Ścieżka nawigacyjna

Treść strony


INFORMACJA WÓJTA GMINY LUBICZ

OŚW.7624-6-PW/05/06

 

 

 

 

 

INFORMACJA  WÓJTA  GMINY  LUBICZ

 

 

 

Na podstawie art. 32 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2001 r. nr 62, poz. 627 ze zmianami)

 

 

 

I n f o r m u j ę

 

 

 

że w publicznie dostępnym wykazie danych (prowadzonym przez stanowisko ds. ochrony środowiska, gospodarki wodnej i gospodarki odpadami Urzędu Gminy Lubicz ul. Toruńska 21, 87-162 Lubicz) zarejestrowano poniżej wymienione dokumenty.

 

 

 

Jednocześnie informuję o możliwości składania do Urzędu Gminy Lubicz ul. Toruńska 21 87-162 Lubicz – uwag i wniosków w terminie 21 dni, licząc od daty podania do publicznej wiadomości.

 

 

 

 

 

L.P.

 

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

 

 

 

1.

 

 

 

 

 

Nr wpisu

 

 

 

4

 

2.

 

Zakres przedmiotowy wniosku

 

Modernizacja drogi gminnej nr 100821C

 

 ul. Piaskowa w Lubiczu Górnym

 

3.

 

Znak sprawy

 

OŚW.7624/5/05

 

4.

 

Data złożenia

 

26.09.2005 r. (nr 7678) + uzupełnienia

 

5.

 

Dane wnioskodawcy

 

Zarząd Dróg ,Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej w Lubiczu ul.Toruńska 36A

 

6.

 

Wyszczególnienie załączników do

 

wniosku

 

-kopia mapy ewidencyjnej

 

- bilans powierzchni pod przedsięwzięcie

 

 - rodzaj technologii

 

- raport (uzupełnienie wniosku-19.01.2006 r.)

 

7.

 

Nazwa organu –adresata wniosku

 

Wójt Gminy Lubicz

 

8.

 

 

 

Miejsce przechowywania

 

 ( nazwa instytucji, nr pokoju, nr telefonu kontaktowego )

 

Urząd Gminy Lubicz –samodzielne sta - nowisko ds. ochrony środowiska (pokój nr 36)    tel. 678 –22 – 15 w. 136

 

9.

 

Informacja o sposobie zakończe –

 

nia postępowania (nr wpisu w wyka –

 

zie decyzji)

 

 

 

10.

 

Zastrzeżenia dotyczące udostę - pnienia informacji

 

Brak

 

11.

 

Nr  innych  kart  w wykazie,  doty-

 

czących wnioskodawcy

 

OŚW.7624-1-RAP/06 – raport

 

 

 

12.

 

 

 

Uwagi

 

 

 

 

 

 

 

L.P.

 

Raport oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

 

1.

 

Nr wpisu

 

1

 

2.

 

Nazwa dokumentu

 

Raport oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia :

 

modernizacja odcinka drogi gminnej przy ul. Piaskowej w Lubiczu Górnym

 

3.

 

Zakres przedmiotowy dokumentu

 

modernizacja odcinka drogi gminnej nr 100821C ul. Piaskowa w Lubiczu Górnym łącznie z kanalizacją deszczową i sanitarną

 

4.

 

Data sporządzenia dokumentu

 

Listopad 2005 r.

 

5.

 

Zamawiający  wykonanie  doku –

 

 Mentu

 

Zarząd Dróg, Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej w Lubiczu ul. Toruńska 26

 

6.

 

Wykonawca dokumentu

 

mgr  Wiesław  Tomaszewski

 

 uprawnienia nr 0053

 

7.

 

 

 

Miejsce przechowywania ( nazwa instytucji, nr pokoju, nr telefonu kontakt.)

 

Urząd Gminy Lubicz –samodzielne sta - nowisko ds. ochrony środowiska (pokój nr 36)    tel. 678 –22 – 15 w. 136

 

8.

 

Zastrzeżenia dotyczące udostę - pnienia informacji

 

Brak

 

9.

 

Numery  innych  kart  w wykazie

 

dotyczących  podmiotu, który  opracował

 

 dokument

 

 

 

10.

 

Numery  innych  kart  w wykazie

 

dotyczących  podmiotu, który zamówił

 

wykonanie dokumentu

 

OŚW.7624/4-WN/05

 

11.

 

Uwagi

 

 

 

 

drukuj (


INFORMACJA WÓJTA GMINY LUBICZ )

Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Wójt Gminy Lubicz
    data wytworzenia: 02.02.2006
  • opublikował: Kamila Mróz
    data publikacji: 2006-02-02 09:11
  • zmodyfikował: Kamila Mróz
    ostatnia modyfikacja: 2006-04-27 10:02

« wstecz

Opis strony

redaguje: Barbara Wiertel, Referat Organizacyjny, Urząd Gminy Lubicz, ul. Toruńska 21, tel. (056) 678-21-28, fax: (056) 678-21-22, e-mail: bip@lubicz.pl

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 67131
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2006-12-11 08:56

Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Intranet

Zaloguj się

Urząd Gminy Lubicz

Lubicz Dolny, ul. Toruńska 21, 87-162 Lubicz

Dane kontaktowe

tel. (56) 621-21-00, (56) 621-21-01

Godziny urzędowania

poniedziałek, środa, czwartek: 7:00 - 15:00,

wtorek: 7:00 - 18:00

piątek: 7:00 - 14:00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 3497648
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-09-23 08:02

Stopka strony