Biuletyn Informacji Publicznej
URZĄD GMINY LUBICZ

Wyszukiwarka

Odnośniki

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.lubicz.pl

Treść strony


ZAPYTANIE OFERTOWE NA TONERY

Metryka

 • opublikował: Kamila Mróz
  data publikacji: 2015-12-29 09:25
 • zmodyfikował: Kamila Mróz
  ostatnia modyfikacja: 2015-12-29 09:15


ZAPYTANIE OFERTOWE NA ŚRODKI CZYSTOŚCI

Metryka

 • opublikował: Kamila Mróz
  data publikacji: 2015-12-29 09:25


ZAPYTANIE OFERTOWE NA MATERIAŁY BIUROWE

Metryka

 • opublikował: Kamila Mróz
  data publikacji: 2015-12-29 09:25


Zapytanie ofertowe

W sprawie przedstawienia oferty na skład i druk biuletynu informacyjnego "Goniec gminny".

Metryka

 • opublikował: Kamila Mróz
  data publikacji: 2015-12-29 10:28
 • Metryka

  • opublikował: Kamila Mróz
   data publikacji: 2015-12-29 10:25

Metryka

 • opublikował: Kamila Mróz
  data publikacji: 2015-12-29 10:32


ZAPYTANIE OFERTOWE

Zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty na usługi w zakresie nieregularnego transportu osób w roku 2016.

Metryka

 • opublikował: Kamila Mróz
  data publikacji: 2015-12-23 12:38
 • Metryka

  • opublikował: Kamila Mróz
   data publikacji: 2015-12-23 12:38

Metryka

 • opublikował: Kamila Mróz
  data publikacji: 2015-12-23 12:38


Zapytanie ofertowe

W sprawie przedstawienia oferty na druk i sklad biuletynu informacyjnego "Goniec gminny".

Metryka

 • opublikował: Kamila Mróz
  data publikacji: 2015-12-17 09:57

Metryka

 • opublikował: Kamila Mróz
  data publikacji: 2015-12-17 09:57


Konkurs ofert na prowadzenie Punktu Konsultacyjnego

Wójt Gminy Lubicz ogłasza konkurs i zaprasza do składania ofert na prowadzenie Punktu Konsultacyjnego dla osób z problemami uzależnień i ich rodzin.

Metryka

 • opublikował: Kamila Mróz
  data publikacji: 2015-12-14 15:29
 • zmodyfikował: Kamila Mróz
  ostatnia modyfikacja: 2015-12-17 09:58
 • Metryka

  • opublikował: Kamila Mróz
   data publikacji: 2015-12-14 15:11
  • zmodyfikował: Kamila Mróz
   ostatnia modyfikacja: 2015-12-15 07:54

Metryka

 • opublikował: Kamila Mróz
  data publikacji: 2015-12-14 15:29


Zapytanie ofertowe

Zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty na świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Urzędu Gminy Lubicz od 04 stycznia 2016r. do 31 grudnia 2016r.

Metryka

 • opublikował: Kamila Mróz
  data publikacji: 2015-12-04 11:54
 • Metryka

  • opublikował: Kamila Mróz
   data publikacji: 2015-12-04 11:53

Metryka

 • opublikował: Kamila Mróz
  data publikacji: 2015-12-04 11:54


Wybór najkorzystniejszej oferty na zakup krzeseł biurowych

 • Metryka

  • opublikował: Kamila Mróz
   data publikacji: 2015-11-02 14:55

Metryka

 • opublikował: Kamila Mróz
  data publikacji: 2015-11-02 14:54


Wyniki otwartego konkursu ofert dla klubów sportowych

 • Metryka

  • opublikował: Kamila Mróz
   data publikacji: 2015-10-29 14:17

Metryka

 • opublikował: Kamila Mróz
  data publikacji: 2015-10-29 14:18


INFORMACJE - ZUS dla biznesu

 • Metryka

  • opublikował: Kamila Mróz
   data publikacji: 2015-10-27 12:10

Metryka

 • opublikował: Kamila Mróz
  data publikacji: 2015-10-27 12:10


ZARZĄDZENIE NR 0050.1.66.2015 WÓJTA GMINY LUBICZ z dnia 16 października 2015r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu "Program współpracy Gminy Lubicz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 rok"


ZAPYTANIE OFERTOWE

Zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty na zakup i dostawę 15 szt. krzeseł biurowych.

