Biuletyn Informacji Publicznej
URZĄD GMINY LUBICZ

Wyszukiwarka

Odnośniki

Intranet

Zaloguj się
:
:

Kalendarium

« poprzedni miesiącczerwiec 2024» następny miesiąc
PnWtŚrCzwPtSobNd
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: www.lubicz.pl

Treść strony


REFERAT GOSPODARKI ODPADAMI - INFORMACJE

L.P

Imię i nazwisko pracownika

Funkcja

1

Dorota Kamińska

Kierownik

2

Aneta Bicz

Podinspektor

3

Barbara Flanz

Podinspektor

4 Maciej Markowski

Pomoc administracyjna

Kontakt:

Telefon: 56  621 21 28

mail: go(at)lubicz .pl

odpady(at)lubicz .pl

Fax: 56  621 21 20

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-09-04 10:34
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2017-11-08 08:09


HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH NA 2017 R.

 • Odpady komunalne - harmonogramy na rok 2016

  Metryka

  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2017-01-04 10:34
  • zmodyfikował: Administrator Systemu
   ostatnia modyfikacja: 2017-01-04 10:41

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-01-04 10:34
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2017-01-04 10:40


Harmonogram kontroli w 2017 roku

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-09-18 10:34

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-09-18 10:34


Informacje wynikające z art. 3 ust. 2 pkt 9 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach


Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi z terenu gminy Lubicz za rok 2016

drukuj (Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi z terenu gminy Lubicz za rok 2016)

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-05-02 09:43
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2017-05-11 13:23
 • Metryka

  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2017-05-02 09:44
  • zmodyfikował: Administrator Systemu
   ostatnia modyfikacja: 2017-09-18 13:41

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-05-02 09:44
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2017-05-11 13:23


Informacja o efekcie ekologicznym za rok 2016

Prawie 36 tys. zł dofinansowania gmina Lubicz otrzymała na unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest. Skorzystali z tego mieszkańcy.

Dofinansowanie, dokładnie 35 458,41 zł na zadanie „Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy  Lubicz” urząd pozyskał z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.

Kwota ta w całości została wykorzystana na usunięcie z 16 posesji płyt azbestowych z demontażem oraz z 13 bez demontażu.

Gmina Lubicz osiągnęła efekt ekologiczny - 82,326 Mg unieszkodliwionych odpadów zawierających azbest.

1.12.2016 r.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-09-18 10:34


Harmonogram kontroli posesji

Plan kontroli na rok 2016


Informacja o utylizacji wyrobów azbestowych z terenu gminy Lubicz w roku 2015

W roku 2015 gmina Lubicz uzyskała i w całości wykorzystała dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadanie pn. „Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy       Lubicz”. 

Kwota dofinansowania wyniosła 53.462,76 zł.  W ramach tej kwoty zdjęto z budynków i poddano utylizacji wyroby azbestowe z 16 posesji, natomiast odebrano zdjęte przez właścicieli posesji  i poddano utylizacji wyroby azbestowe z 13 posesji. Dzięki tym działaniom gmina osiągnęła efekt ekologiczny w postaci mniejszej o 65,839 T ilości materiałów zawierających azbest.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-09-18 10:34


Analiza stanu gospodarki odpadami za rok 2015

Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach jednym z zadań gminy jest dokonanie corocznej analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi, w celu weryfikacji możliwości technicznych i organizacyjnych gminy w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi.


Analiza stanu gospodarki odpadami za rok 2014

Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach jednym z zadań gminy jest dokonanie corocznej analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi, w celu weryfikacji możliwości technicznych i organizacyjnych gminy w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi.


Utylizacja eternitu - dofinansowanie

Mieszkańcy gminy, którzy planują demontaż i przekazanie do utylizacji eternitu z budynków mieszkalnych lub gospodarczych na swoich posesjach mogą skorzystać z dofinansowania do kosztów związanych z wykonaniem tych robót. Środki finansowe będą dotacją celową, którą planuje uzyskać Gmina Lubicz z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.    

