Biuletyn Informacji Publicznej
URZĄD GMINY LUBICZ

Wyszukiwarka

Odnośniki

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.lubicz.pl

Treść strony


Ogłoszenie o wyborze - Pełnienie funkcji inspektora nadzoru

 • Metryka

  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2019-01-10 08:32

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-01-10 08:31
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2019-01-10 08:32

PROPOZYCJA WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY NA TRANSPORT

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Woźniak
   data publikacji: 2018-12-31 12:25

Metryka

 • opublikował: Dorota Woźniak
  data publikacji: 2018-12-31 12:24


ZAPYTANIE OFERTOWE - Pełnienie funkcji inspektora nadzoru

 • Metryka

  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2018-12-21 15:04

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-12-21 15:03


ORG.0002.16.2018                                                                                                   

 Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.)

Informuję o:

 

IV sesję Rady Gminy Lubicz dnia 28 grudnia 2018 r. (piątek) o godz. 10.30 w sali nr 4 Urzędu Gminy Lubicz z proponowanym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji Rady Gminy

 1. stwierdzenie quorum
 2. zgłaszanie spraw do porządku.

2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy.

3. Informacja wójta z wykonania uchwał oraz działalności między sesjami

4. Informacja przewodniczących komisji o pracach komisji między sesjami.

5. Informacja przewodniczącego rady o działalności między sesjami.

6. Przyjęcie sprawozdania z konsultacji przeprowadzonych z mieszkańcami sołectw gminy Lubicz dotyczących zmian w statutach sołectw.

7. Podjęcie uchwał:

a) w sprawie dopłaty do odbiorców wody i usług kanalizacyjnych

b) o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubicz

c) o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubicz na 2018 rok.

d) w sprawie zmiany Statutu Gminy Lubicz

e) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia statutów sołectw Gminy Lubicz

f) w sprawie wyborów sołtysów i rad sołeckich w sołectwach gminy Lubicz

g) w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023

h) w sprawie przyjęcia programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc Gminy w zakresie dożywiania” na lata 2019 - 2023

i) w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do udzielenia nieodpłatnego wsparcia w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023

j) w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXVII/488/2017 Rady Gminy Lubicz z dnia 22 września 2017 r.

k) w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Złotoria

l) w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Lubicz Górny

ł) w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Lubicz Górny

m) w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Lubicz Górny

n) w sprawie pozytywnego rozpatrzenia wniosku o zmianę planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 150/5 i 150/6 położonych w miejscowości Mierzynek

o) w sprawie pozytywnego rozpatrzenia wniosku o poprawę bezpieczeństwa na ul. Aleja Dębów w miejscowości Kopanino

p) w sprawie nadania nazwy ulicy „Promienna” w miejscowości Grębocin

8. Informacja o zgłoszonych żądaniach, o których mowa w art. 36 ust. 1-3 i ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j.: Dz. U. z 2015 r., poz. 199), i wydanych decyzjach, o których mowa w ust. 6 i 7 w/w ustawy, obejmująca okres od dnia 01.01.2018 r. do dnia 30.11.2018 r. 

9. Przedstawienie interpelacji, zapytań i wniosków składanych przewodniczącemu rady gminy.

10. Zakończenie obrad.                                                                                  

 

                                                                                                              Z poważaniem

                                                                                                     Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                                          Zbigniew Barcikowski

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-12-21 14:00


PROPOZYCJA WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - zakup i dostawa świeżych wyrobów ciastkarskich i ciast

 • Metryka

  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2018-12-19 12:24

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-12-19 12:23


PROPOZYCJA WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY.- usługa cateringowa

 • Metryka

  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2018-12-19 12:22

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-12-19 12:21


PROPOZYCJA WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - zakup różnych artykułów spożywczych

 • Metryka

  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2018-12-19 12:17

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-12-19 12:15


PROPOZYCJA WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - zakup produktów zwierzęcych, mięsa i produktów mięsnych

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-12-19 12:00


OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI - EA/511.5-14/15/PG

 • Metryka

  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2018-12-14 15:52

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-12-14 15:52OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI - EA/511.5-13/15/PG

 • Metryka

  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2018-12-14 15:51
  • zmodyfikował: Administrator Systemu
   ostatnia modyfikacja: 2018-12-14 15:52

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-12-14 15:51

Uprzejmie informujemy, iż posiedzenie komisji połączonych Rady Gminy Lubicz odbędzie się w środę, 19 grudnia br., o godz. 10.00 w sali nr 4 Urzędu Gminy.


Konkurs na stanowisko Specjalisty ds. pozyskiwania funduszy strukturalnych UE w Referacie Promocji i Rozwoju Urzędu Gminy Lubicz

 • Metryka

  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2018-12-13 14:38
 • Metryka

  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2018-12-13 14:38

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-12-13 14:38


Konkurs na stanowisko Podinspektora w Referacie Organizacyjnym (stanowisko ds. obsługi sekretariatu wójta) Urzędu Gminy Lubicz

 • Metryka

  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2018-12-13 14:38
 • Metryka

  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2018-12-13 14:38

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-12-13 14:38


Konkurs na stanowisko – Inspektora stanowisko ds. marketingu i reklamy w Referacie Promocji i Rozwoju Urzędu Gminy Lubicz

 • Metryka

  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2018-12-13 14:38
 • Metryka

  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2018-12-13 14:38

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-12-13 14:38


Informacja o nagrodach i wyróżnieniach przyznanych za wyniki sportowe osiągnięte w roku 2018.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-12-14 08:30


ZAPYTANIE OFERTOWE - środki czystości

 • Metryka

  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2018-12-11 16:36

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-12-11 16:35
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2018-12-11 16:36


OGŁOSZENIE DOOŚ-WDŚ.420.16.2018.IG/mko.26

 • Metryka

  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2018-12-11 11:06

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-12-11 11:05


ZAPYTANIE OFERTOWE - Zakup i dostawę artykułów żywnościowych dla Przedszkola Publicznego "Chatka Puchatka" w Lubiczu Górnym

 • Metryka

  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2018-12-06 15:14
  • zmodyfikował: Administrator Systemu
   ostatnia modyfikacja: 2018-12-07 08:35

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-12-06 15:13ZAPYTANIE OFERTOWE - świadczenie usług cateringowych

 • Metryka

  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2018-12-05 15:28

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-12-05 15:27


ZAPYTANIE OFERTOWE - nieregularny transport osób

 • Metryka

  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2018-12-05 15:27

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-12-05 15:26


ZAPYTANIE OFERTOWE - artykuły spożywcze

 • Metryka

  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2018-12-05 15:25

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-12-05 15:24


ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU ZAPYTANIA OFERTOWEGO ORG.2600.6.2018.SA

dot. zapytania o przedstawienie oferty na prowadzenie przeglądów i serwisu kotłowni gazowej w budynkach Urzędu Gminy przy ul. Toruńskiej 21 i 24 od

1 stycznia 2019r. do 31 grudnia 2021r.

