Ścieżka nawigacyjna

Treść strony


Plan zamówień publicznych 2017

Metryka

 • opublikował: Kamila Mróz
  data publikacji: 2017-02-23 12:51

ZMIANA GODZIN PRACY ZARZĄDU DRÓG

Odpowiadając na życzenia mieszkańców, od 2 stycznia 2017 r. Zarząd Dróg, Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej w Lubiczu zmienia godziny pracy.

Od nowego roku Zarząd Dróg, Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej w Lubiczu będzie otwarty:

w poniedziałki – 7.00-15.00

we wtorki – 7.00-16.00

w środy – 7.00-15.00

w czwartki – 7.00-15.00

w piątki – 7.00-14.00.

Metryka

 • opublikował: Zarząd Dróg, Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej w Lubiczu
  data publikacji: 2016-12-23 08:14
 • zmodyfikował: Zarząd Dróg, Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej w Lubiczu
  ostatnia modyfikacja: 2016-12-23 08:13
 • Metryka

  • opublikował: Zarząd Dróg, Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej w Lubiczu
   data publikacji: 2016-12-23 08:21
 • Metryka

  • opublikował: Zarząd Dróg, Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej w Lubiczu
   data publikacji: 2016-12-23 08:21

Metryka

 • opublikował: Zarząd Dróg, Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej w Lubiczu
  data publikacji: 2016-12-23 08:21


NASZE DROGI

Na terenie gminy Lubicz drogi, w zależności od kategorii, administrowane są przez różne instytucje publiczne, odpowiedzialne za ich stan, remonty, przebudowę i bieżące utrzymanie. Dlatego uprzejmie prosimy mieszkańców o zgłaszanie wszelkich uwag, skarg i wniosków do odpowiednich instytucji.

Wykaz zarządców dróg znajdujących się w granicach administracyjnych gminy Lubicz przedstawiamy w poniższym zestawieniu:

DROGI KRAJOWE

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6, 85-950 Bydgoszcz
tel.: 52 323 45 00, e-mail:sekretariat_bud@gddkia.gov.pl


Rejon Dróg Krajowych w Toruniu ul. Polna 113, 87-100 Toruń
tel.: 56 658 40 60, e-mail: rdk_torun@gddkia.gov.pl

1. Autostrada  - A1

2. Toruń – Warszawa - droga nr 10

3. Toruń – Olsztyn - droga nr  15

4. Bydgoszcz – Toruń - Lubicz Dolny - droga nr  80

DROGI WOJEWÓDZKIE

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy, ul. Dworcowa 80, 85-010 Bydgoszcz     
tel. 52 370 57 14,  e-mail: zdw.byd@zdw-bydgoszcz.pl


Rejon Dróg Wojewódzkich w Toruniu, ul. Polna 113,  87-100 Toruń
tel.  56 664 40 35, e-mail: rdw.tor@zdw-bydgoszcz.pl

1. Lubicz – Złotoria - droga nr 657

2. Złotoria – Grabowiec  - droga nr 654

3. Lubicz – Grębocin  - droga nr 552

4. Brzeźno – Turzno  - droga nr 646

5. Lubicz Dolny - ul. Kolejowa  - droga nr 572            

DROGI POWIATOWE

Powiatowy Zarząd Dróg w Toruniu, ul. Polna 113,  87-100 Toruń
tel. 56 664 47 75, e-mail: pzdtorun@wp.pl

1. Lubicz Górny – Brzeźno  (przez Młyniec Drugi)  - droga nr 2009

2. Lubicz Dolny – Turzno  (przez Rogówko, Rogowo) - droga nr 2010

3. Gronowo – Turzno (przez Gronówko)  - droga nr 2030

4. Toruń – Młyniec Pierwszy (przez Jedwabno) - droga nr 2035

5. Krobia – Młyniec Drugi  - droga nr 2036

DROGI GMINNE

Zarząd Dróg, Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej  w Lubiczu 
ul. Toruńska 36 A,  87-162 Lubicz tel.: 56 678 27 09, e-mail: drogi@lubicz.pl.

