Biuletyn Informacji Publicznej
URZĄD GMINY LUBICZ

Wyszukiwarka

Odnośniki

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.lubicz.pl

Treść strony


ZAWIADOMIENIE

OŚW.7624-20(1)/07                                                       Lubicz.29.10.2007r.

Z A W I A D O M I E N I E

Na podstawie  art.61 § 4 ustawy z dnia 14.06.1960 r. -Kodeks Postępowania Administracyjnego/Dz. U. z 2000 r. Nr. 98, poz. 1071  ze zmianami/ zawiadamiam że; w dniu; 11.10.2007r.z wniosku złożonego przez: Firmę Projektową ,, ekosan - projekt"  , ul. C. Skłodowskiej 32 A/64, 85-094 Bydgoszcz, upoważnienie Urząd Gminy Lubicz z dnia 25 września 2007 r.  nr rejestru : 9077/2007r.

zostało wszczęte postępowanie   

w sprawie : wydania decyzji  o środowiskowych uwarunkowaniach  zgody na korzystanie ze środowiska  dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie  kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej łącznie z przepompowniami i rozbudową oczyszczalni ścieków  na działkach stanowiących załącznik nr.1 do niniejszego zawiadomienia w miejscowościach Młyniec Drugi, Krobia i Lubicz Górny, Gmina Lubicz.    
W związku z powyższym oraz w związku z art.73 § 1 Kpa, informuję, że:
- strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia,
-akta sprawy znajdują się UG Lubicz, ul. Toruńska 21, pok.31, w godz.7.15-15,00.

Otrzymują strony;
1. Firma,, ekosan-projekt?, ul. C. Skłodowskiej 32 A/64,85-094 Bydgoszcz,
2. Zarząd Dróg, Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej w Lubiczu, ul. Toruńska 36 A, 87-162 Lubicz,
3. Powiatowy Zarząd Dróg, ul. Polna 113, 87-100 Toruń,
4. Okręgowa Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Bydgoszczy, ul. Fordońska 6, 85-950 Bydgoszcz,
5. Agencja Nieruchomości Rolnych w Bydgoszczy, ul. Toruńska 10, 87-148 Łysomice,
6. Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Toruniu, Nadleśnictwo Dobrzejewice, Zawały, 87-123 Dobrzejewice,
7. Pozostałe strony poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń i Internet
8. a/a MG

drukuj (ZAWIADOMIENIE)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wójt Gminy Lubicz
  data wytworzenia: 2007-10-31
 • opublikował: Kamila Mróz
  data publikacji: 2007-10-31 12:07
 • zmodyfikował: Kamila Mróz
  ostatnia modyfikacja: 2007-10-31 12:09

Metryka

 • opublikował: Kamila Mróz
  data publikacji: 2007-10-31 12:31

« wstecz

Opis strony

redaguje: Barbara Wiertel, Referat Organizacyjny, Urząd Gminy Lubicz, ul. Toruńska 21, tel. (056) 678-21-28, fax: (056) 678-21-22, e-mail: bip@lubicz.pl

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 142754
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2011-06-02 12:45:10