Z uwagi na błędy w opisie przedmiotu zamówienia, nieuwzględniające wymogu producenta w zakresie serwisowania kotłów gazowych, informuje o unieważnieniu przedmiotowego zapytania ofertowego.

                                                          Lubicz Dolny, dnia 05.12.2018r.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-12-05 15:21


KONSULTACJE SPOŁECZNE W SPRAWIE ZMIAN W STATUTACH SOŁECTW GMINY LUBICZ

Podstawa prawna: Uchwała  Rady Gminy Lubicz Nr II/14/18  z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami dotyczących zmian w statutach sołectw gminy Lubicz. 
Cel: zasięgnięcie opinii, propozycji, uwag mieszkańców.
Zakres- sołectwa: Brzezinko, Brzeźno, Grębocin, Grabowiec, Gronowo, Mierzynek, Krobia, Rogówko, Rogowo, Młyniec Pierwszy, Młyniec Drugi, Nowa Wieś, Kopanino, Złotoria, Lubicz Górny, Lubicz Dolny, Jedwabno.
Termin:  od 30 listopada 2018r. do 10 grudnia 2018 r.
Forma: opinie, propozycje, uwagi, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej (biurorady@lubicz.pl).
Sposób upublicznienia informacji o konsultacji: bip gminy Lubicz, strona internetowa, tablice sołeckie.
Osoba odpowiedzialna: Inspektor ds. Obsługi Organów gminy w Referacie Organizacyjnym Urzędu Gminy Lubicz p. 25.
Wyjaśnień udziela osoba j.w. 
 Zał. Projekt Uchwały    

    
 z up.Wójta    
Teresa Gryciuk 
 Sekretarz Gminy

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-11-30 12:39
 • Metryka

  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2018-11-30 12:42

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-11-30 12:40


Informacja o wynikach naboru na stanowisko Referenta w Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół i Przedszkoli w Lubiczu

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Woźniak
   data publikacji: 2018-11-16 14:22

Metryka

 • opublikował: Dorota Woźniak
  data publikacji: 2018-11-16 14:21
 • zmodyfikował: Dorota Woźniak
  ostatnia modyfikacja: 2018-11-16 14:23


ZMIANA OGŁOSZENIA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU CIĘŻAROWEGO W DRODZE LICYTACJI USTNEJ.

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Woźniak
   data publikacji: 2018-11-14 11:04

Metryka

 • opublikował: Dorota Woźniak
  data publikacji: 2018-11-14 11:04


POSTANOWIENIE KOMISARZA WYBORCZEGO w TORUNIU z dnia 8 listopada 2018 r. w sprawie zwołania pierwszej sesji nowo wybranej Rady Gminy Lubicz

 • Metryka

  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2018-11-10 10:27

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-11-10 10:27


Propozycja Wyboru Najkorzystniejszej oferty

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Woźniak
   data publikacji: 2018-11-07 09:38

Metryka

 • opublikował: Dorota Woźniak
  data publikacji: 2018-11-07 09:36


OGŁOSZENIE - WÓJT GMINY LUBICZ OGŁASZA I PRZETARG NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU CIĘŻAROWEGO W DRODZE LICYTACJI USTNEJ

 • Metryka

  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2018-11-05 14:31

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-11-05 14:30


PROPOZYCJA WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - świadczenie usług pocztowych poza terenem gminy

 • Metryka

  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2018-10-31 13:56

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-10-31 13:55
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2018-10-31 13:56


Informacja

Kujawsko-Pomorski Oddział Regionalny Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
informuje, że w związku z naborami wniosków na operacje typu:

1.    Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej (poddziałanie 6.2)
2.    Inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej (poddziałanie 5.1) 

organizuje spotkanie informacyjne/ konsultacje dla potencjalnych Wnioskodawców tego typu operacji.
Spotkanie odbędzie się w siedzibie Kujawsko-Pomorskiego 
Oddziału Regionalnego ARiMR w Toruniu, przy ul. Dąbrowskiego 4
w piątek 9 listopada 2018
w godz. 9.00-13.00

W trakcie spotkania pracownicy Biura Wsparcia Inwestycyjnego udzielać będą informacji dotyczących zasad przyznawania pomocy, sposobu wypełniania wniosku oraz biznesplanu, a także koniecznych załączników.
Niniejsze spotkania i konsultacje mają na celu spowodowanie złożenia jak największej ilości kompletnych i dobrze przygotowanych wniosków.
Nabór wniosków na operacje typu „Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej” rozpoczął się 15 października i trwać będzie do 13 listopada br.

Nabór wniosków na operacje typu „Inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej” odbędzie się w terminie od  5 listopada do 4 grudnia br.

Zapraszamy 

Pracownicy Biura Wsparcia Inwestycyjnego
Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Regionalnego 
ARiMR w Toruniu

Ze względów organizacyjnych prosimy o zgłaszanie chęci uczestnictwa w spotkaniu na adres e-mail: kujawsko_pomorski@arimr.gov.pl do dnia 07.11.2018 r.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-10-30 07:59


Zaproszenie do złożenia ofert - System transmisji i rejestracji obrad Rady Gminy oraz elektroniczny system głosowania

 • Metryka

  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2018-10-17 15:11
 • Metryka

  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2018-10-17 15:11
 • Metryka

  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2018-10-17 15:11
 • Metryka

  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2018-10-23 16:25

Metryka

 • data wytworzenia: 2018-10-17
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-10-17 15:06


ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT na realizację zamówienia „Zakup oraz dostawa wybranych gatunków drzew na teren działki nr geod. 115 - obręb Kopanino, Gmina Lubicz”.

