Biuletyn Informacji Publicznej
URZĄD GMINY LUBICZ

Wyszukiwarka

Odnośniki

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.lubicz.pl

Treść strony


WYNIKI OTWARTEGO KONKURSU OFERT - PROFILAKTYKA UZALEŻNIEŃ I PRZECIWDZIAŁANIA PATOLOGIOM SPOŁECZNYM

 • Metryka

  • opublikował: Kamila Mróz
   data publikacji: 2016-12-30 11:17

Metryka

 • opublikował: Kamila Mróz
  data publikacji: 2016-12-30 11:17


ZAPYTANIE OFERTOWE - skład i druk "Gońca gminnego"

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na skład i druk "Gońca gminnego" w 2017 r.

Metryka

 • opublikował: Kamila Mróz
  data publikacji: 2016-12-27 12:56
 • Metryka

  • opublikował: Kamila Mróz
   data publikacji: 2016-12-27 12:55

Metryka

 • opublikował: Kamila Mróz
  data publikacji: 2016-12-27 12:56


ZAPYTANIE OFERTOWE - prowadzenie zajęć gimnastycznych

Zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty na prowadzenie zajęć gimnastycznych 
dla osób po 45 roku życia dla mieszkańców gminy  w roku 2017. 

Metryka

 • opublikował: Kamila Mróz
  data publikacji: 2016-12-20 08:09
 • Metryka

  • opublikował: Kamila Mróz
   data publikacji: 2016-12-20 08:01

Metryka

 • opublikował: Kamila Mróz
  data publikacji: 2016-12-20 08:09


ZAPYTANIE OFERTOWE - prowadzenie zajęć fitness

Zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty na prowadzenie zajęć fitness dla 
mieszkańców gminy  w roku 2017. 

Metryka

 • opublikował: Kamila Mróz
  data publikacji: 2016-12-20 08:09
 • Metryka

  • opublikował: Kamila Mróz
   data publikacji: 2016-12-20 08:03

Metryka

 • opublikował: Kamila Mróz
  data publikacji: 2016-12-20 08:09


ZAPYTANIE OFERTOWE - zakup artykułów spożywczych

Urząd Gminy Lubicz zwraca się z zapytaniem ofertowym na zakup w 2017 r. 
artykułów spożywczych.

Metryka

 • opublikował: Kamila Mróz
  data publikacji: 2016-12-20 08:09
 • zmodyfikował: Kamila Mróz
  ostatnia modyfikacja: 2016-12-20 08:08
 • Metryka

  • opublikował: Kamila Mróz
   data publikacji: 2016-12-20 08:06

Metryka

 • opublikował: Kamila Mróz
  data publikacji: 2016-12-20 08:09


ZAPYTANIE OFERTOWE - nieregularny transport osób

Zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty na usługi w zakresie nieregularnego 
transportu osób w roku 2017. 

Metryka

 • opublikował: Kamila Mróz
  data publikacji: 2016-12-20 08:09
 • Metryka

  • opublikował: Kamila Mróz
   data publikacji: 2016-12-20 08:09

Metryka

 • opublikował: Kamila Mróz
  data publikacji: 2016-12-20 08:09


ZAPYTANIE OFERTOWE

Zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty na świadczenie usług pocztowych po za teren gminy Lubicz dla Urzędu Gminy w Lubiczu od 02 stycznia 2017r. do 31 grudnia 2017r.

Metryka

 • opublikował: Kamila Mróz
  data publikacji: 2016-12-12 14:47
 • Metryka

  • opublikował: Kamila Mróz
   data publikacji: 2016-12-12 14:46
  • zmodyfikował: Kamila Mróz
   ostatnia modyfikacja: 2016-12-12 14:48

Metryka

 • opublikował: Kamila Mróz
  data publikacji: 2016-12-12 14:47


ZAPYTANIE OFERTOWE

Zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty na świadczenie usług pocztowych w granicach administracyjnych gminy dla Urzędu Gminy Lubicz od 02 stycznia 2017r. do 31 grudnia 2017r.