Metryka

 • opublikował: Kamila Mróz
  data publikacji: 2015-10-20 12:57
 • Metryka

  • opublikował: Kamila Mróz
   data publikacji: 2015-10-20 12:59

Metryka

 • opublikował: Kamila Mróz
  data publikacji: 2015-10-20 12:58


Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych, spotkania informacyjne/ konsultacje

 • Metryka

  • opublikował: Kamila Mróz
   data publikacji: 2015-10-13 13:22

Metryka

 • opublikował: Kamila Mróz
  data publikacji: 2015-10-13 13:23

Wybór najkorzystniejszej oferty na zakup węgla

Metryka

 • opublikował: Kamila Mróz
  data publikacji: 2015-10-01 13:55

Metryka

 • opublikował: Kamila Mróz
  data publikacji: 2015-10-01 13:55


Wójt Gminy Lubicz ogłasza otwarty konkurs ofert dla klubów sportowych na dofinansowanie zadań  w ramach wspierania rozwoju sportu w Gminie Lubicz

 

 

Metryka

 • opublikował: Kamila Mróz
  data publikacji: 2015-10-01 13:08
 • Metryka

  • opublikował: Kamila Mróz
   data publikacji: 2015-10-01 13:08
  • zmodyfikował: Kamila Mróz
   ostatnia modyfikacja: 2015-10-06 09:10
 • Metryka

  • opublikował: Kamila Mróz
   data publikacji: 2015-10-01 13:08
 • Metryka

  • opublikował: Kamila Mróz
   data publikacji: 2015-10-01 13:08
 • Metryka

  • opublikował: Kamila Mróz
   data publikacji: 2015-10-01 13:08

Metryka

 • opublikował: Kamila Mróz
  data publikacji: 2015-10-01 13:08


Propozycja Wyboru Najkorzystniejszej oferty

Propozycja wyboru najkorzystniejszej oferty w ramach realizacji zadania publicznego „Rodzic - Dziecko - znaczenie dialogu"

Metryka

 • opublikował: Kamila Mróz
  data publikacji: 2015-09-28 07:56
 • Metryka

  • opublikował: Kamila Mróz
   data publikacji: 2015-09-28 07:55

Metryka

 • opublikował: Kamila Mróz
  data publikacji: 2015-09-28 07:57


Zapytanie ofertowe

Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie zajęć „Szkoły dla Rodziców" w ramach realizacji zadania publicznego „Rodzic - Dziecko - znaczenie dialogu" realizowanego w ramach Rządowego Programu na lata 2014-2016 Bezpieczna i przyjazna szkoła" współfinansowanego w 80% przez Wojewodę Kujawsko -Pomorskiego, które będą realizowane w okresie od 28 września do 16 grudnia w 4 grupach.

Metryka

 • opublikował: Kamila Mróz
  data publikacji: 2015-09-18 12:23
 • Metryka

  • opublikował: Kamila Mróz
   data publikacji: 2015-09-18 12:23

Metryka

 • opublikował: Kamila Mróz
  data publikacji: 2015-09-18 12:23


Bezpieczna przyjazna szkoła

W ramach realizacji zadania publicznego Rządowy Program na lata 2014 -2016 "Bezpieczna przyjazna szkoła" współfinansowanego w 80% przez Wojewodę Kujawsko –Pomorskiego serdecznie zapraszamy do udziału w zajęciach „Szkoła dla Rodziców”, które będą realizowane w okresie od 28 września do 16 grudnia.


Zapytanie ofertowa na zakup i dostawę węgla

 • Metryka

  • opublikował: Kamila Mróz
   data publikacji: 2015-09-03 11:01

Metryka

 • opublikował: Kamila Mróz
  data publikacji: 2015-09-03 11:02
 • zmodyfikował: Kamila Mróz
  ostatnia modyfikacja: 2015-09-15 09:02


Ogłoszenie o unieważnieniu zamówienia

Dyrektor Zespołu Ekonomiczno - Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w Lubiczu, Lubicz Górny, ul. Piaskowa 23, pok. 108/109, 87-162 Lubicz unieważnia postępowanie w trybie do 30 tysięcy euro na wykonanie zamówienia, Dowóz uczniów autystycznych do Ośrodka Rewalidacyjno - Wychowawczego "Tęcza"

Metryka

 • opublikował: Kamila Mróz
  data publikacji: 2015-09-02 09:01
 • Metryka

  • opublikował: Kamila Mróz
   data publikacji: 2015-09-02 09:03

Metryka

 • opublikował: Kamila Mróz
  data publikacji: 2015-09-02 09:01


Ogłoszenie o zamówieniu: Dowóz uczniów autystycznych do Ośrodka Rewalidacyjno – Wychowawczego „Tęcza” w Toruniu

