Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

POSTANOWIENIE

 

OŚW.7624-28(16)/09                                                                       Lubicz, dn.14.09.2009 r.

 

 

 

 

 

 

Postanowienie

 

 

 

 

 

Na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2000 r., nr 98, poz. 1071 ze zm.) oraz upoważnienia Wójta Gminy Lubicz nr ORG.0153-20/05 z dn. 20.09.2005 r. po rozpatrzeniu wniosku złożonego przez Energum Drwęca sp. z o.o., ul. Młyńska 12, 87-162 Lubicz z dn. 20.08.2009 r. nr rej. 8501 w sprawie zmiany nazwy przedsięwzięcia

 

 

postanawiam

 

 

 

na wniosek Inwestora skorygować nazwę przedsięwzięcia z „Odbudowa kanału ulgi wraz
z energetycznym wykorzystaniem potencjału wody rzeki Drwęcy w miejscowości Lubicz Dolny rzeka Drwęca, km 10+100, instalacja turbin szt. 2 o mocy do 0,3 MW” na: „Odbudowa kanału ulgi wraz z energetycznym wykorzystaniem potencjału wody rzeki Drwęcy w miejscowości Lubicz Dolny rzeka Drwęca, km 10+100, instalacja turbin szt. 2 o mocy do 0,3 MW każda”.

 

 

Uzasadnienie

 

 

            Inwestor Energum Drwęca sp. z o.o., ul. Młyńska 12, 87-162 Lubicz zwrócił się w dn. 20.08.2009 r. z wnioskiem L.dz/28/08/2009 do Wójta Gminy Lubicz o korektę nazwy przedsięwzięcia, dla którego prowadzone jest postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Inwestor w w/w piśmie podał, że po powtórnej analizie treści złożonego wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 30.06.2009 r. (data wpływu do Urzędu Gminy Lubicz 02.07.2009 r. nr rej. 6856) stwierdził brak pełnej treści w szóstym wierszu, gdzie jest zapisane„Odbudowa kanału ulgi wraz z energetycznym wykorzystaniem potencjału wody rzeki Drwęcy w miejscowości Lubicz Dolny rzeka Drwęca, km 10+100, instalacja turbin szt. 2 o mocy do 0,3 MW”, a winno być: „Odbudowa kanału ulgi wraz z energetycznym wykorzystaniem potencjału wody rzeki Drwęcy w miejscowości Lubicz Dolny rzeka Drwęca, km 10+100, instalacja turbin szt. 2 o mocy do 0,3 MW każda”.

            W związku z powyższym postanowiono wprowadzić zmianę w nazwie przedsięwzięcia poprzez dodanie wyrazu „każda”.

            Ze względu na powyższe postanowiono jak w sentencji.

 

 

Pouczenie:

Na niniejsze postanowienie przysługuje zażalenie w terminie 7 dni od daty doręczenia za pośrednictwem Wójta Gminy Lubicz do Samorządowego Kolegium Odwoławczego
w Toruniu.

 

 

 

 

 

 

Otrzymują:

1) ENERGUM Drwęca Sp. z o.o., ul. Młyńska 12, 87-162 Lubicz

2) Zarząd Dróg Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej, ul. Toruńska 36a, 87-162 Lubicz

 

3) Dyrekcja Okręgowa Dróg Publicznych i Autostrad w Bydgoszczy, Rejon Dróg w Toruniu, ul. Polna 113, 87-100 Toruń

 

4) Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku, ul. Fr. Rogaczewskiego 9/19, 80-804 Gdańsk

 

5) Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o., ul. Rybaki 31/35, 87-100 Toruń

 

6) Przedsiębiorstwo Wielobranżowe PAPROCKI Sp. z o.o., ul. Grębocka 11, 87-162 Lubicz

 

7) Spółka Bańkowski, Rogalski, Winiarski NESTA- BIS Sp. j., ul. Płaska 23B, 87-100 Toruń

 

8) Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Bydgoszczy, ul. Toruńska 10, 87- 148 Łysomice

 

9)  Przedsiębiorstwo Produkcji Rybackiej PSTRĄG Sp. z o.o, ul. Nad Drwęcą 9, 87-162 Lubicz

 

10) Polski Związek Wędkarski, Oddział w Toruniu, ul. Słowackiego 80, 87-100 Toruń

11) Toruńskie Towarzystwo im. św. Brata Alberta, ul. Panny Marii 2,87-100 Toruń

12) Pozostałe strony poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń oraz poprzez zamieszczenie w BIP zgodnie z załącznikiem nr 2

13) a/a

 

 

 

 

Do wiadomości:

  1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy
  2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Toruniu

Metryka

  • opublikował: Rolnictwo i Ochrona Środowiska
    data publikacji: 2009-09-15 14:38

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 126323
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2010-10-25 13:11

Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Intranet

Zaloguj się

Urząd Gminy Lubicz

Lubicz Dolny, ul. Toruńska 21, 87-162 Lubicz

Dane kontaktowe

tel. (56) 621-21-00, (56) 621-21-01

Godziny urzędowania

poniedziałek 7:15 - 15:00
wtorek 7:15 - 17:00 
środa 7:15 - 15:00
czwartek 7:15 - 15:00
piątek 7:15 - 14:15

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 4575478
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-08-13 13:32

Stopka strony