 • Metryka

  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2018-10-25 13:37

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-10-25 13:36


ZAPYTANIE OFERTOWE - na prowadzenie przeglądów i serwisu kotłowni gazowych w budynkach Urzędu Gminy Lubicz

 • Metryka

  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2018-10-19 11:44

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-10-19 11:44


OGŁOSZENIEPROPOZYCJA WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - świadczenie usług pocztowych w granicach administracyjnych gminy Lubicz

PROPOZYCJA WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 1. W celu udzielenia zamówienia, którego przedmiotem jest świadczenie usług pocztowych w granicach administracyjnych gminy Lubicz dla Urzędu Gminy Lubicz

w 2019 r. dnia 01.10.2018 r. przeprowadzono rozeznanie cenowe poprzez zaproszenie do udziału w postępowaniu i ogłoszenie zapytania ofertowego w BIP Urzędu Gminy Lubicz.

 1. W odpowiedzi na powyższe w terminie do 15.10.2018r. zgłosił się 1 wykonawca.
 2. Uzasadnienie wybory najkorzystniejszej oferty

Najkorzystniejszą ofertę i jedyną  przedstawiła Spółdzielnia Socjalna „ Lubiczanka”

ul. Toruńska 24, 87-162 Lubicz

Wobec powyższego proponuję podpisanie umowy na świadczenie usług pocztowych w granicach administracyjnych gminy Lubicz dla Urzędu Gminy Lubicz w 2019 r.

ze Spółdzielnią Socjalną „Lubiczanka” ul. Toruńska 24 , 87-162 Lubicz .

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-10-18 07:24


PROPOZYCJA WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - świadczenie usług pocztowych poza terenem gminy

PROPOZYCJA WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 1. W celu udzielenia zamówienia, którego przedmiotem jest świadczenie usług pocztowych poza terenem gminy  dla Urzędu Gminy Lubicz w 2019 r dnia 01.10.2018 r. przeprowadzono rozeznanie cenowe poprzez zaproszenie do udziału w postępowaniu i ogłoszenie zapytania ofertowego w BIP Urzędu Gminy Lubicz.
 2. W odpowiedzi na powyższe w terminie do 15.10.2018 r. nie zgłosił się żaden wykonawca.
 3. Uzasadnienie

Wobec powyższego postępowanie zostaje unieważnione.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-10-18 07:19


Informacja Wójta Gminy Lubicz w sprawie wsparcia finansowego Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa na 2018 r.

 • Metryka

  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2018-10-26 13:22

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-10-26 13:19


OGŁOSZENIE

Ogłoszenie podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli publicznych i niepublicznych oraz statystycznej liczby uczniów w przedszkolu publicznym na terenie Gminy Lubicz, obowiązującej od 1 listopada 2018 r.

 

Wójt Gminy Lubicz, na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 roku o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2203) ogłasza, co następuje:
      
1. Podstawowa roczna kwota dotacji (100%) od listopada 2018 roku na jednego ucznia, dla przedszkoli publicznych wynosi: 9 113,24 zł. W związku z powyższym miesięczna podstawowa kwota wynosi: 759,44 zł;

2. Statystyczna liczba uczniów w przedszkolu publicznym wynosi: 138,33

- według na dzień 30 września 2017 roku (SIO): 138 x 2/3 = 92

- według stanu na dzień 30 września 2018 roku (SIO): 139 x 1/3 = 46,33

Ponadto informuje, że miesięczna kwota dotacji  wynosi:

a) dla przedszkoli niepublicznych 75% -  569,58 zł;

b) dla niepublicznych punktów przedszkolnych 40% -  303,78 zł.

  Marek Olszewski  

Wójt Gminy Lubicz

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-10-18 07:15


    ORG.0002.12.2018                                                
                                                                           
 Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.)
Informuję o:
LII sesji Rady Gminy Lubicz, która odbędzie się dnia 19 października 2018 r. (piątek) o godz. 12.00 w sali nr 4 Urzędu Gminy Lubicz z proponowanym porządkiem obrad: 
1. Otwarcie sesji Rady Gminy
   a) stwierdzenie quorum
   b) zgłaszanie spraw do porządku. 
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy.
3. Podjęcie uchwał:
   a) w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie przez Gminę Lubicz do projektu partnerskiego pn. „EU-geniusz w świecie 3D” w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020 współfinansowanej z EFS, złożonego w ramach konkursu nr RPKP.10.02.02-IŻ.00-04-177/18 w ramach Poddziałania 10.2.2 Kształcenie ogólne
   b) o zmianie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Lubicz Dolny
   c) w sprawie uchylenia uchwały Nr XVIII/206/2016 Rady Gminy Lubicz z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Lubicz Górny i Krobia
   d) w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Złotoria
   e) o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubicz
   f) o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubicz na 2018 rok.
4. Składanie interpelacji. 
5. Wnioski i zapytania.
6. Zakończenie obrad.

                                                                                             
Z poważaniem               
Przewodnicząca Rady Gminy Lubicz 
Hanna Anzel                


  Sprawdzanie spisu wyborców

    Zgodnie z art. 36 § 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy, spis wyborców sporządzony dla wyborów samorządowych zarządzonych na dzień 21.10.2018 jest udostępniany do wglądu w dniach od 1do 15 października 2018 r. w godzinach pracy urzędu w budynku Urzędu Gminy Lubicz przy ul. Toruńskiej 24  -  I piętro pokój nr 6.

  Każdy z wyborców może sprawdzić, czy został uwzględniony w spisie wyborców. Udostępnienie spisu wyborców następuje na pisemny wniosek wyborcy złożony na formularzu przewidzianym w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 grudnia 2014 (Dz.U. z 2015, poz. 5) w sprawie spisu wyborców.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-10-02 09:01


ZAPYTANIE OFERTOWE - świadczenie usług pocztowych w granicach administracyjnych gminy Lubicz


ZAPYTANIE OFERTOWE - świadczenie usług pocztowych poza teren gminy Lubicz


Zapytanie ofertowe - Wykonanie kontenera sanitarno-szatniowego

 • Metryka

  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2018-09-12 09:35

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-09-12 09:34


    ORG.0002.10.2018                                                

                                                                          

 Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.)

Informuję o:

L  sesji Rady Gminy Lubicz, która odbędzie się dnia 7 września 2018 r. (piątek) o godz. 12.00 w sali nr 4 Urzędu Gminy Lubicz z proponowanym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji Rady Gminy

 1. stwierdzenie quorum
 2. zgłaszanie spraw do porządku.

