Biuletyn Informacji Publicznej
URZĄD GMINY LUBICZ

Wyszukiwarka

Odnośniki

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.lubicz.pl

Treść strony


Uchwała
Uchwała Nr VIII/94/99
RADY GMINY LUBICZ
z dnia 26 lutego 1999 r.

w sprawie: przekształcenia Szkoły Podstawowej w Młyńcu.


Na podstawie: art. 5 ust.2 pkt 1 i art. 58 ust. 1,2,6 w związku z art.59 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 i Nr 106 poz. 496; z 1997 r. Nr 28 poz. 153 i Nr 141 poz. 943 oraz z 1998 r. Nr 117 poz. 759), art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 8 stycznia 1999 r. przepisy wprowadzające reformę ustroju szkolnego ( Dz. U. Nr 12, poz. 96) oraz art. 18 ust. 2 pkt 9 lit.h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 1996 r. Nr 13 poz. 74, Nr 58 poz. 261, Nr 106 poz.496, Nr 132 poz. 622; z 1997 r. Nr 9 poz. 43, Nr 106 poz. 679, Nr 107 poz. 686, Nr 113, poz.734, Nr 123 poz. 775; z 1998 r. Nr 155, poz. 1014, Nr 162, poz. 1126)

RADA GMINY LUBICZ
uchwala, co następuje:

§ 1

Przekształca się z dniem 1 września 1999 r. Szkołę Podstawową w Młyńcu o strukturze organizacyjnej klas I – VIII w sześcioletnią Szkołę Podstawową o strukturze organizacyjnej klas I-VI zwanej dalej „szkołą”.

§ 2
Do obwodu szkoły należą miejscowości wymienione w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3
Organizację szkoły określi statut, który zastanie opracowany do dnia 31 maja 1999 r.

§ 4
Wykonanie niniejszej uchwały zaleca się Zarządowi Gminy Lubicz.

§ 5
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia , z mocą obowiązującą od 1 września 1999 r

§ 6
Niniejsza uchwała jest aktem założycielskim.

Przewodniczący Rady Gminy
mgr inż. Jerzy Janiaczyk
(-)

drukuj (Uchwała)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Gminy
  data wytworzenia: 1999-02-26
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2003-06-10 11:57
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2006-02-15 08:18

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2005-02-15 14:23

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2003-06-10 11:57
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2003-07-07 12:18

« wstecz

Opis strony

redaguje: Aneta Kępczyńska, Samodzielne Stanowisko ds. Oświaty, Kultury i Sportu, Urząd Gminy Lubicz, ul. Toruńska 21, tel. (056) 678-21-28, fax: (056) 678-21-22, e-mail: bip@lubicz.pl

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 66605
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2021-02-09 16:25:38