Biuletyn Informacji Publicznej
URZĄD GMINY LUBICZ

Wyszukiwarka

Odnośniki

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.lubicz.pl

Treść strony


ZAWIADOMIENIE

Lubicz, dnia 20.03.2007 r.

GP.341-1/07

Z A W I A D O M I E N I E

  Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (DZ. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177, ze zmianami) zawiadamiam,  że w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na sporządzenie aktualnych map jednostkowych sytuacyjno-wysokościowych w skali 1:2000 dla potrzeb opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębów ewidencyjnych: Krobia, Lubicz Górny I Mierzynek oraz Lubicz Dolny,

wybrana została oferta firmy : Pracownia Geodezyjna AZYMUT Sławomir Majewski ul.  Paproci 6 Stary Toruń  87-134   Zławieś Wielka, za  cenę brutto 40 000,00 zł.

    Powyższa oferta została uznana za najkorzystniejszą z uwagi na najniższą cenę.

    Dziękuję Wykonawcom za udział w powyższym postępowaniu i zapraszam do udziału w innych,  prowadzonych  przez Gminę przetargach.


Wójt Gminy Marek Olszewski

Metryka

  • opublikował: Kamila Mróz
    data publikacji: 2007-03-26 08:19
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2007-03-26 09:58

« wstecz

Opis strony

redaguje: Barbara Wiertel, Referat Organizacyjny, Urząd Gminy Lubicz, ul. Toruńska 21, tel. (056) 678-21-28, fax: (056) 678-21-22, e-mail: bip@lubicz.pl

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 169966
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2007-08-29 09:51:32