Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Intranet

Zaloguj się

Nawigacja

Treść strony


WYNIKI OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA GMINY W ZAKRESIE KULTURY - ROZWOJU WOKALNEGO DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ GMINY LUBICZ

Lubicz Dolny, 16 luty 2018  r.

Dotację w wysokości 24.000,00 zł przyznano Stowarzyszeniu Inicjatyw Artystycznych z Lubicza Górnego na zadanie pt:„ Śpiewajmy Razem”

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-02-16 13:46

Plan zamówień publicznych w 2018 roku

 • opublikował: Admin
  data publikacji: 2018-02-06 13:27


Zaproszenie do składania ofert na wykonanie niezbędnych zabiegów pielęgnacyjnych na dębach (8 szt.) oraz usunięcia 1 sztuki drzewa dęba rosnących na dz. nr geod. 73/1 - obręb Krobia, Gmina Lubicz

 • opublikował: Admin
  data publikacji: 2018-02-15 11:52
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2018-02-19 08:05


Zapytanie ofertowe na Wykonanie, montaż wraz z utrzymaniem i eksploatacją systemu obserwacji jakości powietrza na terenie gminy Lubicz

 • opublikował: Admin
  data publikacji: 2018-02-13 15:19

Zaproszenie na konsultacje społeczne dot. budowy ścieżki rowerowej Złotoria - Nowa Wieś - Lubicz Górny

 • data wytworzenia: 2018-02-01
 • opublikował: Admin
  data publikacji: 2018-02-02 07:47
 • zmodyfikował: Admin
  ostatnia modyfikacja: 2018-02-02 07:46


WYNIKI OTWARTEGO KONKURSU OFERT DLA KLUBÓW SPORTOWYCH NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ W RAMACH WSPIERANIA ROZWOJU SPORTU W GMINIE LUBICZ

 • opublikował: Admin
  data publikacji: 2018-02-02 11:58
 • zmodyfikował: Admin
  ostatnia modyfikacja: 2018-02-02 11:59


Wójt Gminy Lubicz ogłasza otwarty konkurs ofert dla klubów sportowych na dofinansowanie zadań w ramach wspierania rozwoju sportu w Gminie Lubicz

  • opublikował: Admin
   data publikacji: 2018-02-02 11:58
  • zmodyfikował: Administrator Systemu
   ostatnia modyfikacja: 2018-02-14 12:28
  • opublikował: Administrator - Gmina Lubicz
   data publikacji: 2018-02-06 14:00
 • opublikował: Admin
  data publikacji: 2018-02-02 11:58


Rekrutacja do szkół i przedszkola

Uwaga 19 lutego rusza rekrutacja do szkół i publicznego przedszkola oraz do oddziałów przedszkolnych! Wnioski należy składać do 16 marca bezpośrednio w przedszkolu lub w szkole.


Ogłoszenie podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli publicznych i niepublicznych oraz statystycznej liczby uczniów w przedszkolach publicznych na terenie Gminy Lubicz, obowiązującej od 1 stycznia 2018 r.

 • opublikował: Admin
  data publikacji: 2018-01-30 11:22


Informujemy, że 2 lutego 2018 r. (piątek) w zastępstwie za Przewodniczącą Rady Hannę Anzel dyżuru radnego w urzędzie gminy w godz. 11.00 – 14.00 będzie pełnił Wiceprzewodniczący Rady Ryszard Korpalski.
Jednocześnie informujemy, że Przewodnicząca Rady Hanna Anzel będzie pełniła dyżur w urzędzie gminy w następujących terminach:
30 stycznia br. (wtorek) w godz. 9.00 – 13.00
31 stycznia br. (środa) w godz. 12.00 – 14.00.
 

 • opublikował: Admin
  data publikacji: 2018-01-29 11:23


Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 ze zm.) 

informuję o:

XLI sesji Rady Gminy Lubicz, która odbędzie się dnia 26 stycznia 2018 r. (piątek) o godz. 9.00 w sali nr 4 Urzędu Gminy Lubicz z proponowanym porządkiem obrad:    

1. Otwarcie sesji Rady Gminy

 1. stwierdzenie quorum
 2. zgłaszanie spraw do porządku.

2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy. 

3. Informacja Wójta z wykonania uchwał Rady oraz działalności między sesjami.

4. Informacja Przewodniczącego Rady o działalności między sesjami.

5. Przyjęcie Sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego.

6. Podjęcie uchwał:

 a) w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Stałych Rady Gminy Lubicz

 b) w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Lubicz Dolny

 c) w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Lubicz Górny

 d) w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Lubicz Dolny

 e) w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Grębocin

 f) w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Grębocin

 g) w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków

 h) w sprawie przyjęcia do realizacji wniosku o dofinansowanie projektu pod nazwą Klub Wsparcia Seniora „Nad Drwęcą”

 i) o zmianie uchwały nr XXXVII/492/2017 Rady Gminy Lubicz z dnia 22 września 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Gminie Miasta Toruń

 j) o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubicz

 k) o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubicz na 2018 rok.

