Ścieżka nawigacyjna

Treść strony


Zespół Ekonomiczno-Administracyjny
Szkół i Przedszkoli

Treść uchwały powołującej:

UCHWAŁA NR XVIII/194/2011

RADY GMINY LUBICZ

z dnia 29 listopada 2011 r.

 

w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej pod nazwą Zespół Ekonomiczno-

       Administracyjny Szkół i Przedszkoli w Lubiczu

     Na podstawie art.7 ust.1 pkt 8, art.18 ust.2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591, ze zm.), art. 5 ust. 9 w związku z art. 5c pkt.1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. nr 256, poz.2572 ze zm.) oraz art. 8 ust.2, art. 12 ust.1 pkt 2 i ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.     o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. nr 157, poz.1240 ze zm.) uchwala się, co następuje:

     §1.1. W celu zapewnienia obsługi finansowo – księgowej, administracyjnej oraz organizacyjnej szkół i przedszkoli funkcjonujących na terenie Gminy Lubicz tworzy się z dniem 1 kwietnia 2012 roku jednostkę organizacyjną pod nazwą Zespół Ekonomiczno – Administracyjny Szkół i Przedszkoli w Lubiczu.

     2. Zespół jest jednostką budżetową Gminy Lubicz.

     §2. Zespół, o którym mowa w §1. wyposaża się w niezbędne do wykonywania zadań składniki mienia Gminy Lubicz.

     §3. Uchwala się statut w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

     §4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lubicz.

     §5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób określony w § 65 ust.1 Statutu Gminy Lubicz.

Metryka

  • opublikował: Kamila Mróz
    data publikacji: 2012-03-30 08:46
  • zmodyfikował: Kamila Mróz
    ostatnia modyfikacja: 2012-03-30 09:43

Metryka

  • opublikował: Kamila Mróz
    data publikacji: 2012-03-30 09:21

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 15831
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2019-12-16 14:02

Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Intranet

Zaloguj się

Urząd Gminy Lubicz

Lubicz Dolny, ul. Toruńska 21, 87-162 Lubicz

Dane kontaktowe

tel. (56) 621-21-00, (56) 621-21-01

Godziny urzędowania

poniedziałek 7:15 - 15:00
wtorek 7:15 - 17:00 
środa 7:15 - 15:00
czwartek 7:15 - 15:00
piątek 7:15 - 14:15

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 4751217
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-09-23 09:19

Stopka strony