Ścieżka nawigacyjna

Treść strony


OBSZAR DOLINY RZEKI DRWĘCY

Obszar chronionego krajobrazu

 

OBSZAR  DOLINY  RZEKI  DRWĘCY

 

 

 

 

 

          Obszar gminy Lubicz pod względem wartości zasobów środowiska przyrodniczego należy do cenniejszych w województwie kujawsko – pomorskim. Na obszarze gminy znajdują się zarówno wielkoprzestrzenne formy ochrony krajobrazu, jak i indywidualne formy ochrony przyrody.

 

Formą o najwyższej randze ochrony stanowiącą oś struktury ekologicznej gminy jest rezerwat przyrody „Rzeka Drwęca”. Ochroną prawną objęto koryto rzeki wraz z przybrzeżnym pasem terenu po obu stronach rzeki o szerokości 5 m. Na terenie gminy znajduje się część rezerwatu o powierzchni 67,84 ha. Obowiązuje tu zakaz przegradzania rzeki urządzeniami uniemożliwiającymi rybom swobodny przepływ, niszczenia i usuwania oraz jakiejkolwiek eksploatacji roślinności wodnej, jak również wycinania drzew i krzewów, wycinania trzciny, sitowia i innych roślin oraz koszenia trawy.

 

Część terenu gminy Lubicz obejmująca dolinę Drwęcy z otoczeniem o łącznej powierzchni 3810 ha, co stanowi 35,9 % powierzchni gminy, znajduje się w granicach obszaru chronionego krajobrazu „Obszar doliny rzeki Drwęcy”. Obszary chronionego krajobrazu, wyznaczone Rozporządzeniem Wojewody Kujawsko – Pomorskiego nr 12/05, to wyróżniające się przyrodniczo i krajobrazowo tereny o różnych typach ekosystemów.

 

Zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie przyrody gospodarowanie na terenach obszaru chronionego krajobrazu „powinno zapewnić stan względnej równowagi ekologicznej systemów przyrodniczych”, dlatego w/wym. Rozporządzenie ustala zestaw zasad gospodarowania, które należy uwzględniać w bieżącej działalności gospodarczej. Wymienić tu należy m. in. zakaz :

 

-         zabijania dziko występujących zwierząt, niszczenie ich nor, legowisk i innych schronień i miejsc rozrodu,

 

-         realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko,

 

-         likwidowanie i niszczenie zadrzewień śródpolnych, przydrożnych i nadwodnych,  

 

-         wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu,

 

-         dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli służą innym celom niż ochrona przyrody oraz likwidowania naturalnych zbiorników wodnych, starorzeczy,

 

-         lokalizowania obiektów budowlanych w pasie szerokości 100 m od linii brzegów rzeki.

 

         Ochrona całego systemu powiązań ekologicznych ma decydujący wpływ na stan środowiska przyrodniczego na obszarze gminy, w szczególności na jakość wód. Natomiast głównym celem ochrony obszarów chronionego krajobrazu jest zachowanie możliwie niezmienionej, atrakcyjnej formy, walorów przyrodniczych, kulturowych i krajobrazowych dla różnej działalności człowieka, w tym dla potrzeb turystyki i rekreacji.

Metryka

  • opublikował: Kamila Mróz
    data publikacji: 2005-09-05 12:19
  • zmodyfikował: Kamila Mróz
    ostatnia modyfikacja: 2005-09-05 12:21

Metryka

  • opublikował: Kamila Mróz
    data publikacji: 2005-09-06 13:48

« wstecz

Opis strony

redaguje:Magdalena Lisewska, Referat Organizacyjny, Urząd Gminy Lubicz, ul. Toruńska 21, tel. (056) 678-21-28, fax: (056) 678-21-22, e-mail: info@lubicz.pl

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 195179
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2020-01-15 08:38

Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Intranet

Zaloguj się

Urząd Gminy Lubicz

Lubicz Dolny, ul. Toruńska 21, 87-162 Lubicz

Dane kontaktowe

tel. (56) 621-21-00, (56) 621-21-01

Godziny urzędowania

poniedziałek 7:15 - 15:00
wtorek 7:15 - 17:00 
środa 7:15 - 15:00
czwartek 7:15 - 15:00
piątek 7:15 - 14:15

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 4745074
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-09-23 09:19

Stopka strony