Aby z nich skorzystać należy spełnić następujące warunki:

1. Zgłosić zamiar rozpoczęcia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę - remont istniejących budynków do Starostwa Powiatowego w Toruniu ul. Towarowa 4-6           w terminie natychmiastowym;

2. Złożyć wniosek do Wójta Gminy Lubicz z prośbą o dofinansowanie do kosztów tych robót     i załączyć odpowiedź od Starostwa Powiatowego w Toruniu, którą otrzymają Państwo na złożone zgłoszenie opisane w punkcie 1. Wniosek wraz z kompletem dokumentów należy złożyć do Urzędu Gminy w Lubiczu ul. Toruńska 21 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 lutego każdego roku.

Wnioski złożone po tym terminie lub nie kompletne będą mogły uczestniczyć w programie dofinansowania na kolejny rok.

Przyznanie dofinansowania uzależnione jest od uzyskania dofinansowania na ten cel przez gminę Lubicz.

 

Referat Gospodarki Odpadami

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-09-18 10:34


Informacja o dopuszczalnej zawartości pojemnika na odpady zmieszane przy prowadzeniu selektywnej zbiórki odpadów

 1. W sołectwach – Lubicz Dolny, Lubicz Górny, Krobia, Grębocin, Nowa Wieś                   i Złotoria:
 • Zabrudzone, w szczególności zatłuszczone odpady opakowaniowe typu woreczki foliowe, pojemniki z resztkami zawartości organicznej np. kubeczki z resztką masła, butelki z resztką oleju itp.,
 • Tacki styropianowe po żywności,
 • Pampersy, podpaski, zużyte ręczniki papierowe, ściereczki jednorazowe itp.,
 • Popiół (zimny) w ilości nie większej niż ½ pojemnika 120l lub 1/3 pojemnika 240 l,
 • Niewielkie ilości potłuczonego szkła np. szklanka, lustro,
 • Odchody zwierzęce,
 • Kości, resztki mięsa…
 1. W sołectwach pozostałych:
 • Wszystkie odpady jak wyżej,
 • Odpady zielone – resztki obiadowe, obierki, skoszona trawa, liście, drobne gałązki, chwasty…

Nie wolno wrzucać: gruzu, odpadów budowlanych, ziemi, wszystkich odpadów, których dotyczy zbiórka selektywna, a w szczególności baterii, akumulatorków, elektroodpadów, świetlówek i żarówek energooszczędnych, chemii budowlanej itp.

Wszystkie te odpady – odpowiednio posegregowane można oddać do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów.

W przypadku stwierdzenia przez pracowników firmy wywożącej odpady niewłaściwej zawartości pojemnika, mają prawo odmówić jego odbioru do momentu doprowadzenia zawartości do obowiązujących zasad. 

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-09-18 10:34


KONTROLA POSESJI

                 W gminie Lubicz pracownicy Referatu Gospodarki Odpadami Urzędu Gminy Lubicz wraz     z pracownikiem Lubickich Wodociągów będą przeprować  kontrole posesji pod kątem spełnienia obowiązku podłączenia do kanalizacji sanitarnej, posiadania przydomowej oczyszczalni ścieków lub posiadania szczelnego zbiornika bezodpływowego wraz z kompletem dokumentów tj. umową           i rachunkami na wywóz ścieków. Zgodnie z art. 379 i art. 380 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2008 r.  Nr 25, poz. 150 z późn. zmianami)  pracownicy mają prawo do wejścia na teren posesji w godzinach 600 - 2200, kontroli posiadania urządzeń do odprowadzania nieczystości ciekłych, kontroli dokumentów stanowiących dowód na przekazywanie ścieków specjalistycznym firmom wywozowym, kontroli ilości zamieszkujących osób, rachunków za wodę.

 Pracownicy będą posiadali identyfikatory ze zdjęciami.

 

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-09-18 10:34


INFORMACJA O PŁATNOŚCIACH ZA GOSPODARKĘ ODPADAMI

Bardzo prosimy naszych mieszkańców, aby przy uiszczaniu opłaty za gospodarkę odpadami wpisywali w tytule miesiąc lub miesiące, za które opłata jest uiszczana. Prosimy również, aby wpłaty realizowane były z konta bankowego osoby, która składała deklarację. Podyktowane jest to wymogami ordynacji podatkowej.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-09-18 10:34


INFORMACJA O ODBIORZE ODPADÓW ZIELONYCH

Odpady zielone z pojemników koloru brązowego (oraz worków – dla osób, które jeszcze nie otrzymały brązowych pojemników lub mają więcej odpadów zielonych) w sołectwach: Lubicz Dolny, Lubicz Górny, Krobia, Grębocin, Złotoria, Nowa Wieś będą odbierane   w każdą sobotę od kwietnia do końca listopada.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-09-18 10:34


Mapa dojazdu do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

 • Mapyo2014Google

  Metryka

  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2017-09-18 10:34

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-09-18 10:34


Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

Na terenie Gminy Lubicz działa Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych zlokalizowany w Lubiczu Górnym (wjazd od Nowej Wsi) na terenie oczyszczalni ścieków (zjazd od drogi wojewódzkiej 657). Zjazd jest oznakowany.