 • Metryka

  • opublikował: Kamila Mróz
   data publikacji: 2015-08-21 14:56

Metryka

 • opublikował: Kamila Mróz
  data publikacji: 2015-08-21 14:54


Zaproszenie do złożenia ofert

Na podstawie Zarządzenia Nr 0050.2.9.2014 Wójta Gminy Lubicz z dnia 10.06.2014r. w sprawie ustanowienia w Urzędzie Gminy Lubicz procedur udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty 30.000 euro, Urząd Gminy Lubicz prosi o złożenie ofert na sprzęt komputerowy i oprogramowanie.  

Metryka

 • opublikował: Kamila Mróz
  data publikacji: 2015-08-04 08:14

Metryka

 • opublikował: Kamila Mróz
  data publikacji: 2015-08-04 08:14


Propozycja wyboru najkorzystniejszej oferty na zakup nowego wyposażenia sali konferencyjnej, szatni i zaplecza kuchennego.

 • Metryka

  • opublikował: Kamila Mróz
   data publikacji: 2015-07-31 14:26

Metryka

 • opublikował: Kamila Mróz
  data publikacji: 2015-07-31 14:26


Uwaga!

Uprzejmie informujemy, że w dniu 17 lipca 2015 r.(piątek) dyżur Przewodniczącej Rady Gminy Lubicz Pani Hanny Anzel w Urzędzie Gminy Lubicz zostaje odwołany ze względu na odbywającą się sesję Rady Gminy.

Metryka

 • opublikował: Kamila Mróz
  data publikacji: 2015-07-17 09:21
 • zmodyfikował: Kamila Mróz
  ostatnia modyfikacja: 2015-07-17 09:21


ZAPYTANIE OFERTOWE

Urząd Gminy Lubicz zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na wyposażenie sali narad i zaplecza kuchennego w budynku administracyjnym Urzędu Gminy Lubicz przy ul. Toruńskiej 21

Metryka

 • opublikował: Kamila Mróz
  data publikacji: 2015-07-14 15:10
 • Metryka

  • opublikował: Kamila Mróz
   data publikacji: 2015-07-14 15:11

Metryka

 • opublikował: Kamila Mróz
  data publikacji: 2015-07-14 15:12


Zapytanie ofertowe na modernizację pokrycia dachowego

Metryka

 • opublikował: Kamila Mróz
  data publikacji: 2015-06-22 10:08
 • zmodyfikował: Kamila Mróz
  ostatnia modyfikacja: 2015-06-22 10:00
 • Metryka

  • opublikował: Kamila Mróz
   data publikacji: 2015-06-22 10:07

Metryka

 • opublikował: Kamila Mróz
  data publikacji: 2015-06-22 10:08


Lubicz, 19 czerwca 2015 r.

Pozakonkursowy tryb udzielania dotacji organizacjom pozarządowym i innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego

Na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz.U. z 2014, poz. 1118, z póź.zm.) możliwe jest ubieganie się przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ww. ustawy o dotację z budżetu Gminy Lubicz na realizację zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert.

Kwota dofinansowania lub finansowania zadania w trybie tzw. uproszczonym nie może przekroczyć 10.000 zł, a termin realizacji zadania nie może być dłuższy niż 90 dni.

Warunkiem koniecznym dla rozpatrzenia celowości proponowanego do realizacji zadania publicznego jest złożenie oferty wg wzoru określonego w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz.U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25).

W ciągu 7 dni roboczych od dnia wpłynięcia oferty do Urzędu Gminy Lubicz , oferta na okres 7 dni jest upubliczniana, tj. zamieszczana:

 • w Biuletynie Informacji Publicznej,
 • na stronie internetowej Urzędu Gminy Lubicz,
 • na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Lubicz.

W terminie 7 dni od dnia upublicznienia oferty każdy może zgłosić do niej uwagi w Urzędzie Gminy Lubicz. Po rozpatrzeniu tych uwag zawierana jest z organizacją pozarządową umowa dotycząca realizacji zadnia publicznego.

W danym roku kalendarzowym łączna kwota środków finansowych przekazana z budżetu Gminy Lubicz tej samej organizacji na realizację zadań publicznych w trybie uproszczonym nie może przekroczyć 20.000 zł.

