Ścieżka nawigacyjna

  • Menu przedmiotowe

Treść strony

Zamówienia publiczne

Szukaj zamówień
:
:
:
:
:
:

Wyszukane postępowania

Odnaleziono pozycji: 332

przetarg nieograniczony
status postępowania: zakończony unieważniony
okres składania ofert od wtorek 2019-05-21 do środa 2019-05-29 godz. 10:00
data zakończenia: wtorek 2019-06-18 godz. 10:00
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług inspektora nadzoru dla zadania „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Aglomeracji Lubicz”.
ostatnia aktualizacja: 2019-06-18 10:00
przetarg nieograniczony
status postępowania: zakończony unieważniony
okres składania ofert od piątek 2019-05-17 godz. 21:45 do poniedziałek 2019-06-03 godz. 10:00
data zakończenia: wtorek 2019-06-18 godz. 08:50
„ STABILIZACJA OSUWISKA NAD RZEKĄ DRWĘCA, W GMINIE LUBICZ” Zakres robót obejmuje w szczególności: zabezpieczenie skarpy, makroniwelacja skarpy, roboty w zakresie zieleni – wycinka.  
ostatnia aktualizacja: 2019-06-18 08:50
przetarg nieograniczony
status postępowania: zakończony unieważniony
okres składania ofert od czwartek 2019-04-25 godz. 23:10 do poniedziałek 2019-05-06 godz. 10:00
data zakończenia: czwartek 2019-05-23 godz. 07:35
ŚWIADCZENIE USŁUG INSPEKTORA NADZORU DLA ZADANIA PN.:”UPORZĄDKOWANIE GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ NA TERENIE AGLOMERACJI LUBICZ”  
ostatnia aktualizacja: 2019-05-23 07:35
przetarg nieograniczony
status postępowania: zakończony unieważniony
okres składania ofert od wtorek 2019-04-16 godz. 15:05 do wtorek 2019-05-07 godz. 10:00
data zakończenia: poniedziałek 2019-05-20 godz. 14:00
ostatnia aktualizacja: 2019-05-20 14:00
przetarg nieograniczony
status postępowania: zakończony unieważniony
okres składania ofert od piątek 2019-04-05 godz. 22:50 do wtorek 2019-04-23 godz. 10:00 poniedziałek 2019-05-06
data zakończenia: czwartek 2019-05-16 godz. 07:00
Zabezpieczenie skarpy, makroniwelacja skarpy, roboty w zakresie zieleni – wycinka. Lokalizacja przedmiotu zamówienia: Działki nr 412/1, 415, obręb: 0012 
ostatnia aktualizacja: 2019-05-16 07:00
przetarg nieograniczony
status postępowania: zakończony rozstrzygnięty
okres składania ofert od wtorek 2019-04-16 godz. 10:55 do czwartek 2019-04-25 godz. 10:00
data zakończenia: czwartek 2019-04-25 godz. 12:15
ostatnia aktualizacja: 2019-04-25 12:15
przetarg nieograniczony
status postępowania: zakończony rozstrzygnięty
okres składania ofert od piątek 2019-03-22 godz. 12:10 do środa 2019-04-10 godz. 10:00
data zakończenia: czwartek 2019-04-25 godz. 09:00
ostatnia aktualizacja: 2019-04-25 09:00
przetarg nieograniczony
status postępowania: zakończony unieważniony
okres składania ofert od czwartek 2019-03-21 godz. 10:50 do poniedziałek 2019-04-08 godz. 10:00
data zakończenia: wtorek 2019-04-16 godz. 12:00
ostatnia aktualizacja: 2019-04-16 12:00
przetarg nieograniczony
status postępowania: zakończony rozstrzygnięty
okres składania ofert od poniedziałek 2019-03-04 godz. 13:45 do piątek 2019-03-22 godz. 10:00
data zakończenia: czwartek 2019-04-11 godz. 13:05
ostatnia aktualizacja: 2019-04-11 13:05
przetarg nieograniczony
status postępowania: zakończony rozstrzygnięty
okres składania ofert od czwartek 2019-02-21 godz. 12:55 do czwartek 2019-03-21 godz. 10:00 poniedziałek 2019-03-11 godz. 10:00 piątek 2019-03-15 godz. 10:00
data zakończenia: wtorek 2019-03-26 godz. 08:30
ostatnia aktualizacja: 2019-03-26 08:30
przetarg nieograniczony
status postępowania: zakończony rozstrzygnięty
okres składania ofert od środa 2019-02-27 godz. 11:20 do poniedziałek 2019-03-18 godz. 10:00
data zakończenia: piątek 2019-03-22 godz. 13:20
ostatnia aktualizacja: 2019-03-22 13:20
przetarg nieograniczony
status postępowania: zakończony unieważniony
okres składania ofert od czwartek 2019-02-28 godz. 13:45 do środa 2019-03-20 godz. 10:00
data zakończenia: środa 2019-03-20 godz. 12:20
ostatnia aktualizacja: 2019-03-20 12:20
przetarg nieograniczony
status postępowania: zakończony rozstrzygnięty
okres składania ofert od czwartek 2019-02-21 godz. 12:45 do wtorek 2019-03-12 godz. 10:00
data zakończenia: piątek 2019-03-15 godz. 13:05
ostatnia aktualizacja: 2019-03-15 13:05
przetarg nieograniczony
status postępowania: zakończony rozstrzygnięty
okres składania ofert od środa 2018-04-25 godz. 18:40 do czwartek 2018-05-10 godz. 10:00
data zakończenia: czwartek 2018-05-24 godz. 09:08
UPORZĄDKOWANIE GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ W ZŁOTORII, GMINA LUBICZ
ostatnia aktualizacja: 2018-05-24 09:08
przetarg nieograniczony
status postępowania: zakończony rozstrzygnięty
okres składania ofert od środa 2018-11-14 godz. 22:35 do czwartek 2018-11-29 godz. 10:00
data zakończenia: czwartek 2018-12-13 godz. 09:00
Budowę świetlicy wiejskiej  (pow. Zabudowy 198,71m2, pow. Użytkowa 168,68 m2, kubatura 841,10m3) wraz z instalacją fotowoltaiczną, oraz elementów urządzenia terenu, do realizacji na działce o nr geod. 338/1 w m. Młyniec Drugi, obręb 0015, gm. Lubicz Budowę świetlicy wiejskiej (pow. Zabudowy 198,71m2, pow. Użytkowa 168,68 m2, kubatura 841,10m3) wraz z instalacją fotowoltaiczną, oraz...
ostatnia aktualizacja: 2018-12-13 09:00
zamówienie z wolnej ręki
status postępowania: zakończony rozstrzygnięty
data zakończenia: wtorek 2018-12-11 godz. 07:00
ostatnia aktualizacja: 2018-12-11 07:00
przetarg nieograniczony
status postępowania: zakończony unieważniony
okres składania ofert od środa 2018-11-14 godz. 22:20 do piątek 2018-11-30 godz. 10:00
data zakończenia: poniedziałek 2018-12-03 godz. 12:30
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pn. „UPORZĄDKOWANIE GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ NA TERENIE AGLOMERACJI LUBICZ”
ostatnia aktualizacja: 2018-12-03 12:30
przetarg nieograniczony
status postępowania: zakończony rozstrzygnięty
okres składania ofert od poniedziałek 2018-10-08 do środa 2018-11-21 godz. 10:00
data zakończenia: czwartek 2018-11-22 godz. 15:00
Przedmiotem zamówienia jest odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie Gminy Lubicz związanych z utrzymaniem czystości i porządku na obszarze Gminy w roku 2019. Opis przedmiotu zamówienia określą załączniki do SIWZ: szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz wzór umowy wraz z załącznikami.
ostatnia aktualizacja: 2018-11-22 15:00
przetarg nieograniczony
status postępowania: zakończony rozstrzygnięty unieważniony
okres składania ofert od środa 2018-09-19 godz. 07:25 do wtorek 2018-10-09 godz. 10:00
data zakończenia: środa 2018-11-14 godz. 10:30
Budowę świetlicy wiejskiej  (pow. Zabudowy 198,71m2, pow. Użytkowa 168,68 m2, kubatura 841,10m3) wraz z instalacją fotowoltaiczną, oraz elementów urządzenia terenu, do realizacji na działce o nr geod. 338/1 w m. Młyniec Drugi, obręb 0015, gm. LubiczBudowę świetlicy wiejskiej (pow. Zabudowy 198,71m2, pow. Użytkowa 168,68 m2, kubatura 841,10m3) wraz z instalacją fotowoltaiczną, oraz...
ostatnia aktualizacja: 2018-11-14 13:00
przetarg nieograniczony
status postępowania: zakończony rozstrzygnięty
okres składania ofert od poniedziałek 2018-10-15 godz. 13:30 do środa 2018-10-24 godz. 10:00
data zakończenia: wtorek 2018-11-06 godz. 13:40
ostatnia aktualizacja: 2018-11-06 13:40
przetarg nieograniczony
status postępowania: zakończony rozstrzygnięty
okres składania ofert od środa 2018-04-11 godz. 14:55 do poniedziałek 2018-04-30 godz. 10:00
data zakończenia: wtorek 2018-05-22 godz. 15:56
URZĄDZENIE PRZESTRZENI PUBLICZNEJ W LUBICZU GÓRNYM NA POTRZEBY REWITALIZACJI SPOŁECZNEJ
ostatnia aktualizacja: 2018-05-22 15:56
przetarg nieograniczony
status postępowania: zakończony rozstrzygnięty
okres składania ofert od środa 2018-09-12 godz. 07:20 do środa 2018-10-10 godz. 10:00
data zakończenia: wtorek 2018-10-23 godz. 07:15
ostatnia aktualizacja: 2018-10-23 07:15
przetarg nieograniczony
status postępowania: zakończony rozstrzygnięty
okres składania ofert od środa 2018-09-19 godz. 10:35 do piątek 2018-10-05 godz. 10:00
data zakończenia: piątek 2018-10-12 godz. 11:35
ostatnia aktualizacja: 2018-10-12 11:35
przetarg nieograniczony
status postępowania: zakończony rozstrzygnięty
okres składania ofert od środa 2018-09-12 godz. 12:15 do piątek 2018-09-28 godz. 10:00
data zakończenia: piątek 2018-10-12 godz. 11:00
ostatnia aktualizacja: 2018-10-12 11:00
przetarg nieograniczony
status postępowania: zakończony unieważniony
okres składania ofert od wtorek 2018-09-25 godz. 13:40 do środa 2018-10-03 godz. 10:00
data zakończenia: środa 2018-10-03 godz. 13:55
ostatnia aktualizacja: 2018-10-03 13:55
przetarg nieograniczony
status postępowania: zakończony unieważniony
okres składania ofert od poniedziałek 2018-08-20 godz. 12:55 do piątek 2018-09-28 godz. 10:00
data zakończenia: poniedziałek 2018-10-01 godz. 14:00
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług polegających na odbiorze odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie Gminy Lubicz związanych z utrzymaniem czystości i porządku na obszarze Gminy w roku 2019. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: opracowania i dostarczenia harmonogramu wykonywanych usług wraz z książeczkami opłat dla każdego...
ostatnia aktualizacja: 2018-10-01 14:00
przetarg nieograniczony
status postępowania: zakończony rozstrzygnięty
okres składania ofert od piątek 2018-08-31 godz. 13:20 do poniedziałek 2018-09-17 godz. 10:00
data zakończenia: poniedziałek 2018-09-24 godz. 12:05
ostatnia aktualizacja: 2018-09-24 12:05
przetarg nieograniczony
status postępowania: zakończony rozstrzygnięty
okres składania ofert od piątek 2018-08-10 godz. 12:30 do poniedziałek 2018-08-27 godz. 10:00
data zakończenia: czwartek 2018-09-13 godz. 10:05
ostatnia aktualizacja: 2018-09-13 10:05
przetarg nieograniczony
status postępowania: zakończony rozstrzygnięty
okres składania ofert od środa 2018-07-18 godz. 14:05 do środa 2018-08-01 godz. 10:00 piątek 2018-08-03 godz. 10:00
data zakończenia: środa 2018-09-12 godz. 09:10
ostatnia aktualizacja: 2018-09-12 09:10
przetarg nieograniczony
status postępowania: zakończony unieważniony
okres składania ofert od piątek 2018-08-24 godz. 06:50 do piątek 2018-09-07 godz. 10:00
data zakończenia: wtorek 2018-09-11 godz. 10:00
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pn. „UPORZĄDKOWANIE GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ NA TERENIE AGLOMERACJI LUBICZ”
ostatnia aktualizacja: 2018-09-11 10:00
przetarg nieograniczony
status postępowania: zakończony unieważniony
okres składania ofert od wtorek 2018-08-07 godz. 11:00 do środa 2018-08-22 godz. 10:00
data zakończenia: piątek 2018-08-31 godz. 12:30
ostatnia aktualizacja: 2018-08-31 12:30
przetarg nieograniczony
status postępowania: zakończony unieważniony
okres składania ofert od środa 2018-06-27 godz. 09:05 do piątek 2018-07-20 godz. 10:00 poniedziałek 2018-07-23 godz. 10:00
data zakończenia: czwartek 2018-08-23 godz. 15:00
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pn. „UPORZĄDKOWANIE GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ NA TERENIE AGLOMERACJI LUBICZ”
ostatnia aktualizacja: 2018-08-23 15:00
przetarg nieograniczony
status postępowania: zakończony unieważniony
okres składania ofert od wtorek 2018-07-24 godz. 15:30 do środa 2018-08-08 godz. 10:00
data zakończenia: środa 2018-08-08 godz. 14:20
ostatnia aktualizacja: 2018-08-08 14:20
przetarg nieograniczony
status postępowania: zakończony unieważniony
okres składania ofert od wtorek 2018-07-24 godz. 14:40 do piątek 2018-08-03 godz. 11:00
data zakończenia: poniedziałek 2018-08-06 godz. 14:00
1.    Przedmiotem zamówienia są usługi polegające na dowozie uczniów i dzieci do szkół na terenie Gminy Lubicz w roku szkolnym 2018/2019 oraz na przewozach okazjonalnych wynikających w szczególności z uczestnictwa uczniów i dzieci w konkursach przedmiotowych, artystycznych oraz tematycznych, uroczystościach gminnych oraz w zawodach sportowych na terenie gminy Lubicz, powiatu...
ostatnia aktualizacja: 2018-08-06 14:00
przetarg nieograniczony
status postępowania: zakończony rozstrzygnięty
okres składania ofert od wtorek 2018-06-19 godz. 15:40 do wtorek 2018-07-17 godz. 10:00
data zakończenia: wtorek 2018-07-31 godz. 11:10
ostatnia aktualizacja: 2018-07-31 11:10
przetarg nieograniczony
status postępowania: zakończony unieważniony rozstrzygnięty
okres składania ofert od wtorek 2018-06-12 godz. 09:20 do środa 2018-06-27 godz. 10:00
data zakończenia: środa 2018-06-27 godz. 13:15
ostatnia aktualizacja: 2018-07-23 14:50
przetarg nieograniczony
status postępowania: zakończony rozstrzygnięty
okres składania ofert od środa 2018-06-27 godz. 14:35 do piątek 2018-07-27 godz. 10:00 poniedziałek 2018-07-16 godz. 10:00
data zakończenia: piątek 2018-07-20 godz. 10:35
ostatnia aktualizacja: 2018-07-20 10:35
zamówienia publiczne realizowane na podstawie art. 4 ustawy "Prawo zamówień publicznych"
status postępowania: zakończony unieważniony
okres składania ofert od poniedziałek 2018-07-02 godz. 10:45 do wtorek 2018-07-10 godz. 10:00
data zakończenia: środa 2018-07-18 godz. 14:05
ostatnia aktualizacja: 2018-07-18 14:05
przetarg nieograniczony
status postępowania: zakończony rozstrzygnięty
okres składania ofert od poniedziałek 2018-05-14 godz. 10:30 do wtorek 2018-05-29 godz. 10:00 wtorek 2018-06-05 godz. 10:00
data zakończenia: środa 2018-06-27 godz. 12:00
„Przebudowa dróg gminnych: Część 1 – ul. Cicha w Krobi, Część 2 – ul. Osikowa w Krobi”
ostatnia aktualizacja: 2018-06-27 12:00
przetarg nieograniczony
status postępowania: zakończony unieważniony
okres składania ofert od czwartek 2018-06-07 godz. 10:45 do wtorek 2018-06-26 godz. 10:00
data zakończenia: wtorek 2018-06-26 godz. 22:00
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pn. „UPORZĄDKOWANIE GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ NA TERENIE AGLOMERACJI LUBICZ”
ostatnia aktualizacja: 2018-06-26 22:00
przetarg nieograniczony
status postępowania: zakończony rozstrzygnięty
okres składania ofert od poniedziałek 2018-04-30 godz. 16:35 do wtorek 2018-05-15 godz. 10:00
data zakończenia: czwartek 2018-06-21 godz. 09:05
„Termomodernizacja budynku „Białego” Szkoły Podstawowej w Złotorii” 
ostatnia aktualizacja: 2018-06-21 09:05
przetarg nieograniczony
status postępowania: zakończony rozstrzygnięty
okres składania ofert od piątek 2018-05-04 godz. 13:25 do wtorek 2018-05-15 godz. 10:00
data zakończenia: poniedziałek 2018-06-11 godz. 13:30
1. Przedmiotem zamówienia jest zrealizowanie usługi pn; Przygotowanie dokumentacji geologiczno-inżyniersko-projektowej na „Stabilizację osuwiska położonego na działkach nr 412/1 i 415 Obręb Lubicz Dolny”, zgodnie z przedstawionym poniżej opisem i załączonymi do załącznikami do SIWZ oraz wnioskami, warunkami i opiniami zawartymi w karcie dokumentacyjnej osuwiska. 1.1. Zamawiający...
ostatnia aktualizacja: 2018-06-11 13:30
przetarg nieograniczony
status postępowania: zakończony unieważniony
okres składania ofert od środa 2018-05-23 godz. 11:10 do środa 2018-06-06 godz. 10:00
data zakończenia: środa 2018-06-06 godz. 18:00
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pn. „UPORZĄDKOWANIE GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ NA TERENIE AGLOMERACJI LUBICZ”
ostatnia aktualizacja: 2018-06-06 18:00
przetarg nieograniczony
status postępowania: zakończony rozstrzygnięty
okres składania ofert od wtorek 2018-04-10 godz. 12:35 do czwartek 2018-04-26 godz. 10:00
data zakończenia: środa 2018-05-30 godz. 14:00
ostatnia aktualizacja: 2018-05-30 14:00
przetarg nieograniczony
status postępowania: zakończony rozstrzygnięty
okres składania ofert od czwartek 2018-04-26 godz. 11:55 do piątek 2018-05-11 godz. 10:00
data zakończenia: wtorek 2018-05-29 godz. 15:30
„Przebudowa ul. Słonecznej, Porannej i Lampkowskiego w Grębocinie”
ostatnia aktualizacja: 2018-05-29 15:30
przetarg nieograniczony