Metryka

 • opublikował: Kamila Mróz
  data publikacji: 2016-12-12 14:51
 • Metryka

  • opublikował: Kamila Mróz
   data publikacji: 2016-12-12 14:51

Metryka

 • opublikował: Kamila Mróz
  data publikacji: 2016-12-12 14:51


ZAPYTANIE OFERTOWE

Zwracam się z prośbą o  przedstawienie oferty na sprzedaż i dostawę w 2017 r. środków czystości. 

Metryka

 • opublikował: Kamila Mróz
  data publikacji: 2016-12-09 15:41
 • Metryka

  • opublikował: Kamila Mróz
   data publikacji: 2016-12-09 15:40

Metryka

 • opublikował: Kamila Mróz
  data publikacji: 2016-12-09 15:41


ZAPYTANIE OFERTOWE

Zwracam  się z uprzejmą prośbą o  przedstawienie oferty  na sprzedaż  i  dostawę    w 2017  r. 
następujących tonerów oryginalnych oraz zamienników nieregenerowanych.

Metryka

 • opublikował: Kamila Mróz
  data publikacji: 2016-12-09 15:41
 • Metryka

  • opublikował: Kamila Mróz
   data publikacji: 2016-12-09 15:38

Metryka

 • opublikował: Kamila Mróz
  data publikacji: 2016-12-09 15:41


ZAPYTANIE OFERTOWE

Zwracam  się  z  prośbą  o  przedstawienie  oferty  na  sprzedaż  i  dostawę  w  2017  r. 
materiałów biurowych. 

Metryka

 • opublikował: Kamila Mróz
  data publikacji: 2016-12-09 15:41

Metryka

 • opublikował: Kamila Mróz
  data publikacji: 2016-12-09 15:41


Propozycja wyboru najkorzystniejszej oferty - świadczenie usług pocztowych poza terenem gminy

 • Metryka

  • opublikował: Kamila Mróz
   data publikacji: 2016-12-29 08:32

Metryka

 • opublikował: Kamila Mróz
  data publikacji: 2016-12-29 08:32


ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU ZAPYTANIA OFERTOWEGO

 ORG.2600.8.2016                             Lubicz, dnia 09.12.2016r.

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU ZAPYTANIA OFERTOWEGO

dot. zapytania o przedstawienie oferty na świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Urzędu Gminy Lubicz od 2 stycznia 2017r. do 31 grudnia 2017r.

Z uwagi na zmianę sposobu realizacji przedmiotu zamówienia Wójt Gminy Lubicz informuje o unieważnieniu przedmiotowego zapytania ofertowego.

Metryka

 • opublikował: Kamila Mróz
  data publikacji: 2016-12-09 14:58


Propozycja Wyboru Najkorzystniejszej oferty - Monitoring i ochrona

 • Metryka

  • opublikował: Kamila Mróz
   data publikacji: 2016-12-06 14:07

Metryka

 • opublikował: Kamila Mróz
  data publikacji: 2016-12-06 14:06


WÓJT GMINY LUBICZ ogłasza: otwarty konkurs ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu gminy w roku 2017 w zakresie: Profilaktyki Uzależnień i Przeciwdziałania Patologiom Społecznym

Metryka

 • opublikował: Kamila Mróz
  data publikacji: 2016-12-01 14:04

Metryka

 • opublikował: Kamila Mróz
  data publikacji: 2016-12-01 14:04


Propozycja Wyboru Najkorzystniejszej oferty - ZAKUP WĘGLA

 • Metryka

  • opublikował: Kamila Mróz
   data publikacji: 2016-12-01 10:28

Metryka

 • opublikował: Kamila Mróz
  data publikacji: 2016-12-01 10:27


ZAPYTANIE OFERTOWE

Zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty na świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Urzędu Gminy Lubicz od 02 stycznia 2017r. do 31 grudnia 2017r.