Oferty złożone w trybie 19a:

1. Uznając celowość realizacji zadania “Tajemnicza wyprawa – kolonia nad jez.starogrodzkim” przedstawionego przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy Toruń, w ofercie złożonej w dniu 16 czerwca 2015 r., podaje się ofertę do wiadomości publicznej.

Metryka

 • opublikował: Kamila Mróz
  data publikacji: 2015-06-19 14:22
 • Metryka

  • opublikował: Kamila Mróz
   data publikacji: 2015-06-19 14:17

Metryka

 • opublikował: Kamila Mróz
  data publikacji: 2015-06-19 14:22

2. Uznając celowość realizacji zadania „Obóz szkoleniowo-wypoczynkowy”  przedstawionego przez Ochotniczą Straż Pożarną w Brzezinku, w ofercie złożonej w dniu 17 czerwca 2015 r., podaje się ofertę do wiadomości publicznej.

Metryka

 • opublikował: Kamila Mróz
  data publikacji: 2015-06-19 14:22
 • Metryka

  • opublikował: Kamila Mróz
   data publikacji: 2015-06-19 14:18

Metryka

 • opublikował: Kamila Mróz
  data publikacji: 2015-06-19 14:22

3. Uznając celowość realizacji zadania „Wypoczynek wakacyjny z programem profilaktyczno-wychowawczym dla dzieci i młodzieży z rodzin ubogich i zagrożonych patologią z terenu Gminy Lubicz”  przedstawionego przez Towarzystwo NASZE SZWEDEROWO w Bydgoszczy, w ofercie złożonej w dniu 17 czerwca 2015 r., podaje się ofertę do wiadomości publicznej.

Metryka

 • opublikował: Kamila Mróz
  data publikacji: 2015-06-19 14:22
 • Metryka

  • opublikował: Kamila Mróz
   data publikacji: 2015-06-19 14:19

Metryka

 • opublikował: Kamila Mróz
  data publikacji: 2015-06-19 14:22

4. Uznając celowość realizacji zadania „Program profilaktyczny prowadzony podczas obozu 5 Lubickiej Drużyny Harcerek GRAŃ i 5 Toruńskiej Drużyny Harcerzy im.A.Małkowskiego oraz kolonii 5 Lubickiej Gromady Zuchenek DRIADY Z LEŚNEGO ZAKĄTKA”  przedstawionego przez Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej Toruński Szczep ZHR „Brązowa Piątka”, w ofercie złożonej w dniu 18 czerwca 2015 r., podaje się ofertę do wiadomości publicznej

Metryka

 • opublikował: Kamila Mróz
  data publikacji: 2015-06-19 14:22
 • zmodyfikował: Kamila Mróz
  ostatnia modyfikacja: 2015-06-19 14:23
 • Metryka

  • opublikował: Kamila Mróz
   data publikacji: 2015-06-19 14:21

Metryka

 • opublikował: Kamila Mróz
  data publikacji: 2015-06-19 14:22


Wybór NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY na wykonanie prac remontowych pomieszczeń biurowych Urzędu Gminy Lubicz.

Metryka

 • opublikował: Kamila Mróz
  data publikacji: 2015-06-01 14:50
 • Metryka

  • opublikował: Kamila Mróz
   data publikacji: 2015-06-01 14:50

Metryka

 • opublikował: Kamila Mróz
  data publikacji: 2015-06-01 14:50


WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - LEASING SAMOCHODU OSOBOWEGO

 • Metryka

  • opublikował: Kamila Mróz
   data publikacji: 2015-05-28 11:49

Metryka

 • opublikował: Kamila Mróz
  data publikacji: 2015-05-28 11:31


ZAPYTANIE OFERTOWE

Zapraszamy wszystkie podmioty posiadające doświadczenie w działalności objętej niniejszym zapytaniem do złożenia oferty cenowej na wykonanie usług zgodnie z warunkami znajdującymi się w załączniku.
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług telefonii komórkowej wraz z dostawą fabrycznie nowych aparatów telefonicznych.

Metryka

 • opublikował: Kamila Mróz
  data publikacji: 2015-05-21 17:30
 • Metryka

  • opublikował: Kamila Mróz
   data publikacji: 2015-05-21 17:29

Metryka

 • opublikował: Kamila Mróz
  data publikacji: 2015-05-21 17:30


W sprawach skarg i wniosków
Przewodnicząca Rady Gminy Lubicz Pani Hanna Anzel
przyjmuje interesantów w Urzędzie Gminy Lubicz, ul. Toruńska 21, pokój nr 16 (I piętro)
w każdy piątek w godz. 15.00 – 16.00.