2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy.

3. Informacja wójta z wykonania uchwał Rady oraz działalności między sesjami.

4. Informacja przewodniczącego Rady o działalności między sesjami.

5. Podjęcie uchwał:

a) w sprawie Statutu Gminy Lubicz

b) w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej

c) w sprawie trybu i zasad przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Lubicz

d) w sprawie ustalenia na terenie gminy Lubicz maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych dla poszczególnych rodzajów oraz maksymalnej liczby zezwoleń przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży jak i poza miejscem sprzedaży

e) w sprawie zasad usytuowania na terenie gminy Lubicz miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych

f) w sprawie ograniczenia na terenie gminy Lubicz godzin nocnej sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży

g) w sprawie wprowadzenia odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie gminy Lubicz

h) w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Nowa Wieś

i) w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Złotoria

j) w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Złotoria

k) w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Złotoria

l) w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Krobia, Lubicz Górny i Mierzynek

ł) w sprawie przyjęcia do realizacji wniosku o dofinansowanie projektu pod nazwą „Klub Wsparcia Seniora w Kopaninie”

m) w sprawie dofinansowania w 2018 roku programu polityki zdrowotnej pn ,,Kujawsko-Pomorski Program Badań Przesiewowych w Kierunku Tętniaka Aorty Brzusznej”

n) w sprawie przystąpienia do „Programu Wykrywania Zakażeń WZW B i C w Województwie Kujawsko-Pomorskim ” na terenie Gminy Lubicz

o) w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018”

p) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie współdziałania Gminy Lubicz z Gminą Obrowo przy realizacji zadania inwestycyjnego pn."Zaprojektowanie i przebudowa drogi gminnej Kopanino-Obory"

            r) o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubicz

            s) o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubicz na 2018 rok.

6. Składanie interpelacji.

7. Wnioski i zapytania.

8. Zakończenie obrad.  

  Z poważaniem              

Przewodnicząca Rady Gminy Lubicz

 Hanna Anzel              

 

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-08-31 14:05


WYNIKI OTWARTEGO KONKURSU OFERT DLA KLUBÓW SPORTOWYCH NA DOFINANSOWANIE ZADANIA W RAMACH WSPIERANIA ROZWOJU PIŁKI RĘCZNEJ W GMINIE LUBICZ

1.  Dotację w wysokości  61.000,00 zł  przyznano Gminnemu Uczniowskiemu  Klubowi  Sportowemu  „Drwęca Novar” na  zadanie pt.                „Prowadzenie szkolenia oraz udział w zawodach sportowych w zakresie piłki ręcznej”
                                                                                                                                                                          Lubicz Dolny, 27 sierpnia 2018 r.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-08-27 14:18


ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY„Dowóz uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Lubicz do szkół w Toruniu wraz z opieką w roku szkolnym 2018/2019”

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Woźniak
   data publikacji: 2018-08-22 12:22

Metryka

 • opublikował: Dorota Woźniak
  data publikacji: 2018-08-22 12:21


Informacja po otwarciu ofert na „Dowóz uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Lubicz do szkół w Toruniu wraz z opieką w roku szkolnym 2018/2019”

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Woźniak
   data publikacji: 2018-08-16 14:36

Metryka

 • opublikował: Dorota Woźniak
  data publikacji: 2018-08-16 14:35


OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY - sprzęt dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych

 • Metryka

  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2018-08-07 18:04

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-08-07 18:04


Ogłoszenie o zamówieniu „Dowóz uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Lubicz do szkół w Toruniu wraz z opieką w roku szkolnym 2018/2019”

Metryka

 • opublikował: Dorota Woźniak
  data publikacji: 2018-08-07 12:28
 • zmodyfikował: Dorota Woźniak
  ostatnia modyfikacja: 2018-08-07 12:29


INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY na „Dowóz uczniów autystycznych z terenu gminy Lubicz do Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego „Tęcza” w Toruniu

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Woźniak
   data publikacji: 2018-08-07 12:28

Metryka

 • opublikował: Dorota Woźniak
  data publikacji: 2018-08-07 12:27


Informacja

Uprzejmie informujemy, że dyżur przewodniczącej Rady Gminy Hanny Anzel został przeniesiony z piątku (10.08) na wtorek (7.08), na godz. od 10.00 do 15.00. Natomiast w czwartek (9.08) pani przewodnicząca będzie przyjmować w świetlicy środowiskowej w Grębocinie w godz. od 16.00 do 18.00.  
 

Metryka

 • opublikował: Dorota Woźniak
  data publikacji: 2018-08-06 09:24
 • zmodyfikował: Dorota Woźniak
  ostatnia modyfikacja: 2018-08-06 09:24


Zapytanie ofertowe dot. dobudowy garażu

Metryka

 • opublikował: Dorota Woźniak
  data publikacji: 2018-08-03 08:04


Otwarty konkurs ofert dla klubów sportowych na dofinansowanie zadania w ramach wspierania rozwoju piłki ręcznej w Gminie Lubicz

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Woźniak
   data publikacji: 2018-07-31 12:17

Metryka

 • opublikował: Dorota Woźniak
  data publikacji: 2018-07-31 12:17


Zapytanie ofertowe na sprzęt dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych.

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Woźniak
   data publikacji: 2018-07-25 13:58

Metryka

 • opublikował: Dorota Woźniak
  data publikacji: 2018-07-25 13:58


Ogłoszenie o zamówieniu na „Dowóz uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Lubicz do szkół w Toruniu wraz z opieką w roku szkolnym 2018/2019”

Metryka

 • opublikował: Dorota Woźniak
  data publikacji: 2018-07-25 07:49


Ogłoszenie o zamówieniu na „Dowóz uczniów autystycznych z terenu gminy Lubicz do Ośrodka Rewalidacyjno – Wychowawczego „Tęcza” w Toruniu wraz z opieką w roku szkolnym 2018/2019”

Metryka

 • opublikował: Dorota Woźniak
  data publikacji: 2018-07-25 07:35


K O M U N I K A T


         Z dniem 1 lipca 2018r. Gmina Lubicz oraz gminne jednostki organizacyjne dokonujące zakupów w imieniu i na rzecz Gminy Lubicz, w rozliczeniach z kontrahentami stosują mechanizm podzielonej płatności (split payment), na podstawie art.108a ust.1- 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2017r., poz.1221 z późn.zm.).
Mechanizm podzielonej płatności dotyczy wyłącznie podmiotów będących czynnymi podatnikami podatku VAT.
Zapłata w ramach podzielonej płatności VAT będzie mogła odbywać się od 1 lipca 2018 r. wyłącznie na rachunek bankowy, do którego Bank przyjmującego przelew prowadzi rachunek VAT. Zatem na wystawianych fakturach na rzecz JST, kontrahenci muszą pod rygorem odrzucenia przelewu wskazywać od 1 lipca 2018 r. rachunek bankowy z otwartym rachunkiem VAT. Podanie rachunku bankowego „prywatnego” uniemożliwi JST zapłatę za fakturę, a kontrahenta narazi na opóźnienie w otrzymaniu przelewu. 

