Ścieżka nawigacyjna

Treść strony


Pozakonkursowy tryb udzielania dotacji organizacjom pozarządowym i innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego

Na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz.U. z 2016, poz. 1817, z póź.zm.) możliwe jest ubieganie się przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ww. ustawy o dotację z budżetu Gminy Lubicz na realizację zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert.
Kwota dofinansowania lub finansowania zadania w trybie tzw. uproszczonym nie może przekroczyć 10.000 zł, a termin realizacji zadania nie może być dłuższy niż 90 dni.
 
Warunkiem koniecznym dla rozpatrzenia celowości proponowanego do realizacji zadania publicznego jest złożenie oferty wg. wzoru określonego w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 kwietnia 2016 r. w sprawie uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania z realizacji zadania publicznego (Dz.U. z 2016 r., poz. 570).
 
W ciągu 7 dni roboczych od dnia wpłynięcia oferty do Urzędu Gminy Lubicz, oferta na okres 7 dni jest upubliczniana, tj. zamieszczana:
•    w Biuletynie Informacji Publicznej,
•    na stronie internetowej Urzędu Gminy Lubicz, 
•    na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Lubicz.
W terminie 7 dni od dnia upublicznienia oferty każdy może zgłosić do niej uwagi w Urzędzie Gminy Lubicz. Po rozpatrzeniu tych uwag zawierana jest z organizacją pozarządową umowa dotycząca realizacji zadnia publicznego.
 
W danym roku kalendarzowym łączna kwota środków finansowych przekazana z budżetu Gminy Lubicz tej samej organizacji na realizację zadań publicznych w trybie uproszczonym nie może przekroczyć 20.000 zł.
Oferta złożone w trybie 19a: 
Uznając celowość realizacji zadania „Obchody Dni Honorowych Dawców Krwi”, przedstawionego przez Oddział Rejonowy PCK w Chełmży w ofercie złożonej w dniu 31 lipca 2017 r., podaje się ofertę do wiadomości publicznej.


Wszelkie uwagi dotyczące oferty można zgłaszać pisemnie do Urzędu Gminy Lubicz pod adresem : 87-162 Lubicz, ul. Toruńska 21, Lubicz Dolny do dnia 08 sierpnia 2017 r.
 

Metryka

  • data wytworzenia: 2017-08-01
  • opublikował: Kamila Mróz
    data publikacji: 2017-10-05 13:33

Metryka

  • opublikował: Kamila Mróz
    data publikacji: 2017-10-05 13:33

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 17638
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2018-10-26 13:58

Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Intranet

Zaloguj się

Urząd Gminy Lubicz

Lubicz Dolny, ul. Toruńska 21, 87-162 Lubicz

Dane kontaktowe

tel. (56) 621-21-00, (56) 621-21-01

Godziny urzędowania

poniedziałek 7:15 - 15:00
wtorek 7:15 - 17:00 
środa 7:15 - 15:00
czwartek 7:15 - 15:00
piątek 7:15 - 14:15

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5739516
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2021-04-20 12:52

Stopka strony