Metryka

 • opublikował: Kamila Mróz
  data publikacji: 2015-05-20 15:00


Zmiana godzin dyżuru Przewodniczącej Rady Gminy

Uprzejmie informujemy,  że od dnia 22 maja 2015 r. Przewodnicząca Rady Gminy Lubicz, Pani Hanna Anzel, będzie pełniła dyżur w Urzędzie Gminy Lubicz (Lubicz Dolny pokój nr 16, I piętro) w każdy piątek  w godz. od 12:00 do 15:00, a po godz. 15:00 do godz. 16:00 będzie przyjmowała interesantów w sprawach skarg i wniosków.

Metryka

 • opublikował: Kamila Mróz
  data publikacji: 2015-05-20 14:50


ZAPYTANIE OFERTOWE

Zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty na wykonanie prac remontowych pomieszczeń biurowych na parterze budynku Urzędu Gminy Lubicz, ul. Toruńska 21.

Metryka

 • opublikował: Kamila Mróz
  data publikacji: 2015-05-19 16:12
 • Metryka

  • opublikował: Kamila Mróz
   data publikacji: 2015-05-19 16:12

Metryka

 • opublikował: Kamila Mróz
  data publikacji: 2015-05-19 16:12


Propozycja wyboru najkorzystniejszej oferty oraz zbiorcze zestawienie ofert dla postępowania: Budowa miejsc rekreacji i wypoczynku w Lubiczu Dolnym i Złotorii.

 • Metryka

  • opublikował: Kamila Mróz
   data publikacji: 2015-05-18 13:19

Metryka

 • opublikował: Kamila Mróz
  data publikacji: 2015-05-18 13:19


Zaproszenia do złożenia ofert

Gmina Lubicz zaprasza do złożenia ofert cenowych na wykonanie usługi: "Leasing samochodu osobowego dla Urzędu Gminy Lubicz"

Metryka

 • opublikował: Kamila Mróz
  data publikacji: 2015-05-15 15:03
 • Metryka

  • opublikował: Kamila Mróz
   data publikacji: 2015-05-15 15:05

Metryka

 • opublikował: Kamila Mróz
  data publikacji: 2015-05-15 15:04


ZAPYTANIE OFERTOWE

Zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty na Budowę miejsc rekreacji i wypoczynku w Lubiczu Dolnym i Zlotorii.

Metryka

 • opublikował: Kamila Mróz
  data publikacji: 2015-05-06 08:26
 • Metryka

  • opublikował: Kamila Mróz
   data publikacji: 2015-05-06 08:37

Metryka

 • opublikował: Kamila Mróz
  data publikacji: 2015-05-06 08:39


INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dotycząca zapytania ofertowego w trybie zamówienia publicznego o wartości do 30 000 euro na

„Realizację programu usuwania materiałów zawierających azbest z terenu gminy Lubicz”.


Zaproszenia do złożenia ofert

Zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty na zakup sprzętu do siłowni wewnętrznych w świetlicy wiejskiej w Jedwabnie i Rogówku.

Metryka

 • opublikował: Kamila Mróz
  data publikacji: 2015-04-27 09:35
 • Metryka

  • opublikował: Kamila Mróz
   data publikacji: 2015-04-27 09:35

Metryka

 • opublikował: Kamila Mróz
  data publikacji: 2015-04-27 09:35


WYNIKI OTWARTEGO KONKURSU OFERT DLA KLUBÓW SPORTOWYCH NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ W RAMACH WSPIERANIA ROZWOJU SPORTU W GMINIE LUBICZ

 • Metryka

  • opublikował: Kamila Mróz
   data publikacji: 2015-04-23 14:48
  • zmodyfikował: Kamila Mróz
   ostatnia modyfikacja: 2015-04-23 14:50

Metryka

 • opublikował: Kamila Mróz
  data publikacji: 2015-04-23 14:49


Zawiadomienie o sporządzeniu spisu wyborców

     Na podstawie art. 36 § 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.),

Wójt Gminy  Lubicz

  zawiadamia o sporządzeniu spisu wyborców dla potrzeb przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.
 
Spis wyborców będzie udostępniony do wglądu w urzędzie gminy w Lubiczu– pokój Nr 6 (I piętro) w  dniach od 20 kwietnia 2015r. do dnia 04 maja 2015r. w godzinach pracy urzędu.