Punkt jest czynny od poniedziałku do piątku od godziny 1000 do 1800, w soboty od 900 do 1400.

W punkcie przyjmowane są od mieszkańców gminy nieodpłatnie następujące frakcje odpadów komunalnych:

 • Papier, karton
 • Tworzywa sztuczne
 • Metale
 • Bioodpady – trawa, liście, gałęzie
 • Odpady wielkogabarytowe
 • Odpady budowlane (nieodpłatnie do 1 m3/ gospodarstwo domowe/rok)
 • Opony
 • Przeterminowane leki
 • Baterie, akumulatorki, świetlówki
 • Chemia budowlana – farby, lakiery, rozpuszczalniki w oryginalnych opakowaniach
 • Tekstylia
 • Elektroodpady

W przypadku chęci oddania większej ilości odpadów budowlanych niż 1 m3 koszt każdego następnego m3 wynosi 150 zł. 

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-09-18 10:34


Elektroodpady

Na terenie gminy Lubicz można oddawać elektroodpady w następujących miejscach:

 1. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Lubiczu Górnym na terenie oczyszczalni ścieków,
 2. Sklepy sprzedające sprzęt elektryczny i elektroniczny,
 3. Firma „Karat” w Lubiczu Dolnym (przy rondzie na granicy z Toruniem).

Elektroodpadów nie wolno wrzucać do pojemnika ogólnego. Dotyczy to również osób, które nie zadeklarowały selektywnej zbiórki odpadów, ponieważ są to odpady niebezpieczne. Odpady te mogą trwale zdegradować środowisko, zatruć ziemię i wody gruntowe. Ich wpływ na zdrowie ludzi i zwierząt jest bardzo negatywny i długotrwały. Może powodować wiele groźnych chorób, łącznie z nowotworami.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-09-18 10:34


Firma odbierająca odpady komunalne od mieszkańców gminy Lubicz

Na terenie gminy Lubicz odpady komunalne – segregowane i niesegregowane odbiera od mieszkańców wyłoniona w drodze postępowania przetargowego firma Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania sp. z o.o. ul. Grudziądzka 159, 87 – 100 Toruń. Umowa obowiązuje do końca grudnia 2018 r.

Odpady zagospodarowywane są w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych 87-100 Toruń, ul. Kociewska 37. Znajduje się tam składowisko odpadów nie nadających się do odzysku, sortownia odpadów, kompostownia i zakład produkcji TORHUMU, zakład przerobu odpadów budowlanych, magazyn odpadów niebezpiecznych, zakład demontażu odpadów wielkogabarytowych, w tym mebli i sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Na terenie składowiska znajduje się również instalacja do uzysku biogazu. W pobliżu funkcjonuje również cmentarz dla zwierząt domowych „Tęczowy Las”

W roku 2012 osiągnięte zostały w naszej gminie następujące poziomy recyklingu i przygotowania do powtórnego wykorzystania:

 1. Odpady ulegające biodegradacji: 14,9%
 2. Odpady opakowaniowe, tworzywa sztuczne, papier, szkło: 22,8%
 3. Odpady budowlane i rozbiórkowe: 70,1%

W roku 2013  osiągnięte zostały następujące poziomy recyklingu i przygotowania do powtórnego wykorzystania:

1. Odpady ulegające biodegradacji: 62,5%

2. Odpady opakowaniowe, tworzywa sztuczne, papier, szkło: 29,4%

3. Odpady budowlane i rozbiórkowe: 73,2 %

W roku 2014 osiągnięte zostały w naszej gminie następujące poziomy recyklingu i przygotowania do powtórnego wykorzystania:

 1. Odpady ulegające biodegradacji: 49,98%
 2. Odpady opakowaniowe, tworzywa sztuczne, papier, szkło: 24,62%
 3. Odpady budowlane i rozbiórkowe: 55%