Z modelu podzielonej płatności zostali wyłączeni konsumenci i kontrahenci jednostek samorządu terytorialnego będący przedsiębiorcami lecz korzystającymi ze zwolnienia z art.43 oraz z uwagi na obrót – art. 113 ustawy o VAT. 
Przy dokonywaniu płatności na rzecz podmiotów nie będących czynnymi podatnikami VAT lub na rzecz osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej, Gmina nie stosuje mechanizmu podzielonej płatności, realizując zapłatę na zasadach obowiązujących przed 1 lipca 2018r.
Z modelu podzielonej płatności wyłączone są między innymi faktury wystawiane na rzecz mieszkańców w ramach gospodarki komunalnej.


                                                                                                      Skarbnik Gminy Lubicz
                                                                                                          Grażyna Dąbrowska
 

Metryka

 • opublikował: Dorota Woźniak
  data publikacji: 2018-07-06 07:00


Ogłoszenie o wyborze - Pełnienia funkcji inspektora nadzoru na UPORZĄDKOWANIE GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ W ZŁOTORII, GMINA LUBICZ

 • Metryka

  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2018-06-27 14:37

drukuj (Ogłoszenie o wyborze - Pełnienia funkcji inspektora nadzoru na UPORZĄDKOWANIE GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ W ZŁOTORII, GMINA LUBICZ)

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-06-27 14:36


Propozycja wyboru najkorzystniejszej oferty - usługi cateringowe

 • Metryka

  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2018-06-27 14:33

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-06-27 14:33


Zbiórka publiczna na budowę pomnika Ofiar Zbrodni Pomorskiej 1939

W Toruniu ma stanąć Pomnik Ofiar Zbrodni Pomorskiej 1939 r. W związku z tym marszałek województwa i przewodniczący sejmiku zwracają się o wsparcie finansowe inicjatywy. Szczegółowe informacje oraz numer konta podajemy w załączonym piśmie.


Zapytanie ofertowe - wykonanie diagnozy problemów społecznych i zagrożeń społecznych na terenie gminy Lubicz.

 • Metryka

  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2018-06-26 15:29

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-06-26 15:25


ZAPYTANIE OFERTOWE - Pełnienia funkcji inspektora nadzoru na UPORZĄDKOWANIE GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ W ZŁOTORII, GMINA LUBICZ

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-06-18 10:25


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Pełnienie funkcji inspektora nadzoru na Urządzenie przestrzeni publicznej w Lubiczu Górnym.

 • Metryka

  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2018-06-13 09:48

drukuj (Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Pełnienie funkcji inspektora nadzoru na Urządzenie przestrzeni publicznej w Lubiczu Górnym.)

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-06-13 09:48


Ponowne zapytanie ofertowe na świadczenie usług cateringowych na potrzeby organizacji spotkań i imprez kulturalno – integracyjnych w gminie Lubicz w roku 2018.

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Woźniak
   data publikacji: 2018-06-07 14:31

Metryka

 • opublikował: Dorota Woźniak
  data publikacji: 2018-06-07 14:31


ZAPYTANIE OFERTOWE - Pełnienia funkcji inspektora nadzoru

 • Metryka

  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2018-06-05 13:56
 • Metryka

  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2018-06-05 13:56

drukuj (ZAPYTANIE OFERTOWE - Pełnienia funkcji inspektora nadzoru)

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-06-05 13:52


ZAPYTANIE OFERTOWE - Zakup i dostawę artykułów żywnościowych dla Przedszkola Publicznego "Chatka Puchatka" w Lubiczu Górnym

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Woźniak
   data publikacji: 2018-06-06 12:29
  • zmodyfikował: Administrator Systemu
   ostatnia modyfikacja: 2018-06-08 09:50

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-06-05 12:19


Zapytanie ofertowe - usługa cateringowa - nie rozstrzygnięte

 • Metryka

  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2018-05-29 08:46

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-05-29 08:45


ORG.0002.6.2018                                                

                                                                        

 Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 ze zm.)

informuję o:

XLVI sesji Rady Gminy Lubicz, która odbędzie się dnia 24 maja 2018 r. (czwartek) o godz. 9.00  w sali nr 4 Urzędu Gminy Lubicz z proponowanym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji Rady Gminy

 1. stwierdzenie quorum
 2. zgłaszanie spraw do porządku.

2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy oraz z sesji nadzwyczajnej Rady Gminy z dnia 20 kwietnia 2018 r.

3. Informacja wójta z wykonania uchwał Rady oraz działalności między sesjami.

4. Informacja przewodniczącego Rady o działalności między sesjami.

5. Przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2017.

6. Zapoznanie radnych z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej dotyczącą przedłożonego przez Wójta Gminy Lubicz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za rok 2017 wraz z informacją o stanie mienia Gminy.

7. Przedstawienie opinii komisji stałych dotyczących sprawozdania z wykonania budżetu.

8. Dyskusja nad sprawozdaniem z wykonania budżetu.

9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Lubicz za rok 2017.

10. Przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium.

11. Zapoznanie radnych z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej dotyczącą wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium.

12. Dyskusja nad wnioskiem Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium.

13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Lubicz z tytułu wykonania budżetu za rok 2017.