  Wójt (-) Marek Olszewski

  Wyjaśnienie: Każdy wyborca może sprawdzić w urzędzie gminy, w której spis wyborców został sporządzony, czy został w spisie uwzględniony.

Udostępnienie spisu wyborców następuje na pisemny wniosek wyborcy. 

Metryka

 • opublikował: Kamila Mróz
  data publikacji: 2015-04-23 11:04


INFORMACJA

Wyniki otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu gminy w roku 2015 w zakresie: Profilaktyki Uzależnień i Przeciwdziałania Patologiom Społecznym

Metryka

 • opublikował: Kamila Mróz
  data publikacji: 2015-04-22 15:03
 • Metryka

  • opublikował: Kamila Mróz
   data publikacji: 2015-04-22 15:03

Metryka

 • opublikował: Kamila Mróz
  data publikacji: 2015-04-22 15:03


Zaproszenia do złożenia ofert

 • -

  Metryka

  • opublikował: Kamila Mróz
   data publikacji: 2015-04-22 13:59

Metryka

 • opublikował: Kamila Mróz
  data publikacji: 2015-04-22 13:59

Poniższe zaproszenia do złożenia ofert dotyczą przeprowadzenia szkoleń zawodowych dla uczestników projektu Klub Integracji Społeczne "Nad Drwęcą" realizowane w ramach Priorytetu VII Promocja Integracji Społecznej, Działania 7.2. Przeciwdziałanie wykluczeniu, wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Projekt finansowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ze środków EFS.

Metryka

 • opublikował: Kamila Mróz
  data publikacji: 2015-04-22 14:01

Metryka

 • opublikował: Kamila Mróz
  data publikacji: 2015-04-22 14:01
 • zmodyfikował: Kamila Mróz
  ostatnia modyfikacja: 2015-04-23 13:08


Ogłoszenie o zamiarze udzielenia zamówienia publicznego w zakresie publicznego transportu zbiorowego

Metryka

 • opublikował: Kamila Mróz
  data publikacji: 2015-04-02 09:30
 • Metryka

  • opublikował: Kamila Mróz
   data publikacji: 2015-04-02 09:29

Metryka

 • opublikował: Kamila Mróz
  data publikacji: 2015-04-02 09:30


ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZACE ZAMÓWIENIA O WARTOŚCI PONIŻEJ 30 000 EURO.

Wójt Gminy Lubicz na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) zaprasza do złożenia oferty na wykonanie następującego zamówienia:

Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Lubicz.

w Urzędzie Gminy Lubicz zostaje odwołany, jednak Pani Przewodnicząca będzie pełniła dyżur 7 kwietnia 2015 r. (wtorek) w godz. 13.00 – 16.00

 

Metryka

 • opublikował: Kamila Mróz
  data publikacji: 2015-03-30 10:00
 • Metryka

  • opublikował: Kamila Mróz
   data publikacji: 2015-03-30 10:00
  • zmodyfikował: Kamila Mróz
   ostatnia modyfikacja: 2015-03-31 09:51

Metryka

 • opublikował: Kamila Mróz
  data publikacji: 2015-03-30 10:00


INFORMACJA

Uprzejmie informujemy, że w dniu 3 kwietnia 2015 r.(piątek) dyżur Przewodniczącej Rady Gminy Lubicz Pani Hanny Anzel w Urzędzie Gminy Lubicz zostaje odwołany, jednak Pani Przewodnicząca będzie pełniła dyżur 7 kwietnia 2015 r. (wtorek) w godz. 13.00 – 16.00

Metryka

 • opublikował: Kamila Mróz
  data publikacji: 2015-03-03 16:45
 • zmodyfikował: Kamila Mróz
  ostatnia modyfikacja: 2015-03-30 09:56


WÓJT GMINY LUBICZ ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu gminy w roku 2015 w zakresie Profilaktyki Uzależnień i Przeciwdziałania Patologiom Społecznym.

Metryka

 • opublikował: Kamila Mróz
  data publikacji: 2015-03-03 13:33

Metryka

 • opublikował: Kamila Mróz
  data publikacji: 2015-03-03 13:34


Działając na podstawie art. 28 ust. 1 ustawy o sporcie z dnia 25 czerwca 2010r. (Dz. U. z 2014 r. poz. 715) oraz § 5 ust. 1, 2, 3 uchwały nr IV/33/10 Rady Gminy Lubicz z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego w zakresie rozwoju sportu w Gminie Lubicz (tekst jednolity opublikowany w Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2014, poz. 477).