Metryka

 • opublikował: Zarząd Dróg, Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej w Lubiczu
  data publikacji: 2014-06-27 10:10
 • zmodyfikował: Kamila Mróz
  ostatnia modyfikacja: 2017-03-16 13:44


TABLICZKI Z NUMERAMI

Szanowni Państwo,

W ostatnim okresie czasu do Zarządu Dróg, Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej w Lubiczu wpływają liczne sygnały mieszkańców naszej gminy związane z nieprawidłowościami w zakresie numeracji porządkowej budynków. Sygnały te dotyczą najczęściej braku tabliczek z numerami na budynkach jak również tabliczek nieczytelnych lub z błędnymi numerami.

Przypomnieć zatem należy o obowiązkach ustawowych, które zobowiązują właściciela/władającego nieruchomością do umieszczenia na budynkach lub ogrodzeniu, w widocznym miejscu, tabliczki z numerem porządkowym nieruchomości w terminie 30 dni od otrzymania zawiadomienia o oznaczeniu budynku numerem porządkowym oraz do utrzymywania jej w należytym stanie. Na tabliczce powinna być podana również nazwa ulicy (podstawa prawna: art. 47b ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i Kartograficzne (jednolity tekst Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287 z późniejszymi zmianami).

Należy również poinformować, że zgodnie z art. 64 ustawy z dnia 20 maja 1971r. Kodeks wykroczeń (jednolity tekst Dz. U. z 2013 r. poz. 482 z późn. zm.) § 1. Kto będąc właścielem, administratorem, dozorcą lub użytkownikiem nieruchomości, nie dopełnia obowiązku umieszczenia w odpowiednim miejscu albo utrzymania w należytym stanie tabliczki z numerem porządkowym nieruchomości, nazwą ulicy lub placu albo miejscowości, podlega karze grzywny do 250 złotych albo karze nagany. § 2. Tej samej karze podlega, kto nie dopełnia obowiązku oświetlenia tabliczki z numerem porządkowym nieruchomości.

Przypomnienie o właściwym oznakowaniu swojego budynku ma na celu uporządkowanie przestrzeni, w której poruszają się sami mieszkańcy jak i instytucje takie jak: straż pożarna, pogotowie, policja, urząd pocztowy, firmy kurierskie, służby techniczne oraz firmy odbierające śmieci.

Na terenie naszej gminy można jeszcze spotkać miejsca, gdzie nieruchomości nie są wogóle  oznakowane lub znajduje się sam numer, który jest bardzo nieczytelny. Taka niepozorna rzecz jak tabliczka z numerem może uratować komuś życie. Jeśli tabliczki nie ma, jest nieczytelna albo bezpośrednio niewidoczna, to straż pożarna czy pogotowie mogą mieć problem z szybkim zlokalizowaniem miejsca gdzie potrzebna jest ich pomoc, a w sytuacji zagrożenia życia, każda minuta spóźnienia, każda chwila stracona na poszukiwanie właściwego domu, może kogoś kosztować utratę życia lub zdrowia.

Należy również zauważyć, że samo umieszczenie na budynku ozdobnego numeru nie wystarczy. Od estetycznej strony, ważniejsza jest informacyjna funkcja oznakowania nieruchomości, dlatego gdy budynek położony jest w głębi ogrodzonej posesji, tabliczkę z numerem należy umieścić nie tylko na nim, ale także na ogrodzeniu (podstawa prawna: art. 47b ust. 4 ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i Kartograficzne (jednolity tekst Dz. U. z 2010r. Nr 193, poz. 1287 z późniejszymi zmianami).

Apelujemy o weryfikację oznakowania swojego budynku, celem ochrony i poprawy jakości życia w naszej gminie. Zachęcamy wszystkich mieszkańców do czytelnego oznaczania swoich posesji.

Wspólnie zadbajmy o swoje bezpieczeństwo.

Metryka

 • opublikował: Zarząd Dróg, Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej w Lubiczu
  data publikacji: 2014-05-06 08:37
 • zmodyfikował: Zarząd Dróg, Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej w Lubiczu
  ostatnia modyfikacja: 2014-06-27 10:30
 • Metryka

  • opublikował: Zarząd Dróg, Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej w Lubiczu
   data publikacji: 2014-05-06 08:38
 • Metryka

  • opublikował: Zarząd Dróg, Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej w Lubiczu
   data publikacji: 2014-05-06 08:38

Metryka

 • opublikował: Zarząd Dróg, Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej w Lubiczu
  data publikacji: 2014-05-06 08:37


AWARIA TELEFONÓW

Z powodu awarii centrali telefonicznej mogą wystąpić problemy z dodzwonieniem się na numery stacjonarne telefonów Zarządu Dróg Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej w Lubiczu. W razie pilnych spraw prosimy o kontakt e-mail (drogi@lubicz.pl), bądź osobiste przybycie do siedziby naszej jednostki. 