status postępowania: zakończony rozstrzygnięty
okres składania ofert od piątek 2018-04-27 godz. 11:40 do wtorek 2018-05-08 godz. 10:00
data zakończenia: poniedziałek 2018-05-28 godz. 13:00
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych dla zadań inwestycyjnych: Część 1 – Przebudowa i rozbudowa ulicy Mostowej w Lubiczu Dolnym Część 2  – Przebudowa i rozbudowa ulicy Zdrojowej i Bocznej w Lubiczu Górnym.
ostatnia aktualizacja: 2018-05-28 13:00
przetarg nieograniczony
status postępowania: zakończony rozstrzygnięty
okres składania ofert od poniedziałek 2018-05-07 godz. 13:20 do wtorek 2018-05-15 godz. 10:00
data zakończenia: piątek 2018-05-25 godz. 12:00
ostatnia aktualizacja: 2018-05-25 12:00
przetarg nieograniczony
status postępowania: zakończony unieważniony
okres składania ofert od środa 2018-04-25 godz. 19:35 do poniedziałek 2018-05-14 godz. 10:00
data zakończenia: środa 2018-05-16 godz. 14:00
UPORZĄDKOWANIE GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ NA TERENIE AGLOMERACJI LUBICZ
ostatnia aktualizacja: 2018-05-16 14:00
przetarg nieograniczony
status postępowania: zakończony unieważniony
okres składania ofert od czwartek 2018-04-19 godz. 14:35 do środa 2018-05-02 godz. 10:00
data zakończenia: piątek 2018-05-04 godz. 12:00
Przygotowanie dokumentacji geologiczno-inżyniersko-projektowej na „Stabilizację osuwiska położonego w Lubiczu Dolnym na działkach 412/1,415- Obręb Lubicz Dolny"
ostatnia aktualizacja: 2018-05-04 12:00
przetarg nieograniczony
status postępowania: zakończony rozstrzygnięty
okres składania ofert od wtorek 2018-04-03 godz. 12:45 do środa 2018-04-18 godz. 10:00
data zakończenia: czwartek 2018-04-26 godz. 14:00
ostatnia aktualizacja: 2018-04-26 14:00
przetarg nieograniczony
status postępowania: zakończony unieważniony rozstrzygnięty
okres składania ofert od środa 2018-04-04 godz. 14:35 do piątek 2018-04-20 godz. 10:00
data zakończenia: piątek 2018-04-20 godz. 13:25
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych dla zadań inwestycyjnych: Część 1 – Przebudowa i rozbudowa ulicy Szkolnej w Lubiczu Dolnym Część 2 – Przebudowa i rozbudowa ulicy Mostowej w Lubiczu Dolnym Część 3 – Przebudowa i rozbudowa ulicy Zdrojowej i Bocznej w Lubiczu Górnym. 
ostatnia aktualizacja: 2018-04-25 11:40
przetarg nieograniczony
status postępowania: zakończony unieważniony
okres składania ofert od czwartek 2018-04-05 godz. 14:45 do piątek 2018-04-20 godz. 10:00
data zakończenia: wtorek 2018-04-24 godz. 07:35
Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Złotorii, Gmina Lubicz 
ostatnia aktualizacja: 2018-04-24 07:35
przetarg nieograniczony
status postępowania: zakończony rozstrzygnięty unieważniony
okres składania ofert od poniedziałek 2018-03-26 godz. 14:45 do wtorek 2018-04-10 godz. 12:00 piątek 2018-04-13 godz. 10:00
data zakończenia: piątek 2018-04-20 godz. 12:00
„Przebudowa dróg gminnych: Część 1 – ul. Cicha w Krobi, Część 2 – ul. Osikowa w Krobi, Część 3 – ul. Słoneczna w Grabowcu, Część 4 – ul. Al. Dębów, Kopanino.”
ostatnia aktualizacja: 2018-04-20 12:00
przetarg nieograniczony
status postępowania: zakończony unieważniony
okres składania ofert od środa 2018-03-14 godz. 23:10 do czwartek 2018-03-29 godz. 10:00
data zakończenia: piątek 2018-03-30 godz. 09:00
Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Złotorii, Gmina Lubicz 
ostatnia aktualizacja: 2018-03-30 09:00
przetarg nieograniczony
status postępowania: zakończony unieważniony rozstrzygnięty
okres składania ofert od poniedziałek 2018-02-26 godz. 14:35 do poniedziałek 2018-03-12 godz. 12:00
data zakończenia: wtorek 2018-03-13 godz. 11:15
Przebudowa dróg gminnych w Krobi: ul. Cicha, ul. Piękna, ul. Osikowa.
ostatnia aktualizacja: 2018-03-26 12:00
przetarg nieograniczony
status postępowania: zakończony unieważniony
okres składania ofert od piątek 2018-03-02 godz. 13:40 do poniedziałek 2018-03-19 godz. 10:00
data zakończenia: piątek 2018-03-23 godz. 11:05
ostatnia aktualizacja: 2018-03-23 11:05
przetarg nieograniczony
status postępowania: zakończony unieważniony
okres składania ofert od czwartek 2018-03-01 godz. 16:50 do piątek 2018-03-16 godz. 10:00
data zakończenia: poniedziałek 2018-03-19 godz. 17:00
Termomodernizacja budynku „Białego” Szkoły Podstawowej w Złotorii
ostatnia aktualizacja: 2018-03-19 17:00
przetarg nieograniczony
status postępowania: zakończony unieważniony
okres składania ofert od czwartek 2018-02-15 godz. 14:20 do piątek 2018-03-02 godz. 10:00
data zakończenia: poniedziałek 2018-03-05 godz. 12:00
Budowa kanalizacji sanitarnej oraz przyłączy kanalizacji sanitarnej w ul. Pocztowej, Szkolnej, Flisackiej, Pomorskiej, Nowej, Ciechocińskiej, Piaskowej, Sosnowej Wodniackiej m. Złotoria gm. Lubicz. Inwestycja liniowa obejmuje budowę kanałów grawitacyjnych z rur PVC-U SN8 Ø 200mm i Ø 160mm łączonych na uszczelki gumowe. Proj. studnie kanalizacyjne rewizyjne wykonać należy z kręgów...
ostatnia aktualizacja: 2018-03-05 12:00
przetarg nieograniczony
status postępowania: zakończony rozstrzygnięty unieważniony
okres składania ofert od piątek 2018-02-09 godz. 12:40 do środa 2018-02-28 godz. 10:00
data zakończenia: czwartek 2018-03-01 godz. 10:55
„Termomodernizacja budynku „Białego” Szkoły Podstawowej w Złotorii” Zakres robót obejmuje w szczególności następujący wykaz prac: Wyszczególnienie robót zwartych w opracowaniu termomodernizacyjnym Pracę termomodernizacyjne zawarte w niniejszym opracowaniu: -Ocieplenie ścian fundamentowych– polistyren ekstrudowany o grubości 16 cm; -Ocieplenie ścian zewnętrznych– płytami...
ostatnia aktualizacja: 2018-03-01 11:00
przetarg nieograniczony
status postępowania: zakończony unieważniony
okres składania ofert od poniedziałek 2018-02-05 godz. 11:25 do poniedziałek 2018-02-26 godz. 10:00
data zakończenia: wtorek 2018-02-27 godz. 09:00
ostatnia aktualizacja: 2018-02-27 09:00
przetarg nieograniczony
status postępowania: zakończony unieważniony
okres składania ofert od wtorek 2018-01-23 godz. 11:55 do wtorek 2018-02-06 godz. 10:00
data zakończenia: środa 2018-02-07 godz. 14:30
 Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Złotorii, Gmina Lubicz
ostatnia aktualizacja: 2018-02-07 14:30
przetarg nieograniczony
status postępowania: zakończony unieważniony
okres składania ofert od czwartek 2018-01-11 godz. 16:20 do piątek 2018-01-26 godz. 09:00
data zakończenia: czwartek 2018-02-01 godz. 13:25
"Przebudowa ul. Słonecznej, Porannej i Lampkowskiego w Grębocinie"
ostatnia aktualizacja: 2018-02-01 13:25
przetarg nieograniczony
status postępowania: zakończony unieważniony
okres składania ofert od piątek 2017-12-29 godz. 10:55 do wtorek 2018-01-16 godz. 10:00 piątek 2018-01-19 godz. 10:00
data zakończenia: poniedziałek 2018-01-22 godz. 17:25
Zadanie składa się z 3 części: I. Budowa kanalizacji sanitarnej oraz przyłączy kanalizacji sanitarnej w ul. Pocztowej, Szkolnej, Flisackiej, Pomorskiej, Nowej, Ciechocińskiej, Piaskowej, Sosnowej Wodniackiej m. Złotoria gm. Lubicz. II. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniem bocznym kanalizacji sanitarnej w ul. Wspólnej i ul. Sosnowej, m. Złotoria gm. Lubicz. III...
ostatnia aktualizacja: 2018-01-22 17:25
negocjacje bez ogłoszenia
status postępowania: zakończony
okres składania wniosków od piątek 2018-01-19 godz. 13:05 do środa 2018-01-17 godz. 10:00
Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej nr 1 w Lubiczu Dolnym
przetarg nieograniczony
status postępowania: zakończony rozstrzygnięty
okres składania ofert od środa 2017-10-18 do wtorek 2017-10-31 godz. 10:00
data zakończenia: poniedziałek 2017-12-04 godz. 12:30
Udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 5 478 000 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.
ostatnia aktualizacja: 2018-01-10 14:00
zamówienie z wolnej ręki
status postępowania: zakończony rozstrzygnięty
data zakończenia: czwartek 2018-01-04 godz. 11:00
ostatnia aktualizacja: 2018-01-04 11:00
przetarg nieograniczony
status postępowania: zakończony rozstrzygnięty
okres składania ofert od poniedziałek 2017-12-11 godz. 14:05 do czwartek 2017-12-28 godz. 10:00
data zakończenia: piątek 2017-12-29 godz. 12:05
ostatnia aktualizacja: 2017-12-29 12:05
przetarg nieograniczony
status postępowania: zakończony
okres składania ofert od czwartek 2017-11-23 godz. 15:00 do piątek 2017-12-08 godz. 10:00
„Zadanie 1 - Przebudowa ul. Piastów w Złotorii” „Zadanie 2 - Przebudowa ul. Kazimierza Wielkiego w Złotorii wraz z przepustem na Jordanie”
ostatnia aktualizacja: 2017-12-11 14:00
przetarg nieograniczony
status postępowania: zakończony rozstrzygnięty
okres składania ofert od piątek 2017-07-14 godz. 11:45 do poniedziałek 2017-07-31 godz. 10:00
data zakończenia: piątek 2017-08-25 godz. 08:10
ostatnia aktualizacja: 2017-12-04 12:00
zamówienia publiczne realizowane na podstawie art. 4 ustawy "Prawo zamówień publicznych"
status postępowania: zakończony rozstrzygnięty
okres składania ofert od środa 2017-03-15 do środa 2017-03-22 godz. 14:30
data zakończenia: czwartek 2017-03-23 godz. 14:40
ostatnia aktualizacja: 2017-12-04 12:00
przetarg nieograniczony
status postępowania: zakończony rozstrzygnięty
okres składania ofert od środa 2017-03-01 godz. 11:50 do czwartek 2017-03-16 godz. 10:00
data zakończenia: czwartek 2017-03-16 godz. 14:24
ostatnia aktualizacja: 2017-12-04 12:00
zamówienia publiczne realizowane na podstawie art. 4 ustawy "Prawo zamówień publicznych"
status postępowania: zakończony rozstrzygnięty
okres składania ofert od środa 2017-01-25 godz. 12:55 do piątek 2017-02-03 godz. 13:00
data zakończenia: wtorek 2017-02-21 godz. 10:15
ostatnia aktualizacja: 2017-12-04 12:00
przetarg nieograniczony
status postępowania: zakończony rozstrzygnięty
okres składania ofert od środa 2017-10-11 do czwartek 2017-10-26 godz. 10:00
data zakończenia: poniedziałek 2017-11-06 godz. 13:45
Przebudowa drogi gminnej – ul. Bankowej wraz z rozbudową skrzyżowania ul. Bankowej z ul. Piaskową w Lubiczu Górnym
ostatnia aktualizacja: 2017-11-06 13:45
przetarg nieograniczony
status postępowania: zakończony unieważniony
okres składania ofert od piątek 2017-10-06 do poniedziałek 2017-10-23 godz. 10:00
data zakończenia: czwartek 2017-11-02 godz. 13:00
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Lubicz 
ostatnia aktualizacja: 2017-11-02 13:00
przetarg nieograniczony
status postępowania: zakończony rozstrzygnięty unieważniony
okres składania ofert od wtorek 2017-09-05 do czwartek 2017-10-05 godz. 10:00
data zakończenia: czwartek 2017-10-05 godz. 13:20
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Lubicz 
ostatnia aktualizacja: 2017-10-06 11:00
przetarg nieograniczony
status postępowania: zakończony rozstrzygnięty
okres składania ofert od poniedziałek 2017-08-28 godz. 14:35 do wtorek 2017-09-12 godz. 10:00
data zakończenia: poniedziałek 2017-09-18 godz. 12:40
ostatnia aktualizacja: 2017-09-18 12:40
przetarg nieograniczony
status postępowania: zakończony unieważniony
okres składania ofert od piątek 2017-08-11 godz. 13:35 do poniedziałek 2017-08-28
data zakończenia: poniedziałek 2017-08-28 godz. 14:20
„ Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Młyniec Drugi droga nr 100760C ul. Świerkowa; Krobia droga nr 100763C ul. Wiejska.”
ostatnia aktualizacja: 2017-08-28 14:20
przetarg nieograniczony
status postępowania: zakończony rozstrzygnięty unieważniony
okres składania ofert od wtorek 2017-06-20 godz. 15:20 do środa 2017-07-05 godz. 12:00
data zakończenia: środa 2017-07-12 godz. 08:50
Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Lubicz Dolny - droga nr 100783C ul. Akacjowa, droga nr 100782C ul. Brzozowa, droga nr 100784C ul. Topolowa, droga nr 100781C ul. Sosnowa, droga nr 100790C ul. Ogrodowa, droga nr 100804C ul. Motocyklowa; w Złotorii - droga nr 100837C ul. Piastów , droga nr 100834C ul. Piaskowa; w Krobi - droga nr 100771C ul. Orszta, droga nr 100763C ul. Wiejska;...
ostatnia aktualizacja: 2017-07-12 08:50
przetarg nieograniczony
status postępowania: zakończony unieważniony
okres składania ofert od wtorek 2017-05-23 godz. 12:40 do środa 2017-06-07 godz. 12:00
data zakończenia: środa 2017-06-14 godz. 13:00
Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Lubicz Dolny - droga nr 100783C ul. Akacjowa, droga nr 100784C ul. Topolowa, droga nr 100781C ul. Sosnowa, droga nr 100790C ul. Ogrodowa, droga nr 100804C ul. Motocyklowa; w Złotorii -  droga nr 100837C  ul. Piastów , droga nr 100834C  ul. Piaskowa; w Krobi  -  droga nr 100771C  ul. Orszta; w Rogowie  - droga nr 100732C  (tzw...
ostatnia aktualizacja: 2017-06-14 13:00
przetarg nieograniczony
status postępowania: zakończony rozstrzygnięty
okres składania ofert od czwartek 2017-04-20 godz. 22:35 do piątek 2017-05-05 godz. 10:00
data zakończenia: środa 2017-05-17 godz. 15:00
Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na:  Część pierwsza: Zmiana sposobu ogrzewania w Przedszkolu "Chatka Puchatka" w Lubiczu Górnym ul.Piaskowa 2.  Część druga: Zmiana sposobu ogrzewania z olejowego na gazowe w Zespole Szkół Nr 2 w Grębocinie ul. Szkolna 4
ostatnia aktualizacja: 2017-05-17 15:00
przetarg nieograniczony
status postępowania: zakończony unieważniony
okres składania ofert od piątek 2017-03-31 godz. 14:20 do wtorek 2017-04-18 godz. 10:00
data zakończenia: czwartek 2017-04-20 godz. 15:00
Zmiana sposobu ogrzewania w Przedszkolu „Chatka Puchatka” w Lubiczu Górnym i Zespole Szkół Nr 2  w Grębocinie.    
ostatnia aktualizacja: 2017-04-20 15:00
przetarg nieograniczony
status postępowania: zakończony rozstrzygnięty
okres składania ofert od piątek 2017-03-17 godz. 11:30 do poniedziałek 2017-04-03 godz. 10:00
data zakończenia: poniedziałek 2017-04-03 godz. 14:43
ostatnia aktualizacja: 2017-04-19 14:00
przetarg nieograniczony
status postępowania: zakończony rozstrzygnięty
okres składania ofert od piątek 2017-02-10 godz. 12:30 do wtorek 2017-02-28 godz. 11:00
data zakończenia: środa 2017-04-05 godz. 13:00
ZAKRES PRZEBUDOWY OBEJMUJE -drogi kl. D -odtworzenie trasy roboty pomiarowe –km 0,705 -prędkość projektowa drogi wynosi: 30 km/h -szerokość jezdni powierzchniowo utrwalonej emulsją kationową K-1/70 – 4,0-4,50 -profil poprzeczny remontowanej jezdni ul. Mostowej daszkowy dwustronny – 2,0% -pobocza umocnione o szerokość 2 x 0,50m i 2 x 0,75m -dostępność do drogi nie ograniczona...
ostatnia aktualizacja: 2017-04-05 13:00
przetarg nieograniczony
status postępowania: zakończony rozstrzygnięty
okres składania ofert od piątek 2017-03-10 godz. 13:35 do poniedziałek 2017-03-27 godz. 10:00
data zakończenia: poniedziałek 2017-03-27 godz. 12:15
Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych (asfaltowych) przy użyciu mieszanki mineralno-bitumicznej AC8S/50/70 z otaczarki w ilości 200 ton na drogach gminnych na terenie gminy Lubicz w miejscowościach: Lubicz Dolny, Lubicz Górny, Grębocin, Gronowo, Grabowiec, Młyniec Pierwszy, Młyniec Drugi, Mierzynek, Jedwabno, Złotoria, Kopanino, Rogówko.
ostatnia aktualizacja: 2017-03-30 09:40
przetarg nieograniczony
status postępowania: zakończony rozstrzygnięty
okres składania ofert od czwartek 2017-03-09 godz. 14:10 do piątek 2017-03-17 godz. 10:00 czwartek 2017-03-23 godz. 10:00
data zakończenia: czwartek 2017-03-23 godz. 14:34
ostatnia aktualizacja: 2017-03-28 18:00
przetarg nieograniczony
status postępowania: zakończony rozstrzygnięty
okres składania ofert od piątek 2016-12-30 godz. 10:15 do wtorek 2017-01-10 godz. 10:30
data zakończenia: poniedziałek 2017-01-16 godz. 15:00
Zakup i dostawa lekkiego oleju opałowego dla Zespołu Szkół nr 2 w Grębocinie 
ostatnia aktualizacja: 2017-01-16 15:00
przetarg nieograniczony
status postępowania: zakończony unieważniony
okres składania ofert od czwartek 2016-09-29 godz. 12:40 do piątek 2016-10-14 godz. 10:00
data zakończenia: piątek 2016-10-21 godz. 14:00
WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH PRZEBUDOWY DROGI GMINNEJ NR 100738 C (TZW. LIPOWA) W GRONOWIE - GMINA LUBICZ.
ostatnia aktualizacja: 2016-10-21 14:00
przetarg nieograniczony
status postępowania: zakończony rozstrzygnięty
okres składania ofert od poniedziałek 2016-09-19 godz. 15:15 do czwartek 2016-09-29 godz. 10:00
data zakończenia: czwartek 2016-10-13 godz. 14:00
Opracowanie dokumentacji projektowo – wykonawczej dla chodnika w Brzeźnie przy drodze wojewódzkiej nr 646.
ostatnia aktualizacja: 2016-10-24 08:00
przetarg nieograniczony
status postępowania: zakończony unieważniony
okres składania ofert od wtorek 2016-09-06 godz. 07:50 do wtorek 2016-09-20 godz. 10:00
data zakończenia: wtorek 2016-09-27 godz. 08:00
Przebudowa jezdni drogi gminnej nr 100738C w Gronowie gm. Lubicz.
ostatnia aktualizacja: 2016-09-27 08:00
przetarg nieograniczony
status postępowania: zakończony rozstrzygnięty
okres składania ofert od środa 2016-07-27 do czwartek 2016-08-18 godz. 10:00
data zakończenia: środa 2016-08-31 godz. 14:00
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego z napędem 4 x 4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (Wymagania minimalne) stanowi załącznik nr 1 do SIWZ. 1.2. Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia realizacji zamówienia lub jego części podwykonawcom. 1.3...
ostatnia aktualizacja: 2016-08-31 14:00
przetarg nieograniczony
status postępowania: zakończony unieważniony
okres składania ofert od wtorek 2016-08-02 godz. 09:25 do środa 2016-08-10 godz. 10:00
data zakończenia: środa 2016-08-17 godz. 12:00
Opracowanie dokumentacji projektowo – wykonawczej dla budowy zatoki autobusowej wraz z peronem, przejścia dla pieszych oraz chodnika łączącego peron w obrębie projektowanej zatoki z przejściem dla pieszych w Grabowcu przy drodze wojewódzkiej nr 654, zgodnie z przedstawioną sytuacją na załączonej mapie poglądowej stanowiącej załącznik do SIWZ
ostatnia aktualizacja: 2016-08-17 12:00
przetarg nieograniczony
status postępowania: zakończony rozstrzygnięty
okres składania ofert od poniedziałek 2016-07-04 godz. 08:15 do środa 2016-07-20 godz. 10:00
data zakończenia: poniedziałek 2016-08-08 godz. 12:25
Budowa kompleksu sportowo rekreacyjnego w Grabowcu na działkach 60/1 i  60/2 Gmina Lubicz
ostatnia aktualizacja: 2016-08-08 12:25
przetarg nieograniczony
status postępowania: zakończony rozstrzygnięty
okres składania ofert od piątek 2016-07-01 godz. 15:25 do poniedziałek 2016-07-11 godz. 11:00
data zakończenia: wtorek 2016-07-12 godz. 18:00
Dowóz uczniów i dzieci do szkół na terenie Gminy Lubicz w roku szkolnym  2016/2017
ostatnia aktualizacja: 2016-07-12 18:00
przetarg nieograniczony
status postępowania: zakończony rozstrzygnięty
okres składania ofert od czwartek 2016-06-23 godz. 14:40 do poniedziałek 2016-07-04 godz. 11:00
data zakończenia: czwartek 2016-07-07 godz. 17:00
Dowóz uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Lubicz do szkół w Toruniu wraz z opieką w roku szkolnym 2016/2017
ostatnia aktualizacja: 2016-07-07 17:00
przetarg nieograniczony
status postępowania: zakończony unieważniony
okres składania ofert od poniedziałek 2016-06-20 godz. 14:05 do środa 2016-06-29 godz. 11:00
data zakończenia: czwartek 2016-06-30 godz. 15:00
Dowóz uczniów i dzieci do szkół na terenie Gminy Lubicz w roku szkolnym 2 016/2017
ostatnia aktualizacja: 2016-06-30 15:00
przetarg nieograniczony
status postępowania: zakończony rozstrzygnięty
okres składania ofert od czwartek 2016-04-14 godz. 13:50 do piątek 2016-04-29 godz. 10:00
data zakończenia: piątek 2016-04-29 godz. 15:00
Remont dróg gruntowych w 2016 r. wraz z dostawą kruszyw
ostatnia aktualizacja: 2016-04-29 15:00
przetarg nieograniczony
status postępowania: zakończony rozstrzygnięty
okres składania ofert od poniedziałek 2016-02-29 godz. 14:15 do czwartek 2016-03-17 godz. 10:00
data zakończenia: poniedziałek 2016-03-21 godz. 10:00
REMONT CZĄSTKOWY NAWIERZCHNI BITUMICZNYCH (ASFALTOWYCH) PRZY UŻYCIU MIESZANKI MINERALNO - ASFALTOWEJ Z OTOCZARKI W ILOŚCI 200 TON NA DROGACH GMINNYCH NA TERENIE GMINY LUBICZ
ostatnia aktualizacja: 2016-03-21 10:00
przetarg nieograniczony
status postępowania: zakończony rozstrzygnięty
okres składania ofert od środa 2015-09-09 godz. 14:40 do wtorek 2015-10-20 godz. 10:00
data zakończenia: poniedziałek 2015-11-02 godz. 12:00
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w ramach utrzymania czystości i porządku na  terenie gminy Lubicz. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:   1. odbiór i wywóz oraz zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z terenu gminy  Lubicz. Zakres zamówienia dotyczy wyłącznie posesji zamieszkałych.  2. dostarczanie właścicielom nieruchomości zamieszkałych pojemników...
ostatnia aktualizacja: 2015-11-02 12:00
przetarg ograniczony
status postępowania: zakończony unieważniony
okres składania ofert od poniedziałek 2015-02-09 godz. 14:20 do piątek 2015-03-13 godz. 10:00 poniedziałek 2015-03-16 godz. 10:00 środa 2015-03-18 godz. 10:00
data zakończenia: wtorek 2015-10-06 godz. 09:00
Przedmiotem  zamówienia  jest  wybór  Partnera  Prywatnego  do  realizacji  przedsięwzięcia  polegającego  na  pozyskaniu  finansowania,  zaprojektowaniu  i  budowie  gminnej  pływalni  wraz  z  infrastrukturą  rekreacyjną  i  infrastrukturą  towarzyszącą,  a  następnie  wykonywanie  czynności  w  zakresie  utrzymanie  i  zarządzania  wytworzoną...
ostatnia aktualizacja: 2015-10-06 09:00
przetarg nieograniczony
status postępowania: zakończony unieważniony
okres składania ofert od piątek 2015-07-31 godz. 13:50 do poniedziałek 2015-08-17 godz. 10:00
data zakończenia: czwartek 2015-08-20 godz. 09:00
BUDOWA BOISKA DO KOSZYKÓWKI W GRABOWCU, GMINA LUBICZ
ostatnia aktualizacja: 2015-08-20 09:00
przetarg nieograniczony
status postępowania: zakończony rozstrzygnięty
okres składania ofert od poniedziałek 2015-07-27 godz. 12:55 do środa 2015-08-05 godz. 11:00
data zakończenia: środa 2015-08-19 godz. 11:00
Przedmiotem zamówienia są usługi polegające na dowozie uczniów i dzieci do szkół na terenie Gminy Lubicz w roku szkolnym 2015/2016 oraz na przewozach okazjonalnych wynikających w szczególności z uczestnictwa uczniów i dzieci w konkursach przedmiotowych, artystycznych oraz tematycznych, uroczystościach gminnych oraz w zawodach sportowych na terenie gminy Lubicz, powiatu toruńskiego i...
ostatnia aktualizacja: 2015-08-19 11:00
przetarg nieograniczony
status postępowania: zakończony unieważniony
okres składania ofert od piątek 2015-07-31 godz. 17:30 do poniedziałek 2015-08-10 godz. 11:00
data zakończenia: czwartek 2015-08-13 godz. 13:00
Dowóz uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Lubicz do szkół w Toruniu wraz z opieką w roku szkolnym 2015/2016
ostatnia aktualizacja: 2015-08-13 13:00
przetarg nieograniczony
status postępowania: zakończony rozstrzygnięty
okres składania ofert od piątek 2015-02-06 godz. 15:00 do poniedziałek 2015-03-02 godz. 10:00 środa 2015-03-04 godz. 10:00
data zakończenia: poniedziałek 2015-03-30 godz. 10:00
 Rozbudowa budynku Szkoły o kotłownie wraz z instalacjami: sanitarnymi i elektrycznymi w Złotori.
ostatnia aktualizacja: 2015-04-15 09:00
przetarg nieograniczony
status postępowania: zakończony unieważniony
okres składania ofert od wtorek 2015-03-10 godz. 13:05 do środa 2015-03-18 godz. 10:00
data zakończenia: poniedziałek 2015-03-23 godz. 08:00
Okresowa kontrola przewodów kominowych - dymowych, spalinowych i wentylacyjnych oraz usuwanie zanieczyszczeń z przewodów dymowych i spalinowych w budynkach komunalnych i świetlicach
ostatnia aktualizacja: 2015-03-23 08:00
przetarg ograniczony
status postępowania: zakończony unieważniony
okres składania ofert od środa 2015-01-28 godz. 12:45 do poniedziałek 2015-03-02 godz. 10:00
data zakończenia: piątek 2015-01-30 godz. 10:00
Budowa basenu wraz z infrastrukturą rekreacyjną w Lubiczu w formule partnerstwa publiczno-prywatnego.
ostatnia aktualizacja: 2015-01-30 10:00
dialog konkurencyjny
status postępowania: zakończony unieważniony
okres składania wniosków od środa 2013-04-24 godz. 23:20 do wtorek 2013-06-11 godz. 10:00
data zakończenia: środa 2015-01-14 godz. 13:00
Budowa basenu wraz z infrastrukturą rekreacyjną w Lubiczu w formule partnerstwa publiczno-prywatnego
ostatnia aktualizacja: 2015-01-14 13:00
przetarg nieograniczony
status postępowania: zakończony unieważniony
okres składania ofert od środa 2014-12-10 godz. 12:30 do czwartek 2014-12-18 godz. 10:00
data zakończenia: czwartek 2014-12-11 godz. 13:40
Zakup oleju napędowego oraz benzyny bezołowiowej
ostatnia aktualizacja: 2014-12-11 13:40
przetarg nieograniczony
status postępowania: zakończony unieważniony
okres składania ofert od środa 2014-09-10 godz. 08:15 do czwartek 2014-09-25 godz. 10:00
data zakończenia: środa 2014-10-01 godz. 11:20
Budowa chodnika w Lubiczu Górnym przy ul. Lipnowskiej.
ostatnia aktualizacja: 2014-10-01 11:20
przetarg nieograniczony
status postępowania: zakończony rozstrzygnięty
okres składania ofert od poniedziałek 2014-05-12 godz. 16:25 do piątek 2014-05-30 godz. 10:00
data zakończenia: poniedziałek 2014-08-25 godz. 14:00
Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z sięgaczami, czteroma przepompowniami sieciowymi i dwoma przydomowymi -III etap realizowany w m. Grębocin Gm. Lubicz.
ostatnia aktualizacja: 2014-09-04 11:00
przetarg nieograniczony
status postępowania: zakończony rozstrzygnięty
okres składania ofert od środa 2014-07-02 godz. 14:50 do czwartek 2014-07-17 godz. 11:30
data zakończenia: poniedziałek 2014-08-04 godz. 19:00
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie: projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Grębocin, dla terenu o powierzchni ca 6,36 ha zgodnie z uchwałą Nr L/598/2014 Rady Gminy Lubicz z dnia 30 maja 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (załącznik A do SIWZ); projektu zmiany miejscowego planu...
ostatnia aktualizacja: 2014-08-04 19:00
przetarg nieograniczony
status postępowania: zakończony unieważniony
okres składania ofert od piątek 2014-07-04 godz. 09:55 do piątek 2014-07-18 godz. 10:00
data zakończenia: środa 2014-07-23 godz. 13:00
Lubicz: Budowa boiska sportowego (do gry w piłkę nożną, siatkówkę oraz koszykówkę) wraz z małą architekturą Numer ogłoszenia: 224054 - 2014; data zamieszczenia: 04.07.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia:  obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:  zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES:  Gmina...
ostatnia aktualizacja: 2014-07-23 13:00
przetarg nieograniczony
status postępowania: zakończony unieważniony rozstrzygnięty rozstrzygnięty
okres składania ofert od wtorek 2014-06-10 godz. 12:50 do wtorek 2014-06-24 godz. 10:00
data zakończenia: piątek 2014-06-27 godz. 14:00
Budowa boiska sportowego (do gry w piłkę nożną, siatkówkę oraz koszykówkę) wraz z małą architekturą.
ostatnia aktualizacja: 2014-07-10 12:00
przetarg nieograniczony
status postępowania: zakończony unieważniony
okres składania ofert od piątek 2014-05-30 godz. 13:15 do poniedziałek 2014-06-16 godz. 10:00
data zakończenia: wtorek 2014-07-01 godz. 12:18
BUDOWA JEDNOSTRONNEGO CHODNIKA WZDŁUZ DROGI GMINNEJ UL. LIPNOWSKIEJ W LUBICZU GÓRNYM
ostatnia aktualizacja: 2014-07-01 12:18
przetarg nieograniczony
status postępowania: zakończony rozstrzygnięty
okres składania ofert od czwartek 2014-05-22 godz. 14:00 do czwartek 2014-06-05 godz. 10:00
data zakończenia: czwartek 2014-06-12 godz. 17:00
Budowa kompleksu sportowo kulturalnego w Lubiczu Dolnym.
ostatnia aktualizacja: 2014-06-12 17:00
przetarg nieograniczony
status postępowania: zakończony rozstrzygnięty
okres składania ofert od poniedziałek 2014-05-19 godz. 17:45 do piątek 2014-05-30 godz. 10:00
data zakończenia: poniedziałek 2014-06-09 godz. 15:00
Opracowanie dokumentacji projektowo - wykonawczej dla budowy chodnika wzdłuż drogi gminnej Nr 100742C w Gronowie.
ostatnia aktualizacja: 2014-06-09 15:00
przetarg nieograniczony
status postępowania: zakończony unieważniony
okres składania ofert od środa 2014-04-30 godz. 13:25 do środa 2014-05-14 godz. 10:00
data zakończenia: poniedziałek 2014-05-19 godz. 18:00
Budowa kompleksu sportowo kulturalnego w Lubiczu Dolnym
ostatnia aktualizacja: 2014-05-19 18:00
przetarg nieograniczony
status postępowania: zakończony rozstrzygnięty
okres składania ofert od poniedziałek 2014-03-17 godz. 15:25 do piątek 2014-04-04 godz. 10:00
data zakończenia: środa 2014-04-23 godz. 11:00
Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z sięgaczami, czteroma przepompowniami sieciowymi i dziesięcioma przydomowymi II etap realizowany w m. Grębocin Gm.Lubicz.
ostatnia aktualizacja: 2014-04-30 14:00
przetarg nieograniczony
status postępowania: zakończony rozstrzygnięty
okres składania ofert od piątek 2014-03-07 godz. 09:15 do piątek 2014-03-28 godz. 10:00
data zakończenia: środa 2014-04-09 godz. 17:00
Rozbudowa budynku szkoły o salę gimnastyczną oraz łącznik wraz z przebudową części łączącej szkołę (pow. zabudowy  1028,92 m2, pow. użytkowa 1183,33 m2, kubatura 11175,0 m2 do realizacji na dz. o nr 73 w m. Złotoria, gm. Lubicz”
ostatnia aktualizacja: 2014-04-09 17:00
przetarg nieograniczony
status postępowania: zakończony rozstrzygnięty
okres składania ofert od czwartek 2014-02-20 godz. 23:00 do poniedziałek 2014-03-10 godz. 11:30
data zakończenia: piątek 2014-03-28 godz. 13:00
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na sporządzenie projektów: miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Lubicz
ostatnia aktualizacja: 2014-03-28 13:00
przetarg nieograniczony
status postępowania: zakończony rozstrzygnięty
okres składania ofert od wtorek 2014-01-28 godz. 08:30 do środa 2014-02-05 godz. 09:00
data zakończenia: wtorek 2014-02-18 godz. 08:00
Przetarg nieograniczony na zakup i dostawę oleju opałowego. Olej opałowy odpowiadający polskim normom i posiadający wymagane atesty zgodne z PN oraz świadectwo jakości o wartości opałowej nie mniej niż 42,0MJ/kg i gęstości 843kg/m3, zawartości siarki nie więcej niż 0,20% (m/m) w ilości 80 000 litrów.  Kod PCV – 23132000-1  
ostatnia aktualizacja: 2014-02-18 08:00
przetarg nieograniczony
status postępowania: zakończony rozstrzygnięty
okres składania ofert od poniedziałek 2013-12-09 godz. 14:10 do poniedziałek 2013-12-16 godz. 08:00
data zakończenia: czwartek 2013-12-19 godz. 12:00
ostatnia aktualizacja: 2013-12-19 13:00
przetarg nieograniczony
status postępowania: zakończony rozstrzygnięty
okres składania ofert od czwartek 2013-12-05 godz. 14:50 do piątek 2013-12-13 godz. 09:00
data zakończenia: piątek 2013-12-13 godz. 14:00
Przedmiot zamówienia: dostawa 24 szt. zestawów komputerów stacjonarnych oraz serwera i switcha do pracowni komputerowej.
ostatnia aktualizacja: 2013-12-13 14:00
przetarg nieograniczony
status postępowania: zakończony rozstrzygnięty
okres składania ofert od poniedziałek 2013-12-02 godz. 13:40 do wtorek 2013-12-10 godz. 09:45
data zakończenia: czwartek 2013-12-12 godz. 15:00
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pocztowych na potrzeby Urzędu Gminy Lubicz, w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych, w tym doręczeń wynikających z przepisów Kodeksu Postępowania Administracyjnego i Ordynacji Podatkowej oraz ich ewentualnych zwrotów, w obrocie krajowym i zagranicznym do każdego miejsca w kraju i za granicą, a w...
ostatnia aktualizacja: 2013-12-12 15:00
przetarg nieograniczony
status postępowania: zakończony rozstrzygnięty
okres składania ofert od wtorek 2013-11-26 godz. 15:05 do piątek 2013-12-06 godz. 10:00
data zakończenia: piątek 2013-12-06 godz. 16:00
Odbiór i wywóz zmieszanych odpadów komunalnych z terenu składowiska odpadów w Nowej   Wsi oraz budynku administracyjnego
ostatnia aktualizacja: 2013-12-06 16:00
przetarg nieograniczony