Wójt Gminy Lubicz ogłasza otwarty konkurs ofert dla klubów sportowych na dofinansowanie zadań  w ramach wspierania rozwoju sportu w Gminie Lubicz.


Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę świeżych wyrobów ciastkarskich

 • Metryka

  • opublikował: Kamila Mróz
   data publikacji: 2015-02-17 15:40

Metryka

 • opublikował: Kamila Mróz
  data publikacji: 2015-02-17 15:40


Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

Metryka

 • opublikował: Kamila Mróz
  data publikacji: 2015-02-17 09:56


Zapytanie ofertowe na zakup produktów zwierzęcych, mięsa i produktów mięsnych

 • Metryka

  • opublikował: Kamila Mróz
   data publikacji: 2015-02-02 12:51

Metryka

 • opublikował: Kamila Mróz
  data publikacji: 2015-02-02 12:51


INFORMACJA O PLANOWANYM PARTNERSTWIE PUBLICZNO - PRYWATNYM

Gmina Lubicz informuje o zamiarze zawarcia umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym w przedmiocie realizacji zadania pn. „Budowa basenu wraz z infrastrukturą rekreacyjną w Lubiczu w formule partnerstwa publiczno-prywatnego.”

Postępowanie w przedmiocie wyłonienia partnera prywatnego dla planowanego przedsięwzięcia wszczęte zostało w dniu 28.01.2015r.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej urzędu tutaj.

drukuj (INFORMACJA O PLANOWANYM PARTNERSTWIE PUBLICZNO - PRYWATNYM)

Metryka

 • opublikował: Kamila Mróz
  data publikacji: 2015-01-28 12:32
 • zmodyfikował: Kamila Mróz
  ostatnia modyfikacja: 2015-02-12 11:47


Zapytanie ofertowe na usługi w zakresie nieregularnego transportu osób

 • Metryka

  • opublikował: Kamila Mróz
   data publikacji: 2015-01-27 11:49

Metryka

 • opublikował: Kamila Mróz
  data publikacji: 2015-01-27 11:45
 • zmodyfikował: Kamila Mróz
  ostatnia modyfikacja: 2015-01-27 11:48


Zapytanie ofertowe na zakup różnych artykułów spożywczych

 • Metryka

  • opublikował: Kamila Mróz
   data publikacji: 2015-01-27 11:35

Metryka

 • opublikował: Kamila Mróz
  data publikacji: 2015-01-27 11:36
 • zmodyfikował: Kamila Mróz
  ostatnia modyfikacja: 2015-01-27 11:50


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na sprzedaż i dostawę tonerów

Metryka

 • opublikował: Kamila Mróz
  data publikacji: 2015-02-23 10:38

Metryka

 • opublikował: Kamila Mróz
  data publikacji: 2015-02-23 10:38


Metryka

 • opublikował: Kamila Mróz
  data publikacji: 2015-01-22 07:59
 • zmodyfikował: Kamila Mróz
  ostatnia modyfikacja: 2015-01-22 08:13


ZAPYTANIE OFERTOWA NA SKŁAD I DRUK BIULETYNU INFORMACYJNEGO "GONIEC GMINNY"

Metryka

 • opublikował: Kamila Mróz
  data publikacji: 2015-01-16 09:56

Metryka

 • opublikował: Kamila Mróz
  data publikacji: 2015-01-16 09:56

Metryka

 • opublikował: Kamila Mróz
  data publikacji: 2015-01-29 12:18


Utylizacja eternitu - dofinansowanie

Ci Mieszkańcy, którzy planują w roku bieżącym 2015 zdemontowanie i przekazanie do utylizacji eternitu z budynków mieszkalnych lub gospodarczych na swoich posesjach mogą skorzystać z dofinansowania do kosztów związanych z wykonaniem tych robót. Środki finansowe będą dotacją celową uzyskaną przez Gminę Lubicz z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.    

Aby z nich skorzystać należy spełnić następujące warunki:

1. Zgłosić zamiar rozpoczęcia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę - remont istniejących budynków do Starostwa Powiatowego w Toruniu ul. Towarowa 4-6 w terminie natychmiastowym;

2. Złożyć wniosek do Wójta Gminy Lubicz z prośbą o dofinansowanie do kosztów tych robót i załączyć odpowiedź od Starostwa Powiatowego w Toruniu, którą otrzymają Państwo na złożone zgłoszenie opisane w punkcie 1. Wniosek należy złożyć do Urzędu Gminy w Lubiczu ul. Toruńska 21 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 lutego 2015 roku.

