Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH

NAZWA REFERATU
Referat Podatkowy

PODSTAWA PRAWNA
1. Art. 9 ust.6 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2019r. poz. 1170 ze zm.)
2. Art. 21 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2019r. poz. 900 ze zm.)
3. Uchwała II/8/18 Rady Gminy Lubicz z dnia 29 listopada 2018r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych (Dziennik Urzędowy Woj. Kuj-Pom z 2018r. poz. 6235)

WYMAGANE DOKUMENTY
Deklaracja na podatek od środków transportowych

OPŁATY
Nie podlega opłacie skarbowej

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY
Jeden miesiąc, sprawy szczególnie skomplikowane dwa miesiące


TRYB ODWOŁAWCZY
Od decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu, za pośrednictwem Wójta Gminy Lubicz w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji. Odwołanie powinno zawierać zarzuty przeciw decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie (art. 222 ustawy Ordynacja podatkowa).

DODATKOWE INFORMACJE
Osoby fizyczne, osoby prawne będące właścicielami środków transportowych, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, na które środek transportowy jest zarejestrowany są obowiązane:
składać w terminie do dnia 15 lutego, deklaracje na podatek od środków transportowych na dany rok podatkowy, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu - w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku,
- odpowiednio skorygować deklaracje w razie zaistnienia okoliczności mających wpływ na na powstanie lub wygaśnięcie obowiązku podatkowego, lub zmianę miejsca zamieszkania, lub siedziby - w terminie 14 dni od dnia zaistnienia tych okoliczności
- wpłacać obliczony w deklaracji podatek - bez wezwania na rachunek budżetu gminy. W przypadku współwłasności środka transportowego organem właściwym jest organ podatkowy odpowiedni dla osoby lub jednostki organizacyjnej, która została wpisana jako pierwsza w dowodzie rejestracyjnym.

FORMULARZE
deklaracja na podatek od środków transportowych + załącznik do deklaracji DT-1

Metryka

 • opublikował: Kamila Mróz
  data publikacji: 2003-08-12 09:56
 • zmodyfikował: Podatki Gmina Lubicz
  ostatnia modyfikacja: 2019-08-28 10:12

Rejestr zmian

 • zmieniono 2018-01-04 12:56 przez Podatki Gmina Lubicz
 • zmieniono 2018-01-05 10:06 przez Podatki Gmina Lubicz
 • zmieniono 2018-05-17 13:58 przez Podatki Gmina Lubicz
 • zmieniono 2018-12-11 08:28 przez Podatki Gmina Lubicz
 • zmieniono 2019-08-28 10:12 przez Podatki Gmina Lubicz
 • Metryka

  • opublikował: Podatki Gmina Lubicz
   data publikacji: 2019-08-28 10:16
 • Metryka

  • opublikował: Podatki Gmina Lubicz
   data publikacji: 2019-08-28 10:16

Metryka

 • opublikował: Kamila Mróz
  data publikacji: 2003-08-12 09:56
 • zmodyfikował: Kamila Mróz
  ostatnia modyfikacja: 2005-07-28 13:17

« wstecz

Opis strony

redaguje: Barbara Wiertel, Referat Organizacyjny, Urząd Gminy Lubicz, ul. Toruńska 21, tel. (056) 678-21-28, fax: (056) 678-21-22, e-mail: bip@lubicz.pl

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 8845
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2019-10-24 08:19

Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Intranet

Zaloguj się

Urząd Gminy Lubicz

Lubicz Dolny, ul. Toruńska 21, 87-162 Lubicz

Dane kontaktowe

tel. (56) 621-21-00, (56) 621-21-01

Godziny urzędowania

poniedziałek, środa, czwartek: 7:00 - 15:00,

wtorek: 7:00 - 18:00

piątek: 7:00 - 14:00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 3623961
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-11-18 14:52

Stopka strony