Za utrudnienia przepraszamy.

Metryka

 • opublikował: Zarząd Dróg, Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej w Lubiczu
  data publikacji: 2014-02-10 13:06
 • Metryka

  • opublikował: Zarząd Dróg, Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej w Lubiczu
   data publikacji: 2014-02-10 13:07
 • Metryka

  • opublikował: Zarząd Dróg, Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej w Lubiczu
   data publikacji: 2014-02-10 13:07

Metryka

 • opublikował: Zarząd Dróg, Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej w Lubiczu
  data publikacji: 2014-02-10 13:07


WALKA Z "WIATRAKAMI"

W całym regionie gminy Lubicz jest bardzo trudna sytuacja na drogach. Największe utrudnienia występują głównie przy drogach gminnych we wsiach o rozproszonej zabudowie. Mimo przeciwności natury (wiatr i niska temperatura) staramy się walczyć ze skutkami zimy, niestety silny porywisty wiatr nawiewa śnieżny suchy puch ponownie na jezdnię. Akcję odśnieżania dróg gminnych codziennie rozpoczynamy już od godziny 3:00 rano. Na drogach pracuje cały dostępny sprzęt jakim dysponujemy, odśnieżając drogi i chodniki w kolejności, wyznaczanej przez częstotliwość ich użytkowania. Pomimo zaangażowania wszystkich dostępnych sił i środków do usuwania skutków zimy z naszych dróg, niektóre ich odcinki mogą być okresowo nieprzejezdne i te udrażniamy w pierwszej kolejności. Na już przejezdnych drogach są robione tzw. mijanki. Staramy się zapewnić przejezdność na wszystkich naszych drogach, a mamy ich ponad 200 km. 

Rozumiemy zdenerwowanie mieszkańców, ale też prosimy o wyrozumiałość, bo to problem, który dotknął nas wszystkich, i to nie tylko na terenie naszej gminy.

Metryka

 • opublikował: Zarząd Dróg, Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej w Lubiczu
  data publikacji: 2014-01-30 09:05
 • zmodyfikował: Zarząd Dróg, Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej w Lubiczu
  ostatnia modyfikacja: 2014-01-30 09:08
 • Metryka

  • opublikował: Zarząd Dróg, Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej w Lubiczu
   data publikacji: 2014-01-30 09:09
 • Metryka

  • opublikował: Zarząd Dróg, Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej w Lubiczu
   data publikacji: 2014-01-30 09:09
 • Metryka

  • opublikował: Zarząd Dróg, Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej w Lubiczu
   data publikacji: 2014-01-30 09:10
 • Metryka

  • opublikował: Zarząd Dróg, Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej w Lubiczu
   data publikacji: 2014-01-30 09:10
 • Metryka

  • opublikował: Zarząd Dróg, Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej w Lubiczu
   data publikacji: 2014-01-30 09:12
 • Metryka

  • opublikował: Zarząd Dróg, Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej w Lubiczu
   data publikacji: 2014-01-30 09:12

Metryka

 • opublikował: Zarząd Dróg, Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej w Lubiczu
  data publikacji: 2014-01-30 09:08


AKCJA ZIMA

Z końcem października rozpoczęła się coroczna „Akcja Zima”, jednak prawdziwy początek tych działań wyznaczyły pierwsze styczniowe opady śniegu. Warto przypomnieć kilka ważnych informacji związanych z działaniami zaplanowanymi na sezon zimowy w Gminie Lubicz. Za prawidłowe działania w czasie trwania „AKCJI ZIMA”, jest odpowiedzialny Zarząd Dróg, Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej w Lubiczu. Podstawowym jego zadaniem jest zwalczanie skutków zimy, a szczególnie zabezpieczenie przejezdności dróg, bezpiecznego poruszania się pieszych poprzez odśnieżanie oraz likwidowania gołoledzi materiałami szorstkimi.