status postępowania: zakończony unieważniony
okres składania ofert od czwartek 2013-11-14 godz. 23:00 do piątek 2013-11-29 godz. 09:30
data zakończenia: piątek 2013-11-29 godz. 15:00
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pocztowych na potrzeby Urzędu Gminy Lubicz, w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych, w tym doręczeń wynikających z przepisów Kodeksu Postępowania Administracyjnego i Ordynacji Podatkowej oraz ich ewentualnych zwrotów, w obrocie krajowym i zagranicznym do każdego miejsca w kraju i za granicą.
ostatnia aktualizacja: 2013-11-29 15:00
przetarg nieograniczony
status postępowania: zakończony rozstrzygnięty
okres składania ofert od środa 2013-11-06 godz. 12:05 do czwartek 2013-11-14 godz. 10:00
data zakończenia: piątek 2013-11-22 godz. 11:30
Dostawa ciągnika rolniczego przystosowanego do zamontowania osprzętu komunalnego wraz z pługiem do odśnieżania
ostatnia aktualizacja: 2013-11-22 11:30
przetarg nieograniczony
status postępowania: zakończony rozstrzygnięty
okres składania ofert od środa 2013-10-16 godz. 14:35 do środa 2013-10-23 godz. 08:30
data zakończenia: poniedziałek 2013-10-28 godz. 14:00
Przedmiotem  Zamówienia  jest  zakup  wraz  z  dostawą  24  zestawów  komputerów  stacjonarnych  do  pracowni  komputerowej.  
ostatnia aktualizacja: 2013-10-28 14:00
przetarg nieograniczony
status postępowania: zakończony rozstrzygnięty
okres składania ofert od piątek 2013-09-13 godz. 15:10 do piątek 2013-10-04 godz. 09:45
data zakończenia: wtorek 2013-10-15 godz. 13:00
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM na „BUDOWĘ ŚWIETLICY WIEJSKIEJ / o pow. zabudowy 389,12m2, pow. użytkowa 321,10m2 i kubaturze 958,25m2/ z przyłączem wodociągowym, gazowym, szczelnym bezodpływowym zbiornikiem na ścieki, parkingiem przyświetlicowym oraz zjazdem z drogi zlokalizowanej na dz.nr 414 w KROBII.
ostatnia aktualizacja: 2013-10-15 13:00
przetarg nieograniczony
status postępowania: zakończony rozstrzygnięty
okres składania ofert od poniedziałek 2013-07-22 godz. 13:25 do wtorek 2013-07-30 godz. 11:00
data zakończenia: piątek 2013-08-02 godz. 14:00
1. Przedmiotem zamówienia są usługi polegające na dowozie uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Lubicz do szkół na terenie Torunia wraz z opieką w roku szkolnym 2013/14 na trasie: Mierzynek 66, Gronówko 6, Rogowo 13, Rogowo 57A, Grębocin skrzyżowanie ul. Dworcowej z ul. Owocową, Grębocin przystanek autobusowy, ZS nr 6 w Toruniu, ul. Dziewulskiego 41C, ZS nr 26 w Toruniu, ul...
ostatnia aktualizacja: 2013-08-26 15:00
przetarg nieograniczony
status postępowania: zakończony rozstrzygnięty
okres składania ofert od środa 2013-06-26 godz. 14:55 do wtorek 2013-07-09 godz. 11:00
data zakończenia: czwartek 2013-07-18 godz. 13:20
„Dowóz uczniów i dzieci do szkół na terenie Gminy Lubicz w roku szkolnym 2013/2014”
ostatnia aktualizacja: 2013-07-29 15:00
przetarg nieograniczony
status postępowania: zakończony unieważniony
okres składania ofert od piątek 2013-07-05 godz. 13:45 do wtorek 2013-07-16 godz. 11:00
data zakończenia: środa 2013-07-17 godz. 14:00
Dowóz uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Lubicz do szkół                        w Toruniu wraz z opieką w roku szkolnym 2013/2014
ostatnia aktualizacja: 2013-07-17 14:00
przetarg nieograniczony
status postępowania: zakończony rozstrzygnięty unieważniony
okres składania ofert od środa 2013-05-29 godz. 10:20 do piątek 2013-06-14 godz. 10:00
data zakończenia: poniedziałek 2013-06-24 godz. 10:00
BUDOWA DWUSTRONNEGO CHODNIKA WZDŁUŻ DROGI GMINNEJ NR 100859 C UL. LIPOWEJ W MIEJSCOWOŚCI ZŁOTORIA
ostatnia aktualizacja: 2013-07-09 14:00
przetarg nieograniczony
status postępowania: zakończony rozstrzygnięty
okres składania ofert od poniedziałek 2013-05-20 godz. 14:50 do poniedziałek 2013-05-27 godz. 08:00
data zakończenia: środa 2013-06-05 godz. 09:00
ostatnia aktualizacja: 2013-06-05 09:00
przetarg nieograniczony
status postępowania: zakończony unieważniony
okres składania ofert od środa 2013-04-24 godz. 11:30 do czwartek 2013-05-09 godz. 10:00
data zakończenia: piątek 2013-05-10 godz. 08:00
PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI CZĘŚCI JEZDNI W ULICY POLNEJ W LUBICZU GÓRNYM
ostatnia aktualizacja: 2013-05-10 08:00
przetarg nieograniczony
status postępowania: zakończony rozstrzygnięty
okres składania ofert od piątek 2013-04-12 godz. 13:30 do piątek 2013-04-19 godz. 09:00
data zakończenia: wtorek 2013-05-07 godz. 11:00
Przeprowadzenie warsztatów dla uczestników projektu pt. „Aktywni niepełnosprawni w gminie Lubicz” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
ostatnia aktualizacja: 2013-05-07 11:00
przetarg nieograniczony
status postępowania: zakończony rozstrzygnięty
okres składania ofert od środa 2013-03-06 godz. 14:25 do czwartek 2013-03-21 godz. 10:00
data zakończenia: piątek 2013-04-26 godz. 12:00
REMONT JEZDNI DRÓG GMINNYCH O NAWIERZCHNIACH GRUNTOWYCH I GRUNTOWYCH UTWARDZONYCH
ostatnia aktualizacja: 2013-04-26 12:00
przetarg nieograniczony
status postępowania: zakończony unieważniony
okres składania ofert od piątek 2013-03-22 godz. 11:55 do wtorek 2013-04-09 godz. 10:00
data zakończenia: wtorek 2013-04-23 godz. 13:00
BUDOWA OBUSTRONNEGO CHODNIKA WZDŁUŻ ULICY LIPOWEJ W MIEJSCOWOŚCI ZŁOTORIA
ostatnia aktualizacja: 2013-04-23 13:00
przetarg nieograniczony
status postępowania: zakończony rozstrzygnięty
okres składania ofert od poniedziałek 2013-03-25 godz. 13:30 do czwartek 2013-04-04 godz. 10:00
data zakończenia: piątek 2013-04-12 godz. 13:00
OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO - WYKONAWCZEJ DLA BUDOWY CHODNIKA WZDŁUŻ DROGI GMINNEJ UL. SPORTOWA W LUBICZU GÓRNYM.
ostatnia aktualizacja: 2013-04-12 13:00
zapytanie o cenę
status postępowania: zakończony rozstrzygnięty
data zakończenia: poniedziałek 2013-03-11 godz. 15:00
Sporządzenie 1 operatu szacunkowego określającego wartość nieruchomości dla potrzeb aktualizacji opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste w ilości 1 egzemplarza oraz 40 operatów szacunkowych określających wzrost wartości nieruchomości dla potrzeb ustalenia opłaty adiacenckiej z tytułu podziału nieruchomości na podstawie art. 98a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. (tekst jednolity:...
ostatnia aktualizacja: 2013-03-11 15:00
przetarg nieograniczony
status postępowania: zakończony rozstrzygnięty
okres składania ofert od środa 2013-01-09 godz. 10:40 do środa 2013-02-20 godz. 10:00
data zakończenia: czwartek 2013-02-28 godz. 15:00
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych
ostatnia aktualizacja: 2013-02-28 15:00
przetarg nieograniczony
status postępowania: zakończony rozstrzygnięty
okres składania ofert od poniedziałek 2013-02-04 godz. 09:30 do wtorek 2013-02-19 godz. 10:00
data zakończenia: środa 2013-02-27 godz. 08:00
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie oświetlenia drogowego
ostatnia aktualizacja: 2013-02-27 08:00
przetarg nieograniczony
status postępowania: zakończony rozstrzygnięty
okres składania ofert od środa 2013-02-06 godz. 10:00 do czwartek 2013-02-21 godz. 10:00
data zakończenia: piątek 2013-02-22 godz. 09:00
ROBOTY BUDOWLANE POLEGAJĄCE NA WYKONANIU REMONTU CZĄSTKOWEGO DRÓG O NAWIERZCHNIACH BITUMICZNYCH
ostatnia aktualizacja: 2013-02-22 09:00
przetarg nieograniczony
status postępowania: zakończony rozstrzygnięty
okres składania ofert od poniedziałek 2012-12-10 godz. 10:05 do środa 2013-01-02 godz. 10:00
data zakończenia: poniedziałek 2013-01-21 godz. 10:00
Przedmiotem zamówienia jest: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przepompowniami i przyłączami I ETAP w Miejscowości Grębocin Gm. Lubicz.
ostatnia aktualizacja: 2013-01-21 10:00
przetarg nieograniczony
status postępowania: zakończony rozstrzygnięty
okres składania ofert od środa 2012-12-19 godz. 14:45 do poniedziałek 2013-01-07 godz. 09:00
data zakończenia: piątek 2013-01-11 godz. 13:00
   Olej opałowy odpowiadający polskim normom i posiadający wymagane atesty zgodne z PN oraz świadectwo jakości o wartości opałowej nie mniej niż 42,0MJ/kg i gęstości 843kg/m3, zawartości siarki nie więcej niż 0,20% (m/m) w ilości 70 000 litrów.  Kod PCV – 23132000-1  
ostatnia aktualizacja: 2013-01-11 13:00
przetarg nieograniczony
status postępowania: zakończony unieważniony
okres składania ofert od poniedziałek 2013-01-07 godz. 13:40 do środa 2013-02-20 godz. 10:00
data zakończenia: środa 2013-01-09 godz. 10:00
Odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z terenu gminy Lubicz. Zakres zamówienia dotyczy wyłącznie posesji zamieszkałych.
ostatnia aktualizacja: 2013-01-09 10:00
przetarg nieograniczony
status postępowania: zakończony rozstrzygnięty
okres składania ofert od czwartek 2012-12-13 godz. 14:00 do czwartek 2012-12-20 godz. 09:00
data zakończenia: czwartek 2013-01-03 godz. 12:00
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi polegającej na przeprowadzeniu warsztatów dla uczestników projektu pt. Klub Integracji Społecznej ”Nad Drwęcą” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
ostatnia aktualizacja: 2013-01-03 12:00
przetarg nieograniczony
status postępowania: zakończony rozstrzygnięty
okres składania ofert od środa 2012-12-12 godz. 13:00 do czwartek 2012-12-20 godz. 10:00
data zakończenia: czwartek 2012-12-27 godz. 16:00
Zakup oleju napędowego i benzyny bezołowiowej 95  
ostatnia aktualizacja: 2012-12-27 16:00
przetarg nieograniczony
status postępowania: zakończony rozstrzygnięty
okres składania ofert od czwartek 2012-12-13 godz. 13:40 do piątek 2012-12-21 godz. 10:00
data zakończenia: czwartek 2012-12-27 godz. 14:00
Wywóz nieczystości płynnych ze zbiorników sanitarnych usytuowanych przy budynkach komunalnych
ostatnia aktualizacja: 2012-12-27 14:00
zapytanie o cenę
status postępowania: zakończony rozstrzygnięty
data zakończenia: środa 2012-12-19 godz. 15:00
Przedmiotem zamówienia jest sporządzanie operatów szacunkowych określających wartość nieruchomości położonych na terenie gminy Lubicz, zleconych w okresie od dnia zawarcia umowy do dnia 31.12.2013 r., w ilości 2 egzemplarzy dla każdej nieruchomości.
ostatnia aktualizacja: 2012-12-19 15:00
przetarg nieograniczony
status postępowania: zakończony rozstrzygnięty
okres składania ofert od poniedziałek 2012-11-19 godz. 13:40 do poniedziałek 2012-12-03 godz. 10:00
data zakończenia: wtorek 2012-12-04 godz. 10:00
Odbiór i wywóz posegregowanych odpadów opakowaniowychz 17 sołectw położonych na terenie gminy Lubicz
ostatnia aktualizacja: 2012-12-04 10:00
przetarg nieograniczony
status postępowania: zakończony rozstrzygnięty
okres składania ofert od środa 2012-11-07 godz. 07:20 do czwartek 2012-11-15 godz. 10:00
data zakończenia: poniedziałek 2012-11-19 godz. 12:00
Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego naliniach międzygminnych łączących Gminę Lubicz z miastem Toruń.
ostatnia aktualizacja: 2012-11-19 12:00
przetarg nieograniczony
status postępowania: zakończony rozstrzygnięty
okres składania ofert od wtorek 2012-10-16 godz. 12:00 do środa 2012-10-31 godz. 10:00
data zakończenia: poniedziałek 2012-11-05 godz. 12:00
Remont drogi gminnej Nr 100870C ulicy Przydatki w Grębocinie
ostatnia aktualizacja: 2012-11-05 12:00
przetarg nieograniczony
status postępowania: zakończony rozstrzygnięty
okres składania ofert od poniedziałek 2012-10-01 godz. 11:15 do środa 2012-10-10 godz. 10:00
data zakończenia: piątek 2012-10-12 godz. 15:00
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi zimowego utrzymania dróg gminnych w sezonie 2012-2013 na terenie gminy Lubicz...
ostatnia aktualizacja: 2012-10-12 15:00
przetarg nieograniczony
status postępowania: zakończony unieważniony
okres składania ofert od wtorek 2012-07-17 godz. 15:35 do piątek 2012-08-10 godz. 10:00
data zakończenia: czwartek 2012-09-20 godz. 15:00
„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przepompowniami i przyłączami I ETAP w Miejscowości Grębocin Gm. Lubicz.
ostatnia aktualizacja: 2012-09-20 15:00
przetarg nieograniczony
status postępowania: zakończony rozstrzygnięty
okres składania ofert od piątek 2012-07-20 godz. 13:00 do piątek 2012-08-10 godz. 11:30
data zakończenia: czwartek 2012-08-30 godz. 15:00
ostatnia aktualizacja: 2012-08-30 15:00
przetarg nieograniczony
status postępowania: zakończony rozstrzygnięty
okres składania ofert od środa 2012-07-25 godz. 09:55 do piątek 2012-08-10 godz. 11:00
data zakończenia: wtorek 2012-08-21 godz. 12:00
ostatnia aktualizacja: 2012-08-21 12:00
przetarg nieograniczony
status postępowania: zakończony rozstrzygnięty
okres składania ofert od piątek 2012-07-13 godz. 13:00 do piątek 2012-07-27 godz. 11:00
data zakończenia: wtorek 2012-08-07 godz. 12:00
Dowóz dzieci do szkół na terenie Gminy Lubicz w roku szkolnym 2012/2013
ostatnia aktualizacja: 2012-08-07 12:00
przetarg nieograniczony
status postępowania: zakończony rozstrzygnięty
okres składania ofert od piątek 2012-06-22 godz. 14:45 do poniedziałek 2012-07-09 godz. 10:15
data zakończenia: środa 2012-07-11 godz. 14:00
Remont pokrycia dachowego w budynku mieszkalnym w Lubiczu Dolnym
ostatnia aktualizacja: 2012-07-11 14:00
przetarg nieograniczony
status postępowania: zakończony rozstrzygnięty
okres składania ofert od wtorek 2012-05-15 godz. 17:00 do poniedziałek 2012-05-28 godz. 12:30
data zakończenia: piątek 2012-06-01 godz. 12:00
UBEZPIECZENIE MAJĄTKU I INNYCH INTERESÓW GMINY LUBICZ WRAZ Z JEDNOSTKAMI ORGANIZACYJNYMI I INSTYTUCJAMI KULTURY z podziałem na następujące części: CZĘŚĆ I: UBEZPIECZENIE MAJĄTKU I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ GMINY LUBICZ WRAZ Z JEDNOSTKAMI ORGANIZACYJNYMI I INSTYTUCJAMI KULTURY CZĘŚĆ II: UBEZPIECZENIE POJAZDÓW MECHANICZNYCH POSIADANYCH PRZEZ JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE I INSTYTUCJE
ostatnia aktualizacja: 2012-06-01 12:00
przetarg nieograniczony
status postępowania: zakończony rozstrzygnięty unieważniony
okres składania ofert od czwartek 2011-07-14 godz. 19:00 do poniedziałek 2011-08-01 godz. 10:00
data zakończenia: środa 2012-04-04 godz. 10:20
Dostawa sprzętu komputerowego oraz programów dla Urzędu Gminy Lubicz
ostatnia aktualizacja: 2012-04-04 11:00
przetarg nieograniczony
status postępowania: zakończony rozstrzygnięty
okres składania ofert od czwartek 2012-03-01 godz. 19:00 do piątek 2012-03-09 godz. 11:00
data zakończenia: piątek 2012-03-23 godz. 13:00
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
ostatnia aktualizacja: 2012-03-23 13:00
przetarg nieograniczony
status postępowania: zakończony rozstrzygnięty
okres składania ofert od środa 2012-03-07 godz. 14:35 do czwartek 2012-03-15 godz. 10:00
data zakończenia: piątek 2012-03-16 godz. 15:00
Wywóz nieczystości płynnych ze zbiorników sanitarnych usytuowanych przy budynkach komunalnych
ostatnia aktualizacja: 2012-03-16 15:00
przetarg nieograniczony
status postępowania: zakończony rozstrzygnięty
okres składania ofert od piątek 2012-02-10 godz. 14:05 do poniedziałek 2012-02-27 godz. 10:00
data zakończenia: środa 2012-02-29 godz. 15:00
Remont jezdni dróg gminnych o nawierzchniach gruntowych i gruntowych utwardzonych
ostatnia aktualizacja: 2012-02-29 15:00
przetarg nieograniczony
status postępowania: zakończony rozstrzygnięty
okres składania ofert od środa 2012-02-08 godz. 11:15 do czwartek 2012-02-23 godz. 10:00
data zakończenia: piątek 2012-02-24 godz. 13:00
Remont cząstkowy dróg o nawierzchniach bitumicznych występujących w miejscowościach Lubicz Dolny, Lubicz Górny, Grębocin, Gronowo, Młyniec Pierwszy, Młyniec Drugi, Mierzynek, Złotoria, Kopanino na terenie Gminy Lubicz.
ostatnia aktualizacja: 2012-02-24 13:00
przetarg nieograniczony
status postępowania: zakończony rozstrzygnięty
okres składania ofert od poniedziałek 2012-01-09 godz. 15:00 do wtorek 2012-01-31 godz. 10:00
data zakończenia: wtorek 2012-02-14 godz. 13:30
