ZMIANY  W  PLANIE  DOCHODÓW 
BUDŹETU  GMINY  LUBICZ  NA 2005R.

załącznik nr 1                                                    
do zarządzenia  Nr FIN 0152-19/05                      
Wójta Gminy Lubicz z dn. 8 sierpnia 2005r.

 

 

 

Stan na
dzień:15-07-05

Stan na
dzień:08-08-05

Zmiana

 

 

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

 

 

Ogółem

Ogółem

Ogółem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

852

 

Pomoc społeczna

4 085 370,00

 

4 019 670,00

 

-65 700,00

 

 

 

85214

 

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe

441 700,00

376 000,00

-65 700,00

 

 

 

 

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
realizację własnych zadań bieżących gmin ( związków
gmin)

271 700,00

206 000,00

-65 700,00

 

-65 700,00

 

Razem

31 185 237,00

31 119 537,00

 

 

Strona:

1

 

 

Raport sporządzono w programie Budzet Pro 2002, www.nowoczesnagmina.pl