Ścieżka nawigacyjna

Treść strony


Informacje wynikające z art. 3 ust. 2 pkt 9 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

 

1. Informacja o podmiotach odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości.

Podmiotami odbierającymi odpady komunalne od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Lubicz są:  

 • Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu, ul. Grudziądzka 159, 87-100 Toruń - umowa podpisana od 01.01-31.12 2019r.
 • Przedsiębiorstwo Budowlano-Remontowe „GENTOR” M. Tchorzewski, ul. Wały gen. Sikorskiego 35, 87-100 Toruń,
 • Spółdzielnia Socjalna „Lubiczanka”,

ul. Toruńska 24, 87-162 Lubicz Dolny – jako podwykonawca MPO Sp. z o.o. w Toruniu.

2. Informacja o miejscach zagospodarowania odpadów komunalnych.

Miejscem zagospodarowania odebranych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Lubicz, zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania jest Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych, ul. Kociewska 47-53, 87-100 Toruń.

3. Informacja o osiągniętych, wymaganych poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku oraz ograniczeniach masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania z terenu gminy Lubicz w latach 2012-2017.

a)  Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła oraz innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych.

 

2012 r.

2013 r.

2014 r.

2015 r.

2016 r.

2017 r.

2018 r.

2019 r.

2020 r.

Wymagany poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła [%]

10

12

14

16

18

20

30

40

50

Osiągnięty poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia wskazanych wyżej frakcji [%]

22,8

29,4

24,62

29,07

24

22

-

-

-

Wymagany poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia odpadów budowlanych                   i rozbiórkowych [%]

30

36

38

40

42

45

50

60

70

Osiągnięty poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia wskazanych wyżej frakcji [%]

70,1

73,2

55

49,6

75

79

-

-

-

 

b)  Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w stosunku do masy wytworzonych w 1995 r.

Rok

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Dopuszczalny poziom masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania                          w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r. [%]

75

50

50

50

45

 

45

Osiągnięty poziom

14,9

62,5

46,98

49,85

0

0

 

4. Informacja o punkcie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.

Na terenie Gminy Lubicz działa Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych zlokalizowany w Lubiczu Górnym, ul. Promowa - wjazd od Nowej Wsi  - zjazd do PSZOK jest oznakowany.

Punkt jest czynny:

 

poniedziałek – piątek

Sobota

od Marca do Października

od 10°° do 1800

od 900 do 1400

od Listopad do Lutego

od 8°°  do 1600

od 900 do 1400

W punkcie przyjmowane są od mieszkańców gminy nieodpłatnie następujące frakcje odpadów komunalnych:

 • Papier,
 • Tworzywa sztuczne,
 • Metale,
 • Opakowania wielomateriałowe,
 • Szkło,
 • Odpady niebezpieczne w rozumieniu art. 6 ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz. U. z 2016 r., poz. 1987 tj. ze zmianami) w tym: rozpuszczalniki, kwasy, alkalia, odczynniki fotograficzne, środki ochrony roślin (np. pestycydy, herbicydy, insektycydy), lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć urządzenia zawierające freony, oleje i tłuszcze zawierające substancje niebezpieczne, farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcza i żywice zawierające substancje niebezpieczne, baterie i akumulatory, zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne zawierające niebezpieczne składniki,
 • Przeterminowane leki,
 • Meble i inne odpady wielkobarytowe,
 • Sprzęt elektryczny i elektroniczny,
 • Odpady budowlane za wyjątkiem odpadów zawierających azbest (np. eternit),
  • Do 1 m³ na gospodarstwo domowe na rok bezpłatnie, każdy kolejny m³ po 150 zł,
 • Zużyte opony,
 • Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów (jako bioodpady).

Wszelkie informacje o pracy PSZOK można uzyskać na miejscu od pracownika obsługi oraz od pracowników Referatu Gospodarki Odpadami, pokój numer 1 na parterze Urzędu Gminy w Lubiczu Dolnym, ul. Toruńska 21 lub pod numerem telefonu 56 621 21 28.

5. Informacja o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym pochodzącym z gospodarstw domowych.

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny właściciele nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Lubicz  mogą bezpłatnie  przekazywać do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Lubiczu Górnym, przy ul. Promowej.

Metryka

 • opublikował: Kamila Mróz
  data publikacji: 2017-04-06 15:01
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2019-01-24 08:00

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 48679
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2020-07-10 11:21

Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Intranet

Zaloguj się

Urząd Gminy Lubicz

Lubicz Dolny, ul. Toruńska 21, 87-162 Lubicz

Dane kontaktowe

tel. (56) 621-21-00, (56) 621-21-01

Godziny urzędowania

poniedziałek 7:15 - 15:00
wtorek 7:15 - 17:00 
środa 7:15 - 15:00
czwartek 7:15 - 15:00
piątek 7:15 - 14:15

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 4744175
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-09-23 09:19

Stopka strony