Metryka

 • opublikował: Kamila Mróz
  data publikacji: 2016-11-29 08:04
 • Metryka

  • opublikował: Kamila Mróz
   data publikacji: 2016-11-29 08:04
  • zmodyfikował: Kamila Mróz
   ostatnia modyfikacja: 2016-11-29 08:06

Metryka

 • opublikował: Kamila Mróz
  data publikacji: 2016-11-29 08:04
 • zmodyfikował: Kamila Mróz
  ostatnia modyfikacja: 2016-11-29 08:06


ZAPYTANIE OFERTOWE NA MONITORING

Metryka

 • opublikował: Kamila Mróz
  data publikacji: 2016-11-15 12:01


ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP WĘGLA

 • Metryka

  • opublikował: Kamila Mróz
   data publikacji: 2016-11-07 10:50

Metryka

 • opublikował: Kamila Mróz
  data publikacji: 2016-11-07 10:51
 • zmodyfikował: Kamila Mróz
  ostatnia modyfikacja: 2016-11-22 14:04


OGŁOSZENIE

Zarząd  Dróg, Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej w Lubiczu ogłasza sprzedaż rozsiewacza piasku (Piast RCW 3 A) – środek trwały nr TW.5.59.593, rok wprowadzenia na kartotekę środków trwałych 2001. Rozsiewacz sprzedawany jest jako złom. 


Informacja

Konsultacje społeczne:
Program  współpracy  Gminy  Lubicz  z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 rok''

drukuj (Informacja)

Metryka

 • opublikował: Kamila Mróz
  data publikacji: 2016-10-26 10:53
 • Metryka

  • opublikował: Kamila Mróz
   data publikacji: 2016-10-26 10:55

Metryka

 • opublikował: Kamila Mróz
  data publikacji: 2016-10-26 10:53


Pozakonkursowy tryb udzielania dotacji organizacjom pozarządowym i innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego

Na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz.U. z 2016, poz. 239, z póź.zm.) możliwe jest ubieganie się przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ww. ustawy o dotację z budżetu Gminy Lubicz na realizację zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert.


Pozakonkursowy tryb udzielania dotacji organizacjom pozarządowym i innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego

Lubicz, 18 sierpnia 2016 r.

Pozakonkursowy tryb udzielania dotacji organizacjom pozarządowym i innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego

Na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz.U. z 2016, poz. 239, z póź.zm.) możliwe jest ubieganie się przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ww. ustawy o dotację z budżetu Gminy Lubicz na realizację zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert.

Kwota dofinansowania lub finansowania zadania w trybie tzw. uproszczonym nie może przekroczyć 10.000 zł, a termin realizacji zadania nie może być dłuższy niż 90 dni.


OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY LUBICZ GP.6733.4.2016.MD

GP.6733.4.2016.MD                                          Lubicz Dolny 2016.05.25

                                       OBWIESZCZENIE  WÓJTA  GMINY LUBICZ

Zgodnie z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2015r. poz. 199 j.t. ze zm.) oraz art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego

                                                   z a w i a d a m i a m: 

że w dniu 25.05.2016 r. została wydana decyzja nr 3/CP/2016 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego  polegającego na budowie kompleksu sportowo-rekreacyjnego , przewidzianego  do  realizacji  na  działkach nr  60/1 60/2 położonych w miejscowości Grabowiec.

Z treścią decyzji można  zapoznać się pod adresem:
Urząd Gminy Lubicz
Lubicz Dolny ul. Toruńska 21
Referat Gospodarki Przestrzennej , II piętro, pokój nr 35  
tel.566212135 

Metryka

 • opublikował: Kamila Mróz
  data publikacji: 2016-06-03 11:32
 • zmodyfikował: Kamila Mróz
  ostatnia modyfikacja: 2016-06-03 11:31


Wyniki otwartego konkursu ofert: Profilaktyka Uzależnień i Przeciwdziałanie Patologiom Społecznym

Lubicz Dolny, 01.06.2016 r.

Wyniki otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu gminy  w roku 2016 w zakresie:
Profilaktyki Uzależnień i Przeciwdziałania Patologiom Społecznym

 1. Dotację w wysokości 8.000,00 zł przyznano Związkowi Harcerstwa Rzeczypospolitej Toruński Szczep „Brązowa Piątka na zadanie pn. „Organizacja czasu wolnego poprzez realizację programów profilaktycznych prowadzony podczas obozu 5 lubickiej drużyny harcerek „GRAŃ” i 5 toruńskiej drużyny harcerzy im.A.Małkowskiego oraz kolonii 5 lubickiej gromady zuchenek "DRIADY z Leśnego Zakątka".
 2. Dotację w wysokości 5.660,00 zł przyznano Towarzystwu Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy Toruń na zadanie pn. „Obóz żeglarski dla uczestników ŚOW w Lubiczu”.
 3. Dotację w wysokości 9.900,00 zł przyznano Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu „Sprint” Grębocin na zadanie pn. „Zorganizowanie i przeprowadzenie obozu szkoleniowo-wypoczynkowego wraz ze szkoleniem w zakresie przeciwdziałania patologiom i uzależnieniom społecznym”.
 4. Dotację w wysokości 6.890,00 zł przyznano Towarzystwu „Nasze Szwederowo” na zadanie pn. „Wypoczynek wakacyjny z programem profilaktyczno-wychowawczym dla dzieci i młodzieży z rodzin ubogich i zagrożonych patologią z terenu Gminy Lubicz”.

