Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

PLAN ROZWOJU LOKALNEGO GMINY LUBICZ NA LATA 2006-2015

Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Lubicz na lata 2006-2015 został przyjęty przez Radę Gminy Lubicz na sesji w dniu 7 lipca 2006 r. uchwałą nr L/598/06.

Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Lubicz ma ambicje być najważniejszym dokumentem określającym kierunki rozwoju Gminy odniesione do trendów stymulowanych przez Politykę Strukturalną Unii Europejskiej.

Plan Rozwoju Lokalnego został utworzony w celu efektywnego korzystania z funduszy strukturalnych przede wszystkim w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego oraz innych programów operacyjnych odnoszących się do środków wsparcia Unii Europejskiej.

Plan Rozwoju Lokalnego obejmuje lata 2006-2015. Okres ten podyktowany jest dostosowaniem perspektywy rozwoju Gminy do oferty dofinansowania projektów z budżetu Unii Europejskiej na lata 2007-2013, z perspektywą wydatkowania środków do roku 2015 (zgodnie z unijną zasadą „n+2”).

Plan Rozwoju Lokalnego powstawał w procesie uspołecznionym  - jego najbardziej  istotne elementy związane z propozycjami konkretnych działań i priorytetami rozwojowymi były konsultowane ze społecznościami wchodzącymi w skład Gminy oraz proponowane przez samych mieszkańców.

Propozycje padały podczas zebrań wiejskich, organizowanych w okresie grudnia 2005 r. – kwietnia 2006 roku.

Nad Planem pracował zespół ekspertów Urzędu Gminy Lubicz oraz Radni Rady Gminy – tworzący Komitet d.s. Planu Rozwoju Lokalnego, powołany przez radę Gminy, na wniosek Wójta,  w dniu 14 grudnia 2005 roku.

Najważniejszym jednak elementem uspołecznienia procesu tworzenia Planu Rozwoju Lokalnego było zorganizowanie, przeprowadzenie i uwzględnienie w pracach wyników badań ankietowych w Gminie Lubicz.

Badania zostały przeprowadzone w okresie stycznia- marca 2006 roku, we wszystkich sołectwach Gminy.

Ostatnim wreszcie, aczkolwiek niezwykle istotnym, elementem kształtującym powstawanie Planu Rozwoju Lokalnego, stało się wejście Gminy Lubicz w skład terytorium aktywności Lokalnej Grupy Działania „Podgrodzie toruńskie”, finansowanej ze środków unijnej inicjatywy na rzecz rozwoju obszarów wiejskich LEADER+ (4 stycznia 2006 roku).

Opis strony

redaguje: Barbara Wiertel, Referat Organizacyjny, Urząd Gminy Lubicz, ul. Toruńska 21, tel. (056) 678-21-28, fax: (056) 678-21-22, e-mail: bip@lubicz.pl

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 29080
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2006-10-04 08:00

Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Intranet

Zaloguj się

Urząd Gminy Lubicz

Lubicz Dolny, ul. Toruńska 21, 87-162 Lubicz

Dane kontaktowe

tel. (56) 621-21-00, (56) 621-21-01

Godziny urzędowania

poniedziałek, środa, czwartek: 7:00 - 15:00,

wtorek: 7:00 - 18:00

piątek: 7:00 - 14:00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 3497639
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-09-23 08:02

Stopka strony