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM ,,Świadczenie usług inspektora nadzoru inwestorskiego” dla zadań realizowanych przez Gminę Lubicz.
ostatnia aktualizacja: 2012-02-14 13:30
przetarg nieograniczony
status postępowania: zakończony unieważniony
okres składania ofert od czwartek 2011-12-22 godz. 13:40 do piątek 2011-12-30 godz. 10:00
data zakończenia: wtorek 2012-01-03 godz. 10:05
Wywóz nieczystości płynnych ze zbiorników sanitarnych usytuowanych przy budynkach komunalnych..
ostatnia aktualizacja: 2012-01-03 10:05
przetarg nieograniczony
status postępowania: zakończony rozstrzygnięty
okres składania ofert od wtorek 2011-12-13 godz. 15:45 do środa 2011-12-21 godz. 10:00
data zakończenia: piątek 2011-12-23 godz. 14:00
ostatnia aktualizacja: 2011-12-23 14:00
przetarg nieograniczony
status postępowania: zakończony rozstrzygnięty
okres składania ofert od środa 2011-12-14 godz. 14:15 do czwartek 2011-12-22 godz. 10:00
data zakończenia: piątek 2011-12-23 godz. 12:00
Okresowa kontrola przewodów kominowych – dymowych , spalinowych i wentylacyjnych oraz usuwanie zanieczyszczeń z przewodów dymowych ispalinowych w budynkachkomunalnych i świetlicach
ostatnia aktualizacja: 2011-12-23 12:00
przetarg nieograniczony
status postępowania: zakończony unieważniony
okres składania ofert od wtorek 2011-12-13 godz. 16:00 do środa 2011-12-21 godz. 12:15 środa 2011-12-21 godz. 12:00
data zakończenia: czwartek 2011-12-22 godz. 15:00
ostatnia aktualizacja: 2011-12-22 15:00
przetarg nieograniczony
status postępowania: zakończony rozstrzygnięty
okres składania ofert od wtorek 2011-12-13 godz. 15:50 do środa 2011-12-21 godz. 11:00
data zakończenia: czwartek 2011-12-22 godz. 14:00
ostatnia aktualizacja: 2011-12-22 14:00
przetarg nieograniczony
status postępowania: zakończony rozstrzygnięty
okres składania ofert od środa 2011-11-16 godz. 13:00 do piątek 2011-12-02 godz. 09:00
data zakończenia: wtorek 2011-12-13 godz. 14:00
Przetarg nieograniczony na zakup i dostawę oleju opałowego dla Zespołu Szkół nr 2 w Grębocinie
ostatnia aktualizacja: 2011-12-13 14:00
przetarg nieograniczony
status postępowania: zakończony unieważniony
okres składania ofert od piątek 2011-12-02 godz. 14:10 do poniedziałek 2011-12-12 godz. 10:00
data zakończenia: poniedziałek 2011-12-12 godz. 14:00
Odbiór i wywóz niesegregowanych odpadów komunalnych z budynków administrowanych przez Zamawiającego położonych na terenie gminy Lubicz orazz terenu składowiska odpadów w Nowej Wsi...
ostatnia aktualizacja: 2011-12-12 14:00
przetarg nieograniczony
status postępowania: zakończony rozstrzygnięty
okres składania ofert od czwartek 2011-11-10 godz. 16:05 do poniedziałek 2011-11-28 godz. 10:00
data zakończenia: wtorek 2011-11-29 godz. 10:00
  Przetarg nieograniczony na zakup i dostawę gorących posiłków.
ostatnia aktualizacja: 2011-11-29 10:00
przetarg nieograniczony
status postępowania: zakończony rozstrzygnięty
okres składania ofert od wtorek 2011-09-06 godz. 15:25 do poniedziałek 2011-10-17 godz. 10:00
data zakończenia: środa 2011-11-16 godz. 13:00
Przedmiotem Zamówienia jest udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 5.215.559 PLN, (kod CPV 66113000-5), z tego: - na sfinansowanie spłaty przypadających w 2011r. rat wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek – 3.758.560 PLN, - na sfinansowanie deficytu budżetu 2011r. – 1.456.999 PLN.
ostatnia aktualizacja: 2011-11-16 13:00
przetarg nieograniczony
status postępowania: zakończony rozstrzygnięty unieważniony
okres składania ofert od czwartek 2011-10-13 godz. 14:45 do piątek 2011-10-28 godz. 10:00
data zakończenia: wtorek 2011-11-08 godz. 19:00
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na liniach międzygminnych łączących Gminę Lubicz z miastem Toruń
ostatnia aktualizacja: 2011-11-08 20:00
przetarg nieograniczony
status postępowania: zakończony rozstrzygnięty
okres składania ofert od wtorek 2011-10-11 godz. 13:35 do środa 2011-10-19 godz. 10:00
data zakończenia: piątek 2011-10-21 godz. 13:00
wykonanie usługi zimowego utrzymania dróg gminnych w sezonie 2011-2012 na terenie gminy Lubicz:
ostatnia aktualizacja: 2011-10-21 13:00
przetarg nieograniczony
status postępowania: zakończony rozstrzygnięty
okres składania ofert od środa 2011-09-28 godz. 12:35 do czwartek 2011-10-06 godz. 10:00
data zakończenia: poniedziałek 2011-10-10 godz. 12:45
usługi zimowego utrzymania dróg gminnych w sezonie 2011-2012 na terenie gminy Lubicz
ostatnia aktualizacja: 2011-10-10 12:45
przetarg nieograniczony
status postępowania: zakończony rozstrzygnięty
okres składania ofert od wtorek 2011-09-13 godz. 16:00 do czwartek 2011-09-22 godz. 11:00
data zakończenia: piątek 2011-09-23 godz. 12:00
Przedmiotem zamówienia jest ubezpieczenie grupowe na życie pracowników, współmałżonków oraz pełnoletnich dzieci pracowników Urzędu Gminy Lubicz oraz jednostek organizacyjnych Gminy Lubicz.
ostatnia aktualizacja: 2011-09-23 12:00
przetarg nieograniczony
status postępowania: zakończony rozstrzygnięty
okres składania ofert od piątek 2011-09-02 godz. 14:25 do wtorek 2011-09-20 godz. 10:00
data zakończenia: środa 2011-09-21 godz. 12:55
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na liniach międzygminnych łączących Gminę Lubicz z miastem Toruń według ustalonych przez Zamawiającego rozkładów jazdy
ostatnia aktualizacja: 2011-09-21 12:55
przetarg nieograniczony
status postępowania: zakończony unieważniony
okres składania ofert od piątek 2011-08-26 godz. 13:00 do poniedziałek 2011-09-12 godz. 11:00
data zakończenia: poniedziałek 2011-09-12 godz. 17:00
Przedmiotem zamówienia jest ubezpieczenie grupowe na życie pracowników, współmałżonków oraz pełnoletnich dzieci pracowników Urzędu Gminy Lubicz oraz jednostek organizacyjnych Gminy Lubicz.
ostatnia aktualizacja: 2011-09-12 17:00
przetarg nieograniczony
status postępowania: zakończony rozstrzygnięty
okres składania ofert od piątek 2011-07-29 godz. 11:35 do poniedziałek 2011-08-22 godz. 11:30
data zakończenia: czwartek 2011-09-08 godz. 12:00
ostatnia aktualizacja: 2011-09-08 12:00
przetarg nieograniczony
status postępowania: zakończony rozstrzygnięty
okres składania ofert od poniedziałek 2011-08-08 godz. 16:00 do poniedziałek 2011-08-22 godz. 12:00
data zakończenia: wtorek 2011-08-30 godz. 11:00
Wynajęcie pomieszczenia będącego własnością Zespołu Szkół nr 2 w Grębocinie o powierzchni 10,55 m² na prowadzenie sklepiku szkolnego.
ostatnia aktualizacja: 2011-08-30 11:00
przetarg nieograniczony
status postępowania: zakończony rozstrzygnięty
okres składania ofert od poniedziałek 2011-08-01 godz. 12:50 do wtorek 2011-08-16 godz. 10:00
data zakończenia: czwartek 2011-08-25 godz. 11:20
Remont dróg gminnych.....
ostatnia aktualizacja: 2011-08-25 11:20
przetarg nieograniczony
status postępowania: zakończony unieważniony
okres składania ofert od poniedziałek 2011-08-08 godz. 11:00 do poniedziałek 2011-08-29 godz. 10:00
data zakończenia: piątek 2011-08-19 godz. 11:00
Przedmiotem zamówienia będą usługi polegające nawykonaniu inwentaryzacji drzew/krzewów w związku z prowadzonymi postępowaniami administracyjnymi na podstawie ustawy z dnia 16.04.2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. 2009, nr 151, poz. 1220 ze zm.)
ostatnia aktualizacja: 2011-08-19 11:00
przetarg nieograniczony
status postępowania: zakończony rozstrzygnięty
okres składania ofert od czwartek 2011-07-14 godz. 07:25 do czwartek 2011-07-21 godz. 10:00
data zakończenia: środa 2011-08-03 godz. 09:50
Opracowanie dokumentacji projektowo – wykonawczejdla budowy zjazdu oraz chodnika
ostatnia aktualizacja: 2011-08-03 09:50
przetarg nieograniczony
status postępowania: zakończony rozstrzygnięty
okres składania ofert od wtorek 2011-07-12 godz. 11:10 do wtorek 2011-07-26 godz. 10:00
data zakończenia: wtorek 2011-08-02 godz. 15:00
Budowa drogi gminnej Nr 100810C  oraz rozbudowa i budowa sieci kanalizacji deszczowej w ul. Widokowej w Lubiczu Górnym
ostatnia aktualizacja: 2011-08-02 15:00
przetarg nieograniczony
status postępowania: zakończony unieważniony
okres składania ofert od poniedziałek 2011-07-04 godz. 11:15 do wtorek 2011-07-12 godz. 10:00
data zakończenia: środa 2011-07-13 godz. 07:20
ostatnia aktualizacja: 2011-07-13 07:20
przetarg nieograniczony
status postępowania: zakończony rozstrzygnięty
okres składania ofert od środa 2011-06-29 godz. 14:00 do czwartek 2011-07-07 godz. 09:30
data zakończenia: czwartek 2011-07-07 godz. 14:10
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
ostatnia aktualizacja: 2011-07-07 14:10
przetarg nieograniczony
status postępowania: zakończony rozstrzygnięty
okres składania ofert od piątek 2011-06-10 godz. 15:00 do piątek 2011-06-17 godz. 09:30
data zakończenia: piątek 2011-06-24 godz. 14:00
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi polegającej na przeprowadzeniu szkoleń zawodowych dla uczestników projektu pt. Klub Integracji Społecznej ”Nad Drwęcą” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
ostatnia aktualizacja: 2011-06-24 14:00
przetarg nieograniczony
status postępowania: zakończony rozstrzygnięty unieważniony
okres składania ofert od piątek 2011-05-27 godz. 13:00 do poniedziałek 2011-06-06 godz. 09:30
data zakończenia: poniedziałek 2011-06-13 godz. 12:00
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi polegającej na przeprowadzeniu szkoleń zawodowych dla uczestników projektu pt. „Aktywni i zintegrowani w gminie Lubicz” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 
ostatnia aktualizacja: 2011-06-20 12:00
przetarg nieograniczony
status postępowania: zakończony rozstrzygnięty
okres składania ofert od piątek 2011-05-20 godz. 14:20 do poniedziałek 2011-05-30 godz. 09:30
data zakończenia: czwartek 2011-06-02 godz. 14:00
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi polegającej na przeprowadzeniu szkoleń zawodowych dla uczestników projektu pt. Klub Integracji Społecznej ”Nad Drwęcą” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
ostatnia aktualizacja: 2011-06-02 14:00
przetarg nieograniczony
status postępowania: zakończony rozstrzygnięty
okres składania ofert od poniedziałek 2011-05-16 godz. 08:10 do wtorek 2011-05-31 godz. 10:00
data zakończenia: wtorek 2011-05-31 godz. 14:00
Opracowanie dokumentacji projektowo – wykonawczej dla budowy dwustronnego chodnika wzdłuż drogi gminnej Nr 100859 C – ul. Lipowa w Złotorii
ostatnia aktualizacja: 2011-05-31 14:00
przetarg nieograniczony
status postępowania: zakończony rozstrzygnięty
okres składania ofert od poniedziałek 2011-05-16 godz. 08:05 do wtorek 2011-05-24 godz. 10:00
data zakończenia: środa 2011-05-25 godz. 12:40
odbiór i wywóz posegregowanych odpadów opakowaniowych z 10 sołectw położonych na terenie gminy Lubicz.
ostatnia aktualizacja: 2011-05-25 12:40
przetarg nieograniczony
status postępowania: zakończony rozstrzygnięty
okres składania ofert od czwartek 2011-03-31 godz. 15:50 do czwartek 2011-05-05 godz. 10:00
data zakończenia: wtorek 2011-05-17 godz. 10:00
Wykonanie boiska sportowego w ramach budowy kompleksu Moje Boisko - Orlik 2012
ostatnia aktualizacja: 2011-05-17 10:00
przetarg nieograniczony
status postępowania: zakończony rozstrzygnięty
okres składania ofert od czwartek 2011-04-07 godz. 20:30 do piątek 2011-04-15 godz. 09:00
data zakończenia: środa 2011-04-20 godz. 15:00
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi polegającej na przeprowadzeniu kursu i warsztatów dla uczestników projektu ”Aktywni i zintegrowani w gminie Lubicz” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
ostatnia aktualizacja: 2011-04-22 16:00
przetarg nieograniczony
status postępowania: zakończony rozstrzygnięty
okres składania ofert od czwartek 2011-04-07 godz. 20:40 do piątek 2011-04-15 godz. 09:00
data zakończenia: wtorek 2011-04-19 godz. 12:00
Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie kompleksowej usługi reintegracji zawodowej i społecznej zgodnie z ustawą o zatrudnieniu socjalnym dla 5 osób w ramach Centrum Integracji Społecznej dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubiczu w związku z realizacją projektu: „Aktywni i zintegrowani w gminie Lubicz”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach...
ostatnia aktualizacja: 2011-04-19 12:00
przetarg nieograniczony
status postępowania: zakończony rozstrzygnięty
okres składania ofert od poniedziałek 2011-04-04 godz. 16:30 do wtorek 2011-04-12 godz. 10:00
data zakończenia: wtorek 2011-04-12 godz. 15:30
Wykonanie remontu cząstkowego nawierzchni jezdni bitumicznych (asfaltowych) przy użyciu mieszanki mineralno - asfaltowej.
ostatnia aktualizacja: 2011-04-12 15:30
przetarg nieograniczony
status postępowania: zakończony rozstrzygnięty
okres składania ofert od poniedziałek 2011-03-21 godz. 16:40 do wtorek 2011-03-29 godz. 10:00
data zakończenia: piątek 2011-04-01 godz. 08:00
DERATYZACJA – wyłożenie trutek pokarmowych na gryzonie w budynkach komunalnych ( lokale, piwnice, strychy, pomieszczenia gospodarcze), użytkowych i świetlicach wiejskich  
ostatnia aktualizacja: 2011-04-01 08:00
przetarg nieograniczony
status postępowania: zakończony rozstrzygnięty
okres składania ofert od czwartek 2011-03-10 godz. 12:05 do piątek 2011-03-25 godz. 10:00
data zakończenia: poniedziałek 2011-03-28 godz. 10:15
Remont dróg gminnych o nawierzchniach gruntowych i gruntowych utwardzonych
ostatnia aktualizacja: 2011-03-28 10:15
przetarg nieograniczony
status postępowania: zakończony rozstrzygnięty
okres składania ofert od piątek 2011-03-04 godz. 12:25 do piątek 2011-03-18 godz. 10:00
data zakończenia: wtorek 2011-03-22 godz. 09:15
ostatnia aktualizacja: 2011-03-22 09:15
przetarg nieograniczony
status postępowania: zakończony rozstrzygnięty
okres składania ofert od piątek 2011-02-11 godz. 13:00 do poniedziałek 2011-02-21 godz. 09:00
data zakończenia: środa 2011-03-16 godz. 13:00
Przetarg nieograniczony na wywóz nieczystości stałych i płynnych.
ostatnia aktualizacja: 2011-03-16 13:00
przetarg nieograniczony
status postępowania: zakończony rozstrzygnięty
okres składania ofert od poniedziałek 2011-01-17 godz. 07:55 do wtorek 2011-01-25 godz. 10:00
data zakończenia: środa 2011-01-26 godz. 07:50
ostatnia aktualizacja: 2011-01-26 07:50
przetarg nieograniczony
status postępowania: zakończony rozstrzygnięty
okres składania ofert od piątek 2011-01-14 godz. 11:45 do poniedziałek 2011-01-24 godz. 11:00
data zakończenia: środa 2011-01-26 godz. 07:45
ostatnia aktualizacja: 2011-01-26 07:45
przetarg nieograniczony
status postępowania: zakończony rozstrzygnięty
okres składania ofert od piątek 2011-01-14 godz. 11:10 do poniedziałek 2011-01-24 godz. 10:00
data zakończenia: wtorek 2011-01-25 godz. 13:00
ostatnia aktualizacja: 2011-01-25 13:00
przetarg nieograniczony
status postępowania: zakończony rozstrzygnięty
okres składania ofert od poniedziałek 2010-12-06 godz. 13:30 do wtorek 2010-12-21 godz. 10:00
data zakończenia: środa 2010-12-22 godz. 07:25
Zakup energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia drogowego, oświetlenia klatek schodowych w budynkach komunalnych oraz zużycia w budynkach administrowanych przez Zamawiającego na terenie gm. Lubicz.....
ostatnia aktualizacja: 2010-12-22 07:25
zapytanie o cenę
status postępowania: zakończony rozstrzygnięty
data zakończenia: wtorek 2010-12-07 godz. 14:00
ostatnia aktualizacja: 2010-12-07 14:00
przetarg nieograniczony
status postępowania: zakończony rozstrzygnięty
okres składania ofert od czwartek 2010-10-21 godz. 13:25 do czwartek 2010-11-25 godz. 10:00
data zakończenia: poniedziałek 2010-12-06 godz. 13:10
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych budowy i rozbudowy dróg gminnych publicznych, zgodnie z poniższym zestawieniem wg opracowanych uproszczonych projektów budowlanych  wraz z zapewnieniem finansowania wykonanych prac do roku 2017