STANDARTY ZIMOWEGO UTRZYMANIA  DRÓG ORAZ KOLEJNOŚĆ ODŚNIEŻANIA I ZWALCZANIA ŚLISKOŚCI  DRÓG GMINNYCH NA TERENIE  GMINY LUBICZ PRZEZ ZARZĄD DRÓG GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ I KOMUNALNEJ  W LUBICZU

1. Na drogach gminnych wprowadzone zostały zróżnicowane  standardy zimowego utrzymania:

    - standard  V    -  drogi na terenie gminy (sołectwa)

    - standard  VI   -  pozostałe odcinki dróg (drogi wewnętrzne)

Powyższe standardy różnią się stanem utrzymania jezdni oraz dopuszczalnymi odstępstwami w zakresie zaśnieżenia jezdni i występowania śliskości zgodnie z wytycznymi zawartymi w zarządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 25 października 1997 r. w sprawie zasad odśnieżenia i usuwania gołoledzi na drogach publicznych. Czas występowania odstępstw od ustalonego standardu liczony jest w godzinach od momentu ustania opadów śniegu lub pojawienia się śliskości i jest zróżnicowany dla różnych standartów.

 

Standard
Opis stanu utrzymania
dróg dla danego standartu
Po ustaniu opadów śniegu
Od stwierdzenia występowania
zjawiska śliskości zimowej
V
Jezdnia odśnieżona, w
miejscach zasp odśnieżony
co najmniej jeden pas ruchu
z wykonaniem mijanek.
 
 
 
Jezdnia posypana na odcinkach decydujących o możliwości ruchu
– ustalonych przez Zarząd dróg

-śnieg luźny- może zalegać do 16 godz.

-śnieg zajeżdżony – może występować

-języki śnieżne       - mogą występować.

-zaspy – mogą występować  do 24 godz.

Dopuszcza się przerwy w komunikacji do 6 godz.

W miejscach wyznaczonych

- gołoledź – 2 godz.

- śliskość pośniegowa może występować

VI

Jezdnia zaśnieżona. Prowadzi się intensywne odśnieżanie w zależności od potrzeb.

Jezdnia posypywana w miejscach wyznaczonych
przez zarząd dróg.

- śnieg luźny - może zalegać

- śnieg zajeżdżony – może występować

- języki śnieżne  - mogą występować

- zaspy  - mogą występować do 12 godz.

W miejscach wyznaczonych

- wszystkie rodzaje śliskości  po odśnieżaniu - 2 godz

 

2. Uwzględniając znaczenie komunikacyjne poszczególnych dróg oraz wartość natężenia ruchu drogi gminne zostały również zróżnicowane ze względu na kolejność odśnieżania.

I  kolejność - odśnieżenie i usuwanie śliskości pośniegowej i gołoledzi

Trasy dróg po których jest wykonywany transport  komunikacji zbiorowej i trasu autobusów szkolnych.

II kolejność - odśnieżenie i usuwanie śliskości  pośniegowej i gołoledzi

Trasy dróg o nawierzchniach jezdni asfaltowych i powierzchniowo utrwalonych emulsją asfaltową.

III kolejność - odśnieżenie 

Trasy dróg o nawierzchniach gruntowych utwardzonych kruszywem drogowym

IV kolejność - usuwanie wg. potrzeb zasp i skutków  zawiei i zamieci śnieżnych –po ustaniu opadów do 24 godz.  

Przypominamy, że za zimowe utrzymanie dróg wewnętrznych odpowiedzialni są zarządcy terenu. Za usuwanie śniegu i likwidowanie śliskości na chodnikach odpowiedzialni są właściciele przyległych nieruchomości – zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Wszelkie zgłoszenia w godzinach pracy Zarządu Dróg w Lubiczu tj. od poniedziałku do piątku od godz. 7:15 do 15:00,  a we wtorki od 7:15 do 16:15 prosimy kierować na następujący numer telefonu:

56 678 27 09 wew. 23

 

Metryka

 • opublikował: Zarząd Dróg, Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej w Lubiczu
  data publikacji: 2014-01-20 09:39
 • zmodyfikował: Zarząd Dróg, Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej w Lubiczu
  ostatnia modyfikacja: 2014-01-20 10:23
 • Metryka

  • opublikował: Zarząd Dróg, Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej w Lubiczu
   data publikacji: 2014-01-20 09:42
 • Metryka

  • opublikował: Zarząd Dróg, Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej w Lubiczu
   data publikacji: 2014-01-20 09:42
 • Metryka

