Ścieżka nawigacyjna

Treść strony


INFORMACJA

Lubicz, dnia 02.08.2006 r.

OŚW.7624-15-PW/06

INFORMACJA

WÓJTA  GMINY  LUBICZ

Na podstawie art. 32 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2001 r. nr 62, poz. 627 ze zmianami)

I n f o r m u j ę

że w publicznie dostępnym wykazie danych (prowadzonym przez stanowisko ds. ochrony środowiska, gospodarki wodnej i gospodarki odpadami Urzędu Gminy Lubicz ul. Toruńska 21, 87-162 Lubicz) zarejestrowano poniżej wymienione dokumenty.

Jednocześnie informuję o możliwości składania do Urzędu Gminy Lubicz ul. Toruńska 21 87-162 Lubicz – uwag i wniosków w terminie 21 dni, licząc od daty podania do publicznej wiadomości.

L.P.

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

1.

Nr wpisu

                                  16

2.

Zakres przedmiotowy wniosku

 Wniosek dot. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na adaptację budynku na zakład przetwarzania odpadów(dz. nr 114/24) w miejscowości Lubicz Dolny

3.

Znak sprawy

OŚW.7624-15/06

4.

Data złożenia

31.07.2006 r. (nr 5791)

5.

Dane wnioskodawcy

 KARAT Elektro Recykling  ul. Toruńska 64, 87-162 Lubicz

6.

Wyszczególnienie załączników do wniosku

-          mapa ewidencyjna,

-          raport o oddziaływaniu na środowisko,

7.

Nazwa organu –adresata wniosku

Wójt Gminy Lubicz

8.

 

Miejsce przechowywania

 ( nazwa instytucji, nr pokoju, nr telefonu kontaktowego )

Urząd Gminy Lubicz –samodzielne stanowisko ds. ochrony środowiska (pokój nr 36)    tel. 678 –22 – 15 w. 136

9.

Informacja o sposobie zakończe –

nia postępowania

 

10.

Zastrzeżenia dotyczące udostępnienia informacji

Brak

11.

Nr  innych  kart  w wykazie,  doty-

czących wnioskodawcy

OŚW.7624-7-RAP/06 – nr wpisu 7

12.

Uwagi

 

L.P.

Raport oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

1.

Nr wpisu

7

2.

Nazwa dokumentu

Raport oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia :

 - adaptację budynku na zakład przetw. odpadów (działka  nr 114/24) w  Lubiczu Dolnym

3.

Zakres przedmiotowy dokumentu

 adaptację budynku na zakład przetwarzania odpadów zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego w m. Lubicz Dolny

4.

Data sporządzenia dokumentu

 Lipiec 2006 r.

5.

Zamawiający  wykonanie  doku –

 Mentu

KARAT Elektro Recykling  ul. Toruńska 64, 87-162 Lubicz

6.

Wykonawca dokumentu

  Adam Karczewski PHU „ABRA”

7.

 

Miejsce przechowywania ( nazwa instytucji, nr pokoju, nr telefonu kontakt.)

Urząd Gminy Lubicz –samodzielne sta - nowisko ds. ochrony środowiska (pokój nr 36)    tel. 678 –22 – 15 w. 136

8.

Zastrzeżenia dot. udostępn. informacji

Brak

9.

Numery  innych  kart  w wykazie dot. podmiotu, który  opracował dokument

 

10.

Numery  innych  kart  w wykazie

OŚW.7624/16-WN/06

11.

Uwagi

 

 

 

drukuj (


INFORMACJA)

Metryka

  • data wytworzenia: 03.08.2006
  • opublikował: Kamila Mróz
    data publikacji: 2006-08-03 09:51
  • zmodyfikował: Kamila Mróz
    ostatnia modyfikacja: 2006-08-03 09:54

« wstecz

Opis strony

redaguje: Barbara Wiertel, Referat Organizacyjny, Urząd Gminy Lubicz, ul. Toruńska 21, tel. (056) 678-21-28, fax: (056) 678-21-22, e-mail: bip@lubicz.pl

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 67138
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2006-12-11 08:56

Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Intranet

Zaloguj się

Urząd Gminy Lubicz

Lubicz Dolny, ul. Toruńska 21, 87-162 Lubicz

Dane kontaktowe

tel. (56) 621-21-00, (56) 621-21-01

Godziny urzędowania

poniedziałek, środa, czwartek: 7:00 - 15:00,

wtorek: 7:00 - 18:00

piątek: 7:00 - 14:00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 3498057
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-09-23 08:02

Stopka strony