ostatnia aktualizacja: 2010-12-06 13:10
przetarg nieograniczony
status postępowania: zakończony rozstrzygnięty
okres składania ofert od czwartek 2010-11-04 godz. 13:10 do piątek 2010-11-19 godz. 10:00
data zakończenia: poniedziałek 2010-11-22 godz. 11:35
Poszerzenie i podwyższenie wału przeciwpowodziowego w obrębie działki nr 28/1.
ostatnia aktualizacja: 2010-11-22 11:35
przetarg nieograniczony
status postępowania: zakończony rozstrzygnięty
okres składania ofert od czwartek 2010-10-21 godz. 11:15 do wtorek 2010-11-16 godz. 10:00
data zakończenia: środa 2010-11-17 godz. 09:00
Odbiór i wywóz niesegregowanych odpadów komunalnych z budynków administrowanych przez Zamawiającego położonych na terenie gminy Lubicz oraz z terenu składowiska odpadów w Nowej Wsi...
ostatnia aktualizacja: 2010-11-17 09:00
przetarg nieograniczony
status postępowania: zakończony rozstrzygnięty
okres składania ofert od czwartek 2010-10-21 godz. 10:00 do poniedziałek 2010-11-08 godz. 10:00
data zakończenia: wtorek 2010-11-09 godz. 11:10
Przedmiotem zamówienia jest odbiór i wywóz posegregowanych odpadów opakowaniowych z 6 sołectw położonych na terenie gminy Lubicz....
ostatnia aktualizacja: 2010-11-09 11:10
przetarg nieograniczony
status postępowania: zakończony rozstrzygnięty
okres składania ofert od środa 2010-09-22 godz. 11:00 do piątek 2010-10-01 godz. 10:00
data zakończenia: poniedziałek 2010-10-04 godz. 13:50
ostatnia aktualizacja: 2010-10-04 13:50
przetarg nieograniczony
status postępowania: zakończony rozstrzygnięty
okres składania ofert od piątek 2010-06-18 godz. 12:00 do czwartek 2010-07-15 godz. 09:45
data zakończenia: piątek 2010-07-30 godz. 16:00
ostatnia aktualizacja: 2010-09-15 13:50
przetarg nieograniczony
status postępowania: zakończony unieważniony
okres składania ofert od poniedziałek 2010-08-30 godz. 10:05 do wtorek 2010-09-14 godz. 10:00
data zakończenia: wtorek 2010-09-14 godz. 17:00
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych budowy i rozbudowy dróg gminnych  publicznych, zgodnie z poniższym zestawieniem wg opracowanych uproszczonych projektów budowlanych wraz z zapewnieniem finansowania wykonanych prac do roku 2017....
ostatnia aktualizacja: 2010-09-14 17:00
przetarg nieograniczony
status postępowania: zakończony rozstrzygnięty
okres składania ofert od środa 2010-07-07 godz. 09:00 do czwartek 2010-07-29 godz. 10:00
data zakończenia: piątek 2010-07-30 godz. 15:05
ostatnia aktualizacja: 2010-07-30 15:05
przetarg nieograniczony
status postępowania: zakończony rozstrzygnięty
okres składania ofert od środa 2010-06-30 godz. 11:00 do środa 2010-07-07 godz. 10:00
data zakończenia: piątek 2010-07-09 godz. 11:00
ostatnia aktualizacja: 2010-07-09 11:00
przetarg nieograniczony
status postępowania: zakończony rozstrzygnięty
okres składania ofert od środa 2010-04-21 godz. 12:00 do piątek 2010-05-21 godz. 09:00
data zakończenia: piątek 2010-06-11 godz. 15:00
ostatnia aktualizacja: 2010-06-11 15:00
przetarg nieograniczony
status postępowania: zakończony rozstrzygnięty
okres składania ofert od piątek 2010-05-07 godz. 14:30 do poniedziałek 2010-05-17 godz. 10:00
data zakończenia: piątek 2010-05-21 godz. 10:40
ostatnia aktualizacja: 2010-05-21 10:40
przetarg nieograniczony
status postępowania: zakończony rozstrzygnięty
okres składania ofert od wtorek 2010-03-30 godz. 16:00 do czwartek 2010-04-08 godz. 10:00
data zakończenia: środa 2010-04-21 godz. 10:00
ostatnia aktualizacja: 2010-04-21 10:00
przetarg nieograniczony
status postępowania: zakończony rozstrzygnięty
okres składania ofert od środa 2010-03-31 godz. 13:25 do czwartek 2010-04-08 godz. 10:00
data zakończenia: piątek 2010-04-09 godz. 12:30
DERATYZACJA – wyłożenie trutek pokarmowych na gryzonie w budynkach komunalnych (lokale, piwnice, strychy, pomieszczenia gospodarcze),   użytkowych i świetlicach wiejskich......
ostatnia aktualizacja: 2010-04-09 12:30
przetarg nieograniczony
status postępowania: zakończony rozstrzygnięty
okres składania ofert od piątek 2010-03-05 godz. 14:15 do poniedziałek 2010-03-22 godz. 10:00
data zakończenia: piątek 2010-03-26 godz. 14:30
Remont dróg gminnych o nawierzchniach gruntowych i gruntowych utwardzonych....
ostatnia aktualizacja: 2010-03-26 14:30
przetarg nieograniczony
status postępowania: zakończony rozstrzygnięty
okres składania ofert od czwartek 2010-03-11 godz. 13:00 do poniedziałek 2010-03-22 godz. 10:15
data zakończenia: czwartek 2010-03-25 godz. 15:00
ostatnia aktualizacja: 2010-03-25 15:00
przetarg nieograniczony
status postępowania: zakończony rozstrzygnięty
okres składania ofert od poniedziałek 2010-03-01 godz. 08:10 do wtorek 2010-03-16 godz. 10:00
data zakończenia: środa 2010-03-17 godz. 09:10
Wykonanie remontu nawierzchni bitumicznych (asfaltowych) przy użyciu mieszanki mineralno - asfaltowej....
ostatnia aktualizacja: 2010-03-17 09:10
przetarg nieograniczony
status postępowania: zakończony rozstrzygnięty
okres składania ofert od wtorek 2010-01-26 godz. 14:15 do wtorek 2010-02-09 godz. 10:00 wtorek 2010-02-09 godz. 10:00 wtorek 2010-02-09 godz. 10:00 wtorek 2010-02-09 godz. 10:00 wtorek 2010-02-09 godz. 10:00
data zakończenia: środa 2010-02-10 godz. 10:45
Zakup energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia drogowego, oświetlenia klatek schodowych w budynkach komunalnych oraz zużycia w budynkach administrowanych przez Zamawiającego na terenie gm. Lubicz....
ostatnia aktualizacja: 2010-02-10 10:45
przetarg nieograniczony
status postępowania: zakończony rozstrzygnięty
okres składania ofert od czwartek 2010-01-07 godz. 15:00 do piątek 2010-01-15 godz. 10:00
data zakończenia: wtorek 2010-01-19 godz. 11:50
ostatnia aktualizacja: 2010-01-19 11:50
przetarg nieograniczony
status postępowania: zakończony rozstrzygnięty
okres składania ofert od piątek 2010-01-08 godz. 09:00 do poniedziałek 2010-01-18 godz. 10:00
data zakończenia: poniedziałek 2010-01-18 godz. 12:15
ostatnia aktualizacja: 2010-01-18 12:15
przetarg nieograniczony
status postępowania: zakończony rozstrzygnięty
okres składania ofert od piątek 2009-11-13 godz. 11:34 do czwartek 2009-12-31 godz. 17:00 poniedziałek 2009-12-28 godz. 10:00
data zakończenia: czwartek 2010-01-07 godz. 10:00
Świadczenie usług w zakresie wykonywania krajowego transportu drogowego osób w ramach regularnej komunikacji podmiejskiej...
ostatnia aktualizacja: 2010-01-07 10:00
przetarg nieograniczony
status postępowania: zakończony rozstrzygnięty
okres składania ofert od czwartek 2009-11-05 godz. 13:32 do czwartek 2009-12-31 godz. 17:00
data zakończenia: wtorek 2009-12-22 godz. 14:00
Świadczenie usług w zakresie wykonywania krajowego transportu drogowego osób w ramach regularnej komunikacji podmiejskiej na trasach...
ostatnia aktualizacja: 2009-12-22 14:00
przetarg nieograniczony
status postępowania: zakończony rozstrzygnięty
okres składania ofert od czwartek 2009-11-05 godz. 13:29 do czwartek 2009-12-31 godz. 17:00
data zakończenia: poniedziałek 2009-12-21 godz. 10:00
Świadczenie usług w zakresie wykonywania krajowego transportu drogowego osób w ramach regularnej komunikacji podmiejskiej na trasie Grabowiec – Toruń....
ostatnia aktualizacja: 2009-12-21 10:00
przetarg nieograniczony
status postępowania: zakończony rozstrzygnięty
okres składania ofert od wtorek 2009-11-24 godz. 14:20 do poniedziałek 2009-12-07 godz. 10:00
data zakończenia: czwartek 2009-12-10 godz. 12:30
Odbiór i wywóz niesegregowanych odpadów komunalnych z budynków administrowanych przez Zamawiającego położonych na terenie gminy Lubicz oraz z terenu składowiska odpadów w Nowej Wsi
ostatnia aktualizacja: 2009-12-10 12:30
przetarg nieograniczony
status postępowania: zakończony rozstrzygnięty
okres składania ofert od wtorek 2009-11-10 godz. 13:49 do czwartek 2009-12-31 godz. 17:00
data zakończenia: czwartek 2009-11-26 godz. 14:00
Selektywna zbiórka odpadów z 6 sołectw położonych na terenie gminy Lubicz.....
ostatnia aktualizacja: 2009-11-26 14:00
przetarg nieograniczony
status postępowania: zakończony rozstrzygnięty
okres składania ofert od wtorek 2009-10-20 godz. 15:05 do niedziela 2009-11-15 godz. 12:00
data zakończenia: poniedziałek 2009-11-16 godz. 08:00
Wykonanie robót drogowych na ul. Konwaliowej i Cichej w Lubiczu Dolnym oraz zjazdu w ulicę Kalinową w Krobii.
ostatnia aktualizacja: 2009-11-16 08:00
przetarg nieograniczony
status postępowania: zakończony rozstrzygnięty
okres składania ofert od wtorek 2009-10-13 godz. 16:37 do czwartek 2009-11-12 godz. 12:00
data zakończenia: piątek 2009-11-13 godz. 08:00
Przetarg nieograniczony na udzielenie kredytu długoterminowego. Wadium wymane Wartość przetargu powyżej 60 tys. EURO
ostatnia aktualizacja: 2009-11-13 08:00
przetarg nieograniczony
status postępowania: zakończony rozstrzygnięty
okres składania ofert od poniedziałek 2009-10-26 godz. 10:46 do środa 2009-11-11 godz. 12:00
data zakończenia: czwartek 2009-11-12 godz. 08:00
Sporządzanie operatów szacunkowych określających wartość nieruchomości położonych na terenie gminy Lubicz w okresie od dnia 02.01.2010 r. do dnia 31.12.2010 r. Możliwość składania ofert częściowych
ostatnia aktualizacja: 2009-11-12 08:00
przetarg nieograniczony
status postępowania: zakończony rozstrzygnięty
okres składania ofert od piątek 2009-10-16 godz. 14:39 do poniedziałek 2009-11-09 godz. 12:00
data zakończenia: wtorek 2009-11-10 godz. 08:00
Wykonanie robót drogowych polegających na budowie chodnika wzdłuż drogi gminnej Nr 100747C – lewa strona od km 0 + 262 do km 0 + 362, - powierzchnia chodnika 156,95m2, powierzchnia zjazdów 143,975 m2 w miejscowości Gronowo gm. Lubicz.
ostatnia aktualizacja: 2009-11-10 08:00
przetarg nieograniczony
status postępowania: zakończony rozstrzygnięty
okres składania ofert od czwartek 2009-10-22 godz. 14:00 do niedziela 2009-11-01 godz. 12:00
data zakończenia: poniedziałek 2009-11-02 godz. 08:00
ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG – odśnieżanie i zwalczanie śliskości zimowej (usuwanie skutków gołoledzi i oblodzenia nawierzchni) dróg gminnych na terenie Gminy Lubicz w sezonie 2009/2010 w rejonach.......
ostatnia aktualizacja: 2009-11-02 08:00
przetarg nieograniczony
status postępowania: zakończony rozstrzygnięty
okres składania ofert od wtorek 2009-09-22 godz. 14:37 do poniedziałek 2009-10-12 godz. 12:00
data zakończenia: wtorek 2009-10-13 godz. 08:00
Wykonanie robót drogowych polegających na remoncie chodnika przy ul. Toruńskiej na odcinku 267,0m o szerokości 1,70m, na odcinku 104,0m o szerokości 1,30m, łączna powierzchnia 761,54 m2.......
ostatnia aktualizacja: 2009-10-13 08:00
przetarg nieograniczony
status postępowania: zakończony rozstrzygnięty
okres składania ofert od sobota 2009-09-05 godz. 10:35 do niedziela 2009-10-11 godz. 12:00
data zakończenia: poniedziałek 2009-10-12 godz. 08:00
Wykonanie oświetlenia drogowego wraz z zapewnieniem finansowania wykonanych prac do końca roku 2016. Wadium wymane
ostatnia aktualizacja: 2009-10-12 08:00
przetarg nieograniczony
status postępowania: zakończony rozstrzygnięty
okres składania ofert od środa 2009-09-16 godz. 09:38 do wtorek 2009-10-06 godz. 12:00
data zakończenia: środa 2009-10-07 godz. 08:00
Wykonanie remontu jezdni dróg o nawierzchni gruntowej utwardzonej na terenie gminy Lubicz.....
ostatnia aktualizacja: 2009-10-07 08:00
przetarg nieograniczony
status postępowania: zakończony rozstrzygnięty
okres składania ofert od wtorek 2009-08-11 godz. 12:05 do wtorek 2009-09-22 godz. 12:00
data zakończenia: środa 2009-09-23 godz. 08:00
„Budowa miejsc rekreacji i wypoczynku – placów zabaw na terenie Gminy Lubicz”
ostatnia aktualizacja: 2009-09-23 08:00
przetarg nieograniczony
status postępowania: zakończony rozstrzygnięty
okres składania ofert od czwartek 2009-08-20 godz. 13:50 do niedziela 2009-09-20 godz. 12:00
data zakończenia: poniedziałek 2009-09-21 godz. 08:00
ostatnia aktualizacja: 2009-09-21 08:00
przetarg nieograniczony
status postępowania: zakończony rozstrzygnięty
okres składania ofert od poniedziałek 2009-08-31 godz. 14:15 do czwartek 2009-09-17 godz. 12:00
data zakończenia: piątek 2009-09-18 godz. 08:00
Dostawa wraz z montażem trybuny z min. ilością miejsc siedzących – 200. Konstrukcja trybuny: - stalowa ocynowana, podesty z kraty Vema. Siedziska wandaloodporne w kolorze niebieskim...
ostatnia aktualizacja: 2009-09-18 08:00
przetarg nieograniczony
status postępowania: zakończony rozstrzygnięty
okres składania ofert od wtorek 2009-08-11 godz. 13:37 do poniedziałek 2009-09-14 godz. 12:00
data zakończenia: wtorek 2009-09-15 godz. 08:00
Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni jezdni żwirowo-tłuczniowej drogi nr 100739C na odcinku od drogi powiatowej Nr 2009 w km 0+000 do drogi gminnej nr 100745C w km 1+350 – obręb Brzezinko na terenie gminy Lubicz....
ostatnia aktualizacja: 2009-09-15 08:00
przetarg nieograniczony
status postępowania: zakończony unieważniony
okres składania ofert od piątek 2009-08-07 godz. 13:03 do niedziela 2009-09-13 godz. 12:00
data zakończenia: poniedziałek 2009-09-14 godz. 08:00
Wykonanie remontu jezdni dróg o nawierzchni gruntowej utwardzonej na terenie gminy Lubicz........
ostatnia aktualizacja: 2009-09-14 08:00
przetarg nieograniczony
status postępowania: zakończony unieważniony
okres składania ofert od wtorek 2009-07-14 godz. 11:42 do środa 2009-08-26 godz. 12:00
data zakończenia: czwartek 2009-08-27 godz. 08:00
Dostawa wraz z montażem trybuny z min. ilością miejsc siedzących – 200. Konstrukcja trybuny: - stalowa ocynowana, podesty z kraty Vema. Siedziska wandaloodporne w kolorze niebieskim....
ostatnia aktualizacja: 2009-08-27 08:00
przetarg nieograniczony
status postępowania: zakończony rozstrzygnięty
okres składania ofert od czwartek 2009-08-13 godz. 11:23 do czwartek 2009-08-20 godz. 12:00
data zakończenia: piątek 2009-08-21 godz. 08:00
Wykonanie remontu nawierzchni bitumicznych (asfaltowych) przy użyciu mieszanki mineralno - asfaltowej zgodnie z technologią robót określoną w KNR 2 -31 tab. 1106 poz. 01 na drogach gminnych na terenie gminy Lubicz w obrębach Lubicz Dolny, Lubicz Górny, Mierzynek....
ostatnia aktualizacja: 2009-08-21 08:00
przetarg nieograniczony
status postępowania: zakończony rozstrzygnięty
okres składania ofert od środa 2009-08-05 godz. 10:12 do wtorek 2009-08-18 godz. 12:00
data zakończenia: środa 2009-08-19 godz. 08:00
Dostawa i montaż do Urzędu Gminy Lubicz (Lubicz Dolny, ul. Toruńska 21, II piętro) fabrycznie nowej centrali telefonicznej wg specyfikacji:
ostatnia aktualizacja: 2009-08-19 08:00
przetarg nieograniczony
status postępowania: zakończony rozstrzygnięty
okres składania ofert od wtorek 2009-07-21 godz. 14:39 do czwartek 2009-08-13 godz. 12:00
data zakończenia: piątek 2009-08-14 godz. 08:00
Budowa chodnika wzdłuż drogi krajowej nr 15 w Grębocinie o łącznej długość 681,97 m
ostatnia aktualizacja: 2009-08-14 08:00
przetarg nieograniczony
status postępowania: zakończony rozstrzygnięty
okres składania ofert od środa 2009-07-08 godz. 14:55 do środa 2009-08-05 godz. 12:00
data zakończenia: czwartek 2009-08-06 godz. 08:00
Wykonanie remontu dróg gminnych gruntowych przez ułożenie nawierzchni jezdni jednowarstwowej grubości 5cm z mieszanki mineralno-bitumicznej grysowo-żwirowej.......
ostatnia aktualizacja: 2009-08-06 08:00
przetarg nieograniczony
status postępowania: zakończony rozstrzygnięty
okres składania ofert od wtorek 2009-06-30 godz. 14:26 do niedziela 2009-08-02 godz. 12:00
data zakończenia: poniedziałek 2009-08-03 godz. 08:00
Wykonanie remontu drogi gminnej przez ułożenie na istniejącej jezdni asfaltowej nowej nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznej grysowo – żwirowej w ul. Alei Dębów w miejscowości Kopanino - gmina Lubicz....
ostatnia aktualizacja: 2009-08-03 08:00
przetarg nieograniczony
status postępowania: zakończony rozstrzygnięty