7. Składanie interpelacji.

8. Wnioski i zapytania.

9.  Zakończenie obrad.  

                                                                                                                                                                                                                                  

                                                                                                            Z poważaniem 

                                                                                                              Hanna Anzel

                                                                                           Przewodnicząca Rady Gminy Lubicz 

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-01-25 11:43


Rozbudowa skrzyżowania DK nr 15 z DW nr 552 w Grębocinie

Zarząd Dróg, Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej w Lubiczu informuje, że w dniu 29 stycznia 2018 r. o godz. 16:00 w Szkole Podstawowej w Grębocinie odbędzie się spotkanie mieszkańców z przedstawicielami inwestora tj. Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Bydgoszczy oraz projektanta przy udziale przedstawicieli Gminy Lubicz, na które wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy.

 • opublikował: Administrator - Gmina Lubicz
  data publikacji: 2018-01-18 08:15
 • zmodyfikował: Administrator - Gmina Lubicz
  ostatnia modyfikacja: 2018-01-18 08:14
  • opublikował: Administrator - Gmina Lubicz
   data publikacji: 2018-01-18 08:15
 • opublikował: Administrator - Gmina Lubicz
  data publikacji: 2018-01-18 08:15


ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERT - Usługa uruchomienia i utrzymania przez okres 12 miesięcy systemu kompleksowej obsługi urządzeń drukujących

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-01-17 15:21


Konkurs ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań gminy w roku 2018 w zakresie kultury – rozwój wokalny dzieci i młodzieży szkolnej Gminy Lubicz

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-01-17 11:36


OBWIESZCZENIE O TERMINIE OPISU I OSZACOWANIA WARTOŚCI NIERUCHOMOŚCI

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-01-16 08:28


Propozycja wyboru najkorzystniejszej oferty - sprzedaż i dostawa w 2018 r. środków czystości

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-01-15 14:41


OBWIESZCZENIE O TERMINIE OPISU I OSZACOWANIA WARTOŚCI NIERUCHOMOŚCI

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-01-16 08:26


Wójt Gminy Lubicz ogłasza otwarty konkurs ofert dla klubów sportowych na dofinansowanie zadania w ramach wspierania rozwoju piłki ręcznej w Gminie Lubicz

 • opublikował: Admin
  data publikacji: 2018-01-08 14:23


Propozycja wyboru najkorzystniejszej oferty - sprzedaż i dostawa w 2018 r. materiałów biurowych

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-01-11 14:31


Wyniki konkursu ofert na wykonanie zadań  z zakresu  zdrowia  publicznego dla podmiotów, których cele statutowe lub przedmiot działalności dotyczą spraw objętych zadaniami określonymi w art. 2 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym

Lubicz Dolny, 09.01.2018 r.

 1. Dotację w wysokości 25.000,00 zł przyznano Towarzystwu Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy Toruń na zadanie pn. „Prowadzenie Środowiskowego Ogniska Wychowawczego”.
 2. Dotację w wysokości 8.000,00 zł przyznano Towarzystwu Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy Toruń na zadanie pn. „Kolonia letnia dla dzieci z Lubicza”.
 3. Dotację w wysokości 5.000,00 zł przyznano Towarzystwu Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy Toruń Koło Gminne w Lubiczu na zadanie pn. „Kolory lata 2018”.
 4. Dotację w wysokości 1.500,00 zł przyznano Oddziałowi Rejonowemu PCK w Chełmży na zadanie pn. „Honorowe Krwiodawstwo”.

Oferty odrzucone:

Brak

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-01-10 10:43

Propozycja wyboru najkorzystniejszej oferty - "Goniec gminny"

  • opublikował: Administrator - Gmina Lubicz
   data publikacji: 2018-01-09 15:12
 • opublikował: Administrator - Gmina Lubicz
  data publikacji: 2018-01-09 15:12


PROPOZYCJA WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY:

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-01-04 14:07

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 2555
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2018-02-19 08:35

Urząd Gminy Lubicz

Lubicz Dolny, ul. Toruńska 21, 87-162 Lubicz

Dane kontaktowe

tel. (56) 621-21-00, (56) 621-21-01
fax (56) 621-21-20

Godziny urzędowania

poniedziałek, środa, czwartek: 7:00 - 15:00,

wtorek: 7:00 - 16:00

piątek: 7:00 - 14:00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 2339276
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2018-02-19 09:46

Stopka strony

Projekt i wykonanie: extranet.pl