Ścieżka nawigacyjna

Treść strony


Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Przypominamy nowym mieszkańcom gminy Lubicz, że  w ciągu 14 dni od dnia zamieszkania na posesji należy złożyć deklarację dotyczącą gospodarki odpadami. 

Jeśli ilość osób zamieszkujących na posesji różni się od ilości osób zameldowanych, to do deklaracji należy dołączyć druk oświadczenia o miejscu stałego pobytu tych osób oraz dokumenty poświadczające ten pobyt.

Wzór wypełnionej prawidłowo deklaracji podajemy powyżej.

Druk deklaracji można pobrać ze strony internetowej lub w Urzędzie Gminy w pokoju nr 1. W przypadku trudności z prawidłowym wypełnieniem deklaracji zapraszamy do urzędu do pokoju nr 1 w godzinach pracy lub prosimy o kontakt telefoniczny.

Deklarację należy złożyć w siedzibie Urzędu Gminy:
Lubicz Dolny, ul. Toruńska 21 lub przesłać drogą pocztową.

Deklarację można składać za pomocą środków komunikacji elektronicznej:
- z wykorzystaniem Elektroniczne Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP -
usługa e-formularza.

Złożone deklaracje elektroniczne w każdym przypadku opatrzone muszą być:
- bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu przepisów o podpisie elektronicznym, lub
- podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP w rozumieniu przepisów o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

Nie złożenie deklaracji w terminie, będzie skutkowało wystawieniem decyzji administracyjnej z urzędu na podstawie ilości osób zameldowanych na posesji i przy stawce jak w przypadku braku segregacji odpadów.

Brak uiszczonej z tego tytułu opłaty będzie skutkował wszczęciem postępowania egzekucyjnego i w rezultacie windykacją komorniczą.

Metryka

  • opublikował: Kamila Mróz
    data publikacji: 2013-09-20 10:46
  • zmodyfikował: Administrator Systemu
    ostatnia modyfikacja: 2019-12-04 11:11

Rejestr zmian

  • zmieniono 2019-12-04 11:11 przez Administrator Systemu

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 8665
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2020-02-21 07:48

Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Intranet

Zaloguj się

Urząd Gminy Lubicz

Lubicz Dolny, ul. Toruńska 21, 87-162 Lubicz

Dane kontaktowe

tel. (56) 621-21-00, (56) 621-21-01

Godziny urzędowania

poniedziałek 7:15 - 15:00
wtorek 7:15 - 17:00 
środa 7:15 - 15:00
czwartek 7:15 - 15:00
piątek 7:15 - 14:15

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 3825592
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-02-26 14:57

Stopka strony