14. Podjęcie uchwał:

a)  w sprawie zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej z budżetu Gminy Lubicz

na dofinansowanie zakupu, montażu i uruchomienia źródła ciepła na terenie Gminy Lubicz

b)w sprawie wynajmu nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Grębocin

c)w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości położonej w miejscowości Lubicz Górny

d) w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Nowa Wieś

e) w sprawie udzielenia dotacji w 2018 r. na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

f) w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Programu Współpracy Gminy Lubicz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2017

g) w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018”

h) w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, warunków dopuszczalności pomocy publicznej oraz wskazania organu lub osób uprawnionych do udzielania tych ulg

i) o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubicz

j) o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubicz na 2017 rok.

15. Składanie interpelacji.

16. Wnioski i zapytania.

17. Zakończenie obrad.  

Z poważaniem         

Hanna Anzel          

Przewodniczący Rady Gminy 

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-05-21 14:21


ZAPYTANIE OFERTOWE - świadczenie usług cateringowych

 • Metryka

  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2018-05-18 14:12

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-05-18 14:11


Wybór Najkorzystniejszej oferty - wykonanie kompleksowej usługi z zakresu mycia i czyszczenia elewacji budynku Urzędu Gminy

 • Metryka

  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2018-05-09 21:02

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-05-09 21:02


OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - sprzęt komputerowy i oprogramowanie

 • Metryka

  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2018-04-25 17:19

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-04-25 17:18


Ogłoszenie podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli publicznych i niepublicznych oraz statystycznej liczby uczniów w przedszkolach publicznych na terenie Gminy Lubicz, obowiązującej od 1 kwietnia 2018 r.

 

Wójt Gminy Lubicz, na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 roku o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2203) ogłasza, co następuje:
      
1. Podstawowa roczna kwota dotacji (100%) od kwietnia 2018 roku na jednego ucznia, dla przedszkoli niepublicznych wynosi: 9 086,57 zł. 
W związku z powyższym miesięczna podstawowa kwota wynosi 757,21 zł;

2. Statystyczna liczba uczniów w przedszkolu publicznym na dzień 30 września 2017 roku (SIO) wynosi: 138. 

Ponadto informuje, że miesięczna kwota dotacji  wynosi:

a) dla przedszkoli niepublicznych 75% -  567,91 zł;

b) dla niepublicznych punktów przedszkolnych 40% -  302,88 zł.

  Marek Olszewski  

Wójt Gminy Lubicz

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-04-20 14:12
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2018-04-20 14:13


ORG.0002.4.2018  

Na podstawie art. 20 ust. 3  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 ze zm.)

                                                          zwołuję :                                   

XLIV sesję nadzwyczajną Rady Gminy Lubicz, która odbędzie się dnia 20 kwietnia 2018 r.  (piątek) o godz. 9.00 w sali nr 4 Urzędu Gminy Lubicz z proponowanym porządkiem obrad:               

1. Otwarcie obrad sesji Rady Gminy oraz stwierdzenie quorum.

2. Podjęcie uchwał:

 1. o zmianie uchwały w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Lubicz na lata 2016-2023
 2. b) o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubicz
 3. c) o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubicz na 2018 rok

3.  Zakończenie obrad.  

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-02-21 11:33
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2018-04-16 10:09


ZAPYTANIE OFERTOWE - mycie i malowanie elewacji budynku Urzędu Gminy Lubicz

 • Metryka

  • data wytworzenia: 2018-04-24
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2018-04-24 11:17
 • Metryka

  • data wytworzenia: 2018-04-24
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2018-04-24 11:17
 • Metryka

  • data wytworzenia: 2018-04-24
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2018-04-24 11:17

Metryka

 • data wytworzenia: 2018-04-24
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-04-24 11:13


ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERT - sprzęt komputerowy i oprogramowanie

 • Metryka

  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2018-04-13 10:42
 • Metryka

  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2018-04-13 10:42

drukuj (ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERT - sprzęt komputerowy i oprogramowanie)

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-04-13 10:42


Wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego.

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Woźniak
   data publikacji: 2018-04-16 07:21

Metryka

 • opublikował: Dorota Woźniak
  data publikacji: 2018-04-16 07:21


 Informacja o unieważnieniu otwartego konkursu ofert

wprowadzonego zarządzeniem Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubiczu            
z dnia 23.02.2018r. nr 0012.1.2018r. 
na powierzenie realizacji zadania pn. „Prowadzenie placówki wsparcia dziennego dla dzieci                
i młodzieży z gminy Lubicz na rok 2018”. 


Ogłoszenie o nie wybraniu żadnego Wykonawcy i unieważnieniu zapytania ofertowego ROŚ.271.3.2018.

Lubicz Dolny, 2018.03.26.

Wójt Gminy Lubicz informuje, że na zapytanie ofertowe ROŚ.271.3.2018. dotyczące systemu monitoringu jakości powietrza na terenie Gminy Lubicz w wyznaczonym terminie złożono
6 ofert.

Wójt Gminy Lubicz informuje o nie wybraniu żadnego Wykonawcy i o unieważnieniu zapytania ofertowego j.w. bez podania przyczyny. Unieważnienie odbywa się zgodnie z zapisem zawartym w punkcie VIII zapytania ofertowego „Zamawiający zastrzega sobie prawo do nie wybrania żadnego Wykonawcy lub  unieważnienia niniejszego postępowania bez podania przyczyny”.

WÓJT        

Marek Olszewski

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-03-29 12:04
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2018-03-29 12:06


Ogłoszenie o naborze – opiekunka środowiskowa

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubiczu ogłasza publiczny nabór ofert na stanowisko pomocnicze i obsługi – opiekunka środowiskowa


Informacja  dla oferentów (dot. zapytania ofertowego ROŚ.271.3.2018)

Uprzejmie informujemy, że wskazany w zapytaniu ofertowym  ROŚ.271.3.2018 nr faksu został zmieniony, oferty można kierować na nr 56 621 21 20.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-03-20 09:44


ZAPYTANIE OFERTOWE - System monitoringu jakości powietrza na terenie Gminy Lubicz

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-03-16 09:14


Unieważnienie zapytania

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Woźniak
   data publikacji: 2018-03-26 14:50

Metryka

 • opublikował: Dorota Woźniak
  data publikacji: 2018-03-26 14:50

Zapytanie ofertowe na wykonanie mycia i czyszczenia elewacji budynku Urzędu Gminy Lubicz

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Woźniak
   data publikacji: 2018-03-14 12:01