Metryka

 • opublikował: Kamila Mróz
  data publikacji: 2016-06-02 07:41
 • zmodyfikował: Kamila Mróz
  ostatnia modyfikacja: 2016-06-02 07:42


Pozakonkursowy tryb udzielania dotacji organizacjom pozarządowym i innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego

 • Metryka

  • opublikował: Kamila Mróz
   data publikacji: 2016-05-24 16:26

Metryka

 • opublikował: Kamila Mróz
  data publikacji: 2016-05-24 16:26

Wybór najkorzystniejszej oferty

Metryka

 • opublikował: Kamila Mróz
  data publikacji: 2016-05-18 14:38


Zaproszenie do złożebia oferty na dostawę urn wyborczych dla gminy Lubicz

Metryka

 • opublikował: Kamila Mróz
  data publikacji: 2016-05-06 08:00
 • Metryka

  • opublikował: Kamila Mróz
   data publikacji: 2016-05-06 08:00
  • zmodyfikował: Kamila Mróz
   ostatnia modyfikacja: 2016-05-17 10:25
 • Metryka

  • opublikował: Kamila Mróz
   data publikacji: 2016-05-06 08:00
  • zmodyfikował: Kamila Mróz
   ostatnia modyfikacja: 2016-05-06 11:20
 • Metryka

  • opublikował: Kamila Mróz
   data publikacji: 2016-05-06 11:20
  • zmodyfikował: Kamila Mróz
   ostatnia modyfikacja: 2016-05-17 10:26

Metryka

 • opublikował: Kamila Mróz
  data publikacji: 2016-05-06 08:00


Propozycja wyboru najkorzystniejszej oferty na zakup i montaż siłowni zewnętrznych

 • Metryka

  • opublikował: Kamila Mróz
   data publikacji: 2016-04-29 10:11

Metryka

 • opublikował: Kamila Mróz
  data publikacji: 2016-04-29 10:11


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dotycząca zapytania ofertowego na „Realizację programu usuwania materiałów zawierających azbest z terenu gminy Lubicz”.

 • Metryka

  • opublikował: Kamila Mróz
   data publikacji: 2016-04-29 09:40

Metryka

 • opublikował: Kamila Mróz
  data publikacji: 2016-04-29 09:40


Ogłoszenie - otwarty konkurs

Działając na podstawie art.11 ust.1 pkt 1 i ust.2  oraz art.13  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2016 r. poz.239) Wójt Gminy  Lubicz ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu gminy w roku 2016 w zakresie Profilaktyki Uzależnień i Przeciwdziałania Patologiom Społecznym


Zapytanie ofertowe: Zakup i montaż siłowni zewnętrznych.

Metryka

 • opublikował: Kamila Mróz
  data publikacji: 2016-04-19 18:11
 • zmodyfikował: Kamila Mróz
  ostatnia modyfikacja: 2016-04-19 18:15


Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - zakup kserokopiarki

 • Metryka

  • opublikował: Kamila Mróz
   data publikacji: 2016-04-06 15:01

Metryka

 • opublikował: Kamila Mróz
  data publikacji: 2016-04-06 15:00


ZAPYTANIE OFERTOWE: „Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Lubicz”.

 • Metryka

  • opublikował: Kamila Mróz
   data publikacji: 2016-04-05 16:13

Metryka

 • opublikował: Kamila Mróz
  data publikacji: 2016-04-05 16:11


Sprostowanie dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty na sprzęt komputerowy i oprogramowanie.