  • opublikował: Zarząd Dróg, Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej w Lubiczu
   data publikacji: 2014-01-20 09:43
 • Metryka

  • opublikował: Zarząd Dróg, Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej w Lubiczu
   data publikacji: 2014-01-20 09:43

Metryka

 • opublikował: Zarząd Dróg, Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej w Lubiczu
  data publikacji: 2014-01-20 09:41


KOLEJNA KRADIEŻ ŻELIWNEJ KRATKI WPUSTOWEJ

Jedną z najbardziej niebezpiecznych kradzieży, jaką wykazali się złodzieje w przeciągu minionego roku jest kradzież żeliwnych kratek wpustowych. Proceder ten niestety nadal trwa, o czym mogliśmy się przekonać w dniu 16.01.2014 r. kiedy to otrzymaliśmy zgłoszenie od mieszkańca Lubicza Dolnego o braku kratki żeliwnej w jezdni ulicy Tulipanowej tuż przy przejściu dla pieszych. Niestety kradzieże tego typu nie słabną, a koszty, jakie ponosi z tego tytułu gmina (a w domyśle my wszyscy) są wysokie. W sprawie tej mniej istotna jest wartość przedmiotu przestępstwa. Istotą jest narażenie użytkowników dróg na niebezpieczeństwo co najmniej uszczerbku na zdrowiu jakie powstało w wyniku tego bezmyślnego zachowania.

W przypadku kradzieży kratki żeliwnej od typowego wpustu ulicznego - montowana jest krata żelbetowa o wartości ok 200 zł (netto) jak się okazuje mało atrakcyjna dla zbieraczy złomu.

Sprawa kradzieży żeliwnej kratki wpustowej została zgłoszona na Policję.

TL

Metryka

 • opublikował: Zarząd Dróg, Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej w Lubiczu
  data publikacji: 2014-01-16 11:41
 • Metryka

  • opublikował: Zarząd Dróg, Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej w Lubiczu
   data publikacji: 2014-01-16 11:42
 • Metryka

  • opublikował: Zarząd Dróg, Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej w Lubiczu
   data publikacji: 2014-01-16 11:42
 • Metryka

  • opublikował: Zarząd Dróg, Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej w Lubiczu
   data publikacji: 2014-01-16 11:43
 • Metryka

  • opublikował: Zarząd Dróg, Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej w Lubiczu
   data publikacji: 2014-01-16 11:43

Metryka

 • opublikował: Zarząd Dróg, Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej w Lubiczu
  data publikacji: 2014-01-16 11:41


PRZYPOMINAMY O KONIECZNOŚCI ODŚNIEŻANIA CHODNIKÓW

Śliskie i zasypane śniegiem lub błotem chodniki mają duży wpływ na bezpieczeństwo kierowców i pieszych. Oprócz obrażeń ciała na skutek upadku, omijanie zaśnieżonego miejsca lub poślizg na chodniku może się skończyć nagłym wtargnięciem pieszego na jezdnię. W takich warunkach łatwo o potrącenie i nieszczęśliwy wypadek. Niedopełnienie obowiązku odśnieżania dachów i chodników, a tym samym narażenie na niebezpieczeństwo ludzi jest zagrożone karami.

W związku z powyższym przypominamy mieszkańcom gminy Lubicz, że na mocy ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391- tekst jednolity) właściciele posesji położonych bezpośrednio przy granicy pasa drogowego zobowiązani są do utrzymania (odśnieżania) chodników (również w przypadku, kiedy ciąg pieszy oddzielony jest od nieruchomości pasem zieleni).

TL

Metryka

 • opublikował: Zarząd Dróg, Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej w Lubiczu
  data publikacji: 2014-01-15 07:52
 • zmodyfikował: Zarząd Dróg, Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej w Lubiczu
  ostatnia modyfikacja: 2014-01-15 10:37
 • Metryka

  • opublikował: Zarząd Dróg, Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej w Lubiczu
   data publikacji: 2014-01-15 10:36
 • Metryka

  • opublikował: Zarząd Dróg, Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej w Lubiczu
   data publikacji: 2014-01-15 10:36

Metryka

 • opublikował: Zarząd Dróg, Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej w Lubiczu
  data publikacji: 2014-01-15 10:35