okres składania ofert od poniedziałek 2009-06-22 godz. 14:00 do czwartek 2009-07-23 godz. 12:00
data zakończenia: piątek 2009-07-24 godz. 08:00
Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem socjalnym przy Zespole Szkół Nr 2 w Grębocinie, ul. Szkolna 4, Gmina Lubicz
ostatnia aktualizacja: 2009-07-24 08:00
przetarg nieograniczony
status postępowania: zakończony rozstrzygnięty
okres składania ofert od poniedziałek 2009-05-11 godz. 13:22 do czwartek 2009-07-09 godz. 08:00
data zakończenia: piątek 2009-07-10 godz. 08:00
Wykonanie robót drogowych polegających na remoncie chodników przy ul. Toruńskiej przed Ośrodkiem Zdrowia i przed kościołem w m. Złotoria gm. Lubicz...
ostatnia aktualizacja: 2009-07-10 08:00
przetarg nieograniczony
status postępowania: zakończony rozstrzygnięty
okres składania ofert od czwartek 2009-05-21 godz. 13:02 do wtorek 2009-07-07 godz. 12:00
data zakończenia: środa 2009-07-08 godz. 08:00
Wykonanie remontu jezdni o nawierzchni gruntowej utwardzonej ulicy Leśnej droga nr 100863C na odcinku 650,0m od ul.Toruńskiej do ul. Lipowej w m. Złotoria gmina Lubicz.
ostatnia aktualizacja: 2009-07-08 08:00
przetarg nieograniczony
status postępowania: zakończony rozstrzygnięty
okres składania ofert od środa 2009-06-10 godz. 10:32 do poniedziałek 2009-07-06 godz. 12:00
data zakończenia: wtorek 2009-07-07 godz. 08:00
Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w budynku sali gimnastycznej (obiekt OSP ul. Toruńska 36 A) należącej do Szkoły Podstawowej w Lubiczu Dolnym wraz z wymianą parapetów zewnętrznych oraz obróbkami
ostatnia aktualizacja: 2009-07-07 08:00
przetarg nieograniczony
status postępowania: zakończony rozstrzygnięty
okres składania ofert od poniedziałek 2009-04-27 godz. 15:14 do piątek 2009-07-31 godz. 23:59
data zakończenia: wtorek 2009-06-23 godz. 08:41
- Dowóz dzieci i młodzieży na zajęcia szkolne realizowany na obszarze Gminy Lubicz zgodnie z ustalonymi obwodami szkolnymi, tj: do Zespołu Szkół Nr 2 w Grębocinie ul. Szkolna 4 z miejscowości: Gronowo, Brzeźno, Brzezinko, Młyniec Pierwszy, Młyniec Drugi, Rogowo, Rogówko; do Szkoły Podstawowej w Gronowie z miejscowości: Brzeźno, Brzezinko; do Zespołu Szkół Nr 1 w Lubiczu...
ostatnia aktualizacja: 2009-06-23 08:41
przetarg nieograniczony
status postępowania: zakończony rozstrzygnięty
okres składania ofert od czwartek 2009-05-21 godz. 13:10 do czwartek 2009-06-11 godz. 12:00
data zakończenia: piątek 2009-06-12 godz. 08:00
UBEZPIECZENIE MAJATKU I INTERESÓW GMINY LUBICZ WRAZ Z JEDNOSTKAMI ORGANIZACYJNYMI I INSTYTUCJAMI KULTURY
ostatnia aktualizacja: 2009-06-12 08:00
przetarg nieograniczony
status postępowania: zakończony rozstrzygnięty
okres składania ofert od czwartek 2009-05-14 godz. 09:22 do czwartek 2009-06-11 godz. 12:00
data zakończenia: piątek 2009-06-12 godz. 08:00
Wykonanie robót drogowych polegających na budowie II etapu chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 552 Różankowo – Lubicz na odcinku 760,0m ............
ostatnia aktualizacja: 2009-06-12 08:00
przetarg nieograniczony
status postępowania: zakończony rozstrzygnięty
okres składania ofert od piątek 2009-05-22 godz. 14:10 do piątek 2009-06-05 godz. 12:00
data zakończenia: wtorek 2009-05-19 godz. 08:00
ostatnia aktualizacja: 2009-05-22 14:10
przetarg nieograniczony
status postępowania: zakończony rozstrzygnięty
okres składania ofert od piątek 2009-04-24 godz. 14:02 do czwartek 2009-05-14 godz. 12:00
data zakończenia: piątek 2009-05-15 godz. 08:00
Wykonanie urządzenia drogi gminnej gruntowej utwardzonej ul. Szmaragdowej ........
ostatnia aktualizacja: 2009-05-15 08:00
przetarg nieograniczony
status postępowania: zakończony rozstrzygnięty
okres składania ofert od środa 2009-05-06 godz. 12:28 do środa 2009-05-13 godz. 12:00
data zakończenia: czwartek 2009-05-14 godz. 08:00
Zakup oleju napędowego oraz benzyny bezołowiowej 95
ostatnia aktualizacja: 2009-05-14 08:00
przetarg nieograniczony
status postępowania: zakończony rozstrzygnięty
okres składania ofert od poniedziałek 2009-03-16 godz. 11:40 do czwartek 2009-05-07 godz. 12:00
data zakończenia: piątek 2009-05-08 godz. 08:00
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót remontowych, których zakres określony jest w ślepym kosztorysie, przedmiarze robót.
ostatnia aktualizacja: 2009-05-08 08:00
przetarg nieograniczony
status postępowania: zakończony rozstrzygnięty
okres składania ofert od czwartek 2009-04-16 godz. 14:12 do środa 2009-05-06 godz. 12:00
data zakończenia: czwartek 2009-05-07 godz. 08:00
Wykonanie remontu jezdni o nawierzchni bitumicznej (asfaltowej) ulicy Owocowej............
ostatnia aktualizacja: 2009-05-07 08:00
przetarg nieograniczony
status postępowania: zakończony rozstrzygnięty
okres składania ofert od środa 2009-04-08 godz. 11:31 do niedziela 2009-05-03 godz. 12:00
data zakończenia: poniedziałek 2009-05-04 godz. 08:00
Opracowanie dokumentacji projektowo – wykonawczej dla oświetlenia drogowego....
ostatnia aktualizacja: 2009-05-04 08:00
zapytanie o cenę
status postępowania: zakończony rozstrzygnięty
data zakończenia: piątek 2009-04-17 godz. 10:50
Lubicz, dnia 16.04.2009 r. GP.341-2/09 Z A W I A D O M I E N I E O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Wykonywanie usług geodezyjnych". 1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2007 roku Nr 223 poz. 1655, ze zmianami)...
ostatnia aktualizacja: 2009-04-17 11:13
przetarg nieograniczony
status postępowania: zakończony rozstrzygnięty
okres składania ofert od wtorek 2009-04-07 godz. 12:35 do wtorek 2009-04-14 godz. 12:00
data zakończenia: środa 2009-04-15 godz. 08:00
ZAKUP UŻYWANEGO ŚREDNIEGO SAMOCHODU POŻARNICZEGO DLA JEDNOSTKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ TJ. OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ ZŁOTORIA Z PRZEZNACZENIEM NA CELE OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ
ostatnia aktualizacja: 2009-04-15 08:00
przetarg nieograniczony
status postępowania: zakończony rozstrzygnięty
okres składania ofert od poniedziałek 2009-03-09 godz. 13:23 do środa 2009-04-01 godz. 12:00
data zakończenia: czwartek 2009-04-02 godz. 08:00
Budowa kanalizacji deszczowo- drenażowej w ul. Cichej w Lubiczu Dolnym gmina Lubicz– zgodnie z projektem budowlanym.......
ostatnia aktualizacja: 2009-04-02 08:00
przetarg nieograniczony
status postępowania: zakończony rozstrzygnięty
okres składania ofert od środa 2009-03-11 godz. 12:53 do czwartek 2009-03-19 godz. 12:00
data zakończenia: piątek 2009-03-20 godz. 08:00
Okresowa kontrola przewodów kominowych-dymowych, spalinowych i wentylacyjnych oraz usuwanie zanieczyszczeń z przewodów dymowych i spalinowych w budynkach komunalnych......
ostatnia aktualizacja: 2009-03-20 08:00
przetarg nieograniczony
status postępowania: zakończony rozstrzygnięty
okres składania ofert od wtorek 2009-03-03 godz. 15:25 do niedziela 2009-03-15 godz. 08:00
data zakończenia: niedziela 2009-03-15 godz. 08:00
Dostawa fabrycznie nowego sprzętu komputerowego.
ostatnia aktualizacja: 2009-03-15 08:00
przetarg nieograniczony
status postępowania: zakończony rozstrzygnięty
okres składania ofert od czwartek 2009-02-12 godz. 13:58 do czwartek 2009-03-05 godz. 12:00
data zakończenia: piątek 2009-03-06 godz. 08:00
Remont dróg gminnych o nawierzchniach gruntowych i gruntowych ulepszonych.....
ostatnia aktualizacja: 2009-03-06 08:00
przetarg nieograniczony
status postępowania: zakończony rozstrzygnięty
okres składania ofert od piątek 2009-02-06 godz. 10:23 do niedziela 2009-03-01 godz. 12:00
data zakończenia: poniedziałek 2009-03-02 godz. 08:00
Sporządzenie projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lubicz wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
ostatnia aktualizacja: 2009-03-02 08:00
przetarg nieograniczony
status postępowania: zakończony rozstrzygnięty
okres składania ofert od środa 2009-02-04 godz. 11:17 do środa 2009-02-25 godz. 12:00
data zakończenia: czwartek 2009-02-26 godz. 08:00
Opracowanie dokumentacji projektowo – wykonawczej dla modernizacji drogi gminnej Nr 100810 C – ulica Widokowa w Lubiczu Górnym....
ostatnia aktualizacja: 2009-02-26 08:00
przetarg nieograniczony
status postępowania: zakończony rozstrzygnięty
okres składania ofert od środa 2009-02-04 godz. 11:22 do środa 2009-02-18 godz. 12:00
data zakończenia: czwartek 2009-02-19 godz. 08:00
Opracowanie dokumentacji projektowo – wykonawczej dla budowy chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 2035 w Jedwabnie....
ostatnia aktualizacja: 2009-02-19 08:00
przetarg nieograniczony
status postępowania: zakończony rozstrzygnięty
okres składania ofert od poniedziałek 2009-01-12 godz. 07:51 do czwartek 2009-02-05 godz. 12:00
data zakończenia: piątek 2009-02-06 godz. 08:00
Wykonanie oświetlenia ulicznego, zgodnie z opracowanymi projektami budowlanymi.....
ostatnia aktualizacja: 2009-02-06 08:00
przetarg nieograniczony
status postępowania: zakończony rozstrzygnięty
okres składania ofert od środa 2009-01-14 godz. 08:06 do środa 2009-01-28 godz. 12:00
data zakończenia: czwartek 2009-01-29 godz. 08:00
Zakup i dostawa lekkiego oleju opałowego dla Zespołu Szkół nr 2 w Grębocinie.
ostatnia aktualizacja: 2009-01-29 08:00
przetarg nieograniczony
status postępowania: zakończony unieważniony
okres składania ofert od wtorek 2008-12-09 godz. 08:53 do środa 2009-01-07 godz. 12:00
data zakończenia: czwartek 2009-01-08 godz. 08:00
Dostawa wozu strażackiego
ostatnia aktualizacja: 2009-01-08 08:00
zapytanie o cenę
status postępowania: zakończony rozstrzygnięty
data zakończenia: sobota 2008-12-20 godz. 08:00
ostatnia aktualizacja: 2008-12-20 08:00
przetarg nieograniczony
status postępowania: zakończony rozstrzygnięty
okres składania ofert od piątek 2008-12-12 godz. 11:04 do środa 2008-12-17 godz. 12:00
data zakończenia: czwartek 2008-12-18 godz. 08:00
Zakup energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia drogowego, oświetlenia klatek schodowych w budynkach komunalnych oraz zużycia w budynkach administrowanych przez Zamawiającego na terenie całej gm. Lubicz....
ostatnia aktualizacja: 2008-12-18 08:00
przetarg nieograniczony
status postępowania: zakończony rozstrzygnięty
okres składania ofert od poniedziałek 2008-11-17 godz. 13:15 do czwartek 2008-12-11 godz. 12:00
data zakończenia: piątek 2008-12-12 godz. 08:00
Udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 1.500.000 PLN (kod CPV 66113000-5) na sfinansowanie spłaty przypadających na 2008 rok wcześniej zaciągnietych pożyczek i kredytów. Oprocentowanie na bazie stawki WIBOR 1 M plus marża banku i prowizja. Zabezpieczenie kredytu weksel In blanco.
ostatnia aktualizacja: 2008-12-12 08:00
przetarg nieograniczony
status postępowania: zakończony rozstrzygnięty
okres składania ofert od piątek 2008-10-24 godz. 11:01 do środa 2008-12-10 godz. 12:00
data zakończenia: czwartek 2008-12-11 godz. 08:00
Wykonanie urządzenia drogi gminnej gruntowej utwardzonej ul. Szmaragdowej....
ostatnia aktualizacja: 2008-12-11 08:00
przetarg nieograniczony
status postępowania: zakończony rozstrzygnięty
okres składania ofert od środa 2008-10-08 godz. 13:45 do wtorek 2008-12-09 godz. 12:00
data zakończenia: wtorek 2008-12-09 godz. 08:00
Świadczenie usług w zakresie wykonywania krajowego transportu drogowego osób w ramach regularnej komunikacji podmiejskiej na trasach...
ostatnia aktualizacja: 2008-12-09 08:00
przetarg nieograniczony
status postępowania: zakończony unieważniony
okres składania ofert od wtorek 2008-11-25 godz. 10:19 do poniedziałek 2008-12-08 godz. 12:00
data zakończenia: wtorek 2008-12-09 godz. 08:00
Zakup energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia drogowego, oświetlenia klatek schodowych w budynkach komunalnych....
ostatnia aktualizacja: 2008-12-09 08:00
zapytanie o cenę
status postępowania: zakończony rozstrzygnięty
data zakończenia: piątek 2008-11-28 godz. 08:00
Możliwość składania ofert częściowych
ostatnia aktualizacja: 2008-11-28 08:00
przetarg nieograniczony
status postępowania: zakończony unieważniony
okres składania ofert od piątek 2008-11-14 godz. 13:20 do poniedziałek 2008-11-24 godz. 12:00
data zakończenia: wtorek 2008-11-25 godz. 08:00
Zakup energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia drogowego, oświetlenia klatek schodowych w budynkach komunalnych oraz zużycia w budynkach administrowanych przez Zamawiającego na terenie całej gm. Lubicz....
ostatnia aktualizacja: 2008-11-25 08:00
przetarg nieograniczony
status postępowania: zakończony rozstrzygnięty
okres składania ofert od środa 2008-10-22 godz. 12:15 do czwartek 2008-11-20 godz. 12:00
data zakończenia: piątek 2008-11-21 godz. 08:00
Świadczenie usług inspektora nadzoru, doradztwo techniczne i kosztorysowanie dla inwestycji przygotowywanych i wykonywanych przez Referat Promocji i Rozwoju Urzędu Gminy Lubicz.
ostatnia aktualizacja: 2008-11-21 08:00
przetarg nieograniczony
status postępowania: zakończony rozstrzygnięty
okres składania ofert od czwartek 2008-10-23 godz. 10:55 do czwartek 2008-11-13 godz. 12:00
data zakończenia: piątek 2008-11-14 godz. 08:00
Wykonanie oświetlenia ulicznego, zgodnie z opracowanym projektem budowlanym...
ostatnia aktualizacja: 2008-11-14 08:00
przetarg nieograniczony
status postępowania: zakończony rozstrzygnięty
okres składania ofert od wtorek 2008-10-14 godz. 08:21 do niedziela 2008-11-09 godz. 12:00
data zakończenia: poniedziałek 2008-11-10 godz. 08:00
Wykonanie oświetlenia ulicznego, zgodnie z opracowanymi projektami budowlanymi...
ostatnia aktualizacja: 2008-11-10 08:00
przetarg nieograniczony
status postępowania: zakończony rozstrzygnięty
okres składania ofert od piątek 2008-10-17 godz. 08:15 do poniedziałek 2008-10-27 godz. 12:00
data zakończenia: wtorek 2008-10-28 godz. 08:00
Zimowe utrzymanie dróg – usuwanie skutków zawiei i zamieci śnieżnych na drogach gminnych na terenie Gminy Lubicz w sezonie 2008/2009
ostatnia aktualizacja: 2008-10-28 08:00
przetarg nieograniczony
status postępowania: zakończony rozstrzygnięty
okres składania ofert od poniedziałek 2008-09-15 godz. 14:51 do wtorek 2008-10-07 godz. 12:00
data zakończenia: środa 2008-10-08 godz. 08:00
Wykonanie oświetlenia ulicznego, zgodnie z opracowanymi projektami budowlanymi....
ostatnia aktualizacja: 2008-10-08 08:00
przetarg nieograniczony
status postępowania: zakończony rozstrzygnięty
okres składania ofert od poniedziałek 2008-09-15 godz. 14:38 do poniedziałek 2008-10-06 godz. 12:00
data zakończenia: wtorek 2008-10-07 godz. 08:00
Naprawa zniszczonej nawierzchni jezdni w pasie dróg gruntowych utwardzonych....
ostatnia aktualizacja: 2008-10-07 08:00
przetarg nieograniczony
status postępowania: zakończony unieważniony
okres składania ofert od wtorek 2008-08-12 godz. 15:21 do niedziela 2008-10-05 godz. 12:00
data zakończenia: poniedziałek 2008-10-06 godz. 08:00
Świadczenie usług w zakresie wykonywania krajowego transportu drogowego osób w ramach regularnej komunikacji podmiejskiej na trasach...
ostatnia aktualizacja: 2008-10-06 08:00
przetarg nieograniczony
status postępowania: zakończony rozstrzygnięty
okres składania ofert od poniedziałek 2008-09-01 godz. 13:15 do wtorek 2008-09-23 godz. 12:00
data zakończenia: środa 2008-09-24 godz. 08:00
Odbiór i wywóz posegregowanych odpadów opakowaniowych z 6 sołectw położonych na terenie gminny Lubicz.
ostatnia aktualizacja: 2008-09-24 08:00
przetarg nieograniczony
status postępowania: zakończony rozstrzygnięty
okres składania ofert od czwartek 2008-08-28 godz. 10:00 do poniedziałek 2008-09-15 godz. 12:00
data zakończenia: wtorek 2008-09-16 godz. 08:00
Dostawa sprzętu komputerowego dla Urzędu Gminy Lubicz
ostatnia aktualizacja: 2008-09-16 08:00
przetarg nieograniczony
status postępowania: zakończony rozstrzygnięty
okres składania ofert od poniedziałek 2008-09-01 godz. 13:05 do poniedziałek 2008-09-08 godz. 12:00