Metryka

 • opublikował: Dorota Woźniak
  data publikacji: 2018-03-14 12:01


WYNIKI OTWARTEGO KONKURSU OFERT DLA KLUBÓW SPORTOWYCH NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ W RAMACH WSPIERANIA ROZWOJU SPORTU W GMINIE LUBICZ

 1. Dotację w wysokości 2.000,00 zł przyznano Klubowi Sportowemu „ Flisak” Złotoria  zadanie pt: „ Cykliczna organizacja turniejów sportowych w tenisie stołowym dzieci i młodzieży”
 1. Dotację w wysokości 12.000,00 zł przyznano Klubowi Sportowemu „ Flisak” Złotoria  zadanie pt: „ Organizacja i udział w zawodach   sportowych w II lidze młodzieżowej futsalu KPZPN.
 2. Dotację w wysokości 65.000,00 zł przyznano Klubowi Sportowemu „ Flisak” Złotoria  zadanie pt: „ Prowadzenie szkolenia sportowego oraz udział we współzawodnictwie sportowym.
 3.  Dotację w wysokości 5.000,00 zł przyznano Stowarzyszeniu Lokalnemu  Salezjańskiej Organizacji Sportowej Rzeczpospolitej Polskiej  w Złotorii  zadanie pt. „ Szkolenie zespołu laskarzy oraz  sekcji tenisa stołowego”
 4. Dotację w wysokości 4.000,00 zł przyznano Stowarzyszeniu Rozwoju Gminy Lubicz – zadanie pt: „ Wspieranie rozwoju sportu w Gminie Lubicz”
 5. Dotację w wysokości 1621,00 zł przyznano Stowarzyszeniu Rozwoju Gminy Lubicz – zadanie pt: „Brydż – Most pomiędzy sportem a   rekreacją umysłową”
 6. Dotację w wysokości 8.000,00 zł  przyznano Klubowi  Sportowemu  „Sprint” Grębocin  zadanie pt. „Szkolenie młodzieży uzdolnionej sportowo w  kolarstwie przez KS Sprint Grębocin”
 7. Dotację w wysokości 3.000,00 zł przyznano  Klubowi Sportowemu „Sprint” Grębocin  zadanie pt: „Organizacja Kolarskich  międzywojewódzkich  mistrzostw w jeździe indywidualnej na czas”
 8. Dotację w wysokości  4.000,00 zł przyznano Klubowi Sportowemu „Sprint” Grębocin  zadanie pt: „ Organizacja wyścigu kolarskiego „XI integracyjne kryterium Asów”
 9. Dotację w wysokości  3.113,00 zł przyznano Klubowi Sportowemu „ Krobia”  zadanie pt: „ Aktywny Lubiczanin”
 10. Dotację w wysokości  3.260,00 zł przyznano  Klubowi Sportowemu „ Krobia”  zadanie pt. „ Lubicka Liga Orlika”
 11. Dotację w wysokości  7000,00 zł przyznano Klubowi Sportowemu „ Orlik”  zadanie pt: „ Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży i ich przygotowanie i udział we współzawodnictwie sportowym w zakresie piłki nożnej oraz organizacja imprez sportowo rekreacyjnych dostępnych dla mieszkańców gminy”
 12. Dotację w wysokości 52.000,00zł przyznano Uczniowskiemu  Klubowi  Sportowemu  „Drwęca Novar”   zadanie pt. „Prowadzenie szkolenia oraz udział w zawodach sportowych w zakresie piłki ręcznej”
 13. Dotację w wysokości 10.000,00 zł przyznano Klubowi  Sportowemu „ Gwiazda” z Torunia  zadanie pt: „ Kontynuacja cyklu treningów piłki nożnej dla klas 1-3 z Gminy”

Lubicz Dolny, 12 marca 2018 r.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-03-12 14:08


Pismo GDDKiA w sprawie utrzymania urządzeń melioracyjnych

 • Metryka

  • opublikował: Kamila Mróz
   data publikacji: 2018-03-06 12:39

Metryka

 • opublikował: Kamila Mróz
  data publikacji: 2018-03-06 12:40
 • zmodyfikował: Kamila Mróz
  ostatnia modyfikacja: 2018-03-06 12:40


Propozycja wyboru najkorzystniejszej oferty W celu udzielenia zamówienia - wykonanie niezbędnych zabiegów pielęgnacyjnych na dębach

 • Metryka

  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2018-03-01 11:38

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-03-01 11:38


Ogłoszenie o unieważnieniu zapytania ofertowego ROŚ.271.1.2018.

 • Metryka

  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2018-03-01 11:37

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-03-01 11:35


Otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pod tytułem „Prowadzenie placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży z Gminy Lubicz na rok 2018”.

 • Metryka

  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2018-02-23 13:20

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-02-23 13:17


WYNIKI OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA GMINY W ZAKRESIE KULTURY - ROZWOJU WOKALNEGO DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ GMINY LUBICZ

Lubicz Dolny, 16 luty 2018  r.

Dotację w wysokości 24.000,00 zł przyznano Stowarzyszeniu Inicjatyw Artystycznych z Lubicza Górnego na zadanie pt:„ Śpiewajmy Razem”

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-02-16 13:46

Plan zamówień publicznych w 2018 roku

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Woźniak
   data publikacji: 2018-02-06 13:26
 • Metryka

  • opublikował: Dorota Woźniak
   data publikacji: 2018-02-06 13:56
 • Metryka

  • opublikował: Dorota Woźniak
   data publikacji: 2018-02-07 09:39

Metryka

 • opublikował: Dorota Woźniak
  data publikacji: 2018-02-06 13:27


Zaproszenie do składania ofert na wykonanie niezbędnych zabiegów pielęgnacyjnych na dębach (8 szt.) oraz usunięcia 1 sztuki drzewa dęba rosnących na dz. nr geod. 73/1 - obręb Krobia, Gmina Lubicz

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Woźniak
   data publikacji: 2018-02-15 11:52

Metryka

 • opublikował: Dorota Woźniak
  data publikacji: 2018-02-15 11:52
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2018-02-19 08:05


Zapytanie ofertowe na Wykonanie, montaż wraz z utrzymaniem i eksploatacją systemu obserwacji jakości powietrza na terenie gminy Lubicz

Metryka

 • opublikował: Dorota Woźniak
  data publikacji: 2018-02-13 15:19

Zaproszenie na konsultacje społeczne dot. budowy ścieżki rowerowej Złotoria - Nowa Wieś - Lubicz Górny