WYCINKA DRZEW

W dniach 13-14 stycznia br. w Lubiczu Dolnym odbyła się akcja pielęgnacji i wycinki drzew z pasów drogowych dróg gminnych. Wycięte zostały m.in. trzy jesiony oraz jeden kasztanowiec. Drzewa te ze względu na swój stan stwarzały zagrożenie dla uczestników ruchu. Zadrzewienia były w bardzo złym stanie, w olbrzymiej części spróchniałe. Wszystko odbyło się w oparciu o uzyskaną decyzję Starosty Toruńskiego, która między innymi obliguje również do wykonania nasadzeń rekompensujących - przewidzianych do realizacji w okresie wiosennym. Wycinka drzew planowana jest także na ulicy Toruńskiej w miejscowości Grębocin. Przewidziane są do usunięcia dwa drzewa gatunku wierzba i olcha, które posiadają liczny posusz w koronie oraz mają częściowo spróchniały pień. Ponadto jedno z nich ogranicza w znaczący sposób skrajnie pasa jezdnego. Ruch na drodze gminnej na odcinku od ulicy Jesiennej do końca ulicy Toruńskiej ,na której będzie trwała akurat wycinka, zostanie czasowo ograniczony lub nawet wstrzymany.

Za utrudnienia bardzo przepraszamy !

TL

Metryka

 • opublikował: Zarząd Dróg, Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej w Lubiczu
  data publikacji: 2014-01-14 10:22
 • zmodyfikował: Zarząd Dróg, Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej w Lubiczu
  ostatnia modyfikacja: 2014-01-14 18:43
 • Metryka

  • opublikował: Zarząd Dróg, Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej w Lubiczu
   data publikacji: 2014-01-14 15:01
 • Metryka

  • opublikował: Zarząd Dróg, Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej w Lubiczu
   data publikacji: 2014-01-14 15:01
 • Metryka

  • opublikował: Zarząd Dróg, Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej w Lubiczu
   data publikacji: 2014-01-14 15:14
 • Metryka

  • opublikował: Zarząd Dróg, Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej w Lubiczu
   data publikacji: 2014-01-14 15:14

Metryka

 • opublikował: Zarząd Dróg, Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej w Lubiczu
  data publikacji: 2014-01-14 15:00


NOWE NAZWY ULIC

W spisie istniejących nazw ulic gminy Lubicz pojawiły się nowe pozycje:

 • Krobia – ul. Osikowa
 • Krobia – ul. Rycerska
 • Mierzynek – ul. Rycerska

O wprowadzeniu poszczególnych nazw ulic zadecydowali radni podczas sesji rady gminy Lubicz, która odbyła się w dniu 30 grudnia 2013 r.

Przy nowo powstałych ulicach znajdują się nieruchomości zabudowane jaki i przeznaczone pod zabudowę jednorodzinną. Nadawanie nazw ulicom będzie bez wątpienia pomocne w numerowaniu posesji. Nie ma wątpliwości, że w przyszłości takie działania również będą miały miejsce z uwagi na rozwój zabudowy.

TL

Metryka

 • opublikował: Zarząd Dróg, Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej w Lubiczu
  data publikacji: 2014-01-10 09:37
 • zmodyfikował: Zarząd Dróg, Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej w Lubiczu
  ostatnia modyfikacja: 2014-01-14 18:49
 • Metryka

  • opublikował: Zarząd Dróg, Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej w Lubiczu
   data publikacji: 2014-01-10 09:41
 • Metryka

  • opublikował: Zarząd Dróg, Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej w Lubiczu
   data publikacji: 2014-01-10 09:41
 • Metryka

  • opublikował: Zarząd Dróg, Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej w Lubiczu
   data publikacji: 2014-01-10 09:42
 • Metryka

  • opublikował: Zarząd Dróg, Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej w Lubiczu
   data publikacji: 2014-01-10 09:42
 • Metryka

  • opublikował: Zarząd Dróg, Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej w Lubiczu
   data publikacji: 2014-01-10 09:43
 • Metryka

  • opublikował: Zarząd Dróg, Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej w Lubiczu
   data publikacji: 2014-01-10 09:43
 • Metryka

  • opublikował: Zarząd Dróg, Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej w Lubiczu
   data publikacji: 2014-01-10 09:45
 • Metryka

  • opublikował: Zarząd Dróg, Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej w Lubiczu
   data publikacji: 2014-01-10 09:45

Metryka

 • opublikował: Zarząd Dróg, Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej w Lubiczu
  data publikacji: 2014-01-10 09:39


ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE ADRESU EMAIL

Szanowni Państwo

 

Zarząd Dróg, Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej w Lubiczu uprzejmie informuje, że w dniu
08 stycznia 2014 roku został zmieniony internetowy adres pocztowy (email) zarzadlubicz@wp.pl

Nowy adres email siedziby ZDGMIK w Lubiczu:

drogi@lubicz.pl

Dotychczasowe adresy ewidencyjne, numery telefonów, fax Zarządu Dróg w Lubiczu nie ulegają zmianie.

