Biuletyn Informacji Publicznej
URZĄD GMINY LUBICZ

Wyszukiwarka

Odnośniki

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.lubicz.pl

Treść strony

OBWIESZCZENIE

 

OŚW.7624-25(7)/09                                                                          Lubicz, dn. 23.09.2009 r.
 
 
Obwieszczenie
Wójta Gminy Lubicz
 
            Wójt Gminy Lubicz na podstawie art. 33 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r., Nr 199, poz. 1227) zawiadamia, że w dniu 17.06.2009 r. z wniosku złożonego przez Hannę i Kazimierza Stawskich, ul. Dolina Drwęcy 9, Krobia, 87-162 Lubicz., nr rej.6282 zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.      Przystąpiono do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie ubojni trzody chlewnej i bydła z biologiczną oczyszczalnią ścieków oraz siecią wodociągową i kanalizacyjną sanitarną wewnętrzną w ramach zagrody rolnej na nieruchomości oznaczonej działka numer geod. 203- obręb Mierzynek, Gmina Lubicz.
            Organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt 4 w/w ustawy jest wójt, a organem właściwym do dokonania uzgodnień warunków realizacji przedsięwzięcia jest Starostwo Powiatowe, natomiast opinię wyraża właściwy organ Państwowej Inspekcji Sanitarnej.
            Informuję jednocześnie o możliwości zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy, możliwości składania uwag i wniosków w terminie 21 dni od daty podania do publicznej wiadomości niniejszego obwieszczenia, tj. do dnia 14.10.2009 r. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Lubicz.
            Zgromadzona w trakcie postępowania dokumentacja jest do wglądu w Urzędzie Gminy Lubicz w godz. 7.15.-15.00. w dniach pracy urzędu, pok. 31, ul. Toruńska 21, 87-162 Lubicz.

Metryka

  • opublikował: Rolnictwo i Ochrona Środowiska
    data publikacji: 2009-09-23 12:42

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 184575
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2010-10-25 13:11:33