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Woźniak
   data publikacji: 2018-02-02 07:49

Metryka

 • data wytworzenia: 2018-02-01
 • opublikował: Dorota Woźniak
  data publikacji: 2018-02-02 07:47
 • zmodyfikował: Dorota Woźniak
  ostatnia modyfikacja: 2018-02-02 07:46


WYNIKI OTWARTEGO KONKURSU OFERT DLA KLUBÓW SPORTOWYCH NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ W RAMACH WSPIERANIA ROZWOJU SPORTU W GMINIE LUBICZ

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Woźniak
   data publikacji: 2018-02-02 11:57

Metryka

 • opublikował: Dorota Woźniak
  data publikacji: 2018-02-02 11:58
 • zmodyfikował: Dorota Woźniak
  ostatnia modyfikacja: 2018-02-02 11:59


Wójt Gminy Lubicz ogłasza otwarty konkurs ofert dla klubów sportowych na dofinansowanie zadań w ramach wspierania rozwoju sportu w Gminie Lubicz

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Woźniak
   data publikacji: 2018-02-02 11:58
  • zmodyfikował: Administrator Systemu
   ostatnia modyfikacja: 2018-02-14 12:28
 • Metryka

  • opublikował: Kamila Mróz
   data publikacji: 2018-02-06 14:00

Metryka

 • opublikował: Dorota Woźniak
  data publikacji: 2018-02-02 11:58


Rekrutacja do szkół i przedszkola

Uwaga 19 lutego rusza rekrutacja do szkół i publicznego przedszkola oraz do oddziałów przedszkolnych! Wnioski należy składać do 16 marca bezpośrednio w przedszkolu lub w szkole.


Ogłoszenie podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli publicznych i niepublicznych oraz statystycznej liczby uczniów w przedszkolach publicznych na terenie Gminy Lubicz, obowiązującej od 1 stycznia 2018 r.

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Woźniak
   data publikacji: 2018-01-30 11:21

Metryka

 • opublikował: Dorota Woźniak
  data publikacji: 2018-01-30 11:22


Informujemy, że 2 lutego 2018 r. (piątek) w zastępstwie za Przewodniczącą Rady Hannę Anzel dyżuru radnego w urzędzie gminy w godz. 11.00 – 14.00 będzie pełnił Wiceprzewodniczący Rady Ryszard Korpalski.
Jednocześnie informujemy, że Przewodnicząca Rady Hanna Anzel będzie pełniła dyżur w urzędzie gminy w następujących terminach:
30 stycznia br. (wtorek) w godz. 9.00 – 13.00
31 stycznia br. (środa) w godz. 12.00 – 14.00.
 

Metryka

 • opublikował: Dorota Woźniak
  data publikacji: 2018-01-29 11:23


Rozbudowa skrzyżowania DK nr 15 z DW nr 552 w Grębocinie

Zarząd Dróg, Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej w Lubiczu informuje, że w dniu 29 stycznia 2018 r. o godz. 16:00 w Szkole Podstawowej w Grębocinie odbędzie się spotkanie mieszkańców z przedstawicielami inwestora tj. Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Bydgoszczy oraz projektanta przy udziale przedstawicieli Gminy Lubicz, na które wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy.

Metryka

 • opublikował: Kamila Mróz
  data publikacji: 2018-01-18 08:15
 • zmodyfikował: Kamila Mróz
  ostatnia modyfikacja: 2018-01-18 08:14
 • Metryka

  • opublikował: Kamila Mróz
   data publikacji: 2018-01-18 08:15

Metryka

 • opublikował: Kamila Mróz
  data publikacji: 2018-01-18 08:15


ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERT - Usługa uruchomienia i utrzymania przez okres 12 miesięcy systemu kompleksowej obsługi urządzeń drukujących

 • Metryka

  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2018-01-17 08:55

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-01-17 15:21


Konkurs ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań gminy w roku 2018 w zakresie kultury – rozwój wokalny dzieci i młodzieży szkolnej Gminy Lubicz

 • Metryka

  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2018-01-17 11:37

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-01-17 11:36


Propozycja wyboru najkorzystniejszej oferty - sprzedaż i dostawa w 2018 r. środków czystości

 • Metryka

  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2018-01-15 14:41

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-01-15 14:41


Wójt Gminy Lubicz ogłasza otwarty konkurs ofert dla klubów sportowych na dofinansowanie zadania w ramach wspierania rozwoju piłki ręcznej w Gminie Lubicz

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Woźniak
   data publikacji: 2018-01-08 14:22

Metryka

 • opublikował: Dorota Woźniak
  data publikacji: 2018-01-08 14:23


Propozycja wyboru najkorzystniejszej oferty - sprzedaż i dostawa w 2018 r. materiałów biurowych

 • Metryka

  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2018-01-11 14:31

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-01-11 14:31


Wyniki konkursu ofert na wykonanie zadań  z zakresu  zdrowia  publicznego dla podmiotów, których cele statutowe lub przedmiot działalności dotyczą spraw objętych zadaniami określonymi w art. 2 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym

Lubicz Dolny, 09.01.2018 r.

 1. Dotację w wysokości 25.000,00 zł przyznano Towarzystwu Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy Toruń na zadanie pn. „Prowadzenie Środowiskowego Ogniska Wychowawczego”.
 2. Dotację w wysokości 8.000,00 zł przyznano Towarzystwu Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy Toruń na zadanie pn. „Kolonia letnia dla dzieci z Lubicza”.
 3. Dotację w wysokości 5.000,00 zł przyznano Towarzystwu Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy Toruń Koło Gminne w Lubiczu na zadanie pn. „Kolory lata 2018”.
 4. Dotację w wysokości 1.500,00 zł przyznano Oddziałowi Rejonowemu PCK w Chełmży na zadanie pn. „Honorowe Krwiodawstwo”.

Oferty odrzucone:

Brak

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-01-10 10:43

Propozycja wyboru najkorzystniejszej oferty - "Goniec gminny"

 • Metryka

  • opublikował: Kamila Mróz
   data publikacji: 2018-01-09 15:12

Metryka

 • opublikował: Kamila Mróz
  data publikacji: 2018-01-09 15:12


PROPOZYCJA WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY:

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-01-04 14:07

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 34213
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2019-01-10 08:32:40