Prosimy o aktualizację danych w swoich bazach informacyjnych. Prosimy również o kierowanie bieżącej korespondencji pod nowy adres email siedziby jednostki.

TL

Metryka

 • opublikował: Zarząd Dróg, Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej w Lubiczu
  data publikacji: 2014-01-09 13:51
 • zmodyfikował: Zarząd Dróg, Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej w Lubiczu
  ostatnia modyfikacja: 2014-01-13 08:10
 • Metryka

  • opublikował: Zarząd Dróg, Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej w Lubiczu
   data publikacji: 2014-01-09 13:54
 • Metryka

  • opublikował: Zarząd Dróg, Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej w Lubiczu
   data publikacji: 2014-01-09 13:54

Metryka

 • opublikował: Zarząd Dróg, Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej w Lubiczu
  data publikacji: 2014-01-09 13:52


NOWY CHODNIK

Zakończyła się budowa dwustronnego chodnika o szerokości 1,5 - 2,0m wykonanego z kostki betonowej, wraz z ponad 70 wjazdami indywidualnymi na posesje oraz z wjazdami publicznymi.
Realizowana inwestycja prowadzona była wzdłuż drogi gminnej ul. Lipowej w Złotorii. Rozpoczynała się od skrzyżowania z ul. Toruńską do skrzyżowania z ul. Leśną wraz z włączeniem projektowanego ciągu pieszego do istniejącego chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 657.  W trakcie prowadzonych prac zostały wykonane również miejsca parkingowe przy sklepie i banku oraz cztery perony przystankowe. Zrealizowany chodnik przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszego w tym rejonie wsi. Prace realizowane były przez jednostkę Urzędu Gminy Lubicz tj. Zarząd Dróg, Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej w Lubiczu.

Dziękujemy mieszkańcom ulicy Lipowej za cierpliwość i wyrozumiałość wynikającą z utrudnień związanych z budową chodnika.

TL

Metryka

 • opublikował: Zarząd Dróg, Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej w Lubiczu
  data publikacji: 2014-01-09 13:06
 • zmodyfikował: Zarząd Dróg, Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej w Lubiczu
  ostatnia modyfikacja: 2014-01-13 08:10
 • Metryka

  • opublikował: Zarząd Dróg, Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej w Lubiczu
   data publikacji: 2014-01-09 13:08
 • Metryka

  • opublikował: Zarząd Dróg, Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej w Lubiczu
   data publikacji: 2014-01-09 13:11
 • Metryka

  • opublikował: Zarząd Dróg, Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej w Lubiczu
   data publikacji: 2014-01-09 13:13
 • Metryka

  • opublikował: Zarząd Dróg, Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej w Lubiczu
   data publikacji: 2014-01-09 13:13
 • Metryka

  • opublikował: Zarząd Dróg, Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej w Lubiczu
   data publikacji: 2014-01-09 13:14
 • Metryka

  • opublikował: Zarząd Dróg, Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej w Lubiczu
   data publikacji: 2014-01-09 13:14

Metryka

 • opublikował: Zarząd Dróg, Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej w Lubiczu
  data publikacji: 2014-01-09 13:07

Opis strony

WIADOMOŚCI DROGOWE - GMINA LUBICZ

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 29422
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2017-03-16 13:44

Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Intranet

Zaloguj się

Urząd Gminy Lubicz

Lubicz Dolny, ul. Toruńska 21, 87-162 Lubicz

Dane kontaktowe

tel. (56) 621-21-00, (56) 621-21-01

Godziny urzędowania

poniedziałek 7:15 - 15:00
wtorek 7:15 - 17:00 
środa 7:15 - 15:00
czwartek 7:15 - 15:00
piątek 7:15 - 14:15

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 6149887
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2021-06-22 14:01

Stopka strony