 • Metryka

  • opublikował: Kamila Mróz
   data publikacji: 2016-04-05 15:07

Metryka

 • opublikował: Kamila Mróz
  data publikacji: 2016-04-05 15:06


Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - sprzęt komputerowy i oprogramowanie

 • Metryka

  • opublikował: Kamila Mróz
   data publikacji: 2016-04-05 07:44

drukuj (Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - sprzęt komputerowy i oprogramowanie)

Metryka

 • opublikował: Kamila Mróz
  data publikacji: 2016-04-05 07:44


Wyniki konkursu - Profilaktyka Uzależnień i Przeciwdziałanie Patologiom Społecznym

Lubicz Dolny, 31 marca 2016 r.

 

Wyniki otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu gminy  w roku 2016 w zakresie:

Profilaktyki Uzależnień i Przeciwdziałania Patologiom Społecznym

 

 1. Dotację w wysokości 26.550,00 zł przyznano Towarzystwu Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy Toruń na zadanie pn. „Prowadzenie Środowiskowego Ogniska Wychowawczego w Lubiczu Górnym”.
 2. Dotację w wysokości 3.000,00 zł przyznano Stowarzyszeniu Kobiet Na Rzecz Rozwoju Wsi Brzezinko na zadanie pn. „Dobry wybór = dobre życie”.

Oferty odrzucone z powodu niespełnienia wymogów formalnych:

 1. Zadanie pn. „Utworzenie i szkolenie sekcji tenisa stołowego”  - Stowarzyszenie Lokalne Salezjańskiej Organizacji Sportowej RP w Złotorii.
 2. Zadanie pn. „Program Profilaktyczny prowadzony podczas obozu 5 Lubickiej Drużyny Harcerek „Grań” i 5 Toruńskiej Drużyny Harcerzy im.A.Małkowskiego oraz kolonii 5 Lubickiej Gromady Zuchenek „Driady z leśnego zakątka” - Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej Toruński Szczep „Brązowa Piątka.

Metryka

 • opublikował: Kamila Mróz
  data publikacji: 2016-03-31 13:36
 • zmodyfikował: Kamila Mróz
  ostatnia modyfikacja: 2016-03-31 15:07


ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERT - KSEROKOPIARKA

Zaproszenie do złożenia ofert na sprzedaż kserokopiarki.

drukuj (ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERT - KSEROKOPIARKA)

Metryka

 • opublikował: Kamila Mróz
  data publikacji: 2016-03-23 10:23
 • Metryka

  • opublikował: Kamila Mróz
   data publikacji: 2016-03-23 10:23
 • Metryka

  • opublikował: Kamila Mróz
   data publikacji: 2016-03-23 10:23

Metryka

 • opublikował: Kamila Mróz
  data publikacji: 2016-03-23 10:22


ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERT

Zaproszenie do złożenia ofert na sprzęt komputerowy i oprogramowanie. 
Wyjaśnienie:  W części II, pozycja nr 2 zamawiający prosi o dostarczenie 55 pojedynczych licencji.

drukuj (ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERT)

Metryka

 • opublikował: Kamila Mróz
  data publikacji: 2016-03-18 10:40
 • zmodyfikował: Kamila Mróz
  ostatnia modyfikacja: 2016-03-23 10:20
 • Metryka

  • opublikował: Kamila Mróz
   data publikacji: 2016-03-18 08:45
 • Metryka

  • opublikował: Kamila Mróz
   data publikacji: 2016-03-18 08:45

Metryka

 • opublikował: Kamila Mróz
  data publikacji: 2016-03-18 10:40


WYNIKI OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA GMINY W ZAKRESIE              KULTURY - ROZWOJU WOKALNEGO DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ GMINY LUBICZ

1. Dotację w wysokości 25.000,00 zł przyznano Stowarzyszeniu Inicjatyw Artystycznych z Lubicza Górnego na zadanie pt:„ Śpiewajmy Razem” 

Metryka

 • opublikował: Kamila Mróz
  data publikacji: 2016-03-24 13:24
 • zmodyfikował: Kamila Mróz
  ostatnia modyfikacja: 2016-03-24 13:22


 Lubicz Dolny, 23 marzec 2016 r.