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-09-18 10:34


INFORMACJA

Przeterminowane leki można oddać w następujących aptekach:

 1. Apteki:

a) Lubicz Górny – ul. Bankowa 3

b) Lubicz Górny – ul. Paderewskiego 3

c) Lubicz Górny – ul. Lipnowska 58

d) Złotoria – ul. Toruńska 62

e) Grębocin – ul. Karwowskiego 5

 

Zużyte baterie można oddać w następujących placówkach:

 1. Sklepy przemysłowe:
 1. Lubicz Górny – DELIKATESIK ul. Polna 4
 2. Lubicz Górny – NETTO ul. Bankowa 1
 3. Złotoria – STOPA ul. Toruńska 58
 1. Budynki użyteczności publicznej:

a) Lubicz Dolny – UG ul. Toruńska 21

b) Lubicz Dolny – Sz.P ul. Szkolna 7

c) Lubicz Górny – Z.S nr 1 ul. Piaskowa 23

d) Grębocin – Z.S nr 2 ul. Szkolna 4

e) Złotoria – Sz.P ul. Pomorska 9/11

      f)  Gronowo – Sz.P

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-09-18 10:34


INFORMACJA - AZBEST

Informujemy, że rada gminy Lubicz przyjęła gminny program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Lubicz na lata 2013 – 2032.

Zgodnie z programem dofinansowaniu może podlegać: rozbiórka, transport i utylizacja wyrobów azbestowych. W związku z tym prosimy o składanie wniosków o dofinansowanie na rok 2017. Wnioski będą przyjmowane od mieszkańców gminy Lubicz, którzy zamierzają dokonać wymiany dachu lub elewacji azbestowej w roku 2017. Do wniosku należy dołączyć decyzję o pozwoleniu na budowę lub zgłoszenie w starostwie powiatowym robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę.

Termin przyjmowania wniosków upływa 20 lutego 2017 r. Zgłoszenia, które wpłyną do urzędu gminy po tym terminie, będą mogły uczestniczyć w programie na kolejny, 2018 rok. Prosimy zatem o terminowe składanie wniosków.

Uruchomienie programu jest uzależnione od pozyskania środków z wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska na to zadanie. Po uzyskaniu promesy gmina wyłoni wykonawcę i tylko usługi zdjęcia, transportu i utylizacji wyrobów azbestowych zrealizowane przez tego wykonawcę będą podlegały refundacji. Dlatego prosimy nie zlecać tych usług na własną rękę.

Wszelkich informacji w tej sprawie udziela referat gospodarki odpadami urzędu gminy pok. 1 (parter) – tel. 56 621 21 28.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-09-18 10:34


UWAGA MIESZKAŃCY !

Inwentaryzacja azbestu na terenie Gminy Lubicz

We wrześniu i październiku bieżącego roku na terenie naszej Gminy została przeprowadzona inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest. Przeprowadzona inwentaryzacja wykazała, iż na terenie Gminy Lubicz znajduje się 273 200 m2 wyrobów zawierających azbest w postaci falistych i płaskich płyt azbestowych. W sumie zinwentaryzowano 3 005 200 kg tych wyrobów.


Informacja

Przypominamy, że w sołectwach Lubicz Dolny, Lubicz Górny, Krobia, Złotoria, Nowa Wieś, Grębocin odbiór bioodpadów odbywa się do końca listopada każdego roku. Po tym terminie bioodpady można wrzucać do pojemnika ogólnego na odpady zmieszane. Wznowienie odbioru bioodpadów z brązowych pojemników nastąpi w w roku 2016 roku 2 kwietnia.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-09-18 10:34


INFORMACJA

Przypominamy mieszkańcom, że z ostatnim dniem każdego miesiąca upływa termin płatności każdej raty opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z posesji zamieszkałych. Jednocześnie informujemy, że odsetki z tytułu spóźnienia się z płatnością wynoszą 8% w skali roku.

