjonalnych (zaokrąglonych do pełnych złotych) w terminie do dnia 15 każdego miesiąca, a za styczeń do dnia 31 stycznia. 

Obowiązek składania deklaracji na podatek od nieruchomości dotyczy również podatników korzystających ze zwolnień na mocy przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.FORMULARZE

Metryka

 • opublikował: Kamila Mróz
  data publikacji: 2003-08-12 09:46
 • zmodyfikował: Podatki Gmina Lubicz
  ostatnia modyfikacja: 2019-08-28 10:05

Rejestr zmian

 • zmieniono 2018-01-04 12:48 przez Podatki Gmina Lubicz
 • zmieniono 2018-05-17 13:57 przez Podatki Gmina Lubicz
 • zmieniono 2018-12-11 08:27 przez Podatki Gmina Lubicz
 • zmieniono 2019-08-28 10:05 przez Podatki Gmina Lubicz

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2003-08-12 09:46

« wstecz

Opis strony

redaguje: Barbara Wiertel, Referat Organizacyjny, Urząd Gminy Lubicz, ul. Toruńska 21, tel. (056) 678-21-28, fax: (056) 678-21-22, e-mail: bip@lubicz.pl

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 9845
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2019-08-28 10:10

Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Intranet

Zaloguj się

Urząd Gminy Lubicz

Lubicz Dolny, ul. Toruńska 21, 87-162 Lubicz

Dane kontaktowe

tel. (56) 621-21-00, (56) 621-21-01

Godziny urzędowania

poniedziałek, środa, czwartek: 7:00 - 15:00,

wtorek: 7:00 - 18:00

piątek: 7:00 - 14:00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 3498054
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-09-23 08:02

Stopka strony