WYNIKI OTWARTEGO KONKURSU OFERT DLA KLUBÓW SPORTOWYCH NA DOFINANSOWANIE   ZADAŃ W RAMACH WSPIERANIA ROZWOJU SPORTU W GMINIE LUBICZ

1.Dotację w wysokości 54 000,00 zł przyznano Klubowi Sportowemu „ Flisak” Złotoria na zadanie pt: „ Prowadzenie szkolenia sportowego oraz udział we współzawodnictwie sportowym”

2.   Dotacja w wysokości 2000,00 zł przyznano Klubowi Sportowemu „ Krobia” na zadanie pt: „ Rekreacja w Krobi”

   3.   Dotację w wysokości 4 000,00 zł  przyznano  Klubowi Sportowemu „ Krobia” na zadanie pt. „IV edycja Lubickiej Ligi Orlika”

   4.  Dotację w wysokości 2 000,00 zł przyznano Stowarzyszeniu Rozwoju Gminy na zadanie pt: „ Grand Prix Krobi w Siatkówce Plażowej”

5.  Dotację w wysokości  50 000,00 zł  przyznano  Uczniowskiemu  Klubowi  Sportowemu  „Drwęca Novar” na  zadanie pt. „Prowadzenie szkolenia oraz udział w zawodach sportowych w zakresie piłki ręcznej”

  6.  Dotację w wysokości  6000,00 zł przyznano Stowarzyszeniu  Lokalnemu  Salezjańskiej Organizacji Sportowej Rzeczpospolitej Polskiej  w  Złotorii na  zadanie pt. „ Szkolenie zespołu laskarzy oraz utworzenie i szkolenie sekcji tenisa stołowego”     

  7.  Dotację w wysokości 9000,00 zł przyznano Klubowi Sportowemu „ Gwiazda” z Torunia na zadanie pt: „ Organizacja profesjonalnych treningów z piłki nożnej dla dzieci z Gminy Lubicz

  8.  Dotację w wysokości 8000,00 zł  przyznano  Klubowi  Sportowemu  „Sprint” Grębocin na  zadanie pt. „Szkolenie młodzieży uzdolnionej sportowo w kolarstwie przez KS Sprint Grębocin”

  9.  Dotację w wysokości 3000,00 zł przyznano Klubowi Sportowemu „Sprint” Grębocin na zadanie pt: „Organizacja Kolarskich  międzywojewódzkich  mistrzostw w jeździe indywidualnej na czas”

10.  Dotację w wysokości 7000,00 zł przyznano Klubowi Sportowemu „ Orlik” na zadanie pt: „ Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży i ich  przygotowanie i udział we współzawodnictwie sportowym w zakresie piłki nożnej oraz organizacja imprez sportowo rekreacyjnych dostępnych dla mieszkańców gminy”

Oferty odrzucone z powodu braku środków finansowych:

1.Klub Sportowy „Krobia” – zadanie pt. „Brydż – Most pomiędzy sportem a rekreacją umysłową”

Metryka

 • opublikował: Kamila Mróz
  data publikacji: 2016-03-23 15:03


Otwarty konkurs ofert - Profilaktyka Uzależnień i Przeciwdziałanie Patologiom Społecznym

Wójt Gminy Lubicz ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu gminy w roku 2016 w zakresie: Profilaktyki Uzależnień i Przeciwdziałania Patologiom Społecznym

Metryka

 • opublikował: Kamila Mróz
  data publikacji: 2016-02-19 14:53
 • Metryka

  • opublikował: Kamila Mróz
   data publikacji: 2016-02-19 14:53
 • Metryka

  • opublikował: Kamila Mróz
   data publikacji: 2016-02-22 07:38

Metryka

 • opublikował: Kamila Mróz
  data publikacji: 2016-02-19 14:53


Otwarty konkurs ofert – rozwój wokalny dzieci i młodzieży szkolnej

Wójt Gminy Lubicz ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań gminy w roku 2016 w zakresie kultury – rozwój wokalny dzieci i młodzieży szkolnej Gminy Lubicz.

Metryka

 • opublikował: Kamila Mróz
  data publikacji: 2016-02-19 14:53
 • Metryka

  • opublikował: Kamila Mróz
   data publikacji: 2016-02-19 14:47
 • Metryka

  • opublikował: Kamila Mróz
   data publikacji: 2016-02-19 14:47

Metryka

 • opublikował: Kamila Mróz
  data publikacji: 2016-02-19 14:53


Otwarty konkurs ofert dla klubów sportowych

Wójt Gminy Lubicz ogłasza otwarty konkurs ofert dla klubów sportowych na dofinansowanie zadań       w ramach wspierania rozwoju sportu w Gminie Lubicz.