Referat Gospodarki Odpadami

Metryka

 • opublikował: Kamila Mróz
  data publikacji: 2015-01-15 09:23
 • zmodyfikował: Kamila Mróz
  ostatnia modyfikacja: 2015-01-15 09:24


Metryka

 • opublikował: Kamila Mróz
  data publikacji: 2015-01-13 09:08


Metryka

 • opublikował: Kamila Mróz
  data publikacji: 2015-01-12 15:46


Informacja o nagrodach i wyróżnieniach przyznanych za wyniki sportowe osiągnięte w roku 2014

Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 8 marca o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz.594) oraz § 2 Uchwały Nr XVI/184/2011 Rady Gminy Lubicz z dnia 28 października 2011 r. w sprawie ustanawiania i finansowania nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe (Dz. Urz. Woj. Kuj. z 2011 r. Nr 262, poz. 2590 z póź.zm.), po rozpatrzeniu wniosków niżej wymienionych sportowców o przyznanie nagrody lub wyróżnienia za osiągnięcia sportowe zdobyte w roku 2014, Wójt Gminy Lubicz postanowił przyznać:

 1. Jakubowi Dąbrowskiemu – nagrodę w wysokości 2000,00 zł za zajęcie I miejsca w międzynarodowych zawodach Mistrzostw Świata w Kickboxingu w Rimini we Włoszech (6-14 września 2014 r.) w kategorii juniorów.
 2. Kacprowi Dąbrowskiemu – nagrodę w wysokości 2000,00 zł za zajęcie II miejsca podczas Mistrzostw Świata w Kickboxingu wRimini we Włoszech (6-14 września 2014 r.) w kat. kadetów.
 3. Małgorzacie Curyło – nagrodę w wysokości 1500,00 zł za zajęcie I miejsca w konkurencji sztafeta 4x400 m podczas Halowych Mistrzostw Polski Seniorów w Sopocie (23.02.2014).
 4. Karolowi Twarowskiemu – nagrodę w wysokości 1500,00 zł za zajęcie I miejsca podczas Letnich Otwartych Mistrzostw Polski w Pływaniu w kategorii Masters w Olsztynie (27-29.06.2014 r.) na dystansie 400 m stylem zmiennym.
 5. Błażejowi Janiaczykowi – nagrodę w wysokości 600,00 zł za zajęcie III miejsca podczas Mistrzostw Polski Elity w jeździe drużynowej na czas w miejscowości Godziesze Wielkie (05.10.2014 r.)
 6. Łukaszowi Sacharuk – nagrodę w wysokości 500,00 zł za zdobycie srebrnego medalu w konkurencji sprintu drużynowego na torze podczas Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w Pruszkowie (24-27.05.2014 r.)
 7. Danielowi Rochnie – nagrodę w wysokości 500,00 zł za zajęcie II miejsca w konkurencji sprintu drużynowego w kolarstwie torowym podczas Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży we Wrocławiu (25-27.07.2014 r.)
 8. Maciejowi Kwiatkowskiemu – nagrodę w wysokości 500,00 zł za zajęcie II miejsca podczas Mistrzostw Polski w Kickboxingu kadetów starszych i młodszych w Dobrzejewicach (22-23 marca 2014 r.).
 9. Jakubowi Wiśniewskiemu – nagrodę w wysokości 500,00 zł za zajęcie XIII miejsca w Mistrzostwach Województwa w kolarstwie szosowym w Młyńcu Drugim (11.05.2014 r.)
 10. Dawidowi Wojtowiczowi – nagrodę w wysokości 500,00 zł za zajęcie X miejsca w Pucharze Nadziei Olimpijskich w kolarstwie szosowym w Ludwikowie (05.07.2014 r.).
 11. Aleksandrowi Nikiel – nagrodę w wysokości 500,00 zł za zajęcie I miejsca w Mistrzostwach Województwa Kujawsko-Pomorskiego w kolarstwie przełajowym w Cierpicach (15.03.2014 r.)

Metryka

 • opublikował: Kamila Mróz
  data publikacji: 2015-01-22 10:51
 • zmodyfikował: Kamila Mróz
  ostatnia modyfikacja: 2015-01-22 10:59


Metryka

 • opublikował: Kamila Mróz
  data publikacji: 2015-01-12 15:42

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 14315
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2017-10-06 12:21:46