Jednocześnie przypominamy wszystkim przedsiębiorcom prowadzącym działalność gospodarczą, że powinni mieć oddzielne umowy z przedsiębiorcą wpisanym do rejestru działalności regulowanej na terenie Gminy Lubicz (wykaz dostępny na stronie internetowej urzędu) na odbiór odpadów komunalnych, niezależnie od odbioru odpadów powstających w toku produkcji. Zamieszkiwanie na posesji, na której prowadzona jest działalność gospodarcza i złożenie przez właściciela deklaracji do gminy, nie zwalnia z tego obowiązku. Począwszy od września pracownicy urzędu gminy będą przeprowadzali kontrole posiadania tych umów oraz faktur na wywóz odpadów komunalnych z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej. Równocześnie prowadzone będą kontrole posiadania umów na wywóz nieczystości ciekłych i posiadania faktur za te usługi.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-09-18 10:34


INFORMACJA

 

Informujemy, że gdyby zdarzały się przypadki nie odebrania odpadów zmieszanych lub segregowanych sprzed posesji, należy w nieprzekraczalnym terminie trzech dni od terminu odbioru zgłosić ten fakt pracownikom Urzędu Gminy  – tel. 56 621 21 28 lub mailem:  odpady@lubicz.pl.

Przypominamy aby odpady w pojemnikach lub workach wystawiać przed posesję do drogi publicznej od godziny 600 w dniu ich wywozu. Odpady nie wystawione na czas mogą zostać nie odebrane.

        

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-09-18 10:34


INFORMACJA

Pracownicy Referatu Gospodarki Odpadami Urzędu Gminy Lubicz będą przeprowadzać rutynowe kontrole posesji pod kątem spełnienia obowiązku złożenia deklaracji dotyczącej gospodarki odpadami oraz pod kątem prawidłowości informacji zawartych w złożonych deklaracjach. Zgodnie z art. 379 i art. 380 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2008 r.  Nr 25, poz. 150 z późn. zmianami) mają prawo do wejścia na teren posesji w godzinach 600 - 2200, kontroli posiadania pojemników na odpady komunalne, kontroli dokumentów stanowiących dowód na przebywanie osób poza miejscem stałego pobytu, kontroli ilości zamieszkujących osób, żądania informacji i przesłuchiwania świadków.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-09-18 10:34


OGŁOSZENIE

INFORMACJĘ O ZAPOTRZEBOWANIU NA POJEMNIK (W PRZYPADKU BRAKU NA POSESJI) LUB NA WYMIANĘ POJEMNIKA NA ODPADY KOMUNALNE NALEŻY ZGŁASZAĆ PRACOWNIKOM URZĘDU GMINY TELEFONICZNIE LUB DROGĄ ELEKTRONICZNĄ. W ZGŁOSZENIU NALEŻY PODAĆ ADRES POSESJI, NAZWISKO I IMIĘ OSOBY, KTÓRA SKŁADAŁA DEKLARACJĘ I INFORMACJĘ O ZAPOTRZEBOWANIU NA POJEMNIK ODPOWIEDNIEJ WIELKOŚCI – 60L, 120L, 240L LUB W PRZYPADKU BUDYNKÓW WIELORODZINNYCH – KONTENERÓW 1100L . W PRZYPADKU WYMIANY - Z JAKIEJ POJEMNOŚCI, NA JAKĄ POJEMNOŚĆ CHCEMY WYMIENIĆ.

ZGŁOSZENIA DROGĄ ELEKTRONICZNĄ NA ADRES URZĘDU GMINY ODPADY@LUBICZ.PL LUB DOSTARCZYĆ DO URZĘDU GMINY (POK.21)

 

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-09-18 10:34


Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-09-18 10:34


Zmiany w harmonogramie wywozu odpadów zmieszanych w Jedwabne

Od września 2016 r. nastąpi zmiana w harmonogramie wywozu odpadów zmieszanych w miejscowości Jedwabno. Termin wywozu ulegnie przesunięciu z czwartku na środę. Pierwszy wywóz po zmianie nastąpi 14 września 2016 r.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-09-18 10:34


Zmiany w harmonogramie wywozu odpadów zmieszanych w Grębocinie

Informujemy, że od 1 lipca 2016 r. ulegną zmianie terminy wywozu odpadów zmieszanych (z pojemników zielonych) w Grębocinie. Z wtorku na piątek zostają przełożone odbiory na następujących ulicach: Przydatki, Karwowskiego, Kowalewska nr 21, 21A, 23, 23A, 23C, 32, 34, 34A oraz 38.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-09-18 10:34

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 8422
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2018-04-30 10:06:39