data zakończenia: wtorek 2008-09-09 godz. 08:00
Opracowanie dokumentacji projektowo – wykonawczej dla budowy zjazdu publicznego z drogi wojewódzkiej Nr 657
ostatnia aktualizacja: 2008-09-09 08:00
przetarg nieograniczony
status postępowania: zakończony rozstrzygnięty
okres składania ofert od czwartek 2008-07-03 godz. 14:30 do niedziela 2008-08-10 godz. 14:30
data zakończenia: wtorek 2008-07-29 godz. 08:00
Przetarg nieograniczony na budowę boisk sportowych w Grębocinie ul. Szkolna 4 w ramach programu "Moje boisko -Orlik 2012" Wadium wymane Wartość przetargu powyżej 60 tys. EURO
ostatnia aktualizacja: 2008-07-29 08:00
przetarg nieograniczony
status postępowania: zakończony rozstrzygnięty
okres składania ofert od wtorek 2008-07-08 godz. 10:40 do poniedziałek 2008-07-28 godz. 12:00
data zakończenia: wtorek 2008-07-29 godz. 08:00
Naprawa zniszczonej nawierzchni jezdni w pasie drogi gruntowej utwardzonej nr 100764 C ul. Osiedlowa na dz. nr 127/3; 132/5; 133/9 i 143/1 w Krobii na odcinku 620,0m o szerokości 5,0m polegającą na ułożeniu podbudowy z tłucznia kamiennego fr.16-31,5mm o grubości 8,0 cm oraz dwukrotnego powierzchniowego utrwalenia emulsją kationową K1/70 z posypaniem grysami
ostatnia aktualizacja: 2008-07-29 08:00
przetarg nieograniczony
status postępowania: zakończony rozstrzygnięty unieważniony
okres składania ofert od czwartek 2008-06-19 godz. 14:00 do niedziela 2008-07-27 godz. 12:00
data zakończenia: poniedziałek 2008-07-28 godz. 08:00
Przedmiotem zamowienia jest świadczenie usług inspektora nadzoru, doradztwo techniczne i kosztorysowanie dla inwestycji przygotowywanych i wykonywanych przez Urząd Gminy Lubicz Referat Promocji i Rozwoju w branżach: konstrukcyjno-budowlanej, cieplowniczej i sanitarnej, elektrycznej, drogowej. Możliwość składania ofert częściowych
ostatnia aktualizacja: 2008-07-29 08:00
przetarg nieograniczony
status postępowania: zakończony rozstrzygnięty
okres składania ofert od czwartek 2008-07-03 godz. 12:11 do piątek 2008-08-15 godz. 12:11
data zakończenia: poniedziałek 2008-07-21 godz. 08:00
Dostawa sprzętu komputerowego oraz programów dla Urzędu Gminy Lubicz CPV 302
ostatnia aktualizacja: 2008-07-21 08:00
przetarg nieograniczony
status postępowania: zakończony rozstrzygnięty
okres składania ofert od czwartek 2008-06-26 godz. 13:56 do środa 2008-07-16 godz. 12:00
data zakończenia: czwartek 2008-07-17 godz. 08:00
Remont nawierzchni jezdni z frezowiny oraz naprawa poboczy...
ostatnia aktualizacja: 2008-07-17 08:00
przetarg nieograniczony
status postępowania: zakończony rozstrzygnięty
okres składania ofert od środa 2008-07-02 godz. 07:59 do poniedziałek 2008-07-14 godz. 12:00
data zakończenia: wtorek 2008-07-15 godz. 08:00
Dostawa fabrycznie nowej kserokopiarki laserowej z nieruchomą szybą...
ostatnia aktualizacja: 2008-07-15 08:00
przetarg nieograniczony
status postępowania: zakończony rozstrzygnięty
okres składania ofert od poniedziałek 2008-06-16 godz. 11:31 do poniedziałek 2008-06-30 godz. 12:00
data zakończenia: wtorek 2008-07-01 godz. 08:00
Opracowanie dokumentacji projektowo – wykonawczej dla budowy chodnika wzdłuż drogi krajowej Nr 15, ul. Kowalewska w Grębocinie....
ostatnia aktualizacja: 2008-07-01 08:00
przetarg nieograniczony
status postępowania: zakończony rozstrzygnięty
okres składania ofert od środa 2008-06-04 godz. 14:23 do poniedziałek 2008-06-23 godz. 12:00
data zakończenia: wtorek 2008-06-24 godz. 08:00
Przebudowa dróg gminnych publicznych przez ułożenie nawierzchni jezdni jednowarstwowej grubości 5cm z mieszanki mineralno-bitumicznej grysowej
ostatnia aktualizacja: 2008-06-24 08:00
przetarg nieograniczony
status postępowania: zakończony rozstrzygnięty
okres składania ofert od piątek 2008-05-23 godz. 14:45 do czwartek 2008-06-12 godz. 12:00
data zakończenia: piątek 2008-06-13 godz. 08:00
Przebudowa nawierzchni jezdni w pasie drogi gruntowej utwardzonej nr 100714C ul. Nad Strugą na dz. nr 406/65 i 403/12 w Grębocinie na odcinku 363,0m
ostatnia aktualizacja: 2008-06-13 08:00
przetarg nieograniczony
status postępowania: zakończony rozstrzygnięty
okres składania ofert od wtorek 2008-04-15 godz. 14:09 do środa 2008-08-06 godz. 17:00
data zakończenia: poniedziałek 2008-05-05 godz. 08:00
Remont w m. Grabowiec na terenie gminy Lubicz drogi o nawierzchni gruntowej i gruntowej ulepszonej
ostatnia aktualizacja: 2008-05-05 08:00
przetarg nieograniczony
status postępowania: zakończony rozstrzygnięty
okres składania ofert od wtorek 2008-03-11 godz. 09:17 do poniedziałek 2008-06-30 godz. 17:00
data zakończenia: czwartek 2008-04-24 godz. 08:00
Opracowanie dokumentacji projektowo – wykonawczej dla kontenerowej oczyszczalni ścieków we wsi Gronówko
ostatnia aktualizacja: 2008-04-24 08:00
przetarg nieograniczony
status postępowania: zakończony rozstrzygnięty
okres składania ofert od czwartek 2008-04-03 godz. 15:03 do niedziela 2008-06-01 godz. 10:00
data zakończenia: piątek 2008-04-18 godz. 08:00
Część I Komputer biurowy (kod CPV 30231300-0) – szt. 5 Drukarka laserowa (kod CPV 30233231-9) – szt. 1 Skaner z automatycznym podajnikiem (kod CPV 30216110-0) – szt. 1 Skaner (kod CPV 30216110-0) – szt. 1 Monitor LCD (kod CPV 30231250-4) – szt. 3 Dyskietki (kod CPV 30217320-2) – 250 szt. Dysk (kod CPV 30233171-0) – szt. 1 UPS (kod CPV 3020000-1) – szt. 1 Część II...
ostatnia aktualizacja: 2008-04-18 08:00
przetarg nieograniczony
status postępowania: zakończony unieważniony
okres składania ofert od piątek 2008-02-29 godz. 08:45 do poniedziałek 2008-06-30 godz. 17:00
data zakończenia: wtorek 2008-03-11 godz. 08:00
Opracowanie dokumentacji projektowo – wykonawczej dla budowy chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 654- ul. Pomorska w Złotorii...
ostatnia aktualizacja: 2008-03-11 08:00
przetarg nieograniczony
status postępowania: zakończony unieważniony
okres składania ofert od piątek 2008-02-29 godz. 08:40 do poniedziałek 2008-06-30 godz. 17:00
data zakończenia: poniedziałek 2008-03-10 godz. 08:00
Opracowanie dokumentacji projektowo – wykonawczej dla budowy chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 657, ul. Komunalna w Lubiczu Górnym
ostatnia aktualizacja: 2008-03-10 08:00
przetarg nieograniczony
status postępowania: zakończony rozstrzygnięty
okres składania ofert od piątek 2008-01-25 godz. 13:01 do piątek 2008-05-16 godz. 17:00
data zakończenia: piątek 2008-02-15 godz. 08:00
Remont dróg gminnych o nawierzchniach gruntowych i gruntowych ulepszonych...
ostatnia aktualizacja: 2008-02-15 08:00
przetarg nieograniczony
status postępowania: zakończony rozstrzygnięty
okres składania ofert od piątek 2008-01-25 godz. 13:05 do środa 2008-05-14 godz. 17:00
data zakończenia: czwartek 2008-02-07 godz. 08:00
Dostawa mieszanki wapienno-żwirowej kruszywa łamanego 0/31,5A mm w ilości 3500 t i żużla paleniskowego w ilości 2000 t.
ostatnia aktualizacja: 2008-02-07 08:00
przetarg nieograniczony
status postępowania: zakończony rozstrzygnięty
okres składania ofert od piątek 2008-01-18 godz. 12:40 do środa 2008-04-30 godz. 17:00
data zakończenia: poniedziałek 2008-02-04 godz. 08:00
Wykonanie remontu nawierzchni bitumicznych (asfaltowych) przy użyciu mieszanki mineralno - asfaltowej....
ostatnia aktualizacja: 2008-02-04 08:00
przetarg nieograniczony
status postępowania: zakończony rozstrzygnięty
okres składania ofert od poniedziałek 2008-01-14 godz. 09:41 do środa 2008-05-14 godz. 17:00
data zakończenia: piątek 2008-02-01 godz. 08:00
Wywóz odpadów komunalnych z pojemników kielichowych o poj. 1,3 m3...
ostatnia aktualizacja: 2008-02-01 08:00
zapytanie o cenę
status postępowania: zakończony rozstrzygnięty
data zakończenia: poniedziałek 2007-12-17 godz. 15:30
Możliwość składania ofert częściowych
ostatnia aktualizacja: 2007-12-17 15:30
zapytanie o cenę
status postępowania: zakończony rozstrzygnięty
data zakończenia: poniedziałek 2007-12-10 godz. 15:30
Możliwość składania ofert częściowych
ostatnia aktualizacja: 2007-12-10 15:30
przetarg nieograniczony
status postępowania: zakończony rozstrzygnięty
okres składania ofert od poniedziałek 2007-11-19 godz. 09:13 do piątek 2008-02-01 godz. 16:20
data zakończenia: środa 2007-11-28 godz. 08:00
Świadczenie usług na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób w ramach regularnej komunikacji podmiejskiej na trasie........
ostatnia aktualizacja: 2007-11-28 08:00
przetarg nieograniczony
status postępowania: zakończony rozstrzygnięty
okres składania ofert od czwartek 2007-10-18 godz. 13:01 do poniedziałek 2007-12-31 godz. 16:20
data zakończenia: piątek 2007-11-23 godz. 08:00
Świadczenie usług na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób w ramach regularnej komunikacji podmiejskiej na trasach....
ostatnia aktualizacja: 2007-11-23 08:00
przetarg nieograniczony
status postępowania: zakończony rozstrzygnięty
okres składania ofert od wtorek 2007-10-16 godz. 08:05 do poniedziałek 2007-12-31 godz. 16:20
data zakończenia: środa 2007-11-07 godz. 08:00
Wykonanie przebudowy – remontu nawierzchni betonowej zjazdu z ul. Piaskowej w ul. Paderewskiego w Lubiczu Górnym w technologii ułożenia nawierzchni z masy mineralno-bitumicznej gr.5cm
ostatnia aktualizacja: 2007-11-07 08:00
przetarg nieograniczony
status postępowania: zakończony rozstrzygnięty
okres składania ofert od piątek 2007-10-05 godz. 13:16 do sobota 2007-12-15 godz. 17:00
data zakończenia: piątek 2007-10-26 godz. 08:00
Wykonanie przebudowy jezdni gruntowej utwardzonej tłuczniem i pospółka drogową przy użyciu mieszanki mineralno – asfaltowej – grysowej gr. 3- 5cm
ostatnia aktualizacja: 2007-10-26 08:00
przetarg nieograniczony
status postępowania: zakończony rozstrzygnięty
okres składania ofert od piątek 2007-09-28 godz. 14:36 do piątek 2007-11-30 godz. 16:20
data zakończenia: wtorek 2007-10-16 godz. 08:00
ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG – odśnieżanie i zwalczanie śliskości zimowej (usuwanie skutków gołoledzi i oblodzenia nawierzchni) dróg gminnych.....
ostatnia aktualizacja: 2007-10-16 08:00
przetarg nieograniczony
status postępowania: zakończony rozstrzygnięty
okres składania ofert od poniedziałek 2007-09-17 godz. 08:37 do czwartek 2007-11-01 godz. 12:00
data zakończenia: poniedziałek 2007-10-08 godz. 08:00
Wykonanie urządzenia drogi gminnej gruntowej utwardzonej zgodnie z technologią robót określoną w kosztorysie ofertowym
ostatnia aktualizacja: 2007-10-08 08:00
przetarg nieograniczony
status postępowania: zakończony unieważniony
okres składania ofert od czwartek 2007-09-20 godz. 13:00 do wtorek 2007-11-20 godz. 16:00
data zakończenia: wtorek 2007-10-02 godz. 08:00
Opracowanie koncepcji lokalizacyjnej chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej Nr 654 – ul. Pomorska w Złotori
ostatnia aktualizacja: 2007-10-02 08:00
przetarg nieograniczony
status postępowania: zakończony unieważniony
okres składania ofert od czwartek 2007-09-20 godz. 13:00 do wtorek 2007-11-20 godz. 16:00
data zakończenia: wtorek 2007-10-02 godz. 08:00
Opracowanie koncepcji lokalizacyjnej chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej Nr 657 – ul. Komunalna w Lubiczu Górny
ostatnia aktualizacja: 2007-10-02 08:00
przetarg nieograniczony
status postępowania: zakończony unieważniony
okres składania ofert od czwartek 2007-09-20 godz. 13:00 do wtorek 2007-11-20 godz. 16:00
data zakończenia: wtorek 2007-10-02 godz. 08:00
Opracowanie dokumentacji projektowo – wykonawczej dla budowy chodnika wzdłuż drogi krajowej nr 15, ul. Kowalewska w Grębocinie
ostatnia aktualizacja: 2007-10-02 08:00
przetarg nieograniczony
status postępowania: zakończony rozstrzygnięty
okres składania ofert od wtorek 2007-08-14 godz. 11:10 do piątek 2007-11-30 godz. 15:00
data zakończenia: wtorek 2007-09-18 godz. 08:00
Udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 4.100.000 PLN (kod CPV 66130000-0), z tego: - na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Lubicz na 2007r. – 2.243.700 PLN, - na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów – 1.856.300 PLN. Oprocentowanie na bazie stawki WIBOR 1 M plus marża banku i prowizja. Zabezpieczenie kredytu – weksel In blanco.
ostatnia aktualizacja: 2007-09-18 08:00
przetarg nieograniczony
status postępowania: zakończony rozstrzygnięty
okres składania ofert od środa 2007-08-29 godz. 13:46 do niedziela 2007-10-14 godz. 10:15
data zakończenia: poniedziałek 2007-09-17 godz. 13:30
Opracowanie dokumentacji projektowo – wykonawczych dla przyzagrodowych oczyszczalni ścieków na terenie sołectwa Gronowo (wsie Gronówko, Gronowo) w prognozowanej ilości 19 szt.......
ostatnia aktualizacja: 2007-09-17 13:30
przetarg nieograniczony
status postępowania: zakończony unieważniony
okres składania ofert od środa 2007-08-29 godz. 08:50 do sobota 2007-10-13 godz. 10:15
data zakończenia: czwartek 2007-09-13 godz. 08:00
Opracowanie koncepcji lokalizacyjnej chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej Nr 657 – ul. Komunalna w Lubiczu Górnym z uzyskaniem pozytywnych opinii właściwego zarządcy drogi, właściwych jednostek uzgadniających oraz uzyskanie zgód wszystkich właścicieli gruntów, na których realizowana będzie budowa chodnika
ostatnia aktualizacja: 2007-09-13 08:00
przetarg nieograniczony
status postępowania: zakończony unieważniony
okres składania ofert od środa 2007-08-29 godz. 08:50 do sobota 2007-10-13 godz. 12:00
data zakończenia: czwartek 2007-09-13 godz. 08:00
Opracowanie dokumentacji projektowo – wykonawczej dla budowy chodnika wzdłuż drogi krajowej nr 15, ul. Kowalewska w Grębocinie, zgodnie z przedstawioną sytuacją na załączonej mapie poglądowej stanowiącej załącznik nr 1 do SIWZ.
ostatnia aktualizacja: 2007-09-13 08:00
przetarg nieograniczony
status postępowania: zakończony unieważniony
okres składania ofert od środa 2007-08-29 godz. 09:41 do sobota 2007-10-13 godz. 11:15
data zakończenia: czwartek 2007-09-13 godz. 08:00
Opracowanie koncepcji lokalizacyjnej chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej Nr 654 – ul. Pomorska w Złotorii z uzyskaniem pozytywnych opinii właściwego zarządcy drogi, właściwych jednostek uzgadniających oraz uzyskanie zgód wszystkich właścicieli gruntów, na których realizowana będzie budowa chodnika.
ostatnia aktualizacja: 2007-09-13 08:00
przetarg nieograniczony
status postępowania: zakończony rozstrzygnięty
okres składania ofert od poniedziałek 2007-07-09 godz. 12:30 do wtorek 2007-08-14 godz. 10:00
data zakończenia: piątek 2007-08-24 godz. 07:52
Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wymiana okien zespolonych na okna z PCV rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne i jednodzielne, obsadzane na dyblach stalowych, jednokolorowe Wartość przetargu powyżej 60 tys. EURO
ostatnia aktualizacja: 2007-08-24 07:52
przetarg nieograniczony
status postępowania: zakończony rozstrzygnięty
okres składania ofert od środa 2007-06-27 godz. 13:00 do środa 2007-07-11 godz. 12:00
data zakończenia: czwartek 2007-07-12 godz. 08:00
Przedmiotem niniejszego zamówienia jest: „Dostawa sprzętu komputerowego oraz programów dla Urzędu Gminy Lubicz” Część I Komputer biurowy (kod CPV 30231300-0) – (szt. 5) Drukarka laserowa (kod CPV 30233231-9) – szt. 1 Część II Program Adobe Acrobat Standard 7.0 – licencja na 1 stanowisko łącznie z nośnikiem (kod CPV 30241600-6) Część III Licencja na...
ostatnia aktualizacja: 2007-07-12 08:00

Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Intranet

Zaloguj się

Urząd Gminy Lubicz

Lubicz Dolny, ul. Toruńska 21, 87-162 Lubicz

Dane kontaktowe

tel. (56) 621-21-00, (56) 621-21-01
fax (56) 621-21-20

Godziny urzędowania

poniedziałek, środa, czwartek: 7:00 - 15:00,

wtorek: 7:00 - 18:00

piątek: 7:00 - 14:00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 3290913
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-06-18 16:19

Stopka strony