Ścieżka nawigacyjna

Treść strony


Utrzymanie czystości i porządku na terenie Gminy Lubicz

 Niniejszym przypominamy o ciążącym na mieszkańcach Gminy Lubicz obowiązkach wynikających z ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2005 r. nr 236  poz. 2008 – ze zmianami) oraz  realizacji Uchwały nr XLIX/581/06 Rady Gminy Lubicz z dnia 31 maja 2006 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Lubicz (Dz. U. Woj. Kuj-Pom. z 2006 r., nr 101, poz. 1545) w szczególności dot.:

- wyposażenia nieruchomości w zbiornik bezodpływowy (szczelny) nieczystości ciekłych lub w przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych, gromadzenia nieczystości ciekłych
w zbiornikach bezodpływowych oraz pozbywanie się nieczystości ciekłych w sposób zgodny z przepisami ustawy i przepisami odrębnymi.
Zlecenie opróżniania zbiorników i transport nieczystości ciekłych  przez wozy asenizacyjne na wylewisko tylko podmiotom posiadającym zezwolenie Wójta Gminy Lubicz na prowadzenie takiej działalności.

 

- wyposażenia nieruchomości w urządzenia służące do zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymanie tych urządzeń w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym

 

 - zbieranie powstałych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych zgodnie
z wymaganiami określonymi w regulaminie

 

- uprzątnięcia błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości

 

- właściciel nieruchomości powinien utrzymywać porządek w nieruchomości oraz dbać
o estetyczny wygląd budynków i ich otoczenia poprzez właściwą konserwację budynków i ogrodzeń oraz grabienie liści, usuwanie chwastów i usuwanie innych nieczystości wokół obejść i na podwórkach.

 

- obowiązkowej deratyzacji wyznacza się obszary zwartej zabudowy wsi : Lubicz Górny, Grębocin, Lubicz Dolny, Gronowo, Złotoria i Młyniec Pierwszy jako podlegające obowiązkowej deratyzacji, którą właściciel nieruchomości przeprowadza przynajmniej 2 razy w roku – pierwsza w kwietniu, druga w październiku

 

 

Właściciele nieruchomości zobowiązani są do przechowywania i okazywania na każde żądanie przedstawicieli Wójta Gminy Lubicz aktualnych umów i rachunków za wykonane usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych za okres 1 roku oraz w zakresie odbierania odpadów komunalnych.

 

Metryka

  • opublikował: Rolnictwo i Ochrona Środowiska
    data publikacji: 2009-07-20 10:55
  • zmodyfikował: Rolnictwo i Ochrona Środowiska
    ostatnia modyfikacja: 2009-07-20 11:12

« wstecz

Opis strony

redaguje:Magdalena Lisewska, Referat Organizacyjny, Urząd Gminy Lubicz, ul. Toruńska 21, tel. (056) 678-21-28, fax: (056) 678-21-22, e-mail: info@lubicz.pl

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 203499
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2020-01-15 08:38

Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Intranet

Zaloguj się

Urząd Gminy Lubicz

Lubicz Dolny, ul. Toruńska 21, 87-162 Lubicz

Dane kontaktowe

tel. (56) 621-21-00, (56) 621-21-01

Godziny urzędowania

poniedziałek 7:15 - 15:00
wtorek 7:15 - 17:00 
środa 7:15 - 15:00
czwartek 7:15 - 15:00
piątek 7:15 - 14:15

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5088127
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-12-04 08:20

Stopka strony