Biuletyn Informacji Publicznej
URZĄD GMINY LUBICZ

Wyszukiwarka

Odnośniki

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.lubicz.pl

Treść strony


Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania.


Lubicz dnia 28.05.2007r.

Zarząd Dróg, Gospodarki Mieszkaniowej
 i Komunalnej w Lubiczu
ul. Toruńska  36 A,
87 - 162  Lubicz ,
 woj. kujawsko-pomorskie,


Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania.   


dotyczy:  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 19 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych na Opracowanie dokumentacji projektowo - wykonawczej dla budowy  zjazdu publicznego z drogi wojewódzkiej Nr 657 w drogę gminną publiczną  Nr 100895C ul. Myśliwska w Nowej Wsi gmina Lubicz, zgodnie z przedstawioną sytuacją na załączonej mapie poglądowej stanowiącej załącznik nr 1 do SIWZ.
 
 Postępowanie o zamówienie nr ZD/341/7041/05/2007.      


Działając na podstawie art. 93 ust. 1 punkt 1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006 r., Nr 164, poz. 1163 - tekst jednolity ze zm.) stwierdzam, iż postępowanie niniejsze zostało unieważnione.
Uzasadnienie faktyczne: Do upływu terminu składania ofert tj. do dnia 28.05.2007 do godziny 10:00 nie złożono żadnej oferty niepodlegającej wykluczeniu.

Uzasadnienie prawne: art. 93 ust. 1 punkt 1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo   
zamówień  publicznych (Dz. U. z 2006 r., Nr 164, poz. 1163- tekst jednolity ze zmianami.) ....................................................................................................................................................... 


 
................................................................          ..................................................................
(podpisy osoby sporządzającej protokół)                (podpis kierownika zamawiającego 
                                                                           lubosobyupoważnionej)                                      

drukuj (Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania.)

Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Kierownik Zarządu Dróg, Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej w Lubiczu
    data wytworzenia: 2007-05-28
  • opublikował: Zarząd Dróg, Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej w Lubiczu
    data publikacji: 2007-05-30 09:26

« wstecz

Opis strony

redaguje: Barbara Wiertel, Referat Organizacyjny, Urząd Gminy Lubicz, ul. Toruńska 21, tel. (056) 678-21-28, fax: (056) 678-21-22, e-mail: bip@lubicz.pl

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 170307
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2007-08-29 09:51:32