Metryka

 • opublikował: Kamila Mróz
  data publikacji: 2016-02-19 14:54
 • Metryka

  • opublikował: Kamila Mróz
   data publikacji: 2016-02-19 14:41
 • Metryka

  • opublikował: Kamila Mróz
   data publikacji: 2016-02-19 14:42

Metryka

 • opublikował: Kamila Mróz
  data publikacji: 2016-02-19 14:53


Wybór najkorzystniejszej oferty na skład i druk "Gońca gminnego"

Metryka

 • opublikował: Kamila Mróz
  data publikacji: 2016-01-25 14:13
 • Metryka

  • opublikował: Kamila Mróz
   data publikacji: 2016-01-25 14:12

Metryka

 • opublikował: Kamila Mróz
  data publikacji: 2016-01-25 14:13


Wybór najkorzystniejszej oferty dla zapytanie ofertowego na zakup produktów zwierzęcych, mięsa produktów mięsnych w 2016 r.

 • Metryka

  • opublikował: Kamila Mróz
   data publikacji: 2016-01-21 14:23

Metryka

 • opublikował: Kamila Mróz
  data publikacji: 2016-01-21 14:23
 • zmodyfikował: Kamila Mróz
  ostatnia modyfikacja: 2016-01-21 14:23


Sprostowanie - Wybór najkorzystniejszej oferty dla zapytanie ofertowego na tonery

 • Metryka

  • opublikował: Kamila Mróz
   data publikacji: 2016-01-18 08:22

Metryka

 • opublikował: Kamila Mróz
  data publikacji: 2016-01-18 08:22


Zapytanie ofertowe

W sprawie przedstawienia oferty na skład i druk biuletynu informacyjnego "Goniec gminny".

Metryka

 • opublikował: Kamila Mróz
  data publikacji: 2016-01-13 14:08
 • Metryka

  • opublikował: Kamila Mróz
   data publikacji: 2016-01-13 14:06

Metryka

 • opublikował: Kamila Mróz
  data publikacji: 2016-01-13 14:08


Wybór najkorzystniejszej oferty dla zapytanie ofertowego na środki czystości

 • Metryka

  • opublikował: Kamila Mróz
   data publikacji: 2016-01-11 12:45

Metryka

 • opublikował: Kamila Mróz
  data publikacji: 2016-01-11 12:46


Wybór najkorzystniejszej oferty dla zapytanie ofertowego na materiały biurowe

 • Metryka

  • opublikował: Kamila Mróz
   data publikacji: 2016-01-11 12:24

Metryka

 • opublikował: Kamila Mróz
  data publikacji: 2016-01-11 12:46


Wybór najkorzystniejszej oferty dla zapytanie ofertowego na tonery

 • Metryka

  • opublikował: Kamila Mróz
   data publikacji: 2016-01-11 12:23

Metryka

 • opublikował: Kamila Mróz
  data publikacji: 2016-01-11 12:46


ZAPYTANIE OFERTOWE

Zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty na zakup produktów zwierzęcych, mięsa produktów mięsnych w 2016 r.

Metryka

 • opublikował: Kamila Mróz
  data publikacji: 2016-01-05 09:03
 • Metryka

  • opublikował: Kamila Mróz
   data publikacji: 2016-01-05 09:04
  • zmodyfikował: Kamila Mróz
   ostatnia modyfikacja: 2016-01-05 11:35

Metryka

 • opublikował: Kamila Mróz
  data publikacji: 2016-01-05 09:03


W dniach 14-28 grudnia 2015 r. przeprowadzono rozeznanie cenowe, którego przedmiotem jest prowadzenie Punktu Konsultacyjnego 2 godziny tygodniowo w świetlicy środowiskowej w Lubiczu Dolnym w 2016 r.

 • Metryka

  • opublikował: Kamila Mróz
   data publikacji: 2015-12-29 11:42

Metryka

 • opublikował: Kamila Mróz
  data publikacji: 2015-12-29 11:42

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 19437
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2017-10-06 11:00:05