ZMIANY  W  PLANIE  DOCHODÓW 
BUDŹETU  GMINY  LUBICZ  NA 2005R.

załącznik nr 1                                                    
do zarządzenia  Nr FIN 0152-21/05                      
Wójta  Gminy Lubicz z dn. 24 sierpnia 2005r.

 

 

 

Stan na
dzień:08-08-05

Stan na
dzień:24-08-05

Zmiana

 

 

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

 

 

Ogółem

Ogółem

Ogółem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

801

 

Oświata i wychowanie

387 745,00

 

388 930,00

 

1 185,00

 

 

 

80101

 

Szkoły podstawowe

339 745,00

340 930,00

1 185,00

 

 

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
realizację własnych zadań bieżących gmin ( związków
gmin)

4 737,00

5 922,00

1 185,00

 

dotacja z budż.państwa na dofinans. kosztów wyprawki 
(podręczniki) dla pierwszoklasistów szkół podst.

4 737,00

5 922,00

1 185,00

 

1 185,00

 

Razem

31 119 537,00

31 120 722,00

 

 

Strona:

1

 

 

Raport sporządzono w programie Budzet Pro 2002, www.nowoczesnagmina.pl