Ścieżka nawigacyjna

Treść strony


OBWIESZCZENIE

OŚW.7624-53(3)/09/10                                                                  Lubicz, dn. 15.01.2010 r.


Obwieszczenie
Wójta Gminy Lubicz


    Wójt Gminy Lubicz na podstawie art.10 KPA oraz art. 33  ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r., Nr 199, poz. 1227) zawiadamia, że w dniu 29.12.2009 r.  z wniosku złożonego przez ,, Lubickie Wodociągi” Sp. z o.o., ul. Warszawska 1 A,Lubicz Górny,87-162 Lubicz,  nr rej. 13567 zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kolektora kanalizacji sanitarnej PCV DN 300mm o L=765 mb.  na dz. o nr.57,53/9,121/4,163,150,155/4,156/3,156,/8,156/6,157,158,413/8,-obręb Lubicz Dolny oraz 110/1-obręb Lubicz Górny, Gmina Lubicz. Organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt 4 w/w ustawy jest wójt, a organem właściwym do dokonania opinii i uzgodnień warunków realizacji przedsięwzięcia jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy , natomiast opinię wyraża właściwy organ Państwowej Inspekcji Sanitarnej.
    Informuję jednocześnie o możliwości zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy, możliwości składania uwag i wniosków w terminie 21 dni od daty podania do publicznej wiadomości niniejszego obwieszczenia, tj. do dnia 08.02.2010 r. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Lubicz.
    Zgromadzona w trakcie postępowania dokumentacja jest do wglądu w Urzędzie Gminy Lubicz w godz. 7.15.-15.00. w dniach pracy urzędu, pok. 31, ul. Toruńska 21, 87-162 Lubicz.

Metryka

  • opublikował: Kamila Mróz
    data publikacji: 2010-01-15 10:58

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 101738
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2011-02-01 08:52

Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Intranet

Zaloguj się

Urząd Gminy Lubicz

Lubicz Dolny, ul. Toruńska 21, 87-162 Lubicz

Dane kontaktowe

tel. (56) 621-21-00, (56) 621-21-01

Godziny urzędowania

poniedziałek 7:15 - 15:00
wtorek 7:15 - 17:00 
środa 7:15 - 15:00
czwartek 7:15 - 15:00
piątek 7:15 - 14:15

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5843906
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2021-05-07 09:30

Stopka strony