Ścieżka nawigacyjna

Treść strony


O B W I E S Z C Z E N I E

GP.6721.1.2014.WS                                            Lubicz Dolny, 2016.06.20

O B W I E S Z C Z E N I E

    Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego oraz art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353)

i n f o r m u j ę

o uchwaleniu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Złotoria i części wsi Grabowiec uchwałą Nr XXII/257/2016 Rady Gminy Lubicz z dnia 7 czerwca 2016 r.

Zainteresowani mogą zapoznać się z:

 1. treścią w/w dokumentów,
 2. uzasadnieniem zawierającym informacje o udziale społeczeństwa w postępowaniu oraz o tym, w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę i w jakim zakresie zostały uwzględnione uwagi i wnioski zgłoszone w związku z udziałem społeczeństwa,
 3. podsumowaniem zawierającym:
 • uzasadnienie wyboru przyjętych dokumentów w odniesieniu do rozpatrywanych rozwiązań alternatywnych,
 • informację w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę i w jakim stopniu zostały uwzględnione ustalenia zawarte w prognozie,
 • informację w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę i w jakim stopniu zostały uwzględnione opinie regionalnego dyrektora ochrony środowiska i państwowego inspektora sanitarnego,
 • informację w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę i w jakim stopniu zostały uwzględnione zgłoszone uwagi i wnioski,
 • informację w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę i w jakim stopniu zostały uwzględnione propozycje dotyczące metod i częstotliwości przeprowadzania monitoringu skutków realizacji postanowień w/w dokumentu w zakresie oddziaływania na środowisko, 

w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Lubicz i publicznie dostępnym wykazie.

Z up. WÓJTA       
/-/ Marek Pilewski    
Kierownik Referatu   
Gospodarki Przestrzennej

drukuj (


O B W I E S Z C Z E N I E)

Metryka

 • opublikował: Kamila Mróz
  data publikacji: 2016-06-21 07:50
 • zmodyfikował: Kamila Mróz
  ostatnia modyfikacja: 2016-06-21 09:56

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 14145
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2017-11-03 10:40

Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Intranet

Zaloguj się

Urząd Gminy Lubicz

Lubicz Dolny, ul. Toruńska 21, 87-162 Lubicz

Dane kontaktowe

tel. (56) 621-21-00, (56) 621-21-01

Godziny urzędowania

poniedziałek, środa, czwartek: 7:00 - 15:00,

wtorek: 7:00 - 18:00

piątek: 7:00 - 14:00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 3490558
